Prevajanje iz turškega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz turškega v danski jezik, za katerega so zadolženi zapriseženi sodni tolmači in prevajalci v okviru Akademije Oxford, vključuje, tako obdelavo vseh vsebin v pisni obliki kot tudi tolmačenje v tej jezični kombinaciji pa tudi številne storitve, ki jih se lahko označimo kot dodatne.

Poleg obdelave besedil različnega namena oziroma vseh vrst reklamnih vsebin, prevajalci in sodni tolmači lahko iz turškega v danski jezik prevajajo tudi spletne strani pa tudi številne druge vsebine, povezane s spletom.

V tej kombinaciji jezikov prav tako lahko prevajajo tudi književna dela in učbenike kot tudi vse vrste video in zvočnih vsebin. Kar zadeva prevajanje iz turškega v danski jezik za filme in oddaje različnih vrst kot tudi za reklamna sporočila in oddaje pa tudi druge podobne materiale, stranke morajo vedeti, da pri nas lahko dobijo tudi storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja tako obdelanih materialov in na ta način jim ponujamo možnost, da v najkrajšem roku dobijo vsebine, pripravljene za nadaljnje plasiranje na kateremkoli mediju ali v kinematografih.


Prevajanje iz danskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v danski jezik

Sodni tolmači in prevajalci poleg storitve simultanega in konsekutivnega, lahko izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz turškega v danski jezik, tako da pokrivajo katerokoli vrsto dogodka, ki se organizira. Da bi ponudbo za storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov pripravili na ustrezen način, se pričakuje, da nam stranke posredujejo potrebne informacije o dogodku, posedovati pa moramo informacije o prostoru, v katerem naj bi potekal in o njegovem trajanju, konceptu organizacije in ostalih detajlih. Prav na osnovi teh podatkov strokovnjaki v poslovalnici Akademije Oxford pripravijo ponudbo in izberejo pravu vrsto storitve, ki v celoti ustreza zahtevam tega dogodka. Želimo poudariti tudi to, da tistim strankam, za katere dogodek je najbolje uporabiti prav to vrsto tolmačenja, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po zelo ugodnih cenah.

Poleg vseh storitev, ki so povezane s prevajanjem iz turškega v danski jezik, vam lahko ponudimo tudi lekturo in korekturo, če posedujete prevode, toda niste zadovoljni z njihovo kakovostjo. Za to storitev so v naši ekipi zadolženi korektorji in lektorji, ki v skladu s pravili stroke oziroma s pravili, ki jih določa danski jezik, izvajajo potrebne popravke, da bi vaši prevodi iz turškega v danski jezik bili kakovostni.

Poseben segment v našem poslovanju je tudi obdelava dokumentov, saj svojim strankam omogočamo, tako njihovo prevajanje v tej kombinaciji jezikov kot tudi overitev prevoda s strani sodnega tolmača. Prav zahvaljujoč temu na enem mestu dobijo dokument, ki je kompletno obdelan in ga lahko uporabljajo ob katerikoli priložnosti, saj mu žig sodnega tolmača daje pravno veljavnost. Zato je tudi najpomembneje, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v danski jezik za različne vrste dokumentov, dostavijo izvirne dokumente na vpogled, saj to zahteva z zakonom določen postopek overitve. Sodni tolmač mora prevedeni dokument, preden ga opremi s svojim žigom, primerjati z izvirnim, da bi bil prepričan, da med njima ni nikakršnih odstopanj. Samo iz tega razloga se način pošiljanja dokumentov na obdelavo razlikuje glede na druge vsebine, saj njih lahko pošljete preko elektronske pošte, ko pa prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo, imate možnost, da jih na enak način tudi prevzamete. Za dokumente velja dostava vsebin v konkretno poslovalnico ali pa pošiljanje izvirnikov preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Prevzemanje lahko poteka osebno ali pa jih stranke prejmejo na določen naslov, kar predstavlja storitev, ki jo izvaja kurirska služba, s katero sodelujemo in jo zaračunava v skladu s svojim cenikom.

Dokumente nam na elektronski naslov lahko pošljete samo v primeru, ko vam je njihovo prevajanje iz turškega v danski jezik potrebno v posebej kratkem roku, pri čemer ste tudi tedaj dolžni na vpogled dostaviti izvirne vsebine, toda izključno na način, ki je v tem trenutku najhitrejši.

Poleg obdelave vseh tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam oziroma katerekoli vrste potrdila, soglasja ali izjave, sodni tolmači in prevajalci pa v tej jezični kombinaciji lahko obdelujejo tudi osebne pa tudi dokumente v zvezi s področji prava, znanosti in izobraževanja. Obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako medicinsko in poslovno kot tudi gradbeno in tehnično pa tudi vse druge vrste dokumentacij.

Da bi svojim strankam maksimalno olajšali celoten postopek obdelave dokumentov v tej jezični kombinaciji, moramo poudariti tudi to, da zakon določa, da se posamezni dokumenti morajo opremiti z Apostille ali haškim žigom, za katerega prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford nimajo pristojnosti. Enostavneje rečeno, od vas se pričakuje, da preden nam dostavite dokumente na obdelavo, v okviru pristojnih državnih služb na okrožnih sodiščih naše države izvedete vsa potrebna preverjanja o overitvi z Apostille žigom. S tem mislimo predvsem na to, da morate najprej vprašati, ali je le-ta obvezen za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v danski jezik in če je, morate tudi izvedeti, ali overitev za njih poteka potem, ko sodni tolmači in prevajalci končajo obdelavo, ali pa pred tem, glede na to, saj s temi informacijami prihranite veliko časa.

Prevajanje reklamnih zloženk iz turškega v danski jezik

Ko je strankam potrebno neposredno prevajanje reklamnih zloženk iz turškega v danski jezik, je edino, kar morajo storiti, da nam jih pošljejo na elektronski naslov, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko čim prej pristopili njihovi obdelavi. Tukaj je pomembno vedeti, da so naši strokovnjaki v celoti seznanjeni s pravili marketinga, ki jih uporabljajo pri obdelavi, ne samo reklamnih zloženk, ampak tudi drugih marketinških materialov, tako katalogov in PR člankov oziroma brošur kot tudi plakatov in potem tudi reklamnih letakov, če pa je to potrebno, izvajajo tudi prevajanje vizitk iz turškega v danski jezik.

Ko rečemo, da so seznanjeni z marketinškimi pravili, to pomeni, da se trudijo, da reklamno sporočilo iz izvirnih vsebin v celoti prilagodijo duhu ciljanega jezika, tako da vsem potencialnim strankam, ki uporabljajo danski jezik kot svoj materni, omogočimo, da se na odličen način seznanijo s tistim, kar se reklamira, s čimer pravzaprav izpolnjujejo tudi cilj obdelave takšnih vsebin, saj se stranke, ki uporabljajo omenjeni jezik, seznanijo s konkretnimi izdelki, storitvami ali poslovanjem določenega podjetja in začnejo kupovati proizvode, ki se reklamirajo oziroma uporabljati storitve, ki so predmet konkretnih reklamnih materialov.

Naši strokovnjaki v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi vse vrste književnih del kot tudi učbenike in če je to potrebno, izvajajo tudi obdelavo ilustriranih oziroma strokovnih in vseh drugih vrst revij in časopisnih člankov.

Vsem strankam omogočamo tudi tolmačenje iz turškega v danski jezik in glede na to, da uporabljamo, tako šepetano kot tudi simultano oziroma konsekutivno tolmačenje, od strank pričakujemo, da nam posredujejo vse pomembne podatke o konkretnem dogodku, saj se na osnovi njih odločamo, točno katera vrsta te storitve, se uporablja za ta dogodek. Zainteresiranim strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod posebej ugodnimi pogoji.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse vrste, tako strokovnih kot tudi poljudnih besedilnih vsebin, kar vključuje, ne samo obdelavo besedil iz določenih običajnih področij kot na primer s področij turizma, ekonomije, politike ali prava oziroma medicine in izobraževanja, ampak tudi prevajanje iz turškega v danski jezik za besedila s področij informacijskih tehnologij, marketinga in farmacije kot tudi tistih, ki sodijo na področje gradbene industrije in potem tudi ekologije in varstva okolja, komunikologije in sociologije ter filozofije in psihologije kot tudi drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje spletni katalogi iz turškega v danski jezik

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank iz turškega v danski prevajajo tudi spletne kataloge jezik pa tudi vse druge vsebine, ki so na katerikoli način povezane s spletnimi področji oziroma, tako spletne strani in spletne prodajalne kot tudi programsko opremo in druge materiale. Razumljivo je, da pri njihovi obdelavi pazijo na SEO pravila (Search Engine Optimisation), s katerimi so v celoti seznanjeni in katerih uporaba ima za cilj, da se prevedene spletne vsebine pojavimo v čim boljšem položaju v okviru iskalnika.

Strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v danski jezik za vse vrste zvočnih in video vsebin, pri nas pa jih pričakuje tudi njihova finalna obdelava, ki vključuje, tako storitev podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije prevedenih materialov. Prav zahvaljujoč prisotnosti teh strokovnjakov v naši ekipi, stranke pričakuje, ne samo prevajanje iz turškega v danski jezik za vse vrste serij, reklamnih sporočil in oddaj oziroma filmov različnih vrst in žanrov, ampak tudi njihova zaključna obdelava, tako da jih lahko takoj po koncu obdelave uporabljajo v praksi.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi redakcijo vseh materialov, za katere posedujejo prevode v tej kombinaciji, pri čemer pa le-ti niso dovolj kakovostni.

Prevajanje vseh osebnih dokumentov iz turškega v danski jezik

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, stranke pričakuje tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz turškega v danski jezik oziroma storitev zapriseženega sodnega tolmača. Ko prevedeni dokument poseduje tudi žig sodnega tolmača, se lahko uporablja v praksi in to absolutno enako kot vsak drug izvirni dokument, saj mu ta žig daje zakonski pomen.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelujejo potni list in osebno izkaznico oziroma potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu strankam omogočajo tudi obdelavo, tako vozniškega in delovnega dovoljenja kot tudi prometnega in dovoljenja za prebivanje pa tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi kot tudi izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in drugih osebnih dokumentov.

Naši strokovnjaki po potrebi obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov oziroma pooblastilo za zastopanje, sodne pritožbe, odločitve in sodbe kot tudi sodne odločbe in tožbe in potem tudi pravni red Evropske Unije ter vse vrste pogodb kot tudi različne vrste certifikatov pa tudi licenc in vse druge dokumente, ki so povezani s področjem prava. Na zahtevo strank lahko obdelamo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma izvedemo prevajanje iz turškega v danski jezik in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača za navodila za uporabo in gradbene projekte ter deklaracije izdelkov kot tudi za druge dokumente, ki sestavljajo gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo.

Prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi zdravniške izvide kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, zatem navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in druge dokumente, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo. Na zahtevo strank prevajamo tudi vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, diplomske naloge, potrdila o rednem šolanju, seminarske naloge in drugo) pa tudi vse vrste poslovnih odločitev oziroma sklep o ustanovitvi pravne osebe in potem tudi fakture, različne vrste poslovnih poročil in statut podjetja kot tudi ustanovitvene akte podjetja in številne druge dokumente, povezane s poslovanjem katerekoli pravne osebe ali podjetnika.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz turškega v danski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, tako da prevajamo, ne samo vse vrste potrdil (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in druga), ampak tudi vse vrste soglasij in izjav (npr. soglasje za zastopanje in drugo).

Vse stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje iz turškega v danski jezik za različne dokumente, morajo spoštovati postopek pošiljanja oziroma na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, prav tako pa se morajo predhodno samostojno pozanimati v pristojnih institucijah o vsem, kar je povezano z overitvijo s haškim oziroma Apostille žigom za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje v tej kombinaciji jezikov.

Cena prevajanja iz turškega v danski jezik

  • Iz turškega v danski je 34 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 41 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!