Prevajanje iz turškega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ko je strankam potrebno neposredno prevajanje iz turškega v slovaški jezik, in to za vse vrste vsebin v pisani obliki oziroma če želijo angažiranje strokovnjakov za tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, se morajo zavedati, da so v Prevajalskem centru Akademije Oxford, ne samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi številni drugi strokovnjaki, ki so specializirani za delo z obema omenjenima jezikoma.

Prav iz tega razloga smo na prvem mestu v priložnosti, da strankam ponudimo kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki vključuje najprej njihovo prevajanje iz turškega v slovaški jezik in potem tudi overitev, ki jo v tem primeru izvajajo uradno pooblaščene osebe (sodni tolmači). Moramo poudariti, da overitev sodnega tolmača ni isto kot tudi overitev s haškim ali Apostille žigom za dokumente, saj je to vrsta overitve, za katero naši strokovnjaki nimajo pristojnosti, ampak overitev dokumentov s haškim žigom poteka izključno v okviru pristojnih državnih institucij, ki delujejo na okrožnih sodiščih Republike Slovenije. Prav iz tega razloga tudi dajemo splošno priporočilo strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v slovaški jezik za katerikoli dokument, da se predhodno samostojno pozanimajo o tej vrsti overitve oziroma se najprej pozanimajo, ali je le-ta obvezna tudi za njihove dokumente in če je, da vprašajo v katerem trenutku le-ta poteka. V principu sta najpogosteje prisotni dve vrsti overitve z Apostille žigom, ko najprej poteka overitev s tem žigom, pa se tedaj prevajata, tako sam žig kot tudi vsebina dokumenta in na koncu se tako obdelan dokument overja s strani sodnega tolmača, toda obstaja tudi tista vrsta overitve s tem žigom, ki vključuje najprej njegovo prevajanje in potem tudi overitev sodnega tolmača in šele na koncu se ta dokument opremi z Apostille žigom. Osnovni razlog zaradi katerega strankam priporočamo, da pridobijo vse te informacije, leži v dejstvu, da jim to znatno olajšuje postopek obdelave dokumente kot tudi, da bodo seznanjeni s tokom njegove obdelave in s samim tem tudi s trajanjem tega postopka.

Naši strokovnjaki obdelujejo absolutno vsak dokument, ki ga zahtevate, kar med drugim vključuje prevajanje iz turškega v slovaški jezik za osebne oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim službam pa tudi za pravne akte. Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi medicinsko oziroma tehnično dokumentacijo pa tudi vse dokumente, ki sestavljajo razpisno, gradbeno in poslovno dokumentacijo kot tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.


Prevajanje iz slovaškega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v slovaški jezik

Ker postopek overitve sodnega tolmača pomeni, da je le-ta pred overitvijo s svojim žigom dolžan fizično primerjati izvirnik s prevedenim dokumentom, kar pomeni, da morajo stranke, ki zahtevajo to storitev, na vpogled dostaviti izvirne dokumente, kar lahko storijo na več načinov. Poleg tega, da možnost osebne dostave v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvirne dokumente lahko pošljejo tudi preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije”, vendar vedno s priporočeno pošiljko.

Obdelane dokumente prav tako lahko prevzamejo na dva načina, in sicer lahko zahtevajo dostavo na naslov, ali pa osebno prevzamejo prevedene in overjene dokumente v prostorih naše poslovalnice. Tukaj je zelo pomembno, da se stranke, ki sprejmejo odločitev, da dokumente prevzamejo na prvi način oziroma da jim bodo poslani na določen naslov, zavedajo, da je to dodatna storitev in se kot takšna zaračunava neposredno od strank, njena cena pa je izključno odvisna od kurirske službe, ki dokumente tudi dostaviti stranki. Kar zadeva plačilo te storitve, bodo stranke neposredno kurirju, ko prevzemajo dokumente, plačale to storitev po ceni, ki je navedena v veljavnem ceniku te kurirske službe.

V primeru, da vam je prevajanje iz turškega v slovaški jezik potrebno po nujnem postopku, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili vaši zahtevi, nam morate najprej poslati skenirane vsebine na elektronski naslov, zelo hitro potem pa dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled.

V priložnosti smo tudi, da strankam ponudimo tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji, kar vključuje uporabo, tako simultanega kot tudi šepetanega pa tudi konsekutivnega tolmačenja. Katera vrsta te storitve se uporablja v konkretnem primeru, je odvisno samo od vrste dogodka. Vsem strankam, za katere dogodek je predvideno simultano tolmačenje v tej kombinaciji, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo filme, oddaje in reklamna sporočila ter serije in druge zvočne in video vsebine. Strankam ponujamo tudi storitev njihove sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja katerihkoli prevedenih materialov. Prav tako obdelujemo tudi vse vrste besedilnih vsebin oziroma učbenike in književna dela, po potrebi pa prevajamo tudi materiale s področja marketinga oziroma tiste, ki so povezani s spletnimi področji. Poleg vse predhodno omenjenega, prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi časopisne članke oziroma ilustrirane in strokovne pa tudi številne druge vrste revij. Glede na to, da sta tukaj tudi lektor in korektor, strankam omogočamo tudi njune storitve oziroma redakcijo prevedenih materialov.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz turškega v slovaški jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki so stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, so usposobljeni tudi za neposredno prevajanje, tako pravnega reda Evropske Unije iz turškega v slovaški jezik, poleg tega pa izvajajo tudi overitev izdelanega prevoda z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Na ta način naše stranke, ki zahtevajo obdelavo teh dokumentov, dobijo absolutno pravno in zakonsko veljavne vsebine, ki jih lahko predajo vsaki pristojni službi. Najpomembneje je, da pri dostavi materialov, za katere jim je potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji, vsekakor priložijo tudi izvirne dokumente na vpogled. Poleg tega jim priporočamo tudi, da preverijo, ali obstaja potreba za overitvijo haškim oziroma žigom, poznanim kot Apostille, tako za pravni red Evropske Unije kot tudi za katerekoli druge dokumente za, katere jim je potrebno prevajanje iz turškega v slovaški jezik.

Naši strokovnjaki poleg tega obdelujejo tudi vse druge pravne akte, kar vključuje, ne samo prevajanje pooblastila za zastopanje, sodnih odločitev in tožb pa tudi pritožb, sodb in sodnih odločb, ampak tudi različnih vrst pogodb oziroma licenc in certifikatov. Osebno dokumentacijo (potrdilo o državljanstvu, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiske iz matičnega registra o smrti, o rojstvu in o sklenjeni zakonski zvezi, delovno dovoljenje, prometno, dovoljenje za prebivanje, vozniško in druga) kot tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, prepisi ocen, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, znanstveni patenti, diplomski in znanstvena dela in druga) sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank prav tako kompletno obdelajo v tej jezični kombinaciji.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v slovaški jezik za gradbene projekte pa tudi za vse druge dokumente, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo kot tudi za zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov ter za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma za vse druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Poleg tega prevajamo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma navodila za uporabo, zatem deklaracije izdelkov in številne druge dokumente, ki sestavljajo, ne samo tehnično, ampak tudi razpisno dokumentacijo, ko je pa to potrebno, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar vključuje prevajanje iz turškega v slovaški jezik za absolutno vse vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in druge dokumente te vrste).

Prevajanje književnih del iz turškega v slovaški jezik

Posebna prednost za vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje književnih del iz turškega v slovaški jezik, je to, da lahko vsebine na obdelavo pošljejo po elektronski pošti pa tudi, da jih obdelane dobijo na popolnoma enak način.

Prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, obdelujejo, tako dela beletrija oziroma poezije kot tudi prozna dela pa tudi romane in številna druga, po potrebi strank pa lahko prevajajo tudi učbenike. Vsem zainteresiranim strankam omogočamo tudi obdelavo reklamnih vsebin kot tudi časopisnih člankov in vseh vrst revij.

Kar zadeva prevajanje marketinških materialov iz turškega v slovaški jezik, naši strokovnjaki uporabljajo vsa pravila marketinga, ki jih odlično poznajo, tako da reklamno sporočilo iz zloženk, katalogov, plakatov in brošur oziroma PR člankov ali letakov obdelujejo v skladu s pravili, ki jih določa slovaški jezik oziroma prevajalska stroka, s čimer strankam omogočajo, da dobijo maksimalno kakovostno prevedene materiale. Poleg tega, ko obstaja potreba za tem, jim lahko ponudimo tudi prevajanje vizitk v omenjeni jezični kombinaciji.

Prav tako stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v slovaški jezik za vse vrste zvočnih in video vsebin, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi njihovo podnaslavljanje kot tudi storitev sinhronizacije. Poleg serij in filmov prevajamo tudi reklamna sporočila, prav tako pa tudi katerokoli vrsto oddaj in druge vsebine iz te skupine.

Poleg vseh omenjenih storitev in to predvsem zahvaljujoč dejstvu, da so del naše ekipe tudi profesionalni korektorji oziroma lektorji, strankam omogočamo tudi njihove storitve, ki se uporabljajo za neprofesionalno prevedene materiale oziroma tedaj, ko je treba popraviti napake, da bi tako izdelani prevodi iz turškega v slovaški jezik lahko šteli za kakovostne.

Konsekutivno prevajanje iz turškega v slovaški jezik

Da bi bili prepričani, da je za konkretni dogodek najbolje uporabiti konsekutivno tolmačenje iz turškega v slovaški jezik, je pomembno dostaviti vse podatke o njegovi organizaciji. S tem mislimo predvsem na trajanje določenega dogodka oziroma na število udeležencev, ki se pričakuje, prav tako pa nam morate posredovati informacije o prostoru, v katerem naj bi ta dogodek potekal. Vse to poudarjamo zato, ker prevajalci in sodni tolmači poleg konsekutivnega tolmačenja v tej jezični kombinaciji lahko uporabljajo tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje iz turškega v slovaški jezik, vsaka od navedenih storitev pa se uporablja za točno določeno vrsto dogodka. Prav za tiste stranke, za katere dogodek je predvideno simultano tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov, imamo tudi možnost, da jim po zelo ugodnih cenah ponudimo najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji prevajajo tudi vse vrste spletnih vsebin, ne samo spletne strani, ampak tudi programsko opremo oziroma spletne kataloge pa tudi spletne prodajalne in druge podobne materiale. Prav zahvaljujoč dejstvu, da strokovnjaki Akademije Oxford poznajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih uporabljajo pri obdelavi omenjenih materialov, so le-ti precej kakovostnejši oziroma bolje pozicionirani v okviru globalnega iskanja, saj so optimizirani za spletne iskalnike.

Ko je to potrebno strankam, sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo, tako poljudne kot tudi strokovne besedilne vsebine oziroma izvajajo njihovo neposredno prevajanje iz turškega v slovaški jezik. Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji komunikologije, znanosti in farmacije in bančništva ter financ, obdelujejo tudi besedila, povezana s področji gradbene industrije in turizma oziroma medicine, psihologije, menedžmenta in filozofije pa tudi vsebine, ki so povezane s področjema ekologije in varstva okolja in potem tudi izobraževanja, politike in še veliko drugih znanstvenih disciplin.

Cena prevajanja iz turškega v slovaški jezik

  • Iz turškega v slovaški je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!