Prevajanja iz turškega v flamski jezik


V celoti mora biti spoštovano z zakonom predpisano pravilo o overitvi, da bi bili prevodi dokumentov iz turškega v flamski jezik pravno veljavni. Zato na ta način prevajalci in sodni tolmači tudi obdelajo, tako osebne kot tudi dokumente iz domene znanosti in izobraževanja oziroma prava in sodstva.

Seveda na zahtevo strank obdelajo tudi celotno poslovno oziroma medicinsko in gradbeno pa tudi tehnično oziroma razpisno dokumentacijo in na splošno rečeno vse dokumente, ki jih stranka predhodno dostavi na prevajanje.

V ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford je tudi storitev, ki predvideva neposredno prevajanje izjav, potrdil in soglasij iz turškega v flamski jezik, v okviru katerega strokovnjaki te institucije v skladu s pravili obdelajo vse dokumente, ki jih je treba predložiti v pristojnih institucijah.


Prevajanje iz turškega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v turški jezik

Na vpogled sodnemu tolmaču morajo biti dostavljeni izvirniki teh dokumentov, kar pomeni, da jih stranke lahko pošljejo, tako preko kurirske službe in priporočeno preko “Pošte Slovenije” kot tudi, da jih prinesejo v poslovalnico.

Za vse ostale materiale, ki se v dani jezični kombinaciji prevajajo, obstaja splošno sprejeto pravilo, da jih stranke elektronsko pošiljajo na obdelavo in jih na e-poštni naslov dobijo, ko se izvede konkretna storitev.

Poudarjamo, da overitve z Apostille žigom prevajalci in sodni tolmači ne izvajajo, saj je pristojnost dana okrožnim sodiščem naše države. Gre za žig, poznan kot Haški in pričakuje se, da lastnik dokumentov podatke o tej vrsti overitve popolnoma samostojno pridobi v pristojnih institucijah.

V skladu z zahtevami strank izvajamo tudi nujno prevajanje dokumentov iz turškega v flamski jezik in tedaj stranka konkretne vsebine najprej pošlje na e-poštni naslov, izvirnike na vpogled pa dostavlja takoj po tem, in to v najkrajšem možnem roku.

Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji lahko obdelajo vse reklamne materiale kot tudi strokovna in poljudna besedila katerekoli tematike pa tudi časopisne članke, učbenike in književna dela ter otroške, ilustrirane in strokovne revije.

V okviru neposrednega prevajanja spletnih vsebin iz turškega v flamski jezik, ti strokovnjaki implementirajo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način izvedejo tudi njihovo profesionalno optimizacijo.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v dani jezični kombinaciji prav tako obdelujejo, tako televizijske in radijske oddaje kot tudi serije, zatem reklamna sporočila in filme oziroma vse vrste video in zvočnih vsebin. Sicer so v okviru te institucije zaposleni tudi strokovnjaki, katerih specialnost sta storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja, kar pravzaprav pomeni, da stranka dobi kompletno obdelavo video in zvočnih materialov.

Glede na to, da strokovnjaki te institucije lahko izvedejo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz turškega v flamski jezik in da se vsaka od teh storitev uporablja za dogodek z zelo natančno določenimi značilnostmi, to zahteva posredovanje podatkov o njegovi organizaciji. Od stranke se v tem primeru namreč zahteva, da dostavi tudi informacije, tako v mestu prirejanja in njegovih lastnostih kot tudi o točnem številu udeležencev oziroma o tem, koliko je predvideno, da manifestacija traja. Sicer je tudi najem opreme za simultano tolmačenje v ponudbi te institucije in predvideno je, da je ta storitev dostopna vsaki stranki, za katero dogodek bo izvedena ta vrsta tolmačenja.

V sklopu te institucije sta na razpolago tudi storitvi korekture in lekture, ki jih v skladu z zahtevami strank izvajajo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami.

Prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz turškega v flamski jezik

Vse vrste potrdil pa tudi soglasij in izjav sodni tolmači in prevajalci v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v skladu z zahtevami najprej prevedejo v tej različici jezikov in potem izvedejo tudi overitev, ki je usklajena z zakonom.

Poleg že omenjenih, lahko obdelamo tudi potrdil o višini dohodkov, zatem potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o stalni zaposlitvi, v skladu z zahtevami strank pa bo izvedeno tudi prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz turškega v flamski jezik oziroma soglasij za zastopanje kot tudi številnih drugih dokumentov, ki jih lastniki morajo predložiti določeni pristojni instituciji.

Da bil bi postopek obdelave kateregakoli dokumenta usklajen z zakonom, stranka mora pridobiti podatke o postavljanju Haškega žiga, ki je prav tako poznan tudi kot Apostille, na te dokumente. Poudarjamo, da zaposleni te institucije niso zadolženi za izvedbo te vrste overitve, pa je zato tudi dano splošno priporočilo, da vsak lastnik konkretnih dokumentov vse informacije o njej samostojno pridobi v okviru pristojnih državnih institucij.

Prav tako moramo posebej poudariti, da so lastniki dokumentov dolžni, da na vpogled priložijo tudi izvirnike, da bi bil postopek overitve izvedeno v skladu z veljavnimi pravili.

Poleg zaključnih spričeval osnovne in srednje šole ter prepisa ocen in diplome ter dodatka k diplomi izvajamo tudi prevajanje potrdila o rednem šolanju iz turškega v flamski jezik ter potrdila o opravljenih izpitih, pri čemer prevajalci in sodni tolmači kompletno lahko obdelajo tudi predmetnike in programe fakultet, prav tako pa tudi diplomske in seminarske naloge ter vse ostale dokumente in druge materiale iz domene izobraževanja.

Poskrbeli bomo tudi za prevajanje oziroma overitev vseh vrste pravnih aktov, od sodb, sodnih odločb in pogodb oziroma licenc, pravnega reda Evropske Unije in certifikatov pa do tožb, pooblastil za zastopanje in pritožb ter sodnih sklepov in drugih.

Seveda lahko obdelamo tudi dokumente s področij znanosti, kot so na primer znanstveni patenti, potem rezultati znanstvenih raziskav in znanstvena dela.

Vsekakor omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov v tej kombinaciji jezikov (delovno dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje in številni drugi), prav tako pa bo izvedeno tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz turškega v flamski jezik (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in drugi dokumenti iz njene sestave).

V skladu z zahtevami strank se pristopa kompletni obdelavi vsebin različnih vrst dokumentacij, kot so recimo tehnična, razpisna in poslovna oziroma gradbena. V tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, gradbenih projektov in faktur ter poslovnih odločitev in statuta podjetja izvajajo tudi neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, v konkretni kombinaciji pa kompletno obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja, navodilo za uporabo in letna oziroma finančna ter revizorska poslovna poročila pa tudi deklaracije izdelkov in vsak drugi dokument, ki sodi med omenjene vrste dokumentacij.

Neposredno prevajanje revij iz turškega v flamski jezik

Tako določen članek v ilustriranih, otroških ali strokovnih revijah, kot tudi njegovo celotno vsebino sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank profesionalno prevedejo v omenjeni različici jezikov. Na razpolago jim je tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz turškega v flamski jezik, vsekakor pa lahko obdelamo tudi romane, književna dela beletrije oziroma ostala prozna kot tudi poetska dela ter učbenike.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so poleg že omenjenih strokovnjakov zaposleni tudi korektorji kot tudi strokovni lektorji, kar pomeni, da jih interesenti lahko angažirajo, da bi bila izvedena redakcija vseh vrst vsebin. Gre za posebno storitev, ki se uporablja za že obdelane materiale, ko v njih obstajajo napake, ki morajo v skladu s pravili biti popravljene, da bi bila konkretna vsebina usklajena z izvirnikom in da bi bila spoštovana pravila flamskega jezika.

Obdelava spletnih materialov vključuje tudi optimizacijo oziroma implementacijo orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation). Poleg spletnih prodajaln in programov vseh vrst oziroma aplikacij, lahko izvedemo tudi prevajanje spletnih katalogov iz turškega v flamski jezik oziroma spletnih strani ter vseh ostalih materialov, ki se lahko ali vidijo na spletu, ali se neposredno nanašajo na računalništvo.

Kadar nekdo zahteva tolmačenje v tej jezični kombinaciji, mora na prvem mestu vedeti, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo, tako simultano kot tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje, in da je v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Da ne bo pomote, točno je opredeljeno, za katero vrsto dogodka mora biti uporabljena katera od omenjenih vrst tolmačenj, tako da so stranke vse podatke o njegovi organizaciji dolžne dostaviti v poslovalnico te institucije. S tem na prvem mestu mislimo na informacije o mestu prirejanja manifestacije kot tudi o njenih osnovnih značilnostih in potem tudi na podatke o trajanju oziroma o številu udeležencev.

Zaposleni te institucije so specializirani tudi za neposredno prevajanje brošur in katalogov iz turškega v flamski jezik pa tudi številnih drugih marketinških materialov, kot so na primer PR članki, reklamni letaki in vizitke oziroma plakati in zloženke ter številni drugi.

Ne glede na to, ali je strankam prevajanje v dani kombinaciji potrebno za igrane, dokumentarne ali risane oziroma animirane filme, ali pa serije, reklamna sporočila in informativne ter oddaje zabavnega in izobraževalnega značaja oziroma katerokoli video ali zvočno vsebino, so lahko povsem prepričane, da sodni tolmači in prevajalci v najkrajšem možnem roku izvedejo njihovo prevajanje. Da bi vsaka stranka, ki ji je obdelava takšnih vsebin potrebna, lahko prihranila svoj čas ter v optimalnem roku dobila kompletno obdelane zvočne ali video materiale, ta institucija interesentom omogoča tudi angažiranje strokovnjakov, ki lahko izvedejo storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja vseh takšnih materialov.

Poleg omenjenih vsebin, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedila, tako strokovna kot tudi poljudne, ki so namenjeni širšemu krogu bralcev. Ne samo, da lahko izvedemo neposredno prevajanje ekonomskih besedil iz turškega v flamski jezik oziroma političnih in pravnih, ampak ti strokovnjaki obdelajo tudi filozofska, turistična pa tudi besedila, ki se ukvarjajo s tematiko s področij informacijskih tehnologij, medicine in gradbene industrije ter ekologije in varstva okolja oziroma psihologije in bančništva kot tudi vse ostale, ki so povezane ali z naravoslovnimi ali družboslovnimi vedami.

Cena prevajanja iz turškega v flamski jezik

  • Iz turškega v flamski je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!