Prevajanje iz turškega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da v naši ekipi obstajajo tudi prevajalci in sodni tolmači za številne svetovne jezike, pa tako tudi za turški ter bolgarski jezik, naše stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje vseh vrst vsebin iz turškega v bolgarski jezik. To storitev naši strokovnjaki ponujajo kot tolmačenje, obdelujejo pa tudi vse pisane vsebine. Prav na ta način stranke v veliki meri lahko prihranijo svoj čas pa tudi denarna sredstva.

Kada gre za tolmačenje v tej jezični kombinaciji, želimo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci ponujajo, tako konsekutivno kot tudi šepetano oziroma simultano tolmačenje. Poleg same storitve vsem tistim strankam, ki jim je to potrebno, pod posebej ugodnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V pisni obliki lahko obdelamo tudi vse vrste vsebin, strankam pa ponujamo tudi številne storitve, ki štejejo kot dodatne. Tako na primer prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vse vrste filmov in oddaj oziroma reklamna sporočila, serije in druge video in zvočne vsebine in zatem njihovo nadaljnjo obdelavo prepuščajo strokovnjakom, ki izvajajo sinhronizacijo in podnaslavljanje.


Prevajanje iz bolgarskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v bolgarski jezik

Prav tako zainteresiranim strankam ponujamo tudi storitev redakcije vseh prevedenih materialov, ki niso kakovostni, to storitev pa izvajajo profesionalni lektorji in korektorji. Poleg tega jim lahko omogočimo tudi neposredno prevajanje iz turškega v bolgarski jezik za vse vrste revij oziroma za časopisne članke pa tudi učbenike, književna dela in različne vrste besedil.

V navedeni kombinaciji jezikov prevajamo tudi vse materiale, ki so povezani s področjem marketinga (PR članki, plakati, brošure, zloženke, katalogi, vizitke in drugo) pa tudi tiste, ki so ozko povezani s spletom (programska oprema, spletnih katalogov, spletne strani, spletne prodajalne in drugo).

Na zahtevo strank izvajamo tudi prevajanje iz turškega v bolgarski jezik za različne vrste dokumentov, zatem pa sodni tolmači tudi overjajo prevode, pa tako strankam ponujamo možnost, da v naši poslovalnici dobijo kompletno obdelane dokumente, ki lahko uporabljajo ob katerikoli priložnosti. Poleg obdelave vseh dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam oziroma različnih vrst, tako izjav in soglasij kot tudi potrdil strankam med drugim omogočamo tudi obdelavo pravnih aktov, osebnih dokumentov in vseh vrst dokumentacij. Poleg gradbene in medicinske, naši strokovnjaki obdelujejo tudi razpisno in poslovno oziroma tehnično dokumentacijo in katerekoli dokumente, ki sodijo na področji znanosti ali izobraževanja.

Vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz turškega v bolgarski jezik, morajo vedeti, da je obvezna dostava izvirnikov na vpogled, da bi overitev potekala v skladu s predpisi. Poleg tega jim tudi priporočamo, da samostojno pridobijo vse informacije, ki se nanašajo na overitev z Apostille žigom za njihove dokumente. Ta žig, ki ga imenujemo tudi haški, je v pristojnosti določenih državnih služb, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije in te overitve v nobenem primeru ne morejo izvesti prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford, saj za to vrsto overitve niso pristojni. Stranke morajo vedeti tudi to, da s haškim žigom ni treba opremiti vseh dokumentov, ampak samo tiste, ki jih predpisuje zakon. Želimo poudariti tudi to, da overitev z Apostille žigom lahko poteka, ali preden naši strokovnjaki začnejo obdelavo dokumenta ali pa potem, ko končajo, pa se zato vsaki stranki tudi priporoča, da pravočasno pridobi te informacije, saj je od njih na prvem mestu odvisno, kam mora odnesti konkretne dokumente na obdelavo.

Poleg možnosti osebne dostave dokumentov stranke lahko izberejo tudi druge načine dostave oziroma jih pošljejo priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa to stori kurirska služba, ki jo angažirajo. Materiale, za katere ni treba izvesti overitve, nam lahko pošljejo na prevajanje iz turškega v bolgarski jezik tudi preko elektronske pošte, dokumente pa na ta način lahko pošljejo samo, če gre za nujno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, toda tudi tedaj morajo spoštovati predpisan postopek in dostaviti izvirnike na vpogled.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dostavljenih materialov, jih stranke lahko dobijo preko elektronske pošte, toda ta način dostave je rezerviran za vse tiste vsebine, ki ne zahtevajo overitve, medtem v vseh ostalih primerih lahko pridejo osebno in v prostorih naše poslovalnice prevzamejo prevedene in overjene dokumente, lahko pa tudi zahtevajo, da jim se dostavijo na določen naslov. Glede na to, da je storitev dostave na naslov zaupana kurirski službi, se od stranke zahteva, da izvede njeno plačilo, ko prevzema pošiljko. Cena te storitve je izključno odvisna od kurirske službe, ki je zadolžena za dostavo.

Prevajanje gradbenih projektov iz turškega v bolgarski jezik

V skladu s potrebami in zahtevami strank, izvajamo tudi prevajanje gradbenih projektov iz turškega v bolgarski jezik in tudi njihovo overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Tako svojim strankam, ne prihranimo samo časa, ampak tudi znaten znesek denarja, ker v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo kompletno obdelane gradbene projekte, ki jih lahko uporabljajo ob vsaki priložnosti, kot tudi katerikoli drugi zakonsko veljaven dokument.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo gradbeno oziroma razpisno in tehnično dokumentacijo, tako da med drugim prevajajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov oziroma navodila za uporabo ter druge neomenjene dokumente, ki sestavljajo te vrste dokumentacij. Strankam omogočamo tudi obdelavo vseh osebnih dokumentov, kar vključuje, ne samo prevajanje iz turškega v bolgarski jezik za osebno izkaznico in potni list oziroma delovno in dovoljenje za prebivanje, ampak tudi za potrdilo o stalnem prebivališču, zatem za potrdilo o državljanstvu in vozniško ter prometno dovoljenje pa tudi za izpiske iz matičnega registra o rojstvu, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiske iz matičnega registra o smrti in druge osebne dokumente.

Naši strokovnjaki prav tako lahko obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo, tako da stranke lahko dobijo prevajanje iz turškega v bolgarski jezik za zdravniške izvide pa tudi za specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma za vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vse druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Poleg vsega omenjenega, obdelujemo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar se nanaša predvsem na prevajanje iz turškega v bolgarski jezik za vse vrste potrdil, kot je na primer potrdilo o nekaznovanosti kot tudi za različne vrste soglasij, izjav in potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov in drugo).

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujejo tudi pravne akte, tako pogodbe, licence in certifikate oziroma pooblastilo za zastopanje kot tudi pravni red Evropske Unije in potem tudi sodne pritožbe, sodbe, odločitve, tožbe in podobne dokumente s področij prava in pravosodja. Strankam ponujamo tudi prevajanje iz turškega v bolgarski jezik za potrdilo o rednem šolanju ter diplomo in dodatek k diplomi oziroma za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih in za prepise ocen kot tudi za diplome in dodatke k diplomi ter za vse druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja. Prav tako prevajamo tudi znanstvena dela oziroma rezultate znanstvenih raziskav in potem tudi znanstvene patente in druge dokumente, ki so povezani s področjem znanosti.

Prevajanje ekonomskih besedil iz turškega v bolgarski jezik

Ne glede na to, ali je strankam potrebno prevajanje ekonomskih besedil iz turškega v bolgarski jezik, ki so strokovna, ali pa gre za tista, ki bodo plasirana širši javnosti, vam lahko zagotovimo, da jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelajo v skladu z veljavnimi pravili prevajalske stroke in to v najkrajšem možnem roku, cena obdelave takšnih vsebin pa je prav tako zelo ugodna.

Poleg tega jim lahko v tej kombinaciji jezikov ponudimo tudi prevajanje besedil s področij politike in prava oziroma bančništva in financ kot tudi psihologije, filozofije in sociologije. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedila s področij gradbene industrije pa tudi marketinga, menedžmenta in komunikologije ter informacijskih tehnologij, medicine in znanosti pa tudi izobraževanja, ekologije in varstva okolja, farmacije, turizma in številnih drugi vej, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Stranke lahko vsebine na obdelavo pošljejo preko elektronske pošte, saj tako maksimalno pospešijo celoten postopek, na enak način pa tudi mi njim dostavimo vsebine po koncu obdelave.

Poleg tega so naši strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje iz turškega v bolgarski jezik za vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, kar se nanaša predvsem na različne vrste brošur in katalogov oziroma na PR članke, po potrebi pa prevajamo tudi vizitke, zloženke in reklamne letake ter plakate in podobne vsebine.

Poleg tega lahko izvajamo tudi prevajanje spletnih strani in to tako, da jih maksimalno prilagodimo spletnim iskalnikom, glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poznajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da se prevedene spletne strani zelo hitro pojavijo med začetnimi rezultati spletnega iskanja, kar ima pozitiven vpliv na poslovanje njihovih lastnikov. Seveda obdelujemo tudi vse druge materiale, ki so povezani s spletnimi področji, kar vključuje predvsem prevajanje iz turškega v bolgarski jezik, tako za spletne prodajalne oziroma za spletne kataloge kot tudi za katerokoli aplikacijo ali programsko opremo.

Želimo poudariti tudi, to, da sodni tolmači in prevajalci strankam ponujajo tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz turškega v bolgarski jezik. Tukaj je pomembno, da so stranke seznanjene z dejstvom, da naši strokovnjaki uporabljajo, tako simultano kot tudi konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, tako da je izključno od posredovanih podatkov o konkretnem dogodku odvisno, katera vrsta te storitve se uporablja. Enostavneje rečeno pričakujemo, da nam stranke posredujejo informacije o prostoru, v katerem naj bi konkretni dogodek potekal, zatem o tem, kako dolgo naj bi trajal in koliko se udeležencev se pričakuje, prav tako pa nas morajo informirati o njegovi organizaciji. Moramo poudariti tudi to, da lahko stranke, za katere dogodek se priporoča simultano tolmačenje iz turškega v bolgarski jezik, pri nas pod najugodnejšimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Prevajanje serij iz turškega v bolgarski jezik

Kar zadeva neposredno prevajanje serij iz turškega v bolgarski jezik, mora vsakdo, ki ima potrebo za tem, vedeti, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford, ne samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi strokovnjaki, ki lahko ponudijo storitev sinhronizacije prevedenih serij oziroma tisti, ki so zadolženi za njegovo podnaslavljanje. Naši strokovnjaki seveda izvajajo kompletno obdelavo tudi za igrane pa tudi dokumentarne kot tudi risane in animirane filme in za reklamna sporočila, zatem za zabavne in informativne kot tudi otroške, izobraževalne in druge vrste oddaj, tako tiste, ki bodo predvajane na radijskih postajah kot tudi tiste, ki so namenjene televizijskemu prikazovanju.

Na zahtevo strank prevajamo tudi časopisne članke, lahko pa izvajamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v bolgarski jezik za vse vrste revij in učbenike. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dela književnosti, pa poleg prevajanja romanov na zahtevo strank iz turškega v bolgarski jezik prevajajo tudi dela proze oziroma poezije, beletrijo in vse druge književne vrste.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi storitvi lekture in korekture tistih materialov, ki so slabo prevedeni v tej jezični kombinaciji. Poudarjamo, da nujno potrebne popravke v njih izvajajo profesionalni lektorji in korektorji.

Cena prevajanja iz turškega v bolgarski jezik

  • Iz turškega v bolgarski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!