Prevajanje iz turškega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v Sloveniji v svoji ekipi tudi strokovnjake za turški oziroma češki jezik, to pomeni, da vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz turškega v češki jezik, lahko to storitev dobi pod najugodnejšimi pogoji. Glede na to, da so v naši ekipi, ne samo prevajalci, ampak tudi sodni tolmači, vsem strankam zagotavljamo tudi možnost, da na enem mestu dobijo kompletno obdelane dokumente oziroma poleg njihovega prevajanja v tej jezični kombinaciji, jih pričakuje tudi overitev prevoda, za katero so zadolženi sodni tolmači, ki so s strani pristojnih institucij Republike Slovenije pooblaščeni za to. S tem naše stranke v kratkem roku dobijo dokumente, ki jih lahko predajajo, kjerkoli je to potrebno, saj jim overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača zagotavlja zakonsko veljavnost.

Pomembno je poudariti, da so vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v češki jezik za dokumente, dolžne dostaviti tudi izvirnike, ki se uporabljajo pri overitvi, saj jih mora sodni tolmač primerjati s prevodi, da bi se prepričal, da med njimi ni razlik. V primeru, da pri primerjanju sodni tolmač pride do zaključka, da obstajajo določene razlike med prevodi in izvirniki, strankam priporoči izvajanje storitve redakcije, ki jo prav tako zagotavljajo naši strokovnjaki oziroma lektorji in korektorji.

Vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov v omenjeni jezični kombinaciji, mora vedeti, da obstajajo tudi dokumenti, za katere ta princip ta obdelave ni dovolj, saj jih je treba opremiti tudi s tako imenovanim Apostille žigom, ki je poznan tudi kot haški. Sicer pa overitve s tem žigom ne morejo izvesti prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ker za to enostavno nimajo pristojnosti, pa se zato strankam priporoča, da samostojno pridobijo vse podatke v zvezi s to overitvijo za njihove dokumente. Te podatke dobijo v okviru pristojnih državnih institucij, ki se nahajajo na okrožnih sodiščih naše države. Pri tem morajo vprašati, ali je ta žig obvezen za njihove dokumente, prav tako pa se morajo tudi pozanimati, ali overitev z njim poteka po ali pred obdelavo s strani naših strokovnjakov, saj sta prav ta dva načina overitve s haškim žigom tudi najbolj prisotna v praksi. Ko stranke dobijo te informacije, na ta način prihranijo svoj čas, saj točno vedo, kam morajo najprej odnesti dokumente pa tudi, kako dolgo naj bi trajala obdelava, glede na to, da ko najprej poteka overitev s haškim žigom, se dokument najprej prevaja iz turškega v češki jezik in overja z žigom sodnega tolmača, prevesti pa se mora tudi Apostille žig, pa s samim tem tudi takšen postopek obdelave traja malo dlje kot v primeru, ko najprej poteka prevajanje dokumenta in zatem overitev sodnega tolmača in na koncu se tako obdelan dokument overja s haškim žigom.


Prevajanje iz češkega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v češki jezik

Sodni tolmači in prevajalci poleg dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kar se nanaša na prevajanje iz turškega v češki jezik za različne vrste izjav, potrdil in soglasij, na zahtevo strank obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo poslovno in osebno pa tudi medicinsko dokumentacijo. Prav tako prevajajo tudi pravne akte pa tudi razpisno oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo kot tudi vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi številne druge dokumente, ki jih do zdaj nismo omenili in sodijo med te vrste dokumentacij.

Treba je poudariti tudi to, da izvajamo tudi nujno prevajanje v tej kombinaciji jezikov in samo tedaj strankam dovoljujemo, da nam dokumente najprej dostavijo po elektronski pošti in da nam potem posredujejo tudi izvirnike, in sicer preko kurirske službe oziroma “Pošte Slovenije”, priporočeno, lahko pa nam jih tudi osebno prinesejo v našo poslovalnico. Kar zadeva prevzemanje obdelanih dokumentov, stranke lahko izbirajo, ali želijo dostavo na naslov ali pa jih osebno prevzamejo v naši poslovalnici, toda morajo vedeti, da se dostava na naslov zaračunava ločeno od prevajanja in overitve sodnega tolmača, in to po ceni, ki jo določa konkretna kurirska služba, plačilo storitve pa poteka v trenutku prevzemanja pošiljke.

Poleg obdelave dokumentov sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz turškega v češki jezik za vse vrste serij in filmov oziroma za oddaje, reklamna sporočila in druge video in zvočne vsebine, poleg tega pa jim lahko ponudimo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Poleg tega prevajamo tudi književna dela, zatem revije in učbenike oziroma materiale, povezane s spletnim področjem kot tudi časopisne članke, vse vrste reklamnih vsebin kot tudi besedila katerekoli tematike.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi tolmačenje iz turškega v češki jezik in v skladu z vrsto dogodka dogodka uporabijo simultano ali konsekutivno tolmačenje oziroma ponudijo storitev šepetanega tolmačenja v navedeni kombinaciji. Ker so vse te vrste tolmačenj namenjene točno določeni vrsti dogodka, se od vsake stranke, ki zahteva to storitev zahteva tudi posredovanje podatkov o konkretnem dogodku. Sicer pa vsem strankam, za katere dogodek je priporočljiva izvedba simultanega tolmačenja iz turškega v češki jezik, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Materiale, ki ne zahtevajo overitve z žigom sodnega tolmača, stranke lahko dostavijo na obdelavo preko elektronske pošte, če jim tako najbolj ustreza. Potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo njihovo obdelavo jim lahko na enak način dostavimo prevedene vsebine.

Simultano tolmačenje iz turškega v češki jezik

V primeru, da se za dogodek, ki ga organizirate, zahteva prav simultano tolmačenje iz turškega v češki jezik, morate vedeti, da imate v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford možnost, da najamete tudi opremo za simultano tolmačenje. Cena te storitve je zelo ugodna in poleg tega je tudi kakovost opreme na vrhunski ravni. Prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, so poleg tega specializirani tudi za uporabo konsekutivnega tolmačenja v tej jezični kombinaciji, pa tudi za šepetano tolmačenje iz turškega v češki jezik, tako da enostavneje povedano, lahko odgovorijo na zahteve absolutno vsake vrste dogodka. Da bi bili prepričani, da simultano, ali katerokoli drugo tolmačenje ustreza dogodku, ki ga organizirate, nam morate posredovati vse pomembne informacije o njegovi organizaciji, kar vključuje, ne samo število udeležencev in trajanje, ampak tudi podatke o njegovi organizaciji kot tudi o prostoru, v katerem naj bi potekal.

Poleg storitve tolmačenja, sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse vrste učbenikov oziroma književna dela (poezija, beletrija, proza, romani in drugo). Po potrebi prevajamo tudi strokovne kot tudi poljudne besedilne vsebine oziroma časopisne članke in vse vrste revij (ilustrirane, otroške, strokovne in druge).

Kar zadeva neposredno prevajanje besedil iz turškega v češki jezik, je treba poudariti, da imajo naši strokovnjaki dovolj izkušenj z obdelavo besedil najrazličnejše tematike, tako da lahko z gotovostjo trdimo, da maksimalno kakovostno obdelujejo tudi besedila, ki so povezana s področji turizma, prava, ekonomije, gradbene industrije in znanosti kot tudi tista, ki se tičejo filozofije, psihologije in farmacije in potem tudi sociologije, informacijskih tehnologij in menedžmenta pa tudi številnih drugih neomenjenih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

V okviru poslovalnice Akademije Oxford niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi številni drugi strokovnjaki, med njimi posebno mesto pripada lektorju in korektorju, ki na vašo zahtevo izvajata redakcijo prevedenih materialov. Imejte na umu, da se ta storitev uporablja izključno primeru, ko stranka poseduje prevode iz turškega v češki jezik, pri čemer pa ta prevod ni dovolj kakovosten, tako da morajo strokovne osebe izvesti vse potrebne popravke, da bi ga prilagodili najprej pravilom prevajalske stroke in potem tudi pravilom, ki jih določa češki jezik.

Prevajanje serij iz turškega v češki jezik

Da bi stranke, ki jim je potrebno prevajanje serij iz turškega v češki jezik, dobile njihovo kompletno obdelavo, poskrbijo profesionalni podnaslavljalci, ki lahko izvajajo podnaslavljanje prevedenih serij. Tukaj pa so tudi strokovnjaki, ki strankam ponujajo storitev njihove sinhronizacije, če je to potrebno. Želimo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse druge video in zvočne vsebine, kar pa pomeni, da pri nas dobite neposredno prevajanje iz turškega v češki jezik, tako za informativne oziroma izobraževalne in otroške pa tudi oddaje zabavnega značaja kot tudi za igrane filme vseh žanrov in potem tudi reklamna sporočila oziroma dokumentarne, risane in animirane filme ter vse druge video in zvočne vsebine, vaše je samo, da se odločite, ali želite njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo.

V poslovalnici Akademije Oxford sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi obdelavo spletnih strani v tej kombinaciji, prav tako pa strankam ponujajo tudi prevajanje iz turškega v češki jezik za spletne kataloge oziroma aplikacije in potem tudi za spletne prodajalne, programe katerekoli vrste in vse druge vsebine, ki se tičejo spletnega področja. Pri tem je pomembno poudariti, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo veliko znanja v zvezi z optimizacijo prevedenih materialov za spletno iskanje, tako da pazljivo uporabljajo SEO pravila (Search Engine Optimisation) in s tem prevedenim materialom zagotavljajo možnost, da poboljšajo svoj položaj v okviru globalnega iskanja na spletu.

Vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi obdelavo reklamnih materialov v navedeni jezični kombinaciji, kar vključuje, tako prevajanje iz turškega v češki jezik za reklamne plakate, kataloge in zloženke kot tudi za PR članke, vizitke in brošure pa tudi za reklamne letake in številne druge neomenjene materiale, ki so na prvem mestu usmerjeni na reklamiranje. Ne glede na to, kaj se prek njih reklamira, se sodni tolmači in prevajalci trudijo da sporočilo, ki mora najti pot do potencialnih strank, maksimalno prilagodijo pravilom češkega jezika, tako da bodo stranke zelo verjetno imele občutek, da je reklamni material izvorno napisan v njihovem maternem jeziku.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz turškega v češki jezik in overitev sodnega tolmača

Ne glede na to, ali je strankam potrebno neposredno prevajanje revizijskih, letnih ali finančnih poslovnih poročil iz turškega v češki jezik oziroma kateregakoli drugega dokumenta, ki je del poslovne dokumentacije, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača za vse prevedene dokumente. To se seveda nanaša tudi na prevajanje faktur oziroma na obdelavo ustanovitvenih aktov podjetja, zatem poslovnih odločitev in statuta podjetja kot tudi na sklep o ustanovitvi pravne osebe in številnih drugih dokumentov, ki se nanašajo na poslovanje, tako podjetnika kot tudi kateregakoli drugega poslovnega subjekta.

Storitev overitve ponujamo vseh zainteresiranim strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz turškega v češki jezik za dokumente in tako imajo možnost, da zelo hitro dobijo pravno veljavne dokumente, ki jih lahko uporabljajo v absolutno katerikoli situaciji in to popolnoma enako kot vsak drug izvirni in zakonsko veljavni dokument.

Naše stranke lahko tej jezični kombinaciji dobijo tudi obdelavo vseh dokumentov, ki se predajajo v pristojnih institucijah, kar vključuje, ne samo prevajanje različnih vrst potrdil in izjav, ampak tudi obdelavo vseh vrst soglasij, tako da stranke pričakuje prevajanje iz turškega v češki jezik najprej za potrdila o višini dohodkov in soglasje za zastopanje ter za potrdilo o nekaznovanosti in potem tudi za potrdila o stalni zaposlitvi ter o samskem stanu kot tudi za številne druge neomenjene dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim institucijam.

Poleg tega na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse pravne akte, tako vse vrste certifikatov oziroma pogodbe kot tudi sodne pritožbe in odločitve kot tudi tožbe pa tudi različne vrste licenc in potem tudi pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, pooblastila za zastopanje in sodne sklepe ter vse druge dokumente, ki se nanašajo ali na področje prava ali pravosodja. Zainteresirane stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelavo osebnih dokumentov, kar vključuje najprej prevajanje iz turškega v češki jezik za potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi za potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o smrti ter o sklenjeni zakonski zvezi pa tudi za različne vrste dovoljenj (vozniško, dovoljenje za prebivanje, prometno, delovno in druge).

Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in potem tudi potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen in diplome ter dodatke k diplomi oziroma potrdila o rednem šolanju pa tudi predmetnike in programe fakultet ter rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente in številne druge dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Vsem strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v češki jezik, tako za diplomske in seminarske naloge kot tudi za znanstvene dela.

Poleg veh dokumentov, ki smo jih ob tej priložnosti omenili, želimo posebej poudariti, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij, kar se nanaša predvsem na gradbeno in tehnično oziroma razpisno kot tudi medicinsko dokumentacijo. Enostavneje rečeno, obdelujejo vse dokumente, ki sestavljajo te vrste dokumentacij, to pa med drugim vključuje zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte kot tudi navodila za uporabo in specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druge nenavedene dokumente.

Če je tudi vam potrebno prevajanje dokumentov iz turškega v češki jezik, je zelo pomembno vedeti tudi to, da ste dolžni pri pošiljanju materialov na obdelavo vsekakor priložiti tudi izvirnike, da bi storitev overitve potekala v skladu z veljavnimi pravili. Prav tako obstaja tudi splošno priporočilo, da vsaka stranka posebej v okviru pristojnih institucij preveri, ali se za konkretne dokumente mora izvesti tudi dodatna vrsta overitve, kar pomeni, da se morajo opremiti z Apostille oziroma haškim žigom, ker izvajanje te vrste overitve ne sodi na področje delovanja naših strokovnjakov.

Cena prevajanja iz turškega v češki jezik

  • Iz turškega v češki je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!