Prevajanje iz turškega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker je osnovni cilj, ki ga ima Prevajalski center Akademije Oxford, da izpolni pričakovanja vseh svojih strank, ni presenetljivo, da jim je na razpolago storitev, ki vključuje neposredno prevajanje iz turškega v romunski jezik. Ta storitev je dostopna v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, stranke pa pričakujejo tudi prevajalci in sodni tolmači, ki lahko v optimalnem roku izvajajo kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta, kar vključuje, ne samo prevajanje osebnih dokumentov, ampak tudi obdelavo vseh vrst dokumentacij, tako gradbene, medicinske in tehnične kot tudi razpisne oziroma poslovne pa tudi storitev njihove overitve s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Naši strokovnjaki prevajajo tudi dokumente, ki se nanašajo, tako na pravosodje kot tudi izobraževanje pa tudi na znanost, prevajajo pa tudi dokumente, kot so izjave in soglasja oziroma potrdila ter vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, ko je to potrebno. Prevajajo seveda tudi katerikoli neomenjeni dokument, ki ga zahtevate, prav tako pa izvajajo tudi njegovo overitev z žigom sodnega tolmača in tako dobite dokumente, ki so pravno absolutno veljaven. To s samim tem pomeni, da ga lahko uporabljate kot tudi vsak drugi izvirni dokument, pa zelo je pomembno, da se zavedate, da overitev z žigom sodnega tolmača vključuje tudi primerjanje prevoda in izvirnika s strani zapriseženega sodnega tolmača, ki mora biti prepričan, da med njima ni nikakršnih odstopanj, saj overjajo samo dokumente, ki so enaki. Toda, če sodni tolmač opazi določeno razliko, za katero meni, da jo je treba popraviti, ni razloga za zaskrbljenost, saj vam predlaga storitvi lekture in korekture tako obdelanega dokumenta, ki ju prav tako lahko izvajajo strokovnjaki Akademije Oxford oziroma korektorji in lektorji. Ko končajo obdelavo vašega dokumenta, ga ponovno vrnejo sodnemu tolmaču, ki ga zdaj lahko brez težav izvede overitev.

Prav tako je zelo pomembno, da veste tudi to, da zakon določa, da se za določeni dokument mora poleg prevajanja in overitve sodnega tolmača izvesti tudi dodatna overitev oziroma tako imenovana “nadoveritev”, ki vključuje overitev s haškim ali Apostille žiga za te dokumente. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači ne izvajajo te vrste overitve oziroma zanjo niso pristojni, vam priporočamo, da se samostojno pozanimate, ali je s haškim žigom treba opremiti dokumente, za katerega vam je potrebno neposredno prevajanje iz turškega v romunski jezik. To informacijo dobite v pristojnih službah, zadolženih za overitev z Apostille žigom, le-te pa so na okrožnih sodiščih.


Prevajanje iz romunski v turški jezik
Prevajanje iz turškega v romunski jezik

Ne pozabite, da je v primeru, če je haški žig potreben za vaše dokumente, zelo pomembno izvedeti tudi kdaj poteka overitev. To pravzaprav pomeni, da morate izvedeti, ali ta vrsta overitve poteka potem, ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo vašega dokumenta, ali pa za njih najprej poteka overitev s haškim žigom, pa se potem dokument prepušča našim strokovnjakom. Prav od teh informacij je odvisen tudi tok obdelave vašega dokumenta, prav tako pa tudi trajanje, saj v primeru, ko se dokument najprej prevaja iz turškega v romunski jezik in potem overja s strani sodnega tolmača in šele na koncu zanj poteka tudi overitev s haškim žigom, ta postopek traja krajše kot v primeru, ko se dokument najprej overja z Apostille žigom, saj se tedaj prevajata, tako sam dokument kot tudi in žig, pa se šele tedaj overja s strani sodnega tolmača.

Prav tako ne smete pozabiti, da ste dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirne vsebine, tako da imate nekaj možnosti, da nam jih dostavite. Poleg pošiljanja preko kurirske službe in osebne dostave v prostore naše poslovalnice vam je na razpolago tudi pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko. Prevzemanje obdelanih dokumentov prav tako lahko poteka na več načinov oziroma obdelane dokumente vam lahko dostavimo na naslov, ali pa jih osebno prevzemate. Če se odločite za dostavo na naslov, morate vedeti tudi to, da se ta storitev zaračunava popolnoma ločeno od obdelave tega dokumenta in prav tako morate imeti na umu, da plačilo izvajate, ko prevzemate pošiljko kot tudi, da je njena cena izključno odvisna od službe, ki vam dostavi obdelane dokumente.

Vse tiste stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje iz turškega v romunski jezik, toda posebej hitro, morajo vsebine, za katere zahtevajo prevajanje, najprej dostaviti na elektronski naslov, saj prav na ta način olajšajo njihovo obdelavo, ker prevajalci in sodni tolmači pristopajo svojemu poslu v najkrajšem roku. Toda tudi tedaj je zelo pomembno spoštovati predpisani postopek oziroma dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer je pogoj, da je to na najhitrejši od vseh načinov, ki smo jih predhodno navedli.

Poleg obdelave dokumentov, prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji strankam omogočajo tudi tolmačenje pa tudi številne druge storitve. Za tolmačenje je pomembno poudariti, da strankam ponujamo, ne samo simultano oziroma konsekutivno, ampak tudi šepetano tolmačenje iz turškega v romunski jezik, s čimer pravzaprav lahko odgovorimo na zahteve katerekoli vrste dogodka. Zato, ker so naši strokovnjaki specializirani za vse navedene vrste tolmačenja, od strank tudi zahtevamo, da nam posredujejo informacije, ki se nanašajo na organizacijo konkretnega dogodka, da bi ponudbo v celoti prilagodili tem zahtevam in jim omogočili, da dobijo maksimalno kakovostno storitev. Poleg tolmačenja v tej kombinaciji jezikov lahko vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Prav tako na vašo zahtevo obdelujemo tudi vse vsebine, povezane s področjem, tako marketinga kot tudi spleta oziroma besedila katerekoli tematike. Sodni tolmači in prevajalci med drugim lahko obdelujejo tudi učbenike in književna dela katerekoli vrste. Če je treba, izvajajo tudi prevajanje časopisnih člankov kot tudi vseh vrst revij, lahko pa prevajajo tudi filme različnih žanrov kot tudi druge video pa tudi zvočne vsebine. V sklopu storitve, ki se nanaša na njihovo prevajanje iz turškega v romunski jezik strankam, ki so zainteresirani, omogočamo tudi sinhronizacijo oziroma storitev podnaslavljanje prevedenih zvočnih in video vsebin.

Zahvaljujoč lektorjem in korektorjem, ki so v naši ekipi, vam lahko ponudimo tudi storitev redakcije, ki se uporablja izključno tedaj, ko stranke posedujejo izdelan prevod v omenjeni kombinaciji jezikov, ki pa ni kakovosten.

Vse materiale, ki ne zahtevajo overitve žigom sodnega tolmača in za katere zahtevate prevajanje iz turškega v romunski jezik, nam lahko na obdelavo pošljete v elektronski obliki, kar pa pomeni, da jih skenirane pošljete preko elektronske pošte. Kar zadeva prevzemanje, potem ko sodni tolmači in prevajalci končajo njihovo obdelavo in v primeru, da se tako dogovorimo, vam lahko tudi mi na enak način pošljemo prevedene vsebine.

Prevajanje programov in aplikacij vseh vrst iz turškega v romunski jezik

Prevajanje programske opreme iz turškega v romunski jezik prav tako sodi v domeno dela strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford, ki na vašo zahtevo prevajajo katerokoli aplikacijo ali program. Poleg tega vam prevajalci in sodni tolmači omogočajo tudi obdelavo spletnih strani oziroma spletnih katalogov in prodajaln pa tudi številnih drugih vsebin, ki so povezane s spletnimi področji. V toku obdelave omenjenih materialov implementirajo tudi pravila, ki vključujejo njihovo optimizacijo za spletne iskalnike in na ta način se prevedeni materiali precej bolje kotirajo v okviru globalnega iskanja.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi tolmačenje iz turškega v romunski jezik, saj prevajalci in sodni tolmači uporabljajo konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, kar pomeni, da je izključno od podatkov, ki nam jih dostavite o dogodku oziroma o njegovi organizaciji tudi odvisno, katera storitev bo točno uporabljena. Vse tiste stranke, za katere dogodek je priporočeno prav simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko najamejo tudi opremo za simultano tolmačenje.

Ker so v ekipi Akademije Oxford tudi strokovnjaki, ki so zadolženi za storitev redakcije prevedenih materialov oziroma profesionalni korektorji in lektorji, kar pomeni, da stranke, ki imajo izdelan prevod iz turškega v romunski jezik, kakovost tega prevoda pa ni dober, lahko dobijo to storitev po najugodnejših cenah.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo tudi obdelavo strokovnih besedil katerekoli tematike, lahko pa prevajajo tudi poljudne besedilne vsebine. Prevajanje besedil iz turškega v romunski jezik vključuje obdelavo, tako tistih, katerih tema je povezana s področji turizma, gradbene industrije in ekologije in varstva okolja oziroma menedžmenta, financ, komunikologije, marketinga in farmacije kot tudi tistih, ki se tičejo psihologije in politike pa tudi ekonomije, financ, medicine, bančništva in drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje potnega lista iz turškega v romunski jezik

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači strankam, ki jim je potrebno prevajanje potnega lista za turškega v romunski jezik, omogočajo dobivanje te storitve, ampak pri nas dobijo tudi overitev izdelanega prevoda z žigom pooblaščenih oseb, kar je dejansko sodni tolmač, ki je eden od zaposlenih v naši ekipi. Prav zahvaljujoč temu, stranke dobijo potni list, ki je preveden v tej kombinaciji jezikov in overjen, tako da je pravno in zakonsko absolutno veljaven in se kot takšen lahko preda vsaki pristojni službi.

Postopek overitve z žigom sodnega tolmača je natančno opredeljen z zakonom in pomeni, da stranke morajo na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente. Poleg tega strankam, ki jim je potrebno prevajanje potnega lista iz turškega v romunski jezik, ali kateregakoli drugega dokumenta, se priporoča, da v okviru okrožnega sodišča v mestu, v katerem stanujejo, preverijo, ali je potrebno izvesti tudi “nadoveritev”, kar pa pomeni, da se prevedeni dokumenti morajo opremiti s haškim ali Apostille žigom. To informacijo je potrebno, da stranke pridobijo samostojno, saj prevajalci in sodni tolmači ne morejo izvesti te vrste overitve.

Pri nas stranke pričakuje tudi obdelava osebne izkaznice, vozniškega in prometnega dovoljenja oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi potrdila o stalnem prebivališču, potrdila o državljanstvu in dovoljenja za prebivanje ter delovnega dovoljenja in vseh drugih osebnih dokumentov.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugo) pa tudi vse dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, finančna in letna poslovna poročila, poslovne odločitve, fakture in drugo) kot tudi vse dokumente, ki sestavljajo razpisno oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo in številne druge dokumente iz te skupine).

Vsem zainteresiranim strankam prevajalci in sodni tolmači omogočajo obdelavo dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar pa se nanaša na prevajanje iz turškega v romunski jezik za vse vrste potrdil oziroma izjav kot tudi soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in druga).

Naši strokovnjaki prav tako obdelujejo katerikoli dokument, ki je povezan s področjema izobraževanja ali znanosti oziroma ga najprej prevedejo v omenjeni kombinaciji jezikov in potem tudi overijo z žigom zapriseženega sodnega tolmača, kar se prav tako nanaša tudi na dokumente, ki so povezani s področjem znanosti. Tako poleg zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, prepisa ocen in potrdila o opravljenih izpitih oziroma diplome in dodatka k diplomi, prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi potrdila o rednem šolanju, zatem predmetnike in programe fakultet. Če to zahtevajo stranke, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi prevajanje iz turškega v romunski jezik, tako za diplomske in znanstvene kot tudi za seminarske naloge in vse druge dokumente s področij znanosti in izobraževanja.

Prevajanje filmov različnih žanrov in vrsta iz turškega v romunski jezik

Vsaka stranka, ki zahteva prevajanje igranih ali animiranih oziroma risanih, dokumentarnih in drugih vrst filmov iz turškega v romunski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na zahtevo dobi tudi njihovo podnaslavljanje. Seveda, če ji bolj ustreza sinhronizacija, naši strokovnjaki izvajajo tudi to storitev. Poleg filmov obdelujejo tudi vse vrste oddaj oziroma reklamna sporočila, serije in druge zvočne in video vsebine.

Sodni tolmači in prevajalci, ki so del naše ekipe, v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi književna dela različnih vrst (poezija, proza, beletrija, romani in druga) pa tudi revije (ilustrirane, otroške, strokovne in ostale). Prav tako na zahtevo strank izvajajo tudi obdelavo časopisnih člankov oziroma učbenikov.

Da bi bilo prevajanje iz turškega v romunski jezik za spletne strani oziroma katerekoli druge vsebine, ki se tičejo področja spleta (programi, spletne prodajalne, aplikacije, spletnih katalogov in drugo) maksimalno profesionalno in kakovostno, prevajalci in sodni tolmači v toku njihove obdelave uporabljajo tudi SEO smernice (Search Engine Optimisation). Glede na to, da so prevedeni materiali optimizirani za spletno iskanje, to pomeni, da se bodo pojavili med prvimi rezultati globalnega spletnega iskanja in vse bo imelo zelo pozitiven učinek tudi na poslovanje lastnika teh vsebin.

Cena prevajanja iz turškega v romunski jezik

  • Iz turškega v romunski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!