Prevajanje iz turškega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford zahvaljujoč dejstvu, da ima v svoji ekipi vrhunske strokovnjake, katerih področje delovanja se nanaša na turški oziroma španski jezik, vsem zainteresiranim strankam omogoča tudi neposredno prevajanje iz turškega v španski jezik. Naši strokovnjaki v tej jezični kombinaciji izvajajo, tako tolmačenje kot tudi pisano prevajanje, tako da praktično lahko dobite prevedeno vsako vsebino, in to po najugodnejših cenah in v rokih, ki so prav tako posebej ugodni.

Ne pozabite, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, kar je izjemno pomembno, ko vam je potrebno prevajanje iz turškega v španski jezik za dokumente, saj vi pravzaprav na enem mestu dobite njihovo kompletno obdelavo oziroma prevajanje in overitev izdelanega prevoda, ki jo izvaja sodni tolmač. Ko je določen dokument preveden oziroma obdelan na ta način, v zakonskem pogledu velja za absolutno veljavnega, kar pomeni, da ga lahko predate vsaki pristojni instituciji, ko imate potrebo za tem. Ker mora sodni tolmač, preden izvede overitev, primerjati prevedene in izvirne dokumente, od vas zahtevamo, da pri pošiljanju vsebin na obdelavo v vsakem primeru priložite tudi izvirne dokumente, ki jih le-ti uporabljajo na vpogled v postopku overitve. Če se zgodi, da pri primerjanju sodni tolmač opazi, da med prevodom in izvirnikom obstajajo določena odstopanja, vam predlaga, da lektor in korektor, ki sta prav tako v naši ekipi, izvedeta storitev redakcije tako prevedenih vsebin, da bi jih maksimalno prilagodila pravilom španskega jezika in omogočila, da se overitev izvede brez kakršnihkoli težav.

Da bi strankam, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz turškega v španski jezik, omogočili prihranek časa, poudarjamo tudi to, da obstajajo dokumenti, za katere je treba izvesti tudi dodatno overitev oziroma se morajo opremiti z Apostille žigom, ki je poznan tudi kot haški. Toda morate se zavedati, da za to vrsto overitve niso zadolženi sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford, ampak določene državne institucije in je zato zelo pomembno, da pridobite vse pomembne podatke v zvezi z overitvijo vaših dokumentov s tem žigom. Ti podatki v tem primeru predstavljajo informacijo, ali je ta žig obvezen tudi za dokumente, za katere zahtevate prevajanje iz turškega v španski jezik in v primeru pritrdilnega odgovora, morate ob tej priložnosti vprašati, ali ta vrsta overitve poteka preden prevajalci in sodni tolmači začnejo s svojim delom posla ali pa potem, saj sta prav ta dva načina overitve s haškim žigom tudi najpogosteje prisotna v praksi. V trenutku, ko izveste vse navedeno, vam bo precej jasneje, kako naj bi potekala obdelava tega dokumente oziroma kam morate najprej odnesti dokumente, s čimer prihranite veliko svojega časa in seveda tudi denarja.


Prevajanje iz španskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v španski jezik

Glede na to, da morate na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, imate možnost, da jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko kot tudi, da jih prinesete osebno ali pa se odločite dostavo dokumentov na prevajanje zaupati določeni kurirski službi.

Če vas zanima nujno prevajanje iz turškega v španski jezik za katerikoli dokument, lahko vsebine najprej pošljete preko elektronske pošte, da bi naši strokovnjaki lahko zelo hitro pristopili njihovi obdelavi in ugodili vaši zahtevi. Ne pozabite, da ste tudi tedaj dolžni na vpogled dostaviti izvirnike, pri čemer v vsakem primeru priporočamo, da izberete najhitrejšega od vseh navedenih načinov.

Prav tako je zelo pomembno poudariti tudi, da za vse druge vsebine, za katere se ne izvaja overitev z žigom sodnega tolmača, pošiljanje poteka na elektronski naslov, če strankam tako ustreza in prav tako tudi prevzemanje obdelanih materialov. Po drugi strani je pa pošiljanje prevedenih in overjenih dokumentov oziroma njihovo prevzemanje nekoliko drugačno, saj se strankam ponuja možnost osebnega prevzemanja ali dostave na naslov. Toda morajo se zavedeti, da dostavo na naslov izvaja kurirska služba, s katero sodelujemo in to storitev zaračunava po lastnem veljavnem ceniku, povsem neodvisno od prevajanja in overitve tega dokumenta, tako da stranka to storitev plača, ko prevzema pošiljko.

Poleg obdelave dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kar se nanaša na prevajanje iz turškega v španski jezik za vse vrste soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugo), sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani, tako s področjema znanosti in izobraževanja kot tudi s področjema pravosodja in prava (rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, prepisi ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, znanstveni patenti, pooblastila za zastopanje, certifikati, odločitve sodišč in sodbe, licence, sodne pritožbe, sklepe in tožbe, pravni red Evropske Unije in drugo).

Seveda vsem svojim strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v španski jezik za osebno izkaznico, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje oziroma za potni list, potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu ter za izpiske iz matičnega registra, tako o rojstvu in o smrti kot tudi o sklenjeni zakonski zvezi oziroma za vse druge osebne dokumente. Sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno, tehnično in razpisno kot tudi medicinsko dokumentacijo pa tudi vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem določene pravne osebe. To poleg obdelave gradbenih projektov in zdravniških izvidov oziroma ustanovitvenih aktov kot tudi statuta podjetja vključuje tudi obdelavo dokumentacije o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov in navodil za uporabo pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, prevajamo pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, zatem vse vrste poslovnih poročil kot tudi poslovne odločitve in še veliko drugih dokumentov, ki sodijo na ta področja.

Stranke pri nas dobijo tudi kompletno obdelavo, ne samo teh, ampak tudi številnih drugih dokumentov, pri tem morajo samo spoštovati pravilo, ki pomeni dostavo izvirnikov na vpogled, prav tako pa se morajo predhodno pozanimati o vsem, kar se nanaša na overitev z Apostille žigom.

Prav tako vam lahko zagotovimo tudi storitve tolmačenja v navedeni jezični kombinaciji, naši strokovnjaki pa uporabljajo, ne samo simultano oziroma konsekutivno tolmačenje iz turškega v španski jezik, ampak tudi posebno vrsto te storitve, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Imejte na umu, da se vsaka od omenjenih vrst storitev lahko uporablja samo za določeno vrsto dogodka, tako da nam morate posredovati vse informacije v zvezi z dogodkom, ki ga organizirate oziroma za katerega zahtevate to storitev, da bi našli prav tisto vrsto tolmačenja, ki bo absolutno izpolnila vaša pričakovanja in zahteve omenjenega dogodka. Poleg same storitve, povezane s tolmačenjem iz turškega v španski jezik, v primeru, ko naši strokovnjaki ocenijo, da je najboljše uporabiti prav simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, vsem strankam omogočamo tudi, da pod zelo ugodnimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Želimo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki lahko, ko to zahtevajo stranke, izvajajo tudi prevajanje iz turškega v španski jezik za vse vrste reklamnih materialov, kar pomeni, da ne obdelujemo samo reklamnih brošur, katalogov in zloženk, ampak tudi PR članke oziroma plakate in potem tudi reklamne letake in po potrebi tudi vizitke kot tudi vse druge vsebine, ki so povezane s področjem marketinga. Poleg njih obdelujemo tudi vse vrste književnih del oziroma različne vrste učbenikov in potem tudi poljudna in strokovna besedila pa tudi spletne materiale (programi, spletne prodajalne, spletne strani, aplikacije, spletni katalogi in drugo).

Na zahtevo strank prav tako obdelujemo tudi vse vrste revij pa tudi časopisnih člankov kot tudi video in zvočnih vsebin, pri čemer mislimo, ne samo na prevajanje iz turškega v španski jezik za filme in serije, ampak tudi na vse vrste, tako radijskih kot tudi televizijskih oddaj oziroma reklamna sporočila in druge podobne materiale. Imejte na umu, da v naši ekipi niso izključno samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi številni drugi strokovnjaki in med njimi tudi tisti, ki vam lahko ponudijo podnaslavljanje ali sinhronizacijo takšnih vsebin.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz turškega v španski jezik

Glede na to, da v Prevajalskem centru Akademije Oxford obstajajo tudi prevajalci in sodni tolmači, prevajanje dovoljenja za prebivanje iz turškega v španski jezik vključuje tudi overitev izdelanega prevoda, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači. Na ta način konkretnemu dokumentu dajejo pravno veljavnost, ker je dobro poznano, da se samo tako prevedeno in overjeno dovoljenje za prebivanje lahko predaja v določenih pristojnih službah. Prav zato je tudi pomembno da vsaka stranka, ki zahteva obdelavo, ne samo tega, ampak tudi kateregakoli drugega dokumenta, na vpogled dostavi tudi izvirne dokumente, saj je to zelo pomemben detajl za overitev. Prav tako strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v španski jezik za katerikoli dokument, priporočamo, da preverijo v državnih institucijah, ki so za to pristojne, ali se za te dokumente zahteva izvajanje dodatne overitve oziroma ali jih je treba opremiti z Apostille (haškim) žig. Glede na to, da to ni pristojnost strokovnjakov zaposlenih v naši ekipi, le-ti s samim tem strankam ne morejo izpolniti zahteve s to overitvijo, če zakon določa, da je to potrebno.

Prav tako lahko prevajamo tudi vse druge vrste dovoljenj, kot je na primer delovno kot tudi vozniško in prometno pa tudi številne druge osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi in o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti oziroma izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica in drugo). Sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, ko je potrebno, to pa pravzaprav pomeni, da izvajajo neposredno prevajanje iz turškega v španski jezik, tako za potrdilo o samskem stanu in za potrdilo o višini dohodkov kot tudi za soglasje za zastopanje oziroma za potrdilo o nekaznovanosti in potem tudi za potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi za vse druge vrste izjav, soglasij in potrdil ter potem izvajajo tudi overitev izdelanega prevoda.

Stranke pri nas dobijo tudi obdelavo vseh vrst dokumentacij, od gradbene oziroma tehnične preko poslovne in razpisne pa do medicinske dokumentacije. To pravzaprav pomeni, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo vse dokumente, ki sestavljajo te vrste dokumentacij, tako gradbene projekte, navodila za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov kot tudi vse vrste poslovnih odločitev pa tudi poročil (finančna, revizijska, letna), ustanovitvene akte pa tudi statute podjetja kot tudi fakture in sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter zdravniške izvide kot tudi številne druge dokumente, ki sestavljajo vse navedene vrste dokumentacij.

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujejo pravni red Evropske Unije kot tudi sklep o razvezi zakonske zveze pa tudi številne druge pravne akte (pogodbe, pooblastilo za zastopanje, licence, sodne pritožbe in odločitve, certifikati, sodne odločbe, sodne odločbe, sodbe in drugi pravni akti). Vse dokumente, ki so izključno povezani s področji izobraževanja kot tudi tiste, ki se nanašajo na področje znanosti, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prav tako obdelujejo v tej kombinaciji jezikov. Poleg prevajanja iz turškega v španski jezik za diplome in dodatke k diplomi ter predmetnike in programe fakultet in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih in znanstvena dela ter prepise ocen oziroma potrdila o rednem šolanju in znanstvene patente, po potrebi pa lahko obdelujejo tudi diplomske pa tudi seminarske naloge.

Prevajanje spletni katalogi iz turškega v španski jezik

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so primarno usmerjeni na prevajanje spletnih katalogov iz turškega v španski jezik pa tudi vseh drugih vsebin, ki so povezani s segmentom spleta, kot so na primer spletne strane in spletne prodajalne ter programska oprema (aplikacije in programi vseh vrst). Prav iz tega razloga z velikim ponosom poudarjamo, da ti naši strokovnjaki pri obdelavi teh vsebin uporabljajo tudi vsa pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo za spletne iskalnike z osnovnim ciljem, da jih le-ti prepoznajo kot izvirne, kar se maksimalno pozitivno odraža predvsem na položaj spletne strani in drugih prevedenih spletnih vsebin na spletu in kmalu tudi na poboljšanje poslovanja njegovih lastnikov. Prav zahvaljujoč temu bodo imeli večkratno korist, tako da jim se prevajanje iz turškega v španski jezik, posebej za spletne strani maksimalno izplača.

Ko je to potrebno, strankam lahko ponudimo tudi storitve korektorjev oziroma lektorjev, saj tudi oni del naše ekipe. Njihove storitve se namreč uporabljajo primeru, ko stranka poseduje izdelan prevod iz turškega v španski jezik, pri čemer pa gre za neprofesionalno obdelane materiale in potrebno je pristopiti njihovi redakciji, da bi se prevedena vsebina v celoti prilagodila, tako pravilom kot tudi duhu ciljnega oziroma španskega jezika.

Zainteresiranim strankam lahko zagotovimo tudi simultano oziroma konsekutivno pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. To pomeni, da za vse vrste dogodka, ki ga organizirajo, dobijo najkakovostnejšo možno storitev in na ta način izpolnijo pričakovanja vseh udeležencev tega dogodka. Moramo poudariti tudi, da lahko vsem tistim strankam, za katere dogodek se uporablja prav simultano tolmačenje iz turškega v španski jezik, pod odličnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje del književnosti iz turškega v španski jezik

Katerekoli književno delo želite dobiti prevedeno v tej kombinacije jezikov, se morate zavedati, da lahko prevajalci in sodni tolmači, ki so del naše ekipe, poleg romanov prevajajo tudi najkompleksnejša poetska dela oziroma beletrijo in potem tudi različna prozna dela ter številna druga, tako da vam zagotavljamo, da bodo v celoti izpolnili vaše zahteve in pričakovanja, kar zadeva prevajanje književnih del iz turškega v španski jezik.

Prav tako lahko prevajajo, tako poljudne pa tudi strokovne besedilne vsebine oziroma vse vrste revij in potem tudi učbenike kot tudi časopisne članke. Vsem tistim strankam, ki zahtevajo neposredno prevajanje iz turškega v španski jezik za besedila, bodisi strokovna ali poljudna, sploh ni treba skrbeti, če tema teh vsebin ni posebej pogosto obdelovan, saj z gotovostjo trdimo, da prevajalci in sodni tolmači obvladajo obdelavo besedil zares katerekoli tematike. Poleg tistih, ki se nanašajo na področje izobraževanja, ekonomije, financ in bančništva oziroma ekologije in varstva okolja ter psihologije, naši strokovnjaki obdelujejo tudi besedilne vsebine, ki so povezane s področji informacijskih tehnologij oziroma farmacije in komunikologije pa tudi tiste, ki se tičejo medicine, marketinga in menedžmenta ter gradbene industrije pa tudi številnih drugih področij, ki se nanašajo na področje naravoslovnih in družbenih ved.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v španski jezik za vse vrste reklamnih vsebin, od vizitk oziroma reklamnih letakov pa tudi plakatov in zloženk pa do tako imenovanih PR člankov, katalogov in brošur ter številnih drugih vsebin, ki so predvsem usmerjene na področje reklamiranja. Zagotavljamo vam, da sodni tolmači in prevajalci njihovi obdelavi pristopajo maksimalno profesionalno in v optimalnem roku prevajajo te vsebine ob spoštovanju najpomembnejših pravil marketinga, s katerimi so dobro seznanjeni.

Vsakomur, ki mu je potrebno neposredno prevajanje iz turškega v španski jezik, to prav tako omogočamo tudi, tako za serije kot tudi za filme vseh žanrov pa tudi za reklamna sporočila in za vse vrste oddaj, tako tistih, ki bodo predvajane na radijskih postajah kot tudi tistih, za katere se pričakuje televizijsko prikazovanje in ne glede na to, ali gre za izobraževalne ali pa morda za zabavne in otroške, informativne ali katerekoli druge oddaje. Tukaj moramo tudi poudariti, da naše stranke poleg njihovega prevajanja iz turškega v španski jezik pričakuje tudi storitev sinhronizacije oziroma po potrebi lahko izvajamo tudi podnaslavljanje prevedenih vsebin.

Cena prevajanja iz turškega v španski jezik

  • Iz turškega v španski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!