Prevajanje iz turškega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v bosanski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne glede na to, ali je strankam potrebno neposredno prevajanje iz turškega v bosanski jezik za dokumente ali katerokoli drugo vrsto vsebin v pisani obliki, ali pa morda želijo angažiranje strokovnjakov, ki so zadolženi za tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, je najpomembneje, da se pravočasno obrnejo na poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, da bi se dodatno informirali o detajlih. Poudarjamo, da jih pri nas pričakuje prevajanje iz turškega v bosanski jezik za najrazličnejše vsebine oziroma tolmačenje, prav tako pa tudi niz storitev, ki jih lahko štejemo za dodatne.

Najprej gre za to, da našo ekipo sestavljajo predvsem prevajalci in sodni tolmači, kar je zelo pomembno, ko zahtevate prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji za dokumente, saj pri nas dobite tudi njihovo overitev, ki jo izvajajo sodni tolmači. Tako pravzaprav posedujete prevedene dokumente, ki jih lahko uporabljate v vsaki situaciji, saj so absolutno pravno veljavni.

Postopek overitve pomeni, da zapriseženi sodni tolmač najprej primerja prevedene in izvirne dokumente, da bi ugotovil, ali med njima obstaja določena razlika, sam ima pravico s svojim žigom opremiti samo prevedene dokumente, katerih vsebina je v celoti enaka izvirni. Če se pri primerjanju zgodi, da opazi določena odstopanja oziroma razlike, vam predlaga storitev redakcije tako prevedenega dokumenta, ki jo prav tako lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj so tukaj tudi profesionalni korektorji oziroma lektorji, ki so specializirani prav za to storitev. Sicer pa postopek overitve, ki je jasno določen z zakonom, pomeni, da se od stranke zahteva dostava izvirnih dokumentov, da bi sodni tolmač lahko opravil svoje delo v skladu s pravili. Zato se tudi postopek pošiljanja dokumentov na prevajanje pomembno razlikuje glede na vse druge vsebine, kot so recimo reklamni materiali, knjige, učbeniki ali časopisni članki oziroma revije, saj njih stranke lahko pošljejo skenirane preko elektronske pošte. Toda pri dokumentih to pomeni, ali osebno dostavo izvirnikov v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa njihovo pošiljanje priporočeno, preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe.


Prevajanje iz bosanskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v bosanski jezik

Če je strankam potrebno nujno prevajanje iz turškega v bosanski jezik za različne dokumente, imajo samo tedaj pravico, da na kratko odložijo dostavo izvirnikov oziroma najprej pošljejo vsebine na elektronski naslov in potem prinesejo, ali izvirnike na vpogled dostavijo na drug način.

Naši strokovnjaki poleg dokumentov, ki se predajajo v pristojnih institucijah (različne vrste izjav in soglasij ter potrdil), v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi poslovno dokumentacijo in dokumente, ki so povezani s področji izobraževanja, pravosodja in znanosti. Poleg tega prevajajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo gradbeno oziroma osebno, razpisno, medicinsko in tehnično dokumentacijo pa tudi katerekoli druge dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo navedli.

Pomembno je, da stranke spoštujejo pravila o dostavi izvirnih dokumentov na vpogled. Tisto, kar je predstavljeno kot splošno priporočilo, je povezano z overitvijo s haškim oziroma žigom, ki ga imenujemo tudi Apostille. Vse stranke morajo biti informirane, da prevajalci in sodni tolmači ne morejo izvesti te overitve, saj le-ta ni v njihovi pristojnosti in da se samo iz tega razloga od njih tudi zahteva, da v pristojnih službah preverijo, ali se se s haškim žigom opremljajo tudi konkretni dokumenti in kdaj (po ali pred obdelavo tega dokumente s strani naših strokovnjakov).

Imate možnost, da prevedene in overjene dokumente prevzamete osebno v prostorih poslovalnice Akademije Oxford, ali pa od nas zahtevate, da vam jih dostavimo na določen naslov. Toda morate biti seznanjeni z dejstvom, da je pošiljanje prevedenih dokumentov na vaš naslov dodatna storitev, kar pa pomeni, da se zaračunava neposredno od vas po ceniku, ki je veljaven v okviru konkretne kurirske službe.

Omogočamo vam tudi tolmačenje iz turškega v bosanski jezik, naši strokovnjaki pa lahko uporabljajo simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Prav tako pri nas lahko po posebej ugodnih pogojih najamete opremo za simultano tolmačenje. Prevajalci in sodni tolmači lahko v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vse vrste filmskih stvaritev oziroma dokumentarne, igrane, animirane, risane in druge filme in potem tudi reklamna sporočila, oddaje, serije in druge video in zvočne vsebine. Ko končajo s svojim delom, obdelavo omenjenih materialov prevzamejo naši strokovnjaki, ki v skladu z vašimi zahtevami izvajajo, tako podnaslavljanje kot tudi sinhronizacijo prevedenih vsebin.

Želimo poudariti tudi, to, da stranke vse tiste vsebine, za katere ni treba izvesti overitve s strani sodnega tolmača in za katere zahtevajo prevajanje iz turškega v bosanski jezik, lahko pošljejo na zelo enostaven način oziroma jih skenirajo in dostavijo na naš elektronski naslov. Kar zadeva prevzemanje obdelanih vsebin te vrste, le-to lahko poteka na enak način.

Prevajanje spletnih strani iz turškega v bosanski jezik

Vse zainteresirane stranke širom Slovenije v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakujejo tudi strokovnjaki, ki so specializirani za neposredno prevajanje spletnih strani iz turškega v bosanski jezik. Moramo poudariti, da izvajajo profesionalno prevajanje teh vsebin, saj v toku njihove obdelave uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), s katerimi so povsem jasno tuidi odlično seznanjeni. Ko implementirajo pravila za optimizacijo vsebin za spletne iskalnike, se le-te v relativno kratkem roku pojavijo v samem vrhu spletnega iskanja. Prav zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave tudi lastniki spletnih strani, ki so že prevedene iz turškega v bosanski jezik, bistveno bolje poslujejo, saj zahvaljujoč dejstvu, da so le-te med prvimi rezultati iskanja, številne potencialne stranke bistveno lažje pridejo do informacij o njihovem poslovanju.

Prevajalci in sodni tolmači vsem zainteresiranim strankam ponujajo možnost, da v tej jezični kombinaciji dobijo tolmačenje, saj so specializirani, tako za simultano kot tudi za konsekutivno tolmačenje iz turškega v bosanski jezik. Prav tako lahko uporabljajo tudi šepetano tolmačenje, ko je to potrebno. Na zahtevo strank, za katere dogodek je zaželeno uporabljati to vrsto tolmačenja, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vsaka stranka, ki ji je potrebna ta storitev, mora strokovnjakom poslovalnice dostaviti tudi informacije o dogodku, za katerega jo zahteva, saj je samo od teh podatkov tudi odvisno, točno katera vrsta tolmačenja bo uporabljena.

Strokovne kot tudi poljudne besedilne vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v bosanski jezik, nam lahko dostavite preko elektronske pošte in v primeru, da vam tako ustreza, bomo tudi mi vam na enak način poslali besedila, ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njihovo obdelavo. Kar zadeva besedila, za katera zahtevate obdelavo, lahko rečemo, da naši strokovnjaki poznajo vsa področja. Nekatera od najpogostejših, zaradi katerih se na nas obračajo številne stranke, so: medicina, ekonomija, farmacija, bančništvo, znanost, finance, politika, komunikologija, pravico, ekologija in varstvo okolja, gradbena industrija, psihologija, turizem, sociologija, menedžment, filozofija, marketing in druga.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz turškega v bosanski jezik

Katerakoli stranka, ki zahteva prevajanje dokumentarnih filmov iz turškega v bosanski jezik, mora vedeti, da jo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi njihova kompletna obdelava. S tem mislimo na dejstvo, da strankam omogočamo, tako sinhronizacijo dokumentarnih filmov kot tudi njihovo podnaslavljanje, da bi dobili vsebine, ki so v celoti pripravljene za prikazovanje.

Prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi igrane filme vseh žanrov pa tudi risane in animirane. Na njihovo zahtevo lahko prevajamo tudi vse vrste oddaj in potem tudi reklamna sporočila ter serije pa tudi še veliko drugih video in zvočnih materialov.

Tistim strankam, ki posedujejo dokončane prevode v tej kombinaciji jezikov, z njihovo kakovostjo pa niso zadovoljni, ponujamo storitvi lekture in korekture oziroma redakcijo tako prevedenih materialov, za katero so zadolženi profesionalci v naši ekipi oziroma korektorji in lektorji. Prav tako prevajamo tudi književna dela (proza, romani, beletrija, poezija in druga). Strankam omogočamo tudi obdelavo časopisnih člankov in učbenikov pa tudi poljudnih kot tudi strokovnih revij vseh vrst.

Poleg vsega omenjenega, prevajamo tudi reklamne materiale, kar vključuje, tako obdelavo katalogov in plakatov oziroma PR člankov kot tudi reklamnih letakov in vizitk, zatem tudi brošure pa tudi reklamne zloženke in številne druge vsebine, katerih osnovni namen je usmerjen na reklamiranje različnih storitev in izdelkov.

Prevajanje osebnih dokumentov iz turškega v bosanski jezik

Kompletna obdelava potnega lista in osebne izkaznice oziroma delovnega in dovoljenja za prebivanje kot tudi vozniškega in prometnega dovoljenja ter potrdila o stalnem prebivališču in potrdila o državljanstvu pa tudi izpiskov iz matičnega registra, tako o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi kot tudi o rojstvu, vključuje prevajanje osebnih dokumentov iz turškega v bosanski jezik kot tudi overitev, ki jo izvajajo osebe, ki so uradno pooblaščene s strani državnih institucij, oziroma zapriseženi sodni tolmači.

V priložnosti smo, da to storitev ponudimo vsem strankam, glede na to, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, pri čemer se od strank zahteva, da najprej dostavijo izvirne dokumente na vpogled in potem tudi, da preverijo, ali se za konkretne osebne ali katerekoli druge dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz turškega v bosanski jezik, zahteva tudi dodatna vrsta overitve oziroma ali se morajo opremiti z Apostille (haškim) žigom, česar ne morejo izvesti naši strokovnjaki (ni njihova pristojnost).

Strokovnjaki v tej kombinaciji v naši poslovalnici prav tako prevajajo tudi vse dokumente, ki so povezani s področji izobraževanja oziroma prava, znanosti ali pravosodja in jih potem tudi overijo. Sicer pa se to nanaša predvsem na obdelavo, tako zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, prepisa ocen in diplome ter dodatka k diplomi kot tudi na obdelavo potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju in rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi predmetnikov in programov fakultet, pooblastila za zastopanje in vseh vrst licenc. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, zatem certifikate in sklep o razvezi zakonske zveze kot tudi pogodbe pa tudi sodne odločbe, sklepe, odločitve in pritožbe in druge dokumente, ki se nanašajo na navedena področja. Poleg tega lahko prevajamo tudi diplomske naloge kot tudi znanstvene patente pa tudi znanstvena dela in tudi seminarske naloge.

Strankam omogočamo tudi prevajanje iz turškega v bosanski jezik za vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, tako da poleg potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi, prevajajo tudi potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu in vse druge vrste, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav.

Različne vrste dokumentacij, tako medicinsko kot tudi razpisno oziroma gradbeno in tehnično prav tako kompletno obdelujemo v omenjeni jezični kombinaciji. Stranke pri nas, med drugim pričakuje tudi prevajanje iz turškega v bosanski jezik, tako za zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi za specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma za laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte in deklaracije izdelkov pa tudi za navodila za uporabo in vse druge dokumente, ki sestavljajo te vrste dokumentacij.

Sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi revizijska pa tudi letna in finančna poslovna poročila oziroma statute in ustanovitvene akte podjetja, poslovne odločitve, fakture in številne druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem katerekoli pravne osebe ali podjetnika, prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji prav tako lahko prevedejo in potem tudi pristopijo postopku overitve prevoda z žigom sodnega tolmača.

Cena prevajanja iz turškega v bosanski jezik

  • Iz turškega v bosanski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!