Prevajanje iz ruskega v albanski jezik


Vsem, ki jim je potrebno prevajanje iz ruskega v albanski jezik, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford ponujajo vrhunsko storitev. Poleg prevajanja dokumentacije in vseh vrst dokumentov na vašo zahtevo obdelujemo tudi številne druge materiale. Poleg reklamnih sporočil in drugih vrst video in zvočnih materialov prevajamo tudi spletne strani, besedila različne vsebine in tematike kot tudi knjige, učbenike in časopisne članke.


Prevajanje iz ruskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v ruski jezik

Kar zadeva prevajanje dokumentov, pri nas lahko dobite kompletno storitev obdelave, ki poleg samega prevajanja iz ruskega v albanski jezik vključuje tudi overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača. Prav na ta način svojim strankam prihranimo veliko časa, saj jim ni treba iskati pooblaščene osebe, ki jim bo overila prevedene dokumente.

Edina obveznost naših strank je, da v celoti spoštujejo princip pošiljanja, kar pomeni, da nam morajo dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled kot tudi, da se na pristojnem sodišču pozanimajo, ali je za njihov dokument potrebna overitev s haškim Apostille žigom. Čeprav sodni tolmači in prevajalci niso dolžni posedovati informacij o tej vrsti overitve, bodite prepričani, da vam bodo maksimalno pomagali, da pridete do vseh potrebnih informacij. Ker overitev s haškim žigom ni potrebna za vse dokumente, je zelo pomembno preveriti, ali je ta overitev potrebna tudi za vaš dokument oziroma in na kakšen način se izvaja. Overitev z Apostille žigom se izvaja na začetku obdelave dokumentov, potem pa se le-ta prevaja skupaj z vsebino dokumenta in overja z žigom sodnega tolmača, toda obstajajo tudi dokumenti pri katerih se overitev s haškim žigom izvaja po končanem prevajanju in overitvi sodnega tolmača. Ko boste pridobili vse te informacije, boste točno vedeli, ali dokumente najprej nosite v Prevajalski center Akademije Oxford ali pa jih nosite na pristojno sodišče zaradi overitve z žigom.

Ker ste dolžni dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, se morate zavedati razlik pri načinu njihovega pošiljanja, glede na tiste vsebine, za katere overitev ni potrebna. Tako nam dokumente lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe oziroma jih osebno prinesete v našo poslovalnico, ostale materiale pa nam lahko pošljete po elektronski pošti. Obdelane vsebine, za katere ni potrebna overitev, vam prav tako lahko pošljemo po elektronski pošti, medtem ko vam dokumente pošiljamo na vaš naslov, ali pa jih osebno prevzamete v naši poslovalnici. Kurirska služba je dolžna, da vam dostavi prevedene in overjene dokumente, pa se s samim tem tudi ta storitev plača pri prevzemanju in to po njihovi veljavni ceni.

Prevajanje dokumentov v posebej kratkem roku, ki je poznano kot tako imenovano nujno prevajanje, vam ponuja možnost, da nam najprej dostavite skenirane dokumente na elektronski naslov, izvirnike pa dostavite naknadno ob maksimalnem spoštovanju postavljene časovne omejitve.

Poleg osebnih oziroma poslovnih dokumentov iz ruskega v albanski jezik prevajamo tudi dokumente, ki se v odvisnosti od potreb predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stalni zaposlitvi in številne druge vrste izjav, potrdil, in soglasij. Prevajalec in sodni tolmač bosta na vašo zahtevo prav tako obdelala tudi pravni red Evropske Unije, licence, pogodbe, certifikate, pooblastila za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi vse ostale vrste sodnih sklepov, odločitev, pritožb in tožb kot tudi vse ostale pravne akte.

Če je to potrebno, iz ruskega v albanski jezik prav tako prevajamo tudi medicinsko, tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo, tako da poleg specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacije o medicinskih izdelkih, zdravniških izvidov, navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov prevajamo tudi gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in številne druge dokumente, ki so povezani s področji gradbene industrije, medicine in farmacije.

Prevajamo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so: predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav, diplome in dodatki k diplomi, znanstveni patenti ter diplomske in seminarske naloge. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz ruskega v albanski jezik vseh poslovnih oziroma osebnih dokumentov, kot so: sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha, revizijska poročila, statut podjetja, fakture, bilance stanja, letna in finančna poročila, poslovne odločitve pa tudi izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, vozniško in prometno dovoljenje oziroma vse osebne in poslovne dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Da ne pomislite, da prevajalec in sodni tolmač obdelujeta samo dokumente, navajamo tudi ostale materiale, ki jih lahko na vašo zahtevo prevedemo iz ruskega v albanski jezik. To se nanaša predvsem na besedilne vsebine različne tematike, od tistih s področij turizma in politike oziroma bančništva, psihologije, sociologije ali gradbene industrije preko tistih, ki so povezana z marketingom, komunikologijo, izobraževanjem, farmacijo, znanostjo in filozofijo ali gradbeno industrijo pa vse do tistih, katerih tema je vezana za področje ekonomije in različnih vrst družbenih in naravoslovnih ved.

Iz ruskega v albanski jezik prav tako prevajamo tudi vse vrste vsebin, ki so vezane za področje reklamiranja oziroma spleta, pri tem mislimo tako na spletne strani, programsko opremo, spletne kataloge in prodajalne kot tudi na PR članke, kataloge, zloženke, reklamne letake, plakate, vizitke in brošure. Na vašo zahtevo obdelujemo tudi zvočne in video materiale, kot so dokumentarni, animirani, igrani in risani filmi, zatem serije, reklamna sporočila pa tudi zabavne, informativne, otroške, izobraževalne in številne druge vrste, tako televizijskih kot tudi radijskih oddaj. Storitev obdelave takšnih vsebin je precej specifična, saj vam ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo, da bi v optimalnem roku dobili kompletno obdelane materiale, ki jih lahko plasirate na vsakem mediju oziroma v kinematografih.

Prevajanje učbenikov in književnih del oziroma romanov, proze, beletrije in poezije prav tako sodi na področje storitev, ki jih zagotavljajo naši prevajalci in sodni tolmači. Če je to potrebno, prevajamo tudi ilustrirane, strokovne, otroške in vse ostale vrste revij oziroma časopisne članke. Če organizirate dogodek, na katerem bodo sodelovali udeleženci iz Rusije in Albanije, so tukaj naši strokovnjaki, zadolženi za tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Glede na to, da ponujamo tako storitev simultanega kot tudi šepetanega in konsekutivnega tolmačenja, nas morate pravočasno obvestiti o konceptu samega dogodka, ki ga organizirate, da bi ponudbo prilagodili njegovim zahtevam, saj vsaka od navedenih vrst tolmačenja ustreza določeni vrsti dogodkov. V primeru, da ste prevajanje določenih materialov zaupali nekomu, ki ni spoštoval vaših zahtev oziroma zahtev strokovnega prevajanja vam ponujamo možnost redakcije takšnih vsebin.

Prevajanje faktur iz ruskega v albanski jezik

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje faktur iz ruskega v albanski jezik, bodo dobili njihovo kompletno obdelavo, saj so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da dobite prevedene in overjene dokumente, pripravljene za uporabo. Poleg faktur prevajamo tudi vse ostale poslovne dokumente, kot so odločitve, sklepi o ustanovitvi pravne osebe, statut in ustanovitveni akt podjetja ter vse vrste poslovnih poročil (revizijska, letna in finančna).

Iz ruskega v albanski jezik prav tako prevajamo tudi vse vrste osebnih dokumentov, kot so: potni list, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi vse vrste dovoljenj (prometno, delovno, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje).

Na zahtevo strank obdelujemo tudi vse tiste dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam, kot so potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje ter potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanju kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in rednih dohodkih, pa tudi ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Ne smemo pozabiti, da morajo dokumenti, za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v albanski jezik, biti overjeni tudi z žigom, saj prevajanje samo po sebi nima absolutno nikakršne pravne in zakonske veljavnosti. Razlog, zaradi katerega nam morate na vpogled dostaviti tudi originalne dokumente, je v zakonski obveznosti sodnega tolmača, da jih primerja s prevodi oziroma se prepriča o tem, da med njimi ne obstajajo absolutno nikakršna odstopanja. On sme overiti samo tisti dokument, ki je enak izvirniku in s tem mu daje zakonsko in pravno veljavnost.

Glede na to, da nam morajo stranke na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, jih lahko prinesejo osebno ali pa jih pošljejo preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”. Prevedene in overjene dokumente lahko dobijo na naslov, ali pa jih prevzamejo v naši poslovalnici. Toda storitev dostave na naslov ni vračunana v ceno njihove obdelave, ampak se zaračunava v skladu s cenikom kurirske službe, ki vam dostavlja pošiljko.

Čeprav je postopek prevajanja in overitve dokumentov jasno urejen z zakonom in vključuje vse zgoraj opisano, je dejstvo, da se v praksi javljajo tudi dokumenti, pri katerih se zahteva še ena vrsta overitve, tako imenovana overitev s haškim Apostille žigom. Do tega žiga na svojih dokumentih stranke lahko pridejo izključno na okrožnih sodiščih po celi Sloveniji, pa je iz tega razloga priporočljivo, da najprej poiščejo informacije, ali je ta vrsta overitve potrebna tudi za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz ruskega v albanski jezik. Če je potrebna, potem morajo pridobiti tudi informacijo o tem, v katerem trenutku v toku procesa je treba pridobiti haški žig. V praksi se pogosto srečujejo dokumenti, pri katerih se overitev z Apostille žigom izvaja po končani obdelavi, to je po prevajanju in overitvi sodnega tolmača, toda obstajajo tudi dokumenti, pri katerih je treba najprej opraviti overitev s haškim žigom in šele potem tudi prevajanje in overitev. Stranke se morajo zavedati, da se v drugem primeru ne prevaja samo vsebina dokumentov, ampak tudi vsebina haškega žiga in s samim tem tudi postopek lahko traja malce dlje.

Tolmačenje iz ruskega v albanski jezik

Vsakdo, ki organizira določen dogodek, za katerega mu je potrebno tolmačenje iz ruskega v albanski jezik, se lahko zanese na naše na naše strokovnjake. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja, na zahtevo strank izvajajo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje. Prav tako nam morate dostaviti vse pomembne informacije o samem dogodku, ki ga organizirate, da bi vam pripravili ponudbo. Pri tem mislimo na to, da nas obvestite o prostoru, v katerem bo potekal, kako dolgo naj bi trajal, koliko udeležencev pričakujete in nasploh o konceptu celotne organizacije. Na zahtevo strank ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je to potrebno, pa bosta prevajalec in sodni tolmač na vašo zahtevo obdelala tudi vse vrste besedilnih vsebin. Njihova tema je lahko povezana s katerimkoli področjem, saj so naši strokovnjaki izjemno izkušeni in posedujejo bogato splošno izobrazbo in enostavno lahko rečemo, da jim niti ena tema ni neznana. Psihologija, medicina, znanost, filozofija, gradbena industrija, turizem, sociologija, informacijske tehnologije, ekologija in varstvo okolja, menedžment, bančništvo, marketing, politika, pravo, komunikologija, finance kot tudi vse ostale veje naravoslovnih in družbenih ved so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana njihova tema. Na zahtevo strank lektor in korektor iz naše ekipe lahko opravita tudi vse potrebne popravke oziroma redakcijo vsebin, ki so že prevedene iz ruskega v albanski jezik, da bi vam ponudili strokovno in kakovostno obdelane materiale.

Prevajanje spletnih strani iz ruskega v albanski jezik

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz ruskega v albanski jezik prav tako sodi v domeno naših strokovnjakov, ki imajo za seboj na stotine prevedenih spletnih predstavitev, ki so še naprej med prvimi v iskanju. Osnovni razlog za to je v tem, da prevajalci in sodni tolmači, ki prevajajo spletne strani iz ruskega v albanski jezik, spoštujejo vsa veljavna pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi tej spletni strani ponudili možnost, da se v relativno kratkem roku najdejo na prvi strani iskanja. Poleg prevajanja spletnih strani vam nudimo vam tudi prevajanje programske opreme oziroma vseh aplikacij in programov za katerimi imate potrebo kot tudi spletne kataloge storitev ali izdelkov ter spletnih prodajaln.

Na obdelavo video in zvočnih materialov, ki jo prav tako izvajamo, smo še posebej ponosni, saj vam poleg njihovega prevajanja lahko ponudimo tudi sinhronizacijo in podnaslavljanje. To pomenu, da boste zelo hitro dobili informativne, otroške, izobraževalne, zabavne in ostale vrste oddaj oziroma risane, dokumentarne, animirane in igrane filme kot tudi reklamna sporočila in serije, ki jih lahko prikazujete, kjerkoli hočete (radijske postaje, televizija, splet, kinematografi). V skladu z zahtevami strank prevajamo tudi vse vrste reklamnih materialov, kot so plakati, letaki, zloženke, PR članki pa tudi brošure, vizitke in katalogi. Glede na podatek, da je marketing področje, ki se stalno spreminja, je zelo pomembno, da prevajalci in sodni tolmači, ki se ukvarjajo s to nalogo, pazijo na ustrezno oblikovanje reklamnega sporočila, ki ga leti vsebujejo, da strankam, ki jim je albanski jezik materni, ponudimo priložnost, da se seznanijo s storitvijo ali izdelkom, ki se na ta način reklamira.

Prevajanje revij iz ruskega v albanski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo iz ruskega v albanski jezik izvajajo tudi prevajanje ilustriranih, otroških ali strokovnih revij kot tudi časopisnih člankov. Prav tako prevajamo tudi književna dela, kot so romani, beletrija, proza in poezija. Poleg tega pa prevajamo tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z znanostjo in izobraževanjem, kot so: potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepisi ocen, potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela. Poleg tega prevajamo tudi vse vrste dokumentacij, tako medicinsko kot tudi razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo oziroma: specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vse ostale dokumente te vrste.

Cena prevajanja iz ruskega v albanski jezik

  • Iz ruskega v albanski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!