Prevajanje iz ruskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na vse večje gospodarsko sodelovanje Rusije in Grčije, ne preseneča podatek o povečani potrebi za prevajanjem različnih vrst poslovnih dokumentov iz ruskega v grški jezik. Poleg njih prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi vse ostale vrste dokumentov in dokumentacije pa tudi številne druge vsebine oziroma vse, kar od nas zahtevajo stranke. Naša velika prednost v primerjavi z drugimi podobnimi institucijami, leži v dejstvu, da so del naše ekipe tako prevajalci kot tudi sodni tolmači. Stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz ruskega v grški jezik, si tako lahko oddahnejo, saj bodo zelo hitro dobile kompletno obdelane dokumente, ki jih lahko uporabljajo ob vsaki priložnosti. Prav žig sodnega tolmača namreč določenemu prevedenemu dokumentu daje zakonsko vrednost, pa je iz tega razloga le-ta zelo pomemben pri njihovi obdelavi. Toda za določene dokumente to ni dovolj, saj je treba opraviti tudi posebno vrsto overitve in to na pristojnem sodišču, ki vključuje overitev s haškim Apostille žigom. Ta vrsta overitve ni potrebna za absolutno vse dokumente, vendar se morajo stranke pravočasno pozanimati o tem, ali je potrebna tudi za konkretni dokument. Morate se zavedati, da sodni tolmač in prevajalec nista dolžna posedovati informacij o tej vrsti overitvi, niti sta jih dolžna posredovati, toda zagotovo bosta storila vse, da vas napotita na institucije, ki so pristojne za overitev s haškim žigom. Zelo je pomembno vedeti, ali je to vrsto overitve treba opraviti po končanem prevajanju in overitvi sodnega tolmača ali pa je dokumente potrebno najprej overiti z Apostille žigom in šele potem se takšen dokument tudi overja s strani sodnega tolmača. Imejte na umu, da ta proces lahko traja malce dlje od tistega, pri katerem se dokument z Apostille žigom overja na koncu, saj se v prvem primeru prevajata tako vsebina dokumenta kot tudi sam haški žig. Proces overitve dokumentov ureja zakon, tako da ste nam dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirnike, saj jih sodni tolmač mora primerjati s prevodi, da bi se prepričal o tem, da ne obstajajo razlike. To je potrebno zaradi tega, ker se s tem žigom potrjuje, da je prevedeni dokument enak izvirniku, toda kljub temu se lahko zgodi, da obstajajo razlike in v tem primeru se izvaja redakcija prevoda in dokument se potem lahko brez težav overi. Ni razloga za zaskrbljenost, saj storitev lekture in korekture oziroma redakcije dokumentov in ostalih vsebin, ki so že prevedene, prav tako lahko dobite pri nas.


Prevajanje iz ruskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v ruski jezik

Izvirnike, ki jih je treba dostaviti na vpogled, lahko prinesete osebno v našo poslovalnico ali pa jih pošljete preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Ostale vsebine nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti, čeprav na ta način lahko pošljete tudi dokumente, toda samo pri prevajanju iz ruskega v grški jezik v zelo kratkem roku. Toda tudi v tem primeru ste nam dolžni dostaviti izvirnike na vpogled, pri tem pa morate izbrati način, ki vključuje najhitrejšo dostavo.

Prevedene in overjene dokumente vam v skladu z željami na naslov dostavljamo preko kurirske službe, kar predstavlja storitev, ki se dodatno zaračunava, in to po ceni kurirske službe, plačilo pa se opravi pri prevzemu pošiljke. Prav tako imate možnost, da dokumente osebno prevzamete v naši poslovalnici, medtem ko vam ostale vsebine, za katere ni potrebna overitev, lahko pošljemo tudi po elektronski pošti.

Na vašo zahtevo iz ruskega v grški jezik prevajamo vse vrste dokumentacije, tako medicinsko kot tudi gradbeno, tehnično oziroma razpisno in jo overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov, gradbenih projektov, zdravniških izvidov obdelujemo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo in številne druge dokumente te vrste. Iz ruskega v grški jezik prevajamo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi vse vrste certifikatov, pooblastila za zastopanje ter licence, sodne sklepe, tožbe, pritožbe, odločitve in sodbe pa tudi številne druge pravne akte. Prav tako prevajamo in overjamo tudi poslovne oziroma osebne dokumente, kot so: statut in ustanovitveni akt podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja, revizijska pa tudi letna in finančna poročila, poslovne odločitve ter osebno izkaznico, potni list, potrdilo o državljanstvu, izvod iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, prometno, delovno in vozniško dovoljenje ter dovoljenje za prebivanje oziroma vse neomenjene poslovne in osebne dokumente.

Poleg tega na vašo zahtevo obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so: prepis ocen, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti in ostali dokumenti, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z omenjenima področjema. Prav tako prevajamo tudi vse vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih in druga).

Da ne pomislite, da prevajalec in sodni tolmač v tej jezični kombinaciji obdelujeta samo dokumente, želimo omeniti tudi druge vsebine. Poleg prevajanja vseh vrst video in zvočnih materialov oziroma igranih, risanih, animiranih in dokumentarnih filmov ter reklamnih sporočil pa tudi informativnih, zabavnih, izobraževalnih, otroških in drugih vrst oddaj oziroma serij izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo in to maksimalno strokovno. Prav tako iz ruskega v grški jezik prevajamo tudi plakate, reklamne letake in zloženke pa tudi vizitke, PR članke, kataloge in brošure oziroma vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem marketinga. V skladu z zahtevami svojih strank prav tako obdelujemo tudi programsko opremo (aplikacije in programe) kot tudi spletne strani kataloge in prodajalne in to ob maksimalnem spoštovanju vseh pravil dobre optimizacije vsebin za spletne iskalnike. Iz ruskega v grški jezik prav tako prevajamo tudi besedilne vsebine katere koli tematike in kompleksnosti, katerih tema je povezana s področji: gradbene industrije, medicine, znanosti, farmacije, filozofije in izobraževanjem kot tudi tiste, ki obravnavajo temo, povezano s: politiko, pravom, bančništvom, ekonomijo, financami, turizmom, ekologijo in varstvom okolja, filozofijo, sociologijo, komunikologijo, marketingom in številnimi drugimi področji.

Poleg vsega zgoraj navedenega prevajamo tudi učbenike pa tudi književna dela (proza, poezija, romani, beletrija) kot tudi časopisne članke oziroma vsebine različnih vrst revij, tako ilustriranih kot tudi strokovnih, otroških in številnih drugih. Če je to potrebno izvajamo tudi tolmačenje iz ruskega v grški jezik, strankam pa omogočamo šepetano, simultano in konsekutivno tolmačenje pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti in to po odličnih cenah.

Seveda ponujamo tudi redakcijo vsebin, ki se nanaša na vse tiste materiale, ki so že prevedeni iz ruskega v grški jezik, toda pri tem niso bila spoštovana pravila prevajalske stroke, tako da gre za nekakovostno obdelane vsebine. Za zagotavljanje te storitve sta zadolžena profesionalni lektor in korektor, ki sta prav tako del naše ekipe, tako ne dvomimo, da bodo tudi najbolj zahtevni med vami več kot zadovoljni z njihovim delom.

Prevajanje bilanc stanja in uspeha iz ruskega v grški jezik

Iz ruskega v grški jezik prevajamo tudi bilance stanja in uspeha oziroma vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem tako podjetnika kot tudi podjetja. To se nanaša na ustanovitveni akt in statut podjetja, fakture, poslovne odločitve oziroma sklep o ustanovitvi pravne osebe ter na vse vrste poslovnih poročil (letnih, finančnih in revizijskih). Poleg tega na vašo zahtevo obdelujemo tudi vse osebne dokumente, in sicer: dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, potni list, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, vozniško in prometno dovoljenje kot tudi vse neomenjene osebne dokumente.

Prav tako naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, iz ruskega v grški jezik pa prevajajo tudi sodne sklepe, odločitve, pritožbe in sodbe oziroma licence in certifikate ter pooblastila za zastopanje in ostale pravne akte. Prevajamo tudi vse vrste dokumentacije oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter zdravniške izvide oziroma neomenjene dokumente, ki sodijo med medicinsko, tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo. Prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste potrdil ter soglasij in izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stalni zaposlitvi).

Pomembno je omeniti, da ste nam dolžni dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, da bi lahko spoštovali zakonski postopek overitve. Potem ko sodni tolmač ugotovi, da ne obstajajo odstopanja med prevedenim in izvirnim dokumentom, on overja prevod, mi pa vam obdelane dokumente lahko dostavimo na osebni naslov ali pa jih lahko osebno prevzamete v poslovalnici Akademije Oxford. Dokumente na prevajanje prav tako lahko prinesete osebno v poslovalnico ali pa nam jih pošljete s priporočeno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Ne pozabite na to, da obstajajo tudi dokumenti, za katere je potrebna tudi dodatna overitev in to v okviru sodišča, ki je pristojno za haški Apostille žig. Prevajalec in sodni tolmač nista zadolžena za te vrste informacij, toda lahko vas napotita na tiste organe, ki so zanjo pristojni. Ko pridobite informacijo, ali je ta overitev potrebna za vaš dokument, zahtevajte tudi informacijo, v katerem trenutku se le-ta izvaja, saj se lahko izvede po samem prevajanju in overitvi sodnega tolmača, toda obstajajo tudi dokumenti, kjer je treba najprej opraviti overitev z Apostille žigom, zatem pa se prevajata tako dokument kot tudi sam žig in na koncu vse skupaj overi tudi sodni tolmač. V primeru, ko vam je prevajanje dokumentov iz ruskega v grški jezik potrebno v posebej kratkem roku, jih lahko najprej pošljete skenirane na naš elektronski naslov in šele potem lahko dostavite izvirnike na vpogled in to izključno tako, da bi se pri tem spoštoval rok za njihovo prevajanje.

Prevajanje zvočnih in video materialov iz ruskega v grški jezik

Prevajanje zvočnih in video vsebin iz ruskega v grški jezik je povezano predvsem z obdelavo različnih vrst filmov, tako igranih in risanih kot tudi animiranih in dokumentarnih. Prevajalec in sodni tolmač prav tako lahko obdelata tudi serije in reklamna sporočila pa tudi zabavne, informativne, otroške kot tudi vse ostale vrste radijskih ali televizijskih oddaj. Da bi bila storitev prevajanja zvočnih in video materialov iz ruskega v grški jezik kompletna, vam ponujamo tudi sinhronizacijo in podnaslavljanje prevedenih vsebin. Po končani obdelavi s strani naših strokovnjakov te materiale lahko prikazujete tudi v kinematografih in na katerem koli mediju želite. Prav tako poudarjamo, da so podnaslavljalci, ki so del naše ekipe, izjemno izkušeni in se svojega dela lotevajo maksimalno profesionalno, tako da boste zagotovo zadovoljni, saj se ne bo zgodilo, da se podnapisi pojavljajo prehitro ali prepočasi, kar pogosto lahko vidimo na televiziji ali v kinematografih.

Iz ruskega v grški jezik prevajamo tudi vsebine, ki so namenjene reklamiranju storitev ali izdelkov oziroma poslovanja določenega podjetja. Poleg prevajanja katalogov, brošur, zloženk in letakov na vašo zahtevo prevajamo tudi plakate pa tudi vizitke ter PR članke. Prevajalec in sodni tolmač v toku obdelave takšnih vsebin posebno pozornost namenjata temu, da na ustrezen način preneseta tudi reklamno sporočilo, ki ga le-te v glavnem vsebujejo, in ga ni ravno enostavno opaziti, njegov cilj pa je pritegnitev pozornosti opazovalca, da bi se čim bolje seznanil s tem, kar se reklamira. Zahvaljujoč strokovnemu znanju in dolgoletnim izkušnjam bodo to sporočilo prilagodili grškemu jeziku in na ta način potencialnim kupcem izdelkov oziroma uporabnikom storitev omogočili, da se bolje spoznajo s tem, kar se reklamira. Poleg vsega zgoraj omenjenega na zahtevo strank prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so: predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o opravljenih izpitih, znanstveni patenti, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatki k diplomi, diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela.

Šepetano tolmačenje iz ruskega v grški jezik

Glede na to, da v naši državi obstaja zelo malo strokovnjakov, ki so specializirani za šepetano tolmačenje iz ruskega v grški jezik, je povsem jasno, zakaj so prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford med najboljšimi. Poleg te vrste tolmačenja na vašo zahtevo izvajamo tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje iz ruskega v grški jezik v odvisnosti od tega, katero vrsto dogodka organizirate. Imejte na umu, da vse omenjene vrste tolmačenja ustrezajo točno določeni vrsti dogodkov, pa je iz tega razloga zelo pomembno, da nam pravočasno dostavite vse pomembne informacije, ki vključujejo koncepcijo dogodka, število udeležencev, trajanje ter podatke o prostoru, v katerem bo le-ta potekal. Če je za določen dogodek primerno simultano tolmačenje, vsem zainteresiranim strankam omogočamo, da pod najugodnejšimi pogoji na tržišču najamejo opremo za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti.

V naši ekipi so tudi korektorji oziroma lektorji, ki so zadolženi za redakcijo vseh tistih materialov, ki jih je nekdo že prevedel, toda tega ni opravil na kakovosten način. Glede na to, da oni pri svojem delu maksimalno spoštujejo vsa pravila prevajalske stroke, smo povsem prepričani, da boste tudi v zadovoljni z obdelanimi materiali.

Prav tako iz ruskega v grški jezik prevajamo tudi spletne strani pa tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem informacijskih tehnologij oziroma s spletom, kot so programi in aplikacije ter spletni katalogi in prodajalne. Da bi zadovoljili visoko raven kakovosti, h kateri stremimo pri svojem poslovanju, v toku obdelave takšnih vsebin spoštujemo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar bo v veliki meri pozitivno vplivalo tako na vaše poslovanje kot tudi na dejstvo, da bo prevedena spletna stran kmalu na samem vrhu iskanja v spletnih iskalnikih.

Na vašo zahtevo iz ruskega v grški jezik prevajamo različne vrste besedil, ki so namenjena tako predstavitvi javnosti kot tudi predstavitvi ozkim strokovnim krogom. Če rečemo, da je njihova tema lahko povezana z absolutno vsemi področji, ne glede na to ali se le-ta v praksi bolj ali manj obravnava, mi to zares tudi mislimo, saj prevajalci in sodni tolmači, ki obdelujejo tovrstne materiale, poleg strokovnega znanja posedujejo tudi visoko raven splošne izobrazbe, tako da v relativno kratkem roku prevajajo besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli od navedenih področij: turizem, ekonomija, gradbena industrija, finance, pravo, znanost, bančništvo, izobraževanje, filozofija, informacijske tehnologije, turizem, sociologija, komunikologija, psihologija, marketing in vse veje naravoslovnih in družbenih ved oziroma ekologije in varstva okolja.

Cena prevajanja iz ruskega v grški jezik

  • Iz ruskega v grški je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!