Prevajanje iz ruskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford v nizu storitev, ki so povezane z ruskim jezikom, ponuja tudi prevajanje iz ruskega v madžarski jezik, za katerega so v naši ekipi zadolženi profesionalni sodni tolmači in prevajalci. Pri nas lahko dobite prevajanje najrazličnejših materialov, od filmov in serija preko besedil do spletnih in reklamnih vsebin kot tudi obdelavo vseh vrst dokumentov, ki vključuje njihovo prevajanje in overitev z žigom pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača.


Prevajanje iz ruskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v ruski jezik

Iz ruskega v madžarski jezik prevajamo tudi vse vrste video pa tudi zvočnih materialov in hkrati strankam ponujamo tudi možnost njihovega podnaslavljanja in sinhronizacije oziroma jim ponujamo priložnost, da na enem mestu dobijo kompletno storitev obdelave serij, zabavnih, informativnih, otroških in izobraževalnih oddaj ter reklamnih sporočil in dokumentarnih, risanih, animiranih in igranih filmov oziroma absolutno vseh vrst zvočnih in video vsebin.

Prav tako vas pri nas pričakuje tudi prevajanje programske opreme (aplikacij in programov) ter spletnih prodajaln in katalogov. Poseben segment na področju prevajanja materialov, povezanih z informacijskimi tehnologijami pa predstavlja prevajanje spletnih strani iz ruskega v madžarski jezik, kar hkrati sodi med najpogostejše zahteve naših strank. Eden od najpomembnejših razlogov za uspešnost naših strokovnjakov, ki se ukvarjajo s prevajanjem teh materialov, je povsem zagotovo tudi dejstvo, da spoštujejo veljavna pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih implementirajo v svoje delo ter tako obdelane vsebine kakovostno optimizirajo za spletne iskalnike. Ne samo, da se na ta način poboljša njihova razvrstitev v polju iskanja, ampak vse to še kako pozitivno vpliva tudi na poslovanje podjetja ali posameznika, ki je lastnik spletne strani, saj veliko večje število potencialnih kupcev izdelkov oziroma uporabnikov storitev, lahko pride do želenih informacij.

Na zahtevo strank prevajamo tudi knjige oziroma učbenike in književna dela (proza, beletrija, poezija, romani in druga) ter časopisne članke in vsebino revij (otroške, strokovne, ilustrirane in druge vrste).

Vse tiste vsebine, ki so namenjene reklamiranju določenih storitev ali izdelkov in za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v madžarski jezik, lahko dobite v okviru poslovalnice Akademije Oxford. S tem mislimo predvsem na kataloge, brošure in PR članke pa tudi na plakate, reklamne letake in zloženke ter vizitke. Prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo to storitev so maksimalno dobro seznanjeni z vsemi pravili marketinga in vedo, kako reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo številni od omenjenih materialov in pogosto ni ravno najbolj opazna za običajnega opazovalca, na najboljši način prilagodijo duhu madžarskega jezika. Prav to in je tudi primarni cilj prevajanja takšne vsebine, saj se morebitnim kupcem izdelkov oziroma uporabnikom storitve, ki se tako reklamira in jim je madžarski jezik materni, ponuja priložnost, da se seznanijo s predmetom reklamiranja.

Besedila, ki so namenjena predstavitvi strokovnjakom kot tudi tista, ki bodo javno objavljena, ne glede na obtavnav temo obravnavajo, prav tako prevajamo iz ruskega v madžarski jezik. Ne glede na obsežnost in kompleksnost vsebine jih bodo naši prevajalci in sodni tolmači obdelali maksimalno profesionalno. Menedžment, finance, znanost, farmacija, komunikologija, pravo, marketing, izobraževanje, ekonomija, sociologija, medicina, informacijske tehnologije, psihologija, bančništvo, turizem, gradbena industrija, filozofija, politika, ekologija in varstvo okolja so samo nekatera področja, s katerimi je lahko povezana tema besedil, za katere zahtevate prevajanje iz ruskega v madžarski jezik.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford ponujajo tudi storitev tolmačenja oziroma konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje iz ruskega v madžarski jezik, na vašo zahtevo pa vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg te storitve pri nas lahko dobite tudi obdelavo vsebin, ki so že prevedene, toda s strani nestrokovnih oseb, tako da gre za nekakovostne prevode. Storitev redakcije prevedenih materialov izvajajo zelo usposobljeni strokovnjaki oziroma lektorji in korektorji.

Zelo pomembno področje prevajanja v tej kombinaciji jezikov je povezano z obdelavo vseh vrst dokumentacije in dokumentov. Tako da poleg gradbene, tehnične in razpisne dokumentacije iz ruskega v madžarski jezik prevajamo tudi medicinsko dokumentacijo pa tudi vse osebne in poslovne dokumente oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim službama, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja.

Potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), prometno in vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu ter dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje so osebni dokumenti, ki jih na vašo zahtevo prevajamo iz ruskega v madžarski jezik in overjamo z žigom sodnega tolmača. Prav tako bomo obdelali dokumente, ki so povezani s poslovanjem, ne glede na to, ali gre za pravno osebo ali podjetnika. Iz ruskega v madžarski jezik, med drugim prevajamo tudi: sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance stanja in uspeha, fakture, ustanovitveni akt podjetja, finančna, letna in revizijska poročila ter statut podjetja kot tudi vse vrste poslovnih odločitev in pogodb.

Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, certifikate, sklepe o razvezi zakonske zveze, vse vrste pogodb, licence ter sodne odločitve, tožbe, sodbe in pritožbe oziroma vse pravne akte in jih overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Na zahtevo strank iz ruskega v madžarski jezik prevajamo tudi medicinsko, tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo in jo overjamo z žigom sodnega tolmača. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford poleg zdravniških izvidov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, prevajajo tudi: navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, deklaracije vseh vrst izdelkov, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte kot tudi vse dokumente o medicinskih izdelkih oziroma vse ostale vsebine, ki so povezani z navedenimi področji.

Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne izjave, soglasja in potrdila (potrdilo o rednih dohodkih in o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje ter potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi).

Poleg vsega omenjenega opravljamo tudi prevajanje dokumentov s področja znanosti in izobraževanja iz ruskega v madžarski jezik. Zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge ter diplome in dodatki k diplomi, potrdila o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti in prepisi ocen, so samo nekateri dokumenti, za katere lahko dobite prevajanje iz ruskega v madžarski jezik.

Pri prevajanju dokumentov je zelo pomembna overitev z žigom sodnega tolmača, saj se na ta način določenemu dokumentu daje pravna veljavnost. Če bi na primer pristojni službi predali samo preveden dokument, bi vam bil povsem zagotovo vrnjen kot neveljaven, saj ne vsebuje žiga sodnega tolmača, s katerim se potrjuje, da je prevod enak izvirniku. Prav iz tega razloga je pomembno, da dokument poseduje to vrsto overitve, čeprav je za nekatere dokumente potrebna tudi in overitev s haškim Apostille žigom, ki sodi med dodatne, toda obvezne overitve. Ker je overitev z Apostille žigom potrebna samo za nekatere dokumente, prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford pa nista zadolžena zanjo, tako da se mora vsaka stranka sama pozanimati v okviru sodne institucije, ki je zanjo pristojna. Ko rečemo, da se pozanima, s tem mislimo na to, da izve, ali je za določeni dokument potrebna tudi ta vrsta overitve ter se pozanima tudi o načinu njenega izvajanja. Najpogosteje ta vrsta overitve poteka po končanem prevajanju in overitvi dokumenta s strani sodnega tolmača, čeprav obstajajo tudi tisti dokumenti, ki se najprej overjajo z Apostille žigom, potem pa se dostavljajo našim strokovnjakom na obdelavo in pri tem se prevajata tako dokument kot tudi haški žig, in šele potem se overjata z žigom sodnega tolmača.

Sodni tolmač pri overitvi prevod najprej primerja z izvirnim dokumentom, saj je zelo pomembno ugotoviti, da med njima ne obstaja absolutno nikakršna razlika. Osnovni razlog za ta postopek leži v dejstvu, da žig sodnega tolmača označuje, da je prevod iz ruskega v madžarski jezik enak kot izvirni dokument, pa je zato zelo pomembno na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente. Če se zgodi, da se vsebina teh dveh dokumentov razlikuje, bo sodni tolmač o tem obvestil stranko in ji predlagal izvedbo storitve redakcije prevedenih vsebin in takoj zatem bo izvedena tudi overitev dokumenta. Storitev redakcije vam omogočajo lektorji in korektorji, ki so prav tako v naši ekipi, bodo to storitev izvedli v relativno kratkem roku in na povsem zagotovo najboljši možni način.

Glede na to, da ste nam dolžni dostaviti tudi izvirnike, jih lahko osebno prinesete v našo poslovalnico ali pa jih pošljete po kurirski službi oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Vsebine, za katere ni treba opraviti overitve z žigom sodnega tolmača, lahko pošljete skenirane na naš elektronski naslov, prevedene materiale pa lahko dobite na enak način in tako bo celoten postopek maksimalno poenostavljen. Kar zadeva prevedene in overjene dokumente, njih prevzemate ali osebno v naši poslovalnici ali pa vam jih pošljemo preko kurirske službe na naslov, ki ga navedete. Ker se za dostavo prevedenih dokumentov na vaš naslov angažira določena kurirska služba, to pomeni, da njena cena ni vračunana v ceno prevajanja, ampak se zaračunava neposredno od stranke, plača pa se neposredno kurirju, pri prevzemu pošiljke in to po ceni, ki je navedena v veljavnem ceniku te kurirske službe.

Ker gre za prevajanje dokumentov, ki ga je treba opraviti zelo hitro, je strankam dovoljeno, da jih pošljejo skenirane po elektronski pošti, da bi prevajalec in sodni tolmač lahko začela z njihovo obdelavo v čim krajšem roku in izpolnila zahtevo za nujnim prevajanjem. Seveda ste nam tudi v tem primeru dolžni poslati izvirnike, ker je to običajni postopek, vendar morate biti posebno pozorni na hitrost, ki je v teh primerih ključni dejavnik za izpolnitev zahtevanega roka.

Prevajanje zabavnih oddaj iz ruskega v madžarski jezik

Iz ruskega v madžarski jezik poleg zabavnih oddaj prevajamo tudi informativne in otroške pa tudi izobraževalne in vse druge vrste televizijskih in radijskih oddaj. Prav tako obdelujemo tudi reklamna sporočila, serije pa tudi igrane, animirane, risane in dokumentarne filme. Poleg prevajanja vseh omenjenih vrst video in zvočnih vsebin ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi strokovnjake za sinhronizacijo in podnaslavljanje in svojim strankam ponuja tudi te storitve, tako da v relativno kratkem roku dobite profesionalno in kakovostno obdelane materiale, ki so lahko prikazani na vsakem mediju pa tudi v kinematografih.

Iz ruskega v madžarski jezik prevajamo tudi književna dela vseh žanrov, kot so poezija, proza ter romani pa tudi beletrija. V skladu z zahtevami strank prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vsebine različnih vrst revij, tako ilustriranih in otroških kot tudi strokovnih kot tudi časopisne članke.

Poleg strokovnjakov, zadolženih za obdelavo materialov v pisani obliki, se lahko pohvalimo tudi s sodnimi tolmači in prevajalci, ki se ukvarjajo s tolmačenjem. Poleg simultanega, ki je tudi najbolj zastopano v praksi, saj se enostavno prilagaja različnim vrstam dogodkov, izvajamo tudi storitev šepetanega in konsekutivnega tolmačenja. V skladu sa zahtevami dogodkov oziroma vrsto tolmačenja, ki mu ustreza, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Če želite, da vam sestavimo ustrezno ponudbo, vezano za tolmačenje iz ruskega v madžarski jezik, ste nam dolžni dati določene informacije in to predvsem o sami organizaciji, trajanju, številu udeležencev in o prostoru, v katerem bo potekal.

Prevajanje spletnih strani iz ruskega v madžarski jezik

Če vam zanima, ali pa ste že seznanjeni s postopkom prevajanja spletnih strani, verjetno poznate izraz SEO (Search Engine Optimisation). Optimizacija vsebine za iskalnike namreč igra glavno vlogo pri doseganju dobrega položaje določene spletne strani v iskalnikih. Enostavneje rečeno, samo spletne strani, katerih vsebina je dobro optimizirana, se lahko najdejo na prvi strani iskanja, pa zato prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki delujejo na tem področju, spoštujejo pravila SEO, ki jih seveda implementirajo tudi v prevajanje iz ruskega v madžarski jezik.

Poleg spletnih strani prevajamo tudi vse ostale vrste spletnih vsebin, kot so na primer spletni katalogi ali prodajalne, iz ruskega v madžarski jezik pa prevajamo tudi programsko opremo oziroma vsako aplikacijo in program, ki ga želite.

V primeru, da vam je potrebno prevajanje besedil katerekoli vsebine, obsežnosti in namena, se takoj obrnite na našo poslovalnico, da se dogovorimo o vseh podrobnostih. Prav tako, imejte na umu, da pri prevajanju besedil ni potrebna tudi overitev sodnega tolmača, pa nam niste dolžni dostaviti izvirnikov na vpogled, ampak jih lahko pošljete skenirane na naš elektronski naslov, mi pa vam jih bomo na ena način vrnili, ko naši strokovnjaki končajo njihovo prevajanje. S tem je celoten postopek obdelave takšnih vsebin precej poenostavljen, kar predstavlja velik prihranek, tako časa kot tudi denarja. V primeru, specializiranih, strokovnih besedil bodite prepričani, da jih bodo naši prevajalci in sodni tolmači obdelali na najboljši možni način, prav tako pa bodo opravili njihovo prevajanje iz ruskega v madžarski jezik, če gre za vsebine namenjene javnemu predstavljanju. Nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana njihova tema so: gradbena industrija, izobraževanje, ekonomija, turizem, informacijske tehnologije, farmacija, finance, znanost, ekologija in varstvo okolja, medicina, sociologija, bančništvo, komunikologija, filozofija, politika, marketing, psihologija, vse ostale veje naravoslovnih in družbenih ved ter menedžment in pravo.

Iz ruskega v madžarski jezik prevajamo tudi materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so zložene, plakati, PR članki, brošure, vizitke in katalogi oziroma vse vsebine, ki so namenjene reklamiranju storitev, izdelkov ali samega podjetja.

Prevajanje osebnih dokumentov iz ruskega v madžarski jezik

Poleg osebne izkaznice, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), za katere se hkrati tudi najpogosteje zahteva prevajanje iz ruskega v madžarski jezik, naši strokovnjaki obdelujejo tudi ostale osebne dokumente, med drugim tudi: dovoljenje za prebivanje, potni list, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje ter potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje pa tudi vse vrste izjav, potrdil in soglasij, kar sodi med dokumente, ki se v skladu z zahtevami predajajo pristojnim institucijam (potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih ter potrdilo o nekaznovanosti in drugi dokumenti te vrste).

Iz ruskega v madžarski jezik prevajamo tudi dokumente s poslovnega področja, ne glede na to, ali so povezani s poslovanjem določenega podjetja ali podjetnika. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta in ustanovitvenega akta podjetja, prevajamo tudi fakture, vse vrste poslovnih poročil (letna, finančna in revizijska) ter bilance stanja oziroma uspeha pa tudi poslovne odločitve in pogodbe. Če imate potrebo za prevajanjem specifičnih dokumentov iz ruskega v madžarski jezik, kot so pravni red Evropske Unije, se morate zavedati, da ima Akademija Oxford prevajalce in sodne tolmače, specializirane prav za obdelavo te vrste materialov. Na vašo zahtevo med drugim obdelujemo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze, licence, sodne pritožbe, tožbe, odločitve in sklepe, pooblastila za zastopanje, certifikate pa tudi vse nenavedene pravne akte.

Prav tako prevajamo razpisno kot tudi tehnično, gradbeno oziroma medicinsko dokumentacijo, tako iz ruskega v madžarski jezik prevajamo zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumente o medicinskih izdelkih oziroma gradbene projekte, deklaracije izdelkov ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi navodila za uporabo in vse ostale dokumente, ki so del teh dokumentacij.

Ko vam je to potrebno, naši strokovnjaki iz ruskega v madžarski jezik prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službama, povezani pa so izključno z znanostjo in izobraževanjem. Poleg prevajanja diplome in dodatka k diplomi ter prepisa ocen in zaključnih spričeval osnovne in šole prevajajo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvena dela ter potrdila o opravljenih izpitih in rezultate znanstvenih raziskav oziroma potrdila o rednem šolanju, znanstvene patente kot tudi predmetnike in programe fakultet oziroma vse ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Prevajanje dokumentov iz ruskega v madžarski jezik bo vsem strankam, ki ga zaupajo našim strokovnjakom, prihranilo veliko časa, truda pa tudi denarja, saj so v naši ekipi poleg prevajalcev tudi sodni tolmači, tako da izvajamo kompletno obdelavo oziroma tako prevajanje kot tudi overitev prevoda z žigom sodnega tolmača. Toda kljub vsemu je potreben tudi določen trud strank, predvsem zaradi tega, ker so nam dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente pa tudi zato, ker so dolžno na sodišču, ki je zanjo zadolženo, poiskati informacijo o overitvi dokumentov s haškim Apostille žigom.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford nimajo pravice, da dokumente overjajo s tem žigom, saj niso pristojni za to vrsto overitve in tako niso dolžni strankam dati informacij, ki so z njo povezane, ampak jih usmerjajo na določene državne institucije, v okviru katerih dobijo vse potrebne podatke. Ker se v praksi overitev s haškim žigom poteka ali na začetku, ali pa na samem koncu obdelave vsebine in ni potrebna za vse dokumente, so stranke dolžne pridobiti vse te informacije, da bi izvedele, ali določen dokument najprej nosijo v Prevajalski center Akademije Oxford, da bi bil preveden in overjen z žigom sodnega tolmača ali pa ga najprej nosijo na sodišče, da se opravi overitev z Apostille žigom. Zelo pomembno je, da se zavedate tudi tega, da se dolžina teh dveh postopkov lahko razlikuje. Na primer, če se dokument najprej overi s haškim žigom, potem so naši strokovnjaki dolžni prevesti tako vsebino tega žiga kot tudi sam dokument.

Pošiljanje dokumentov na prevajanje iz ruskega v madžarski jezik lahko opravite preko “Pošte Slovenije” in to priporočeno oziroma preko kurirske službe, stranke pa jih lahko osebno prinesejo v poslovalnico. Kar zadeva prevzemanje prevedenih oziroma overjenih dokumentov, je to lahko osebno ali pa na domači naslov. Da bi stranke lahko dobile obdelane dokumente na naslov, se angažira se kurirska služba, kar predstavlja dodatno storitev. Stranke jo je dolžna plačati neposredno kurirju, ko bo prevzemala dokumente, cena pa je izključno odvisna od službe, ki je zadolžena za dostavo.

Samo v primerih, ko obstaja potreba za tako imenovanim nujnim prevajanjem, obstaja možnost pošiljanja skeniranih dokumentov na naš elektronski naslov, toda stranke so potem dolžne v najkrajšem možnem roku dostaviti tudi izvirnike na vpogled in to na enega od opisanih načinov. Razume se, da je pri tem najbolj pomembno izbrati način, ki omogoča, da prevajalec in sodni tolmač izvirnike dobita v čim krajšem roku.

Cena prevajanja iz ruskega v madžarski jezik

  • Iz ruskega v madžarski je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!