Prevajanje iz ruskega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Prevajanje iz ruskega v ukrajinski jezik je prav tako storitev, ki jo zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači. Povezano je z obdelavo vseh materialov, od dokumentov, preko vseh vrst dokumentacije (gradbena, tehnična, medicinska, razpisna in ostale), pa do spletnih strani, knjig in reklamnih materialov. Prav tako iz ruskega v ukrajinski jezik prevajamo tudi besedilne vsebine, tako tiste, ki so povezane z marketingom, politiko, gradbeno industrijo, psihologijo in turizmom kot tudi tiste katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, financ, ekologije in varstva okolja oziroma medicine, izobraževanja, komunikologije, farmacije in znanosti ter še številnih drugih vej tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Zahvaljujoč dolgoletnim izkušnjam, ki jih imajo pri obdelavi takšnih vsebin, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi spletne strani pa tudi programsko opremo (aplikacije in programe) kot tudi spletne prodajalne in kataloge ter jim ob ustrezni implementaciji pravila SEO (Search Engine Optimisation) zagotavljajo še boljši položaj v okviru spletnih iskalnikov. Poleg tega pa iz ruskega v ukrajinski jezik prevajamo tudi učbenike vseh vrst ter knjige poezije in proze oziroma romane in beletrijo. Na zahtevo strank prevajamo tudi revije, tako ilustrirane kot tudi strokovne in otroške pa tudi časopisne članke. Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford vam iz ruskega v ukrajinski jezik ponujajo tudi prevajanje za vse vrste reklamnih materialov, od vizitk, plakatov in reklamnih letakov, preko zloženk in brošur, pa do katalogov in PR člankov. Lahko vam ponudimo tudi storitev, ki vključuje lekturo in korekturo vseh že prevedenih materialov, za redakcijo prevedenih vsebin pa so zadolženi lektorji in korektorji, zaposleni v naši ekipi. Poleg te storitve naši prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi tolmačenje iz ruskega v ukrajinski jezik. Poleg konsekutivnega oziroma simultanega, izvajamo tudi šepetano tolmačenje in na zahtevo strank lahko po ugodnih cenah organiziramo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje dokumentov v tej jezični kombinaciji je v samem vrhu povpraševanja, in to v največji meri zaradi tega, ker stranke pri nas dobijo tudi njihovo prevajanje iz ruskega v ukrajinski jezik in overitev. Za overitev je zadolžena oseba, ki je pooblaščena s strani pristojnih državnih organov naše države, oziroma sodni tolmač. On bo, potem ko primerja prevod z izvirnim dokumentom, ki nam ga morate dostaviti na vpogled, le-tega overil s svojim žigom, s čimer prevedenemu dokumentu pravno veljavnost, glede na to, da ta žig na njem potrjuje, da je enak izvirniku.


Prevajanje iz ruskega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v ruski jezik

Da bi lahko opravili prevajanje, je treba spoštovati dve zelo pomembni smernici. Prva je povezana z načinom dostave, glede na to, da nam morate tudi izvirnike na vpogled, tako da dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v ukrajinski jezik, dostavljate v našo poslovalnico, ali pa jih pošljete po pošti s priporočeno pošiljko oziroma s katerokoli kurirsko službo. Po koncu njihovega prevajanja in overitve jih lahko prevzamete osebno ali pa vam bodo dostavljeni na določen naslov, toda storitev dostave na naslov zahteva doplačilo, saj ni vračunana v osnovno ceno. Prav tako je zelo pomembno vedeti tudi to, da obstaja možnost pošiljanja dokumentov po elektronski pošti, toda samo v primeru, ko vam je njihovo prevajanje potrebno posebej hitro, saj bomo samo tako lahko spoštovali vašo zahtevo. Toda tudi v teh primerih ste dolžni na vpogled dostaviti izvirnike, pri čemer morate izbrati način, ki je dovolj hiter, da bi lahko vašo zahtevo izpolnili v celoti. Drugi pomemben detajl je povezan s haškim Apostille žigom, ki je potreben samo za določene dokumente. Ta vrsta overitve v naši državi poteka v okviru okrožnih sodišč. Glede na to, da sodni tolmač in prevajalec Akademije Oxford nista zadolžena za to vrsto overitve, so se stranke dolžne same pozanimati o tem, prav tako pa morajo izvedeti tudi to, ali se mora ta overitev opraviti na začetku ali pa na koncu procesa. Prav tako je dobro vedeti, da v primeru, ko se overitev s haškim žigom opravlja na začetku, potem se prevajata tako žig kot tudi sam dokument, pa ta proces lahko traja malo dlje kot v primeru, ko se overitev z Apostille žigom opravi po prevajanju in overitvi s strani sodnih tolmačev.

Prevajalski center Akademije Oxford obdeluje absolutno vse vrste dokumentov, tako tiste, ki so povezane s področjema znanosti in izobraževanja kot tudi različne vrste izjav, potrdil in soglasij oziroma osebne in poslovne dokumente kot tudi različne vrste dokumentacije. Poleg prevajanja diplom in dodatkov k diplomi, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, prepisa ocen in potrdila o opravljenih izpitih, na vašo zahtevo iz ruskega v ukrajinski jezik prevajamo tudi potrdilo o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet kot tudi znanstvene patente in dela, rezultate znanstvenih raziskav ter diplomske in seminarske naloge oziroma vsa ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področji znanosti in izobraževanja.

Poleg tega prevajamo tudi vse vrste osebnih oziroma poslovnih dokumentov, od osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču, preko izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniških in prometnih oziroma delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje, pa do sklepov o ustanovitvi pravne osebe, finančnih, letnih in revizijskih poročil pa tudi ustanovitvenih aktov podjetja, faktur, poslovnih odločitev in ostalih osebnih in poslovnih dokumentov. Sodni tolmač in prevajalec prav tako obdelujeta tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijama, kot so različne vrste soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Za vse vrste dokumentacij, za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v ukrajinski jezik, se prav tako lahko obrnete na nas, pri tem pa mislimo predvsem na medicinsko oziroma gradbeno, tehnično in razpisno dokumentacijo. Na vašo zahtevo pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi: zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, gradbene projekte, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številne druge dokumente, ki sodijo med omenjene vrste dokumentacij.

Prevajanje besedil s področja prava iz ruskega v ukrajinski jezik

Prevajanje besedil s področja prava iz ruskega v ukrajinski jezik je samo eno od področij, za katere so specializirani sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford. Poleg teh pa oni obdelujejo tudi besedila, katerih tema je povezana s področji ekonomije, politike, filozofije pa tudi znanosti, medicine, gradbene industrije, farmacije ter informacijskih tehnologij, marketinga, izobraževanja, komunikologije, sociologije, zatem turizma, ekologije in varstva okolja oziroma menedžmenta in ostalih vej naravoslovnih in družbenih ved. Ne smemo pozabiti, da se pri takšnih vsebinah ne zahteva overitev s strani sodnih tolmačev, pa je tudi celoten postopek precej preprostejši, saj nam besedila na prevajanje lahko pošljete po elektronski pošti, na enak način pa jih dobite po končani obdelavi.

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi učbenike oziroma književna dela različnih vrst, tako tista, ki sodijo v beletrijo kot tudi prozna pa tudi poetska dela ter romane. Prav tako obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi različne vrste revij, od ilustriranih preko otroških pa do strokovnih in številnih drugih vrst.

Poleg vsega omenjenega, pa pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh tistih vsebin, ki so povezane s področjem informacijskih tehnologij, pri tem mislimo predvsem na spletne strani, čeprav prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi vsebine spletnih prodajaln in spletnih katalogov kot tudi programsko opremo ter katerokoli aplikacijo in program, za katerega vam je potrebno prevajanje iz ruskega v ukrajinski jezik. Glede na to, da gre za specifično področje, in da je potrebno maksimalno kakovostno prilagajanje prevoda spletnemu področju, naši strokovnjaki pri tem spoštujejo pravilo SEO (Search Engine Optimisation), pa tako prevedenim materialom omogočajo, da se bolje pozicionirajo v okviru spletnih iskalnikov, in da veliko večje število potencialnih uporabnikov dobi vse potrebne informacije.

Prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja iz ruskega v ukrajinski jezik

Iz ruskega v ukrajinski jezik vas v okviru Akademije Oxford pričakuje tudi prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja pa tudi številnih drugih dokumentov. Velika je prednost obdelave takšnih materialov pri nas, saj boste dobili kompletna storitev oziroma tako njihovo prevajanje kot tudi njihovo overitev s strani pooblaščenih oseb. V tem primeru pooblaščene osebe oziroma sodni tolmači po koncu prevajanja dokumentov primerjajo njihovo vsebino z vsebino izvirnih dokumentov in potem ko ugotovijo, da ne obstaja razlika, prevedeni dokument overijo s svojim žigom in ga na ta način uvrstijo med pravno veljavne dokumente, ki jih posamezniki lahko brez ovir uporabljajo v praksi.

Ne pozabite, da nam dokumente lahko dostavljate ali po kurirski službi ali pa priporočeno preko “Pošte Slovenije“, imate pa tudi možnost, da jih odnesete neposredno v našo poslovalnico. Prav tako se morate tudi pravočasno pozanimati tudi o overitvi s haškim Apostille žigom, ki ni v pristojnosti naših strokovnjakov, ampak specializiranih služb okrožnih sodišč širom Republike Slovenije.

Prevajanje dokumentov s področja znanosti in izobraževanja iz ruskega v ukrajinski jezik vključuje tako prepise ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in diplome in dodatke k diplomi kot tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela, rezultate znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju kot tudi predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente in številne druge osebne dokumente. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford pa na zahtevo strank obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije oziroma različne vrste pogodbe, licenc in certifikatov pa tudi soglasja za zastopanje, sodne odločitve, pritožbe, sodbe, tožbe in sklepe oziroma vse nenavedene pravne akte.

Prav tako na vašo zahtevo prevajamo tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, poleg potrdila o stanju računa v banki, potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o nekaznovanosti, pa prevajamo tudi: potrdila o samskem stanu, potrdila o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje in številne druge vrste potrdil, soglasij in izjav. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh vrst dokumentacije, od tehnične in gradbene, preko razpisne dokumentacije pa vse do medicinske dokumentacije. Ta storitev je med drugim povezana s prevajanjem iz ruskega v ukrajinski jezik za naslednje dokumente: gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številne druge dokumente, ki sodijo med omenjene vrste dokumentacije.

V tej jezični kombinaciji pa prav tako prevajamo tudi poslovne in osebne dokumente, poleg bilance stanja in uspeha, ustanovitvenih aktov in statuta podjetja ter sklepov o ustanovitvi pravnih oseb, iz ruskega v ukrajinski jezik prevajamo tudi: revizijska, letna in finančna poročila, poslovne odločitve in pogodbe, fakture pa tudi prometno in vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje, osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) zatem potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in številne druge tako osebne kot tudi poslovne dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Prevajanje PR člankov iz ruskega v ukrajinski jezik

V primeru, da vam je iz ruskega v ukrajinski jezik potrebno prevajanje specifične vrste reklamnih materialov oziroma PR člankov, so tukaj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. Poleg njih oni prevajajo tudi druge vrste reklamnih materialov, kot so letaki in zloženke ter katalogi, brošure in plakate, če je pa je to potrebno, obdelujejo celo vizitke. Da bi uresničili osnovni cilj prevajanja takšnih vsebin, naši strokovnjaki maksimalno profesionalno oblikujejo določeno reklamno sporočilo, ki ga le te vsebujejo in ga prilagajajo duhu ukrajinskega jezika, pa s samim tem potencialnim kupcem oziroma uporabnikom storitev omogočijo, da se na ustrezen način seznanijo z izdelki ali storitvami, ki se na ta način reklamirajo.

Iz ruskega v ukrajinski jezik izvajamo tudi tolmačenje, poleg za konsekutivno smo specializirani tudi za šepetano in simultano tolmačenje. Prav tako vam lahko po izjemno ugodnih cenah ponudimo tudi najem najkakovostnejše opreme za simultano tolmačenje, čeprav ta vrsta tolmačenja ustreza zahtevam dogodka, ki ga organizirate. Za izdelavo ponudbe za storitev samega tolmačenja nam morate dostaviti vse pomembne informacije, tako o vrsti dogodka, ki ga organizirate, kot tudi o številu udeležencev, prostoru v katerem bo dogodek potekal, koliko naj bi trajal in podobno. Na zahtevo strank pa opravljamo tudi storitev redakcije materialov, ki so že prevedeni iz ruskega v ukrajinski jezik, toda pri tem ni bilo spoštovano osnovno ali katerokoli drugo pravilo prevajalske stroke, pa gre za neprofesionalno opravljeno prevajanje. To storitev izvajata korektor in lektor, ki sta prav tako del ekipe Akademije Oxford in imata za seboj dovolj izkušenj, tako da ste lahko prepričani, da bosta tudi vaše materiale obdelala profesionalno.

Na vašo zahtevo iz ruskega v ukrajinski jezik prav tako prevajamo tudi vse vrste video in zvočnih vsebin. Ta storitev se poleg na serije in reklamna sporočila nanaša tudi na različne vrste oddaj (informativne, otroške, izobraževalne, zabavne in druge) pa tudi na dokumentarne, risane, igrane in animirane filme. Poleg same storitve prevajanja vam ponujamo tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje.

Cena prevajanja iz ruskega v ukrajinski jezik

  • Iz ruskega v ukrajinski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!