Prevajanje iz ruskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford v široki paleti svojih storitev strankam ponuja tudi prevajanje iz ruskega v nemški jezik vseh vrst materialov, tako uradnih dokumentov kot tudi vseh ostalih vsebin (spletne strani, reklamni materiali, filmi, serije, učbeniki in drugi).


Prevajanje iz ruskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v ruski jezik

Ena od najbolj iskanih storitev, kar zadeva prevajanje v tej kombinaciji jezikov, je povezana z obdelavo vseh vrst dokumentov, kar sploh ni presenetljivo, saj so v ekipi Akademije Oxford tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da vsaka stranka, ki ji je potrebno njihovo prevajanje, dobi končno obdelavo, saj je pravno veljaven samo tisti dokument, ki je preveden in vsebuje tudi žig sodnega tolmača. Da bi sodni tolmač lahko opravil overitev, so stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, ki jih mora tolmač primerjati s prevodi. Šele potem ko ugotovi, da gre za istovetne vsebine, on opravi overitev in na ta način prevedeni dokument označi kot enakega izvirniku, kar v praksi pomeni, da se lahko brez težav uporablja. Toda, če se zgodi, da sodni tolmač ugotovi, da med tema dvema dokumentoma obstajajo nesoglasja, je dolžan najprej o tem obvestiti samo stranko in ji priporočiti storitev redakcije, ki jo prav tako izvajajo naši strokovnjaki. Šele potem, ko lektor in korektor končata s svojim delom posla, se dokument lahko brez kakršnihkoli ovir overi.

Čeprav je za večino dokumentov popolnoma dovolj ta vrsta overitve, obstajajo tudi dokumenti, za katere zakon predpisuje, da morajo biti overjeni tudi s haškim Apostille žigom. Da bi bil dokument lahko overjen na ta način, ga stranka mora odnesti na pristojno sodišče in to v točno z zakonom predvidenem trenutku. Pri tem mislimo na dejstvo, da se se overitev s haškim Apostille žigom lahko opravi po obdelavi oziroma po prevajanju in overitvi s strani sodnega tolmača ali pa na samem začetku, pa se potem prevajata tako dokument kot tudi Apostille pečat in šele potem vse skupaj overja zapriseženi sodni tolmač. S samim tem, da se poleg dokumenta prevaja tudi sam haški žig, lahko ta vrsta obdelave dokumentov traja malce dlje.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci niso pristojni za to vrsto overitve, oni strankam ne morejo ponuditi ustreznih informacij, toda lahko jih napotijo na institucije, ki so pristojne za overitev s haškim žigom. Ko stranka izve, ali je za njegov dokument potrebna ta overitev in na kakšen način se opravlja, bo točno vedela, kaj mora najprej storiti oziroma ali dokument najprej nosi na sodišče ali pa na obdelavo k našim strokovnjakom. Dostavo dokumentov lahko opravite na več načinov oziroma tako kot vam najbolj ustreza, kar pomeni, da jih lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe ali pa jih osebno prinesete v poslovalnico Akademije Oxford. Po drugi strani, ko je obdelava vaših dokumentov končana, jih lahko dobite na naslov ali pa jih osebno prevzamete. Glede na to, da dostavo na naslov opravlja, tako da gre za dodatno storitev, ki se zaračunava neposredno od strank pri prevzemanju, in to po ceni, ki jo določa kurirska služba.

Poleg osebnih in poslovnih dokumentov iz ruskega v nemški jezik prevajamo tudi tiste, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja kot tudi pravni red Evropske Unije, vse vrste pogodb, sodnih odločitev, sodb, pritožb in sklepov pa tudi certifikate, licence, pooblastila oziroma ostale pravne akte. Prevajalec in sodni tolmač na vašo zahtevo prav tako obdelujeta tudi dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim službama, kot so številne vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in druga). Prevajamo tudi razpisno oziroma tehnično, gradbeno in medicinsko dokumentacijo, tako da iz ruskega v nemški jezik prevajamo: specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, zdravniške izvide pa tudi gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vse ostale dokumente, ki so povezani z navedeno dokumentacijo.

Poleg tega prevajamo tudi: dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico, potni list, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o državljanstvu, prometno in vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje in vse ostale osebne dokumente. Poleg tega prevajalec in sodni tolmač na zahtevo strank obdelujeta tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravne osebe ali podjetnika: ustanovitveni akt in statut podjetja, revizijska poročila, poslovna poročila, bilance uspeha, fakture, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance stanja, poslovne odločitve in ostali dokumenti te vrste.

Diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole so samo nekateri od dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjem znanosti in izobraževanja, ki jih bodo na vašo zahtevo obdelali naši prevajalci in sodni tolmači. Poleg njih prevajamo tudi: rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente, potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet, diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela.

Poleg prevajanja dokumentov pri nas lahko dobite tudi prevajanje različnih vrst besedil, ne glede na kompleksnost njihove tematike. Prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za obdelavo takšnih materialov poleg visokih strokovnih kvalifikacij in izkušenj posedujejo tudi več kot dovolj visoko splošno izobrazbo, tako da lahko prevedejo besedila, katerih tema je vezana za turizem ali za filozofijo oziroma za: znanost, medicino, izobraževanje, gradbeno industrijo, farmacijo, ekonomijo, ekologijo in varstvo okolja, sociologijo, finance, psihologijo, bančništvo, marketing, politiko, menedžment pa tudi družbene in naravoslovne vede ter gradbeno industrijo in številna druga področja. Natančneje rečeno, na glede na to, s katerim področjem oziroma vedo je povezana njihova tema, ste lahko prepričani, da jih bodo prevajalci in sodni tolmači obdelali na najboljši možni način.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje zvočnih in video materialov, kar pomeni, da iz ruskega v nemški jezik poleg serij in filmov (dokumentarnih, animiranih, risanih, igranih in drugih) prevajamo tudi vsebino zabavnih, otroških, informativnih in izobraževalnih oddaj ter reklamna sporočila, poleg prevajanja pa izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo. Tako strankam ponujamo možnost, da na enem mestu dobijo material, ki je takoj pripravljen za nadaljnje plasiranje.

Prav tako izvajamo storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji, tako da poleg konsekutivnega in simultanega izvajamo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje, ki predstavlja poseben način tolmačenja, za katerega je specializirano zelo malo strokovnjakov. Svojim strankam ponujamo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje, in to pod zagotovo najboljšimi pogoji na tržišču cele države. Iz ruskega v nemški jezik pa prevajamo tudi vse vrste knjig oziroma beletrijo, romane, književna dela proze in poezije ter učbenike pa tudi časopisne članke in različne vrste revij (ilustrirane, otroške, strokovne in druge). Prav tako prevajamo tudi vsebine, ki so povezane z reklamiranjem, pri tem mislimo predvsem na reklamne letake in zloženke ter brošure, PR članke, kataloge in vizitke oziroma plakate. Glede na to, da gre za posebno vrsto materialov, ki pogosto vsebujejo tudi skrito reklamno sporočilo, ki mora najti pot do do potencialnih kupcev izdelkov oziroma uporabnikov storitev, ki se reklamirajo, tako da naši prevajalci in sodni tolmači posebno pozornost posvečajo prilagajanju tega reklamnega sporočila nemškemu jeziku, da bi se čim več potencialnih strank, ki jim je ta jezik materni, seznanilo s tem, kar se reklamira.

Na vašo zahtevo ob spoštovanju vseh pravil dobre optimizacije, prav tako obdelujemo spletne strani, spletne prodajalne in kataloge pa tudi programsko opremo (programi in aplikacije), kar pomeni, da bo na primer, dobro prevedena spletna stran, ki je v celoti optimizirana za iskalnike, zahvaljujoč implementaciji pravil SEO (Search Engine Optimisation) zelo hitro prepoznana kot izvirna in se bo našla v samem vrhu iskanja, kar bo zagotovo še kako pozitivno vplivalo na poslovanje lastnika spletne strani.

V okviru Akademije Oxford so tudi profesionalni lektorji in korektorji, ki so zadolženi za storitev redakcije vsebin, ki je povezana z vsebinami, ki so že prevedene iz ruskega v nemški jezik, s katerimi pa stranke niso v celoti zadovoljne. Po opravljeni redakciji, ste lahko popolnoma prepričani, da boste dobili kakovostno obdelane materiale.

Prevajanje besedil s področja turizma iz ruskega v nemški jezik

Prevajanje besedil in vsebin, ki so povezane s področjem turizma iz ruskega v nemški jezik sodi med najbolj iskane storitve, s katerimi se srečujejo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. Toda poleg teh besedil pri nas lahko dobite tudi prevajanje vsebin, ki so povezane s številnimi drugimi področji, tako da na vašo zahtevo prevajamo besedila, ki obravnavajo teme iz: sociologije, ekonomije, ekologije in varstva okolja, filozofije, izobraževanja, medicine, gradbene industrije, znanosti, farmacije, bančništva, prava, politike, informacijskih tehnologij, marketinga, komunikologije, menedžmenta pa tudi različnih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved. Ni potrebe za zaskrbljenost, če je tema besedila, za katerega vam je potrebno prevajanje iz ruskega v nemški jezik malce nenavadna, saj to za naše strokovnjake ne predstavlja nikakršnega problema. Ker za takšne vsebine ni potrebna overitev s strani sodnega tolmača, imate možnost dostave po elektronski pošti oziroma jih lahko skenirane pošljete na naš elektronski naslov, na enak način pa lahko dobite tudi prevedena besedila.

Poleg besedil na vašo zahtevo prevajamo tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot književna dela, poleg beletrije pa iz ruskega v nemški jezik prevajamo tudi romane in prozo pa tudi dela poezije, ne glede na kompleksnost njihove vsebine. Na zahtevo strank prav tako prevajamo tudi vsebin otroških pa tudi informativnih in strokovnih revij ter časopisne članke.

Prevajanje gradbenih projektov iz ruskega v nemški jezik

Če vam je iz ruskega v nemški jezik potrebno prevajanje gradbenih projektov, so tukaj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki takšne vsebine obdelujejo na najkakovostnejši možni način. Prevajanje takšnih dokumentov s pravnega in zakonskega vidika v nobenem primeru ni veljavno, saj je potrebna tudi overitev prevedenih dokumentov z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Glede na to, da so del naše ekipe tako prevajalci kot tudi sodni tolmači, imate možnost, da na enem mestu v relativno kratkem roku dobite kompletno storitev. Tako boste dobili gradbene projekte, ki jih lahko praktično takoj predate katerikoli instituciji, saj so s pravnega vidika popolnoma veljavni.

Glede na to, da je nujno potrebna tudi overitev, je treba spoštovati predpisan postopek, kar pomeni, da mora sodni tolmač prevedene dokumente primerjati z izvirnimi, saj mora ugotoviti, da ne obstaja nikakršna razlika. Osnovni razlog za takšen postopek leži v dejstvu, da žig sodnega tolmača potrjuje popolno enakost izvirnika in prevoda. Zato se od strank zahteva, da na vpogled dostavijo izvirne dokumente, ki jih lahko prinesejo osebno v našo poslovalnico ali pa jih pošljejo preko “Pošte Slovenije”, toda izključno s priporočeno pošiljko oziroma angažirajo kurirsko službo, da opravi dostavo na naslov poslovalnice Akademije Oxford. Edino v primeru, ko stranke prevajanje gradbenih projektov iz ruskega v nemški jezik potrebujejo v posebej kratkem roku, obstaja možnost dostave na elektronski naslov, toda tudi v tem primeru morajo kasneje na kateregakoli od opisanih načinov dostaviti izvirnike na vpogled, toda ob maksimalnem spoštovanju postavljenega roka. Potem ko prevajalec in sodni tolmač končata s svojim delom, dokumente lahko osebno prevzamete v poslovalnici ali pa jih dobite po kurirski službi na naslov, ki ste ga navedli. Ta storitev se zaračunava v skladu s cenikom službe, ki vam dostavi pošiljko in dolžni ste jo plačati neposredno kurirju pri samem prevzemu.

Poleg gradbenih projektov in gradbene dokumentacije iz ruskega v nemški jezik prevajamo tudi medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo, kot so na primer: navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter zdravniški izvid in drugi dokumenti.

Iz ruskega v nemški jezik prav tako prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in soglasje za zastopanje pa tudi vse ostale vrste soglasij, izjav in potrdil. Obdelujemo poslovne pa tudi osebne dokumente, kot so: sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja, fakture, poslovne odločitve, statut in ustanovitveni akt podjetja, vse vrste poslovnih poročil, poleg finančnih iz ruskega v nemški jezik prevajamo tudi revizijska in letna poročila oziroma vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja. Na vašo zahtevo naši prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Potem prevajamo tudi vse vrste dovoljenj, kot so na primer delovna dovoljenja, dovoljenja za prebivanje, vozniška in prometna dovoljenja pa tudi potrdilo o državljanstvu, potrdilo o prebivališču, potni list, osebno izkaznico in vse ostale osebne dokumente.

Iz ruskega v nemški jezik prav tako prevajamo dokumente, ki so povezani s področjem znanosti in izobraževanja, kot so na primer: predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen pa tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente.

Poleg tega prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale vrste sodnih odločitev pa tudi tožbe in pritožbe ter sklepe in sodbe kot tudi različne vrste licenc in certifikatov oziroma vse neomenjene pravne akte. Iz ruskega v nemški jezik prav tako prevajamo tudi igrane, dokumentarne, animirane in risane filme kot tudi reklamna sporočila, serije ter otroške, izobraževalne in informativne oddaje. Glede na to, da svojim strankam poleg prevajanja teh materialov ponujamo tudi storitev njihovega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije, jim ponujamo možnost, da v relativno kratkem roku dobijo material, ki ga lahko prikazujejo tako v kinematografih kot tudi na televiziji in spletu ali pa ga predvajajo na radijskih postajah oziroma kjerkoli hočejo. Ker pa so v naši ekipi profesionalni podnaslavljalci, ki se že dolgo ukvarjajo s tem poslom, smo popolnoma prepričani, da ne bo prišlo do nekaterih, da tako rečemo običajnih napak, kot so prehitri ali prepočasno podnapisi.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford bodo na zahtevo strank obdelali tudi materiale, ki so povezani s področjem marketinga. Glede na to, da gre za precej specifične materiale, ste lahko prepričani, da bodo storili vse, da reklamno sporočilo iz teh materialov prenesejo v duhu nemškega jezika, da bi določeno storitev ali izdelek, ki se na ta način reklamira, približali govorcem tega jezika. Poleg katalogov izdelkov in storitev iz ruskega v nemški jezik prevajamo tudi: PR članke, brošure, plakate, vizitke oziroma reklamne letake in zloženke pa tudi vse ostale vrste marketinškega materiala. Prav tako prevajamo tudi spletne strani, spletne kataloge in prodajalne ter programsko opremo (aplikacije in programe), ki jo zahtevajo naše stranke. Posebno pozornost v teku obdelave teh vsebin posvečamo spoštovanju vseh veljavnih SEO pravil (Search Engine Optimisation), kar ima za cilj boljše pozicioniranje prevedenih vsebin v okviru globalnega iskanja. Naši prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za storitev tolmačenja iz ruskega v nemški jezik, tako da izvajamo tudi simultano in konsekutivno pa tudi posebno vrsto tolmačenja, za katero v Sloveniji obstaja zelo malo število strokovnjakov in je poznana kot šepetano tolmačenje. Na zahtevo strank omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, pod odličnimi pogoji.

Lektor in korektor, ki sta prav tako del naše ekipe, bosta na vašo zahtevo opravila redakcijo vseh tistih materialov, ki jih je nekdo prevedel iz ruskega v nemški jezik, toda pri tem ni spoštoval pravil prevajalske stroke, tako da govorimo o nekakovostno obdelanih materialih. Potem ko naši strokovnjaki opravijo redakcijo takšnih vsebin, boste dobili kakovostno in strokovno obdelane materiale, s katerimi boste zagotovo več kot zadovoljni.

Prevajanje informativnih oddaj iz ruskega v nemški jezik

Prevajanje informativnih oddaj iz ruskega v nemški jezik prav tako sodi na področje delokroga naših strokovnjakov. Tisto, kar storitev obdelave takšnih pa tudi mnogih drugih zvočnih in video materialov loči do drugih, je dejstvo, da poleg njihovega prevajanja pri nas lahko dobite tudi storitev podnaslavljanja oziroma sinhronizacije. Poleg informativnih prevajamo tudi izobraževalne pa tudi otroške in zabavne in druge vrste oddaj kot tudi serije, reklamna sporočila, animirane, risane, dokumentarne in igrane film. Ko z delom končajo prevajalci in sodni tolmači oziroma profesionalni podnaslavljalci ali umetniki, zadolženi za sinhronizacijo, stranke lahko takšne materiale praktično takoj plasirajo, kjerkoli hočejo.

Poleg tega Prevajalski center Akademije Oxford na zahtevo strank prevaja tudi vse vrste dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti oziroma izobraževanja. Pri tem mislimo predvsem na prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, čeprav iz ruskega v nemški jezik prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela, potrdila o opravljenih izpitih, znanstvene patente, potrdila o rednem šolanju ter rezultate znanstvenih raziskav in vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in so ozko povezani s področjema znanosti in izobraževanja. V primeru prevajanja takšnih materialov pri nas lahko dobite tudi storitev njihove overitve, za katero so zadolžene pooblaščene osebe oziroma sodni tolmači, ki so prav tako člani naše ekipe. Na ta način dobite dokument, ki ga lahko brez težav uporabljate v praksi, saj žig sodnega tolmača označuje, da je enak izvirniku.

Da bi sodni tolmač lahko overil prevod, mora posedovati tudi izvirnik, ki ste ga dolžni dostaviti na vpogled, da bi se lahko ugotovilo, ali so izvirniki in prevodi istovetni. V primeru, da kljub vsemu ugotovi, da obstajajo določena odstopanja, ki jih je treba popraviti, vas je sodni tolmač dolžan o tem obvestiti in vam predlagati, da opravite korekturo oziroma lekturo prevedenih vsebin. To storitev prav tako lahko dobite v okviru naše poslovalnice in potem se dokument lahko brez težav overi.

Dostavo dokumentov, za katere želite prevajanje iz ruskega v nemški jezik, lahko opravite na več načinov: s pošiljanjem preko kurirske službe ali pa priporočeno preko “Pošte Slovenije ” oziroma z osebno dostavo v našo poslovalnico. Samo v primeru, da vam je prevajanje dokumentov s področja znanosti in izobraževanja potrebno posebej hitro, nam jih lahko pošljete na elektronski naslov, toda prav tako ste dolžni, da naknadno dostavite izvirnike na vpogled in to na način, ki je hkrati tudi najhitrejši, da bi nam uspelo spoštovati vašo zahtevo za nujnim prevajanjem.

Obdelane dokumente lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici oziroma jih lahko dobite preko kurirske službe na naslov, ki ga navedete. Ta storitev ni vračunana v osnovno ceno obdelave dokumentov, pa jo zaračunavajo po ceniku kurirske službe in to neposredno od stranke pri sami dostavi.

Čeprav je večji del storitev, ki so povezan s prevajanjem vsebin iz ruskega v nemški jezik usmerjen na prevajanje v pisni obliki, vam ponujamo tudi tolmačenje v isti jezikovni kombinaciji. Izvajamo tako simultano kot tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje, na zahtevo strank pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Treba je pripraviti ponudbo, saj so omenjene vrste tolmačenja primerne za različne vrste dogodkov, tako da moramo posedovati informacije o njegovem konceptu organizacije, številu udeležencev, predvidenemu trajanju in prostoru, v katerem bo potekal.

Prevajanje programske opreme iz ruskega v nemški jezik

Ne glede na to, za katero aplikacijo ali program želite prevajanje iz ruskega v nemški jezik, ste lahko popolnoma prepričani, da bomo to opravili strokovno in kakovostno ter pod zelo ugodnimi pogoji. Poleg programske opreme v tej kombinaciji jezikov prevajamo tudi vsebino spletnih prodajaln in katalogov, ne glede na to, ali gre za izdelke ali storitve, iz ruskega v nemški jezik pa prevajamo tudi spletne strani. Skrivnost visoke kakovosti našega dela je v dejstvu, da prevajalci in sodni tolmači, ki sodelujejo pri opravljanju te naloge, spoštujejo vsa veljavna pravila dobre optimizacije spletnih vsebin za iskalnike, da bi spletni strani ali katerikoli drugi vsebini dali možnost, da se v optimalnem roku najde v samem vrhu spletnega iskanja, kar bo zagotovo imelo pozitiven vpliv na poslovanje podjetja, katerega spletna stran se prevaja. Kako pomemben je v tem primeru SEO (Search Engine Optimisation), vam bo veliko bolj jasno, če veste, da so spletne strani, ki so jih prevajali naši strokovnjaki, v iskalnikih še naprej med prvimi.

Poleg materialov, ki so povezani s področjem informacijskih tehnologij, na vašo zahtevo prevajamo tudi materiale, ki so namenjeni reklamiranju storitev oziroma izdelkov ali enostavno samega poslovanja določenega podjetja. Glede na to, da gre za posebno vrsta materiala, morata biti prevajalec in sodni tolmač posebno pozorna na prilagajanje reklamnega sporočila, ki ga le ti vsebujejo, in ki ga običajno ni lahko opaziti in na ta način dosežejo osnovni cilj prevajanja takšnih materialov. To pomeni, da bodo oni reklamno sporočilo na ustrezen način prilagodili nemškemu jeziku, da bi potencialnim uporabnikom storitev ozirom kupcem izdelkov približali tisto, kar se na ta način reklamira.

Prav tako zagotavljamo tudi storitev obdelave vseh tistih vsebin, ki jih je nekdo že prevedel pred nami, toda pri tem upošteval pravil, ki jih zahteva prevajalska stroka. Za storitev redakcije materialov so zadolženi korektorji in lektorji, ki so prav tako del naše ekipe in bodo svojo nalogo zagotovo opravili maksimalno profesionalno in kakovostno, glede na to, da poleg strokovnega znanja posedujejo tudi več kot dovolj izkušenj in so se v toku dolgoletnega ukvarjanja s tem delom srečevali z najrazličnejšimi prevodi.

Cena prevajanja iz ruskega v nemški jezik

  • Iz ruskega v nemški je 15 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 19 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!