Prevajanje iz ruskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz ruskega v portugalski jezik, za katerega so usposobljeni prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, je povezano predvsem z dokumenti in različnimi vrstami dokumentacije pa tudi s številnimi drugimi vrstami vsebin.


Prevajanje iz ruskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v ruski jezik

Od dokumentov poleg osebnih in poslovnih pa tudi tistih, ki so povezani s področjema izobraževanja in znanosti, obdelujemo tudi različne vrste pravnih aktov, kot so pogodbe, sodne pritožbe, tožbe, sklepi, odločitve in sodbe pa tudi pooblastila za zastopanje oziroma različne vrste certifikatov in licenc kot tudi pravni red Evropske Unije. Iz ruskega v portugalski jezik prav tako prevajamo tudi različne vrste izjav, potrdil in soglasij, kot so: soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in številne druge dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam. Toda poleg potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter osebne izkaznice in potnega lista prevajamo tudi: potni list, dovoljenje za prebivanje, vozniško in prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje in številne druge osebne dokumente.

Iz ruskega v portugalski jezik prevajamo tudi dokumente, ki so povezani z vašim poslovanjem, tako da poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta in ustanovitvenega akta podjetja prevajamo tudi bilance uspeha in stanja, vse vrste poslovnih poročil (letnih, revizijskih in finančnih) pa tudi fakture, poslovne odločitve in ostale dokumente, ki pripadajo tej skupini. Iz ruskega v portugalski jezik prav tako prevajamo in overjamo: zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, predmetnike in programe fakultet, diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela in patente ter rezultate znanstvenih raziskav oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in so ozko povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Poleg vsega omenjenega prevajamo tudi različne vrste dokumentacije, tako da na vašo zahtevo obdelujemo tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številne druge dokumente, ki sodijo med medicinsko, tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo.

Da bi lahko izpolnili vse vaše vaše zahteve in vam ponudili prevajanje in overitev dokumentov, nam morate dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled. Na ta način bodo prevajalci in sodni tolmači to storitev opravili v skladu z zakonom, saj je sodni tolmač dolžan pred overitvijo primerjati izvirne in prevedene dokumente. Šele, ko se prepriča o tem, da med njimi ne obstaja nikakršna razlika, sme opraviti overitev, toda v primeru, da ne gre za istovetne vsebine, vam bo predlagal storitev redakcije, ki jo prav tako lahko dobite pri nas.

Čeprav je za večino dokumentov dovolj ta postopek overitve, obstajajo tudi dokumenti, za katere je potrebna overitev s haškim Apostille žigom in to na pristojnem sodišču. Toda, da bi bili prepričani, ali je le-ta potrebna tudi za vaš dokument, se morate obrniti na najbližje okrožno sodišče, kjer lahko dobite tudi informacijo, ali se overitev z Apostille žigom poteka na začetku ali na koncu obdelave dokumentov. Gre za to, da se pri določenih dokumentih najprej opravi postopek overitve dokumenta s haškim žigom in šele potem se takšen dokument tudi prevaja, pri čemer se prevajata tako dokument kot tudi vsebina samega žiga in šele na koncu vse skupaj overja sodni tolmač. V drugem primeru je potrebno najprej opraviti prevajanje iz ruskega v portugalski jezik, zatem overitev sodnega tolmača in šele na koncu se dokument odnese na pristojno sodišče, kjer ga bodo overili s haškim žigom.

Dostava dokumentov je možna osebno v poslovalnico Akademije Oxford ali pa s pošiljanjem preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko na naš naslov. Ostale materiale, za katere ni potrebna overitev, lahko preprosto pošljete po elektronski pošti in mi vam na enak način pošljemo obdelano vsebino. Na elektronski naslov nam lahko pošljete tudi dokumente, toda samo v tistih primerih, ko vam je prevajanje potrebno v posebej kratkem roku, saj je to najboljši način, da prevajalec in sodni tolmač takoj začneta z njihovo obdelavo. Seveda ste tudi v teh primerih dolžni dostaviti izvirne dokumente na vpogled, posebej pa poudarjamo tudi to, da to morate storiti čim prej, da bi lahko izpolnili vašo zahtevo za nujnim prevajanjem.

Čeprav stranke od nas najpogosteje zahtevajo prevajanje dokumentov iz ruskega v portugalski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse ostale vrste vsebin, tako da boste pri nas lahko dobite prevajanje spletnih strani pa tudi ostalih materialov, ki so povezani s spletnim področjem oziroma informacijskimi tehnologijami. Poleg prevajanja programske opreme iz ruskega v portugalski jezik prevajamo tudi spletne prodajalne in kataloge pa tudi besedila, ki so povezana s tem področjem. Glede na to, da gre za posebno posebno vrsto materiala, vam zagotavljamo, da bosta prevajalec in sodni tolmač spoštovala vsa pravila dobre optimizacije vsebin za spletne iskalnike ter na ta način omogočila, da se določena spletna stran ali katerakoli druga vsebina postavi v najboljši možni položaj v polju iskanja.

Prav tako prevajamo tudi vse materiale, ki so namenjeni reklamiranju storitev ali izdelkov oziroma poslovanja določenega podjetja. Poleg plakatov, reklamnih letakov in zloženk, prevajamo tudi vsebino katalogov, brošur pa tudi posebno vrsto reklamiranja poznanega kot PR besedila. Glede na to, da gre za specifični material, bodo naši prevajalci in sodni tolmači na najboljši možni način prilagodili reklamno sporočilo, ki jo le-ta vsebuje in ga v večini primerov ni enostavno opaziti. Prav to je edini način profesionalnega prevajanja reklamnih materialov in samo tako se stranke, ki jim je portugalski jezik materni, lahko seznanijo s tem, kar se reklamira.

Poleg tega iz ruskega v portugalski jezik lahko prevajamo tudi besedilne vsebine, ne glede na kompleksnost tematike in njihovo dolžino oziroma ne glede na to, ali so namenjene izključno strokovnjakom za posamezna področja ali pa širši javnosti. Tema teh vsebin je lahko povezana z absolutno vsemi področji, tako da bomo na vašo zahtevo obdelali besedila, katerih tema je povezana s: ekonomijo, pravom, financami, politiko, bančništvom, medicino, izobraževanjem, sociologijo, znanostjo, informacijskimi tehnologijami, komunikologijo, filozofijo, marketingom, menedžmentom, farmacijo in številnimi drugimi vejami družbenih in naravoslovnih ved. Iz ruskega v portugalski jezik prav tako prevajamo tudi književna dela, ne glede na to, ali gre za poezijo ali prozo oziroma romane ali beletrijo kot tudi vse vrste revij in časopisne članke. Prevajanje video in zvočnih materialov iz ruskega v portugalski jezik vključuje tudi dodatno storitev v obliki njihovega podnaslavljanja ali sinhronizacije. Poleg reklamnih sporočil, serij in igranih, animiranih, risanih in dokumentarnih filmov, prevajamo tudi zabavne pa tudi informativne, otroške in vse druge vrst oddaj.

Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo zagotavljajo tudi storitev simultanega, šepetanega in konsekutivnega tolmačenja iz ruskega v portugalski jezik, lahko pa vam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če ravno ta vrsta storitve ustreza zahtevam dogodka. Naši lektorji in korektorji bodo v skladu z vašimi potrebami opravili tudi redakcijo materialov, ki jih je nekdo že prevedel, toda s katerimi iz določenega razloga niste zadovoljni.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz ruskega v portugalski jezik

V primeru prevajanja pravnega reda Evropske Unije iz ruskega v portugalski jezik se morate zavedeti tega, da v naši državi obstaja malo število strokovnjakov, ki so specializirani za obdelavo takšnih vsebin. Prav zato prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford posebno pozornost namenjajo prevajanju teh materialov in tako na vašo zahtevo obdelujejo tudi vse vrste pogodb ter pravne akte oziroma sodne tožbe, pritožbe, odločitve, sklepe in sodbe ter licence, pooblastila za zastopanje pa tudi certifikate in druge podobne dokumente. Prav tako pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz ruskega v portugalski jezik za vse osebne oziroma poslovne dokumente. Tako poleg izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebne izkaznice in potnega lista ter potrdila o stalnem prebivališču, obdelujemo tudi: potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt in statut podjetja, fakture, bilance stanja in uspeha, finančna poročila pa tudi poslovne odločitve, različne vrste pogodb, revizijska in letna poročila.

Na vašo zahtevo bomo v tej jezični kombinaciji prav tako obdelali tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije različnih vrst izdelkov, navodila za uporabo, zdravniške izvide, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka. Ne smemo pozabiti, da prevajanje dokumentov samo po sebi nima nikakršne pravne vrednosti, ampak mora dokument biti tudi overjen z žigom sodnega tolmača, kar prav tako predstavlja storitev, ki jo ponujamo svojim strankam. Zelo pomembno je vedeti tudi to, da je za nekatere dokumente potrebna tudi overitev s haškim Apostille žigom, za katero so zadolžena okrožna sodišča Republike Slovenije, tako da ste se dolžni pravočasno pozanimati predvsem o tem, ali je le-ta potrebna tudi za konkretni dokument in v primeru potrdilnega odgovora, morate izvedeti tudi to, katera oblika je predpisana za konkretni dokument. Da ne bo pomote, haški žig ne izključuje overitve s strani sodnega tolmača. Ta vrsta overitve se lahko opravi po končanem prevajanju in overitvi s strani sodnega tolmača, ki jo opravlja Prevajalski center Akademije Oxford ali pa se dokument najprej overi z Apostille žigom in šele potem se dokument obdeluje oziroma prevajata se tako ta žig kot tudi sam dokument in na koncu vse skupaj overja še uradna oseba oziroma sodni tolmač. Zakonski je določeno, kako poteka proces prevajanja oziroma overitve dokumentov, tako da so vse stranke dolžne pravočasno dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, saj mora pooblaščena oseba pred overitvijo opraviti njihovo medsebojno primerjavo. Razlog za to je v tem, da žig sodnega tolmača na prevedenem dokumentu pravzaprav potrjuje, da je le-ta popolnoma enak izvirniku. Če se zgodi, da med tema dvema dokumentoma obstajajo odstopanja, priporočamo storitev redakcije vsebin in šele potem se dokument lahko overi.

Vse materiale, za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v portugalski jezik, nam lahko dostavite na elektronski naslov, vendar samo v primeru, da ne gre za dokumente, saj ste takrat dolžni dostaviti tudi izvirnike na vpogled. Iz tega razloga dokumente lahko prinesete osebno v našo poslovalnico ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma angažirate kurirsko službo, da zagotovi dostavo. Po drugi strani vam lahko obdelane dokumente dostavimo na naslov, kar predstavlja dodatno storitev, ki jo zagotavlja kurirska služba in jo zaračunava neposredno od stranke v skladu s svojim cenikom, prav tako pa imate tudi možnost, da prevedene in overjene dokumente prevzamete v naši poslovalnici. Stanje, v katerem vam je prevajanje dokumentov iz ruskega v portugalski jezik potrebno v zelo kratkem roku, vam dovoljuje, da jih najprej pošljete skenirane na elektronski naslov, izvirnike na vpogled pa prinesete v našo poslovalnico ali pa jih naknadno pošljete.

Prevajanje besedil s področja prava in politike iz ruskega v portugalski jezik

Prevajanje besedil s področja prava in politike iz ruskega v portugalski jezik prav tako predstavlja storitev, ki jo zagotavljajo naši sodni tolmači in prevajalci. Obdelujemo tudi besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli od omenjenih področij: ekologija in varstvo okolja, finance, ekonomija, sociologija, filozofija, bančništvo, informacijske tehnologije, farmacija, znanost, gradbena industrija, turizem, medicina, izobraževanje kot tudi različne veje družbenih oziroma naravoslovnih ved. Imejte na umu, da za takšne vsebine ni potrebna overitev, tako da nam jih na prevajanje lahko pošljete po elektronski pošti in na enak način lahko tudi dobite obdelane vsebine.

Poleg njih prevajamo tudi dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam in so izključno povezani s področjema znanosti in izobraževanja. To se nanaša predvsem na prepise ocen, diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela oziroma diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet kot tudi na potrdila o rednem šolanju, znanstvene patente pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in številne druge podobne dokumente.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz ruskega v portugalski jezik za tiste vsebine, ki so namenjene reklamiranju, ne glede na to, ali gre za storitve, izdelke ali pa za poslovanje določenega podjetja. Glede na to, da je področje marketinga zelo občutljivo, saj se reklamna sporočila morajo prilagajati duhu jezik, v katerega se prevajajo, se sam po sebi ponuja odgovor, zakaj je nujno potrebno strokovno prevajanje takšnih vsebin. Glede na to, da imajo prevajalci in sodni tolmači več kot dovolj izkušenj v tem poslu, ste lahko prepričani, da bo reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo PR članki, katalogi, brošure in plakati oziroma reklamne zloženke in vizitke, preneseno na najboljši možni način in to tako, da se potencialni uporabniki storitev ter kupci izdelkov, ki jim je portugalski jezik materni, lahko na najboljši način seznanijo s predmetom reklamiranja.

Prevajanje učbenikov iz ruskega v portugalski jezik

Ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost iz ruskega v portugalski jezik prevajamo tudi učbenike kot tudi vse vrste književnih del. Poleg beletrije in romanov naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dela proze in poetska dela. Prav tako na vašo zahtevo prevajamo tudi ilustrirane pa tudi strokovne in otroške revije ter časopisne članke.

Prevajanje vseh materialov s področja informacijskih tehnologij oziroma spleta prav tako sodi na področje dela naših strokovnjakov. Poleg spletnih prodajaln in katalogov izdelkov in storitev na vašo zahtevo prevajamo tudi programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo, ki jo želite kot tudi spletne strani. Pri prevajanju spletnih strani oziroma ostalih vsebin, ki se pojavljajo na spletu, je zelo pomembno spoštovati pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki omogočajo maksimalno korektno prilagajanje prevedenih vsebin spletnim pravilom. To pa pomeni, da jih bodo iskalniki prepoznali kot izvirne in jih s samim tem uvrstili v sam vrh iskanja, kar bo nedvomno pozitivno vplivalo tudi na poslovanje lastnika spletne strani.

Iz ruskega v portugalski jezik pa izvajamo tudi tolmačenje, to je šepetano, simultano in konsekutivno, v odvisnosti od vrste dogodka, ki ga organizirate. Da bi vam lahko pripravili ponudbo, ki bo maksimalno izpolnila vaša pričakovanja in zahteve samega dogodka, nam morate dostaviti vse potrebne informacije oziroma število udeležencev, predvideno trajanje dogodka ter koncept organizacije oziroma podatke o prostoru, v katerem bo potekal. V primeru, ko določen dogodek zahteva prav to vrsto tolmačenja iz ruskega v portugalski jezik, vsem zainteresiranim strankam pod zelo ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Prav tako iz ruskega v portugalski jezik prevajamo tudi različne zvočne in video vsebine oziroma vse vrste filmov (dokumentarni, risani, igrani, animirani), zatem zabavne, otroške, informativne, izobraževalne in ostale vrste oddaj ter reklamna sporočila in serije. Poleg same storitve prevajanja pri nas lahko dobite tudi njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje in tako boste zelo hitro imeli materiale, ki jih lahko prikazujete tako na televiziji in spletu kot tudi v kinematografih, predvajate pa jih lahko tudi na radijskih postajah.

Cena prevajanja iz ruskega v portugalski jezik

  • Iz ruskega v portugalski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!