Prevajanje iz ruskega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Iz ruskega v danski jezik prevajamo absolutno vse vrste materialov, ne glede na to, ali gre za dokumente ali besedila, knjige, učbenike, reklamne materiale, spletne strani in druge. Zahvaljujoč dejstvu, da so v ekipi Akademije Oxford poleg prevajalcev tudi sodni tolmači, lahko vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov oziroma dokumentacije, ponudimo njihovo kompletno obdelavo, tako da poleg prevajanja dobijo tudi overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača. Na ta način stranke dobijo dokument, ki je v celoti enak izvirniku, saj žig sodnega tolmača to potrjuje, tako da ga lahko uporabljajo ob vsaki priložnosti. Toda, morate se zavedati, da je za določene dokumente potrebna tako imenovana »nadoveritve« oziroma overitev s haškim Apostille žigom. Toda za to vrsto overitve niso pristojni sodni tolmači in prevajalci, ampak okrožna sodišča po celi državi, tako da ste se dolžni najprej pozanimati o tem, ali je za vaše dokumente potrebna overitev s haškim žigom, in na kakšen način se izvaja ta vrsta overitve. Pri tem mislimo na dejstvo, da sta v praksi najpogosteje zastopani dve vrsti overitve oziroma overitev na samem začetku obdelave dokumentov in pri tem se haški žig prevaja skupaj s samim dokumentom in na koncu overja z žigom sodnega tolmača, obstaja pa tudi druga vrsta, kjer se najprej iz ruskega v danski jezik prevaja in overja sam dokument, ki se šele potem tudi overja s haškim Apostille žigom. Da ne bi brez potrebe zapravljali svojega časa, je zelo pomembno pridobiti vse te informacije, saj je od njih odvisno, ali določene dokumente najprej nosite k nam, ali pa jih prvo nosite na okrožno sodišče v vašem mestu na overitev s haškim Apostille žigom.


Prevajanje iz ruskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v ruski jezik

Prav tako morate vedeti tudi to, da se pri overitvi dokumentov od vas zahteva dostavitev izvirnikov na vpogled, da bi sodni tolmač lahko v celoti spoštoval postopek. Gre za to, da mora pred overitvijo prevedenih dokumentov, le te primerjati z izvirnimi, da bi ugotovil, ali gre za popolnoma enake vsebine, saj s svojim žigom on pravzaprav potrjuje, da je prevod enak izvirniku.

Dostava dokumentov se lahko opravi na več načinov: lahko jih enostavno prinesete v našo poslovalnico ali pa jih pošljete po kurirski službi oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Vsebine, za katere se ne izvaja overitev, lahko tudi skenirate in jih pošljete po elektronski pošti. Po končani obdelavi dokumentov, jih stranke prevzemajo osebno ali pa jim jih dostavljamo na naslov, ki ga navedejo in glede na to, da je to dodatna storitev, se le-ta zaračunava v skladu s cenikom kurirske službe in to v trenutku prevzemanja. Prevedene vsebine, za katere ni potrebna overitev, vam lahko pošljemo tudi po elektronski pošti, če vam tako ustreza.

Na vašo zahtevo iz ruskega v danski jezik prevajamo zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomo in dodatek k diplomi ter prepis ocen, predmetnike in programe fakultet pa tudi diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela kot tudi potrdila o rednem šolanju, rezultate znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih pa tudi znanstvene patente in jih overjamo z žigom sodnega tolmača. Poleg tega prevajamo tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in številna druga). V skladu z zahtevami strankam prav tako ponujamo prevajanje iz ruskega v danski jezik tudi za vse poslovne pa tudi osebne dokumente. Bilance uspeha, revizijska, finančna in letna poročila, statut podjetja, bilance stanja, fakture, poslovne odločitve, sklepi o ustanovitvi podjetja so samo nekateri od dokumentov, ki jih bomo obdelali na vašo zahtevo. Pri nas tako lahko pričakujete prevajanje: potrdila o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdila o državljanstvu, potnega lista, osebne izkaznice, prometnega in vozniškega dovoljenja, dovoljenja za prebivanje, delovnega dovoljenja in številnih drugih osebnih dokumentov.

Prevajalec in sodni tolmač bosta na vašo zahtevo prav tako obdelala sklepe o razvezi zakonske zveze ter vse ostale vrste sodnih sklepov, odločitev, sodb, tožb in pritožb kot tudi pravni red Evropske Unije, pooblastila za zastopanje pa tudi različne vrste certifikatov in licenc. Poleg vsega omenjenega pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz ruskega v danski jezik: laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, zdravniških izvidov, specifikacij farmacevtskih izdelkov, deklaracij različnih vrst izdelkov, navodil za uporabo, navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, gradbenih projektov pa tudi vseh omenjenih dokumentov, ki sodijo v razpisno oziroma tehnično, gradbeno in medicinsko dokumentacijo.

Da se ne ukvarjamo samo s prevajanjem dokumentov, dokazujejo tudi s prevajanjem spletnih vsebin povezane storitve, kot so: spletne strani, programska oprema (programi in aplikacije) ter spletni katalogi in prodajalne. Prav tako iz ruskega v danski jezik lahko opravimo prevajanje vseh tistih materialov, ki so povezani s področjem marketinga (PR članki, zloženke, plakati, brošure, vizitke, katalogi in drugi) kot tudi besedila različne kompleksnost in tematike. Poleg besedilnih vsebin, katerih tema je povezana s področji politike, ekologije, sociologije, turizma in ekonomije prevajamo tudi tiste, ki so povezane s področji gradbene industrije, ekologije in varstva okolja, komunikologije, farmacije, marketinga, bančništva, menedžmenta, sociologije in številnih drugih ved. Poleg tega so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je tolmačenje iz ruskega v danski jezik, tako da poleg simultanega tolmačenja, ki se v praksi najpogosteje uporablja, na vašo zahtevo izvajamo tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje, in glede na to, da se vsaka vrsta tolmačenja uporablja za točno določeno vrsto dogodka, bomo ponudbo pripravili na podlagi dejstev, ki jih dobimo os stranke. Če se za neki dogodek zahteva prav ta vrsta tolmačenja, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako obdelujemo tudi video in zvočne materiale in to tako, da poleg prevajanja serij, reklamnih sporočil, zabavnih, informativnih, otroških in izobraževalnih oddaj oziroma risanih, dokumentarnih, igranih in animiranih filmov izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. V skladu s potrebami naših izvajamo tudi storitve lekture in korekture vseh tistih materialov, ki so že prevedeni iz ruskega v danski jezik, toda pri tem niso bila spoštovana pravila naše stroke, tako da stranke niso zadovoljne. Za to storitev so zadolženi korektorji in lektorji, ki so prav tako člani naše ekipe. Glede na to, da imajo več kot dovolj izkušenj in znanja, smo prepričani, da bodo tudi najzahtevnejše stranke zadovoljne z njihovim delom. Iz ruskega v danski jezik prevajamo tudi časopisne članke pa tudi ilustrirane, strokovne, otroške oziroma vse ostale vrste revij. Če obstaja potreba za tem, prevajamo tudi učbenike, ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost kot tudi književna dela vseh vrst, od beletrije preko romanov in proze pa vse do poetskih del.

Prevajanje poslovnih poročil iz ruskega v danski jezik

Poleg prevajanja poslovnih poročil iz ruskega v danski jezik, za katerega so zadolženi prevajalci in sodni tolmači, vam lahko ponudimo tudi obdelavo vseh ostalih osebnih in poslovnih dokumentov oziroma dokumentacije pa tudi tistih vsebin, ki so povezane izključno s področjema znanosti in izobraževanja. Prav tako pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh vrst izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in stanju računa v banki ter potrdilo o rednih dohodkih in o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje in druga).

Na vašo zahtevo prevajamo tudi vse vrste pogodb, sodnih odločitev, tožb, sklepov, sodb in pritožb kot tudi pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje, licence, certifikate in ostale pravne akte. Medicinsko pa tudi gradbeno, tehnično in razpisno dokumentacijo v optimalnem roku prevajamo iz ruskega v danski jezik in jo overjamo z žigom sodnega tolmača. Na ta način boste dobili prevedene: zdravniške izvide, gradbene projekte, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelka in številne druge dokumente. Poleg tega prevajamo tudi poslovne oziroma osebne dokumente, ko so: pogodbe, fakture, poslovne odločitve, sklepi o ustanovitvi pravne osebe, bilanca uspeha in stanja, ustanovitveni akt podjetja, finančna, letna in revizijska poročil, statut podjetja kot tudi potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica in potni list ter izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in vse vrste dovoljenj (delovno, dovoljenje za prebivanje, vozniško in prometno).

Ko gre za prevajanje dokumentov, se morate zavedati, da v praksi lahko takšne dokumente uporabljate samo, če posedujejo tudi žig sodnega tolmača. Na srečo tudi to storitev lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, in to po najugodnejših cenah. Toda, da vse to ni ravno tako preprosto, enostavno dokazuje podatek, da zakon za nekatere dokumente določa tudi dodatno overitev s haškim Apostille žigom. Glede na to, da naši strokovnjaki niso pristojni za to vrsto overitve, se morate na okrožnem sodišču v svojem mestu najprej pozanimati o tem, ali je za vaše dokumente sploh potrebna, saj haški žig ni potreben za vse dokumente. Ko dobite potrdilen odgovor, morate izvedeti tudi to, ali se ona poteka pred ali po obdelavi dokumentacije s strani naših strokovnjakov. Prav tako morate upoštevati tudi to, da je v primeru overitve s haškim žigom na samem začetku obdelave dokumenta, treba prevesti tako žig kot tudi vsebino samega dokumenta, kar lahko vpliva na dolžino samega procesa.

Dostavo materialov na prevajanje lahko opravite osebno v poslovalnici oziroma s pošiljanjem s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe. Če vas zanima pošiljanje dokumentov po elektronski pošti, se morate zavedati, da je to možno samo v primeru, ko vam je njihovo prevajanje iz ruskega v danski jezik potrebno v posebej kratkem roku, toda celo tedaj ste nam dolžni dostaviti izvirnike na vpogled. Izvirnike na vpogled dostavljate zato, ker jih mora sodni tolmač primerjati s prevodi, da bi ugotovil, ali so istovetni. Ko se konča proces obdelave dostavljenih dokumentov, jih lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici oziroma lahko zahtevate, da vam jih pošljemo na hišni naslov, toda ta storitev se dodatno zaračunava, saj ni vračunana v osnovno ceno. Dostavo plačate neposredno kurirju pri prevzemanju in po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba.

Konsekutivno tolmačenje iz ruskega v danski jezik

Če vam je potrebno tolmačenje iz ruskega v danski jezik, se morate zavedati, da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford izvajajo konsekutivno pa tudi simultano ter šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Toda, da bi lahko oblikovali ponudbo, nam morate dostaviti vse pomembne podatke o dogodku, ki ga organizirate. To pomeni, da nas morate obvestiti o številu udeležencev, trajanju, konceptu organizacije ozirom o prostoru, v katerem bo potekal. Glede na to, da se tako simultano, kot tudi konsekutivno tolmačenje uporabljata za različne vrste dogodkov, bo naša strokovna ekipa v skladu s temi podatki točno določila, katera storitev je najboljša. Na vašo zahtevo pa lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če dogodku ustreza prav ta vrsta tolmačenja.

Prevajalci in sodni tolmači bodo na zahtevo prav tako obdelali tudi besedilne materiale katerekoli tematike oziroma besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli od naslednjih področij: komunikologija, medicina, znanost, menedžment, gradbena industrija, ekologija in varstvo okolja, turizem, filozofija, medicina, izobraževanje, ekonomija, pravo in politika, marketing in številne druge veja naravoslovnih in družbenih ved, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili. Poleg vsega navedenega izvajamo tudi obdelavo različnih video oziroma zvočnih materialov (risanih, dokumentarnih, igranih, animiranih filmov, serij ter informativnih, otroških, izobraževalnih oddaj, reklamnih sporočil in drugo), poleg storitve prevajanja iz ruskega v danski jezik izvajamo tudi storitev sinhronizacije ali podnaslavljanja, v skladu z vašimi zahtevami.

Prevajanje programske opreme iz ruskega v danski jezik

Če vam je potrebno prevajanje programske opreme oziroma kateregakoli programa ali aplikacije bodite prepričani, da bodo naši sodni tolmači in prevajalci v celoti izpolnili vse vaše zahteve in pričakovanja. Poleg programske opreme prevajamo tudi ostale materiale, ki so povezani s področjem informacijskih tehnologij, kot so spletne prodajalne, katalogi in spletne strani. To, kar morate vedeti, je povezano s procesom prevajanja teh vsebin, saj v toku tega procesa prevajalci in sodni tolmači pozornost namenjajo spoštovanju pravil dobre optimizacije spletnih vsebin. To pomeni, da implementirajo SEO (Search Engine Optimisation) pravil in pri tem pazijo na to, da prevedene vsebine dobro kotirajo na spletnih iskalnikih.

Poleg tega iz ruskega v danski jezik prevajamo tudi materiale, ki so namenjeni reklamiranju tako storitev kot tudi izdelkov oziroma poslovanja določenega podjetja. Ne samo katalogi in brošure, ampak tudi PR članki ter plakati in vizitke, reklamne zloženke so tema prevodov v tem primeru, tako da jih bodo naši strokovnjaki na najkakovostnejši možni način obdelali v skladu z vsemi pravili marketinga. To pa pomeni, da bodo reklamno sporočilo, ki ga večina njih vsebuje, na ustrezen način prilagodili danskemu jeziku oziroma omogočili potencialnim strankam, ki jim je le-ta materni, da se seznanijo s tem, kar se reklamira. Prav tako prevajamo tudi književna dela oziroma romane, prozo, beletrijo in poezijo kot tudi udčbenike in različne vrste revij (ilustrirane, otroške, strokovne) ter časopisne članke.

Cena prevajanja iz ruskega v danski jezik

  • Iz ruskega v danski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!