Prevajanje iz ruskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Čeprav storitev, ki vključuje prevajanje iz ruskega v hebrejski jezik, ni v veliki meri prisotna v praksi, toda zahvaljujoč dejstvu, da so v naši ekipi prevajalci in sodni tolmači za ruski in hebrejski jezik, vsem zainteresiranim strankam lahko ponudimo obdelavo dokumentov tudi v tej jezični kombinaciji. Poleg dokumentov prevajamo tudi ostale vsebine, tako filme in serije kot tudi spletne strani oziroma knjige, revije, besedila in številne druge materiale.

Pomembnost sodnega tolmača je najbolj opazna pri obdelavi različnih vrst dokumentov, saj je žig sodnih tolmačev ta, ki mu daje pravno veljavnost. Da malo poenostavimo: dokument, ki se enostavno samo prevede iz ruskega v hebrejski jezik ne more biti pravno veljaven dokument, toda če poseduje žig sodnega tolmača, se lahko uporablja kot katerikoli drugi izvirni dokument, saj ta žig potrjuje, da je prevod popolnoma enak izvirnemu dokumentu. Glede na to, da mora sodni tolmač najprej primerjati prevod z izvirnim dokumentom, so vse stranke dolžne na vpogled dostaviti tudi izvirnike. Zato se postopek pošiljanja dokumentov v določeni meri razlikuje od pošiljanja ostalih vsebin, za katere ni potrebna overitev, ki jih stranke enostavno lahko pošljejo po elektronski pošti in na enak način lahko dobijo obdelane vsebine. Po drugi strani dokumente lahko prinesejo v poslovalnico Akademije Oxford oziroma jih pošljejo preko “Pošte Slovenije“, s priporočeno pošiljko oziroma angažirajo določeno kurirsko službo, da nam dostavi dokumente na prevajanje. Dokumente lahko po elektronski pošti pošljejo samo tiste stranke, ki imajo potrebo za nujnim prevajanjem, da bi se pospešil celoten postopek, toda vsekakor so dolžni na vpogled dostaviti izvirnike in to v najkrajšem roku. Ko prevajalec in sodni tolmač opravita prevajanje in overitev dostavljenih dokumentov, jih stranke lahko prevzamejo v naših prostorih oziroma jih dobijo na naslov. Ta storitev se zaračunava popolnoma ločeno od storitve prevajanja in overitve, saj šteje za dodatno storitev in jo plačate izključno v skladu s cenikom službe, ki je zadolžena za dostavo in to neposredno kurirju v trenutku prevzemanja.


Prevajanje iz ruskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v ruski jezik

Da bi stranke lahko dobile kakovostno obdelane materiale, morajo na pristojnem sodišču preveriti, ali se tudi za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz ruskega v hebrejski jezik, zahteva overitev s haškim Apostille žigom. Da ne bo pomote, zavedati se morate, da se ta overitev izvaja poleg overitve sodnih tolmačev, toda samo za tiste dokumente, ki so določeni v zakonu in se lahko izvede na začetku ali na koncu procesa obdelave dokumentov. Kar pomeni, da se dokument najprej odnese na določeno sodišče, da bi se opravila overitev s haškim žigom, zatem pa se dostavlja nam, da se prevedeta tako dokument in žig in na koncu overita s strani sodnih tolmačev ali pa se dokument najprej prevaja in overja z žigom sodnega tolmača, na koncu pa ga stranka odnese na sodišče, da bi se opravila tudi overitev z Apostille žigom. V skladu z vsem navedenim je popolnoma jasno, zaradi česa je priporočljivo, da se stranka najprej o tej vrsti overitvi, saj bo tako prihranila tako svoj trud kot tudi svoj čas in vsekakor tudi denarna sredstva.

Kar zadeva dokumente, ki jih obdelujemo, lahko rečemo, da prevajamo absolutno vse vrste dokumentov, tako poslovne kot tudi osebne ter dokumente s področja znanosti in izobraževanja oziroma tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste izjav, potrdil in soglasij ter vse pravne akte (pravni red Evropske Unije, soglasja za zastopanje, licence, pogodbe, sodne sklepe, odločitve, tožbe, sodbe in pritožbe, certifikate in druge).

Poleg medicinske obdelujemo tudi tehnično pa tudi razpisno in gradbeno dokumentacijo, tako da na vašo zahtevo prevajamo: zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in ostale osebne dokumente. Diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet so samo nekateri od dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjem znanosti oziroma izobraževanja, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami. Iz ruskega v hebrejski jezik pa prevajamo tudi osebno izkaznico, potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in vozniško dovoljenje kot tudi vse poslovne dokumente ter finančna poročila, bilance stanja, statut podjetja, letna in revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja pa tudi bilance uspeha, fakture in številne druge poslovne dokumente.

Iz ruskega v hebrejski jezik prav tako prevajamo dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijama, to pa se na prvem mestu nanaša na potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki in o samskem stanu, soglasje za zastopanje kot tudi na potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse druge vrste potrdil, soglasij in izjav. Prevajalski center Akademije Oxford ima tudi strokovnjake, ki so posebej usmerjeni na zagotavljanje storitev tolmačenja iz ruskega v hebrejski jezik, kar poleg simultanega, ki ga lahko najpogosteje srečamo v praksi, vključuje tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje. Ker se za vsako vrsto dogodka razlikuje vrsta tolmačenja, lahko za tiste, za katere je potrebno prav simultano tolmačenje, strankam pod odličnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi besedilne vsebine, tako tiste, ki so namenjene strokovnjakom kot tudi tiste, ki bodo plasirane v javnosti. Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji politike, turizma, prava, financ ter ekologije in varstva okolja oziroma informacijskih tehnologij, obdelujemo tudi tiste, ki so povezane s področji marketinga, financ, filozofije, medicine, izobraževanja pa tudi gradbene industrije, menedžmenta, sociologije, komunikologije ter številnih drugih znanstvenih disciplin. Na zahtevo strank prevajamo tudi učbenike ter književna dela vseh vrst (poezija, proza, beletrija, romani). V skladu z vašimi zahtevami prav tako obdelujemo tudi časopisne članke, ilustrirane, otroške in strokovne revije pa tudi spletne strani, programsko opremo (programe in aplikacije) oziroma vsebine spletnih prodajaln in katalogov.

Storitev na katero smo še posebej ponosni, je povezana s prevajanjem video in zvočnih vsebin iz ruskega v hebrejski jezik, kar se predvsem nanaša na filme (dokumentarni, animirani, risani, igrani), zatem oddaje (zabavne, informativne, otroške, izobraževalne in druge) kot tudi na reklamna sporočila oziroma serije. Razlog, zaradi katerega jo posebej poudarjamo, je povezan s finalno obdelavo omenjenih materialov, kar vključuje njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Prav tako na zahtevo strank prevajamo tudi reklamne vsebine oziroma brošure, PR članke, plakate pa tudi vizitke, zloženke in letake ter kataloge storitev oziroma izdelkov.

Prevajanje dokumentov iz ruskega v hebrejski jezik

Če vam je iz ruskega v hebrejski jezik potrebno prevajanje osebnih ali dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, bodo naši sodni tolmači in prevajalci to opravili storitev relativno kratkem roku in po zelo ugodnih cenah. Prav tako prevajamo tudi tiste dokumente, ki so povezani s področjem poslovanja, tako podjetij kot tudi posameznikov oziroma vse vrste izjav, potrdil in soglasij kot tudi različne vrste dokumentacije (gradbena, tehnična, medicinska, razpisna in ostale). Specifičnost te storitve se odraža v dejstvu, da samo njihovo prevajanje iz ruskega v hebrejski jezik nima nikakršne pravne veljave, ampak se zahteva tudi njihova overitev s strani zapriseženih sodnih tolmačev. Na srečo imajo vse naše stranke možnost, da v okviru Akademije Oxford dobijo kompletno storitev, saj so tukaj tako prevajalci kot tudi sodni tolmači. Ko prevajalec konča s svojim delom, tedaj prevzema sodni tolmač, ki opravi primerjanje med prevodi in izvirnimi dokumenti, ki so jih vse stranke dolžne dostaviti na vpogled, da bi se ugotovilo, ali med njimi obstaja razlika. Celo, če se ugotovi, da obstajajo razlike, strankam priporočamo izvajanje storitve redakcije vsebin, ki je prav tako na voljo v naši poslovnici in potem se brez težav lahko opravi overitev. Prav tako morajo stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem katerekoli vrste dokumentov v tej kombinaciji jezikov vedeti tudi to, da je samo določene dokumente potrebno opraviti tudi overitev s haškim Apostille žigom, ki se lahko opravi samo v okviru okrožnih sodišč v naši državi. Prav iz teh razlogov je tudi dolžnost stranke, da pridobi informacijo ali se ta žig zahteva tudi za njegove dokumente, pa tudi na kakšen način se izvaja. To pomeni, da mora izvedeti, ali je overitev s haškim žigom potrebna na samem začetku obdelave ali pa na njenem koncu, saj to veliki meri vpliva na celoten postopek, tako na njegovo dolžino kot tudi na sam njegov tok. Ko overitev s haškim žigom poteka na začetku obdelave dokumente, se prevajata tako žig kot tudi sam dokument in na koncu overjata z žigom sodnega tolmača, tako da ta postopek traja malo dlje od tistega, ko overitev z Apostille žigom poteka po končanem prevajanju in overitvi sodnih tolmačev.

Glede na to, da so stranke dolžne dostaviti izvirne dokumente na vpogled, jih lahko odnesejo v prostore naše poslovalnice ali pa jih pošljejo preko kurirske službe ter priporočeno preko “Pošte Slovenije“. Skenirane dokumente nam na elektronski naslov lahko pošljete samo tedaj, ko imate potrebo za nujnim prevajanjem, saj je to edini način, da izpolnimo vašo zahtevo in vam omogočimo prevajanje dokumentov iz ruskega v hebrejski jezik v tako kratkem roku. Čeprav gre za nujno prevajanje, ste prav tako dolžni dostaviti na vpogled izvirne dokumente, toda izbrati morate način, ki je hkrati tudi najhitrejši. Po koncu obdelave dokumentov jih lahko prevzamete osebno, ali pa zahtevate dostavo na naslov. Kurirska služba, s katero sodelujemo, je zadolžena za dostavo dokumentov, pa se ta storitev zaračunava v skladu z njihovim cenikom, plačate pa jo neposredno kurirju pri prevzemu pošiljke.

Poleg osebnih dokumentov, kot so: potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje ter vozniško in prometno, izvajamo tudi prevajanje iz ruskega v hebrejski jezik za vse vrste soglasij, izjav in potrdil oziroma tistih dokumentov, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Prav tako prevajamo tudi zdravniške izvide, gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in vse ostale dokumente, ki sodijo med gradbeno, tehnično, razpisno in medicinsko dokumentacijo. Na vašo zahtevo prav tako prevajamo vse vrste pogodb, pravni red Evropske Unije, certifikate, soglasja za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze, licence oziroma druge vrste sodnih sklepov, tožbe, sodbe, pritožbe in odločitve in jih overjamo z žigom sodnega tolmača. Dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so potrdila o rednem šolanju, prepisi ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatki k diplomi ter diplomske in seminarske naloge in znanstvena dela kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente, prav tako obdelujemo v skladu z vašimi zahtevami.

Prevajanje programske opreme iz ruskega v hebrejski jezik

Prevajanje programske opreme iz ruskega v hebrejski jezik je v skupini materialov, ki so povezani s področjem informacijskih tehnologij, ki poleg prevajanja aplikacij in programov vključuje tudi vsebine spletnih prodajaln in katalogov kot tudi spletne strani. Pri obdelavi takšnih vsebin je zelo pomembna implementacija pravil SEO (Search Engine Optimisation), ki jih spoštujeta tudi prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford, tako da obdelanim materialom ponujata možnost, da se v kratkem roku znajdejo med prvimi v okviru iskanja.

Prav tako na vašo zahtevo iz ruskega v hebrejski jezik prevajamo tudi besedilne vsebine kateregakoli namena in tematike oziroma tako tiste, ki bodo predstavljene široki javnosti kot tudi tiste, ki so namenjene izključno strokovnjakom za posamezna področja. Ko rečemo katerekoli tematike, to pomeni, da prevajamo besedila, katerih tema je povezana z absolutno vsemi področji, poleg tistih, ki so povezana s področji turizma, ekonomije, marketinga, politike, financ in bančništva, obdelujemo tudi tista, ki se ukvarjajo s temami s področja medicine, prava, gradbene industrije, informacijskih tehnologij, ekologije in varstva okolja ter sociologije, komunikologije, filozofije pa tudi psihologije, farmacije in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Poleg vsega tega prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi vsebine, ki so povezane s področji marketinga, tako plakate, vizitke, reklamne zloženke in letake kot tudi PR članke, kataloge izdelkov in storitev ter brošure oziroma vse neomenjene vrste reklamnih materialov. Pri prevajanju takšnih vsebin je izjemno pomembno oblikovanje reklamnega sporočila, ki ga le-te vsebujejo, v skladu s pravili hebrejskega jezika, da bi se to, kar se reklamira, na najboljši način približalo potencialnim kupcem ali uporabnikom, ki uporabljajo hebrejski jezik.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz ruskega v hebrejski jezik

Storitev prevajanja dokumentarnih filmov iz ruskega v hebrejski jezik pa tudi risanih, animiranih, igranih in drugih vrsta filmov, v skladu z zahtevami strank, ne vključuje samo prevajanja le-teh, ampak tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Poleg njih obdelujemo tudi vse vrste oddaj, tako otroške kot tudi informativne in zabavne pa tudi izobraževalne kot tudi reklamna sporočila in serije.

Ker so v naši ekipi tudi profesionalni lektorji in korektorji, ki bodo na zahtevo strank opravili storitev redakcije vseh materialov, ki so že prevedeni v te kombinaciji jezikov, toda niso zadostili določeni ravni kakovosti, ki jo določa prevajalska stroka. Poleg tega se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvali tudi z zagotavljanjem storitev tolmačenja iz ruskega v hebrejski jezik, kar vključuje simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje. Da bi lahko v celoti odgovorili zahtevam dogodka, ki ga organizirate in za katerega vam je potrebna ta storitev, nam morate dostaviti vse potrebne informacije oziroma podatke o prostoru, v katerem bo le-ta potekal, koliko naj bi trajal, koliko udeležencev se pričakuje in podobno. Poleg te storitve vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije in to po cenah, ki so povsem zagotovo med najbolj ugodnimi v državi.

Cena prevajanja iz ruskega v hebrejski jezik

  • Iz ruskega v hebrejski je 48 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 50 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!