Prevajanje iz ruskega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

V bogati ponudi storitev, ki jih ponujamo, je tudi prevajanje iz ruskega v bolgarski jezik. Čeprav ta vrsta prevajanja ni ravno pogosta v praksi, obstajajo tudi stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov prav v tej kombinaciji jezikov, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford pa obdelujejo tudi vse ostale materiale, tako besedilne vsebine kot tudi knjige in učbenike pa tudi spletne strani, reklamne materiale in številne druge.

Če sodite v skupino tistih, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov katerekoli vrste iz ruskega v bolgarski jezik, so tukaj prevajalci in sodni tolmači, ki poleg prevajanja izvajajo tudi storitev njihove overitve, tako da boste dobili dokument, ki ga lahko uporabljate v praksi. Prav tako morate vedeti tudi to, da obstajajo določeni dokumenti, za katere se poleg prevajanja in overitve sodnih tolmačev zahteva tudi overitev s haškim ali Apostille žigom. Overitev s haškim z žigom lahko opravi samo služba v okviru okrožnega sodišča, ki je zadolženo za to vrsto overitve, tako da vam sodni tolmači in prevajalci niso dolžni dajati informacij, tako da morate sami poiskati vse potrebne podatke in to najprej v zvezi s tem, ali se haški žig sploh zahteva za vaš dokument in zatem tudi informacijo o tem, v katerem trenutku le-ta poteka. S tem mislimo predvsem na dejstvo, da overitev z Apostille z žigom poteka ali po obdelavi s strani naših strokovnjakov, torej po prevajanju in overitvi dokumentov z žigom sodnega tolmača, obstaja pa tudi druga možnost, kjer najprej opravite overitev s haškim z žigom, potem pa dokumente odnesete k nam in v tem primeru se prevajata tako dokument kot tudi haški žig in na koncu se tudi overjata z žigom sodnega tolmača. Prav zato je dobro pravočasno dobiti informacije, da bi vedeli, kje se začenja postopek in v kateri smeri poteka.

Materiale, za katere želite prevajanje iz ruskega v bolgarski jezik, nam lahko dostavite na več načinov. Tiste vsebine, za katere ni potrebna overitev, lahko pošljete na elektronski naslov in na enak način jih lahko dobite prevedene, medtem ko dokumente lahko prinesete osebno ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Seveda lahko na te načine pošljete tudi materiale, za katere ni potrebna overitev, toda dokumente lahko na elektronski naslov pošljete samo tedaj, ko gre za tako imenovano nujno prevajanje oziroma prevajanje dokumentov v zelo kratkem roku. Tedaj imate priložnost, da nam jih najprej pošljete na elektronski naslov, izvirnike pa nam dostavite naknadno, pri čemer ste dolžni spoštovati rok, ki ste ga v tem primeru postavili.


Prevajanje iz ruskega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik

Poleg osebnih dokumentov, kot so potni list in osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) iz ruskega v bolgarski jezik prevajamo tudi: potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje pa tudi vse dokumente, ki so povezani z vašim poslovanjem, kot so: sklepi o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt in statut podjetja, bilance stanja in uspeha, fakture, zatem poslovne odločitve in vse vrste poslovnih pogodb pa tudi poročil (finančna, revizijska, letna in druga).

Prav tako iz ruskega v bolgarski jezik prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste izjav, soglasij in potrdil (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in številna druga).

Prevajamo pa tudi gradbeno, tehnično, razpisno in medicinsko dokumentacijo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in številne druge dokumente. V tej jezični kombinaciji prav tako prevajamo pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste soglasij za zastopanje, sodne sklepe, pritožbe, sodbe, tožbe in odločitve kot tudi različne vrste certifikatov in licenc. Prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja, poleg na zaključna spričevala osnovne in srednje šole in diplome in dodatke k diplomi, se to nanaša tudi na prepise ocen, predmetnike in programe fakultet kot tudi na potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju ter seminarske in diplomske naloge oziroma znanstvena dela pa tudi znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav.

Poleg omenjenih dokumentov iz ruskega v bolgarski jezik prevajamo tudi besedilne vsebine različne tematike, kompleksnosti in dolžine kot tudi namena, tako da v relativno kratkem roku prevajamo besedila, bodo predstavljena javnosti kot tudi besedila, ki so namenjena ožjemu krogu strokovnjakov v okviru posameznih področij. Glede na to, da je število področij, za katere so specializirani prevajalci in sodni tolmači zares veliko, navajamo samo tiste, zaradi katerih se stranke najpogosteje obračajo na nas: politika, pravo, filozofija, ekonomija, sociologija, znanost, medicina, farmacija, gradbena industrija, turizem, ekologija in varstvo okolja, komunikologija, marketing, menedžment, bančništvo, informacijske tehnologije pa tudi številne druge veje družbenih in naravoslovnih ved.

Iz ruskega v bolgarski jezik prav tako prevajamo tudi spletne strani pa tudi vse druge vsebine, ki so povezane s področji spleta oziroma informacijskih tehnologij, kot so programska oprema oziroma programi in aplikacije ter spletne prodajalne in katalogi storitev ali izdelkov. Pri prevajanju takšnih vsebin se strogo držimo pravil SEO (Search Engine Optimisation), da bi določena vsebina pridobila še boljši položaj v okviru spletnih iskalnikov.

Iz ruskega v bolgarski jezik prav tako prevajamo PR članke, brošure, kataloge, plakate, vizitke pa tudi reklamne zloženke in letake, jezik, izvajamo pa tudi storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji. Poleg konsekutivnega so naši prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za simultano kot tudi za posebno vrsto tolmačenja – tako imenovano šepetano tolmačenje. Na zahtevo strank pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti in to po izjemno ugodnih cenah. Prav tako vam ponujamo tudi storitev redakcije vsebin, ki so že prevedene, toda ne dovolj kakovostno.

Prevajanje video in zvočnih materialov je še ena storitev, ki jo ponujamo svojim strankam, izvajamo pa tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo. Poleg reklamnih sporočil, serij, informativnih, zabavnih, otroških in ostalih vrst oddaj iz ruskega v bolgarski jezik prevajamo tudi dokumentarne pa tudi animirane, igrane in risane filme. Če je to potrebno, prevajamo učbenike pa tudi književna dela (proza, poezija, romani, beletrija) kot tudi ilustrirane ter otroške pa tudi strokovne revije oziroma časopisne članke in zagotavljamo Vam, da bosta sodni tolmač in prevajalec Akademije Oxford popolnoma izpolnila vaša pričakovanja, tako glede kakovosti in hitrosti prevajanja kot tudi cene, ki je med najugodnejšimi na tržišču.

Prevajanje znanstvenih del iz ruskega v bolgarski jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje znanstvenih del iz ruskega v bolgarski jezik, to storitev lahko dobijo v okviru poslovalnice Akademije Oxford. Prav tako prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvene patente oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti ali pa izobraževanja. Prevajamo tudi prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet oziroma diplome in dodatek k diplomi ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole. Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu, potni list oziroma vozniško in prometno dovoljenje kot tudi dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje in vse vrste izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Poslovne dokumente, kot so ustanovitveni akt in statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, različne poslovne odločitve in pogodbe kot tudi vse vrste poslovnih poročil, od letnih, preko finančnih in revizijskih, zatem fakture in ostale dokumente te vrste prevajamo v tej jezični kombinaciji in jih overjamo z žigom sodnega tolmača.

Prevajamo pa tudi pravni red Evropske Unije ter sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi vse ostale vrste sodnih sklepov pa tudi odločitve, tožbe, sodbe in pritožbe oziroma soglasja za zastopanje, licence, različne vrste pogodb kot tudi certifikate in druge pravne akte. Razume se, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in druge).

Če vam je potrebno prevajanje zdravniških izvidov iz ruskega v bolgarski jezik, to nalogo lahko zaupate našim strokovnjakom, ki prav tako prevajajo tudi: laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in ostale dokumente, ki sodijo med medicinsko oziroma razpisno, tehnično in gradbeno dokumentacijo.

Če stranke želijo dobiti profesionalno opravljeno prevajanje dokumentov iz ruskega v bolgarski jezik, se od njih zahtevata dve stvari, kar pomeni, da morajo najprej spoštovati pravilo, ki določa, da nam na vpogled dostavijo tudi izvirne dokumente, po drugi strani pa morajo posedovati tudi informacijo, ali se za njihove dokumente zahteva overitev s haškim ali tako imenovanim Apostille žigom. Kar zadeva dostavo dokumentov, jih lahko pošljete preko kurirske službe ali pa priporočeno, preko “Pošte Slovenije“ oziroma jih osebno prinesete v prostore poslovalnice.

Da bi imeli dovoljenje za pošiljanje skeniranih dokumentov na elektronski naslov, vam mora njihovo prevajanje biti potrebno v zelo kratkem roku. Na ta način bo prevajalcem in sodnim tolmačem uspelo spoštovati rok, ki ste ga postavili, čeprav morate vsekakor naknadno dostaviti tudi izvirnike na vpogled, toda pri tem pazite na hitrost dostave. Prav zato svetujemo, da izberete način, ki pomeni hitro odstavo. Po končanem prevajanju in overitvi dostavljenih dokumentov imate možnost, da jih prejmete na določen naslov ali pa jih prevzamete osebno v naši poslovalnici. Če se odločite za prvo možnost, se morate zavedati, da se ta storitev dodatno zaračunava in to po ceniku kurirske službe, ki je zadolžena za dostavo.

Kar zadeva overitev s haškim z žigom, se morate zavedati, da je le-ta potrebna samo za določene dokumente. Glede na to, da le ta v Sloveniji poteka v okviru pristojnih oziroma okrožnih sodišč, lahko edino v okviru njih dobite vse potrebne informacije. Pri tem mislimo predvsem na informacijo o tem ali overitev s haškim z žigom poteka na koncu ali na začetku procesa obdelave, saj v praksi lahko srečamo obe možnosti. V principu, ko overitev z Apostille z žigom poteka na začetku, potem se prevajata tako žig, ko tudi dokument, na koncu pa sledi tudi overitev z žigom sodnega tolmača, tako da ta postopek lahko traja dlje kot v primeru, ko se dokument najprej prevaja iz ruskega v bolgarski jezik in ga potem overja sodni tolmač in na koncu ga odnesete na sodišče, tako da bi se opravila overitev s haškim z žigom.

Prevajanje spletnih strani iz ruskega v bolgarski jezik

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz ruskega v bolgarski jezik je storitev, na katero smo še posebej ponosni, zahvaljujoč dejstvu, da so vse spletne strani, ki so jih prevedli sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford še naprej v samem vrhu v okviru iskalnikov. Osnovni razlog za to leži v dejstvu, da naši strokovnjaki implementirajo vsa SEO pravila (Search Engine Optimisation) v toku procesa njihove obdelave in na ta način se v zelo kratkem roku znajdejo med prvimi v rezultatih iskanja.

Prav tako prevajamo tudi vse vrste video in zvočnih materialov oziroma reklamna sporočila, serije, filme in televizijske in radijske oddaje. Poleg prevajanja dokumentarnih in igranih filmov lahko opravljamo tudi prevajanje risanih in animiranih filmov pa tudi zabavnih, izobraževalnih, informativnih in drugih vrst oddaj. Poleg njihovega prevajanja iz ruskega v bolgarski jezik izvajamo tudi sinhronizacijo obdelanih vsebin oziroma podnaslavljanje in na ta način strankam ponujamo možnost, da v optimalnem roku dobijo omenjene materiale, ki jih lahko plasirajo v skladu s svojimi željami.

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujejo tudi vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, kot so vizitke, katalogi, PR članki oziroma zloženke, brošure in reklamne letake,. Razume se, da bodo reklamno sporočilo, ki ga le-te vsebujejo, na maksimalno primeren način prilagodili duhu bolgarskega jezika, da bi potencialnim strankam na tem tržišču ponudili priložnost, da se na ustrezen način seznanijo s storitvami ali izdelki, ki se reklamirajo.

Simultano in konsekutivno tolmačenje iz ruskega v bolgarski jezik

Tolmačenje iz ruskega v bolgarski jezik je še ena v nizu storitev, ki jih ponujajo naši prevajalci in sodni tolmači. Poleg simultanega in konsekutivnega, so specializirani tudi za posebno vrsto tolmačenja, poznano kot šepetano tolmačenje. Izdelava ponudbe strankam omogoča, da se lažje odločijo za eno od omenjenih vrst tolmačenja. Toda, da bi bila ponudba maksimalno prilagojena zahtevam dogodka, nam morate dostaviti podatke o samem dogodku, v pogledu števila udeležencev in podatkov o prostoru, v katerem bo potekal, zatem trajanja in samega njegovega koncepta. Poleg tega vam pod zelo ugodnimi pogoji lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije.

Iz ruskega v bolgarski jezik pa prevajamo tudi književna dela vseh vrst (proza, beletrija, romani, poezija in druga) kot tudi učbenike pa tudi strokovne, ilustrirane, informativne in druge vrste revij. Ponujamo tudi storitev redakcije, ki vključuje lekturo in korekturo vseh tistih materialov, ki so že prevedeni, da bi se prilagodili duhu bolgarskega jezika. Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi besedilne vsebine vseh vrst. S tem mislimo predvsem na besedila, katerih je tema povezana s področji turizma in politike oziroma ekonomije in prava, čeprav prevajamo tudi tiste, ki obdelujejo katerokoli medicinsko, filozofsko, psihološko ali sociološko temo oziroma besedila, katerih tema je povezana s področji ekologije in varstva okolja, gradbene industrije, komunikologije ter informacijskih tehnologij, financ, marketinga, bančništva, znanosti, menedžmenta, izobraževanja in številnih drugih področij.

Cena prevajanja iz ruskega v bolgarski jezik

  • Iz ruskega v bolgarski je 16 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 20 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!