Prevajanje iz ruskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

V bogati ponudi storitev, ki jih ponujamo na področju prevajanja iz ruskega v francoski jezik, posebno mesto pripada obdelavi dokumentov, saj vse stranke na enem mestu dobijo tako njihovo prevajanje kot tudi overitev prevoda, za katero je zadolžen sodni tolmač, ki je član naše ekipe.

Seveda Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi storitev obdelave vseh drugih vrst materialov, tako da iz ruskega v francoski jezik med drugim prevajamo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem informacijskih tehnologij, poleg spletnih strani, katalogov in prodajaln v skladu z zahtevami strank prevajamo tudi programsko opremo (programe in aplikacije). Poleg tega prevajamo tudi učbenike pa tudi knjige poezije in proze ter književna dela vseh žanrov kot tudi vsebino otroških, ilustriranih, strokovnih in vseh drugih vrst revij in časopisne članke.

Naši prevajalci in sodni tolmači na vašo prevajajo tudi materiale, ki so povezani s področjem marketinga, in ki so namenjeni reklamiranju storitev ali izdelkov, kot so brošure, plakati, zloženke, PR članki, iz ruskega v francoski jezik pa prevajamo tudi reklamne letake, kataloge in vizitke. Čeprav prevajanje reklamnih materialov sodi mede v specifične vrste prevajanja, saj je potrebna sposobnost strokovnjakov, da na najboljši možni način oblikujejo reklamno sporočilo, ki ga le-ti v glavnem vsebujejo, in da ga prilagodijo, v tem primeru duhu francoskega jezika. Naši prevajalci in sodni tolmači to počnejo z lahkoto in maksimalno profesionalno, saj poleg nujno potrebnega znanja posedujejo tudi ogromne izkušnje.


Prevajanje iz ruskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v ruski jezik

Treba je omeniti tudi prevajanje besedilnih vsebin iz ruskega v francoski jezik, ki jih naši sodni tolmači in prevajalci obdelujejo na zahtevo strank, ne glede na kompleksnost njihove teme in dolžino in ne glede na to, ali so namenjene predstavljanju javnosti, ali pa so namenjene ožjemu krogu strokovnjakov, specializiranih za določeno področje. Kar zadeva teme besedil, za katere vam je potrebno prevajanje, ste lahko povsem brez skrbi, saj naši strokovnjaki obdelujejo besedila, katerih teme se nanašajo na praktično na vsa, bolj ali manj poznata področja. Znanost, izobraževanje, ekonomija, turizem ter gradbena industrija in pravo so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema teh vsebin, iz ruskega v francoski jezik pa prevajamo tudi materiale, katerih tema je povezana z naslednjimi področji: farmacija, psihologija, ekologija in varstvo okolja, marketing, bančništvo, politika, menedžment, sociologija, finance, medicina, informacijske tehnologije, filozofija, komunikologija ter vse druge veje naravoslovnih in družbenih ved, ki jih nismo omenili.

Še ena v nizu storitev, ki nas loči od drugih, je povezana s prevajanjem različnih video in zvočnih vsebin iz ruskega v francoski jezik, saj v sklopu nje na zahtevo strank lahko opravimo tudi profesionalno podnaslavljanje ali sinhronizacijo prevedenih materialov in strankam tako zagotavljamo v celoti obdelane vsebine, ki jih lahko plasirajo na kateremkoli mediju ali v kinematografih, točneje rečeno, kjerkoli želijo. Poleg filmov vseh žanrov, tako dokumentarnih in igranih kot tudi animiranih in risanih prevajamo tudi serije ter informativne, otroške, zabavne ter vse druge vrste oddaj in reklamna sporočila oziroma vse zvočne ali video materiale, ki jih zahtevajo naše stranke.

V ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford so prevajalci in sodni tolmači katerih specialnost je tolmačenje iz ruskega v francoski jezik, tako da izvajamo simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje, v odvisnosti od organizacije dogodka pa se odločamo, katera vrsta tolmačenja izpolnjuje vse zahteve. Pri nas lahko dobite tudi obdelavo že prevedenih materialov, saj so v naši ekipi tudi lektorji in korektorji, ki bodo opravili redakcijo kompletnih vsebin.

Iz ruskega v francoski jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti oziroma izobraževanja. S tem na prvem mestu mislimo na: znanstvena dela in patente, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, diplomske dela, potrdila o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav, diplome in dodatke k diplomi, seminarske naloge, potrdila o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet in ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti ali izobraževanja.

Poleg tega, na zahtevo strank obdelujemo tudi vse vrste dokumentacije, od tehnične in gradbene preko razpisne pa vse do medicinske dokumentacije. Poleg navodil za uporabo in deklaracij vseh vrst izdelkov naši prevajalci in sodni tolmači iz ruskega v francoski jezik prevajajo tudi: navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide kot tudi vso ostalo dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi druge dokumente, ki so del navedenih vrst dokumentacije.

Na vašo zahtevo prav tako obdelujemo tudi dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, tako da vam ponujamo prevajanje iz ruskega v francoski jezik za vse vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in ostala).

Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije in ga overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Pri nas pa vas pričakuje tudi prevajanje vseh vrst pogodb pa tudi sodnih sklepov ter odločitev, pritožb, sodb in tožb kot tudi soglasja za zastopanje, certifikatov, licenc in vseh ostalih pravnih aktov.

Potrdilo o državljanstvu, osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter potrdilo o stalnem prebivališču in potni list prevajalci in sodni tolmači prav tako prevajajo iz ruskega v francoski jezik, če tako želite in potem prevedene dokumente sodni tolmač opremi s svojim žigom in jih tako overi oziroma jih uvrsti med pravno veljavne dokumente. Poleg njih prevajamo tudi vse vrste dovoljenj (delovno, vozniško, dovoljenje za prebivanje in prometno) ter tiste dokumente, ki so povezani s poslovanjem, tako podjetja kot tudi podjetnika. Sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, finančna poročila, bilance uspeha, fakture, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, letna poslovna poročila in bilance stanja, so samo nekateri od dokumentov, ki jih na vašo zahtevo prevajamo iz ruskega v francoski jezik.

Za vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje katerihkoli dokumentov iz ruskega v francoski jezik, je zelo pomemben podatek, da pri nas dobijaju tako storitev prevajanja kot tudi njegove overitve, za katero je pooblaščen sodni tolmač ter tako v relativno kratkem roku dobijo dokument, ki ga lahko uporabljajo ob vseh priložnostih, saj je pravno veljaven samo dokument, ki je overjen z žigom sodnega tolmača. Postopek je zelo enostaven in pomeni, da mora sodni tolmač primerjati prevod in izvirnik, saj se mora prepričati o tem, da je njihova vsebina istovetna. Če opazi, da se prevedeni in izvirni dokument razlikujeta, prevoda ne sme overiti, poleg tega pa mora sodni tolmač o tem obvestiti tudi stranko in ji predlagati storitev redakcije vsebin in šele potem bo lahko overil tako obdelan dokument.

Glede na to, da postopek zahteva primerjanje prevoda z izvirnimi dokumenti, so vse stranke dolžne dostaviti tudi izvirnike na vpogled, tako da se način pošiljanja dokumentov razlikuje od materialov, za katere ni potrebna storitev sodnih tolmačev, saj njih stranke lahko pošljejo skenirane na elektronski naslov. Na ta način bodo prihranile čas denar ter celoten postopek obdelave vsebin bo precej enostavnejši, glede na to, da jim lahko tudi mi prevedene materiale pošljemo na enak način. Dokumente dostavljate osebno v našo poslovalnico ali pa jih pošljite, in to na enega od naslednjih načinov: s priporočeno pošiljko po “Pošti Slovenje” ali pa za dostavo angažirajte kurirsko službo. Ko prevajalec in sodni tolmač končata z obdelavo, dostavljene dokumente lahko dobite na naslov ali pa jih prevzamete osebno. Za pošiljanje na naslov bo Prevajalski center Akademije Oxford angažiral kurirsko službo, tako da se storitev zaračunava neposredno od strank, po njihovem veljavnem ceniku in dolžni ste jo plačati kurirju, ki vam dostavlja pošiljko.

Za nekatere dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v francoski jezik, je treba opraviti še eno vrsto overitve, ki jo pogosto imenujejo tudi nadoveritev, saj ne izključuje overitve, za katero je zadolžen sodni tolmač. Overitev s haškim Apostille žigom izključno poteka samo na tistem sodišču, ki je zanjo pristojno. Glede na to, da naši strokovnjaki niso pristojni zanjo, tako da vam niso dolžni dati informacije o tem, za katere dokumente in na kakšen način se ona izvaja, ampak vas bodo, če je to potrebno, napotili na tiste sodne organe, ki vam bodo dali točno informacijo. Da bi prihranili svoj čas, se je vsekakor dobro pozanimati o tem ali se overitev z Apostille žigom zahteva tudi za konkretni dokument in v primeru pritrdilnega odgovora, morate izvedeti še, po katerem principu le-ta poteka. Namreč, obstajajo dokumenti, ki se overjajo s haškim žigom šele po prevajanju in overitvi naših strokovnjakov, toda obstajajo pa tudi tisti, ki se najprej overjajo z Apostille žigom, potem pa se opravi prevajanje iz ruskega v francoski jezik, in to tako dokumenta kot tudi tega žiga potem pa se oba skupaj overjata z žigom sodnega tolmača. Po vsem navedenem je povsem jasno, da je najboljše to informacijo poiskati na pristojnem sodišču v svojem mestu, saj je od nje odvisno, ali dokument najprej nosite na sodišče ali pa ga dajete na obdelavo našim strokovnjakom.

Simultano tolmačenje iz ruskega v francoski jezik

Fokus dela prevajalcev in sodnih tolmačev Akademije Oxford je na prvem mestu usmerjen na zagotavljanje storitev pisanega prevajanja, toda poleg tega na zahtevo strank izvajamo tudi simultano tolmačenje iz ruskega v francoski jezik pa tudi konsekutivne ter šepetano tolmačenje, ki sodi v skupino posebnih vrst tolmačenja, za katero je usposobljeno relativno malo strokovnjakov v naši državi.

Glede na to, da je vsaka od navedenih vrst tolmačenja namenjena določeni vrsti dogodka, je zelo pomembno, da nam stranke dostavijo tudi informacije o njegovi organizaciji ter o številu udeležencev, trajanju pa tudi podatke o prostoru, v katerem naj bi le-ta potekal. Ko naša strokovna ekipa dobi vse navedene informacije, se pripravi ponudba, ki maksimalno izpolnjuje zahteve samega dogodka, tako da boste povsem zagotovo tako vi kot organizatorji kot tudi vsi udeleženci tega dogodka v celoti zadovoljni s storitvijo, ki jo zagotavljajo sodni tolmači in prevajalci. V primerih, ko se za dogodek priporoča ravno ta vrsta tolmačenja iz ruskega v francoski jezik, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako na zahtevo strank lahko izvajamo tudi storitev korekture in lekture oziroma redakcije kompletnih materialov, ki so že prevedeni iz ruskega v francoski jezik, toda ne zadoščajo osnovnim principom kakovosti.

Prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz ruskega v francoski jezik

Kdor je končal srednjo ali osnovno šolo na področju Rusije in ima potrebo za prevajanjem zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz ruskega v francoski jezik lahko ta posel prepusti našim strokovnjakom. Oni poleg omenjenih dokumentov, prevajajo tudi: diplome in dodatke k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih, znanstvene patente, prepise ocen ter diplomske in seminarske naloge oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijama, povezani pa so z znanostjo in izobraževanjem.

Prav tako pri nas lahko dobite tudi prevajanje osebne izkaznice, potnega lista in izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Iz ruskega v francoski jezik prevajamo tudi: prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje ter potrdilo o državljanstvu in vozniško dovoljenje pa tudi vse tiste dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste potrdil, soglasje in izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi in ostale dokumente te vrste).

Obdelujemo pa tudi vse poslovne dokumente, kot so: statut in ustanovitveni akt podjetja, poslovna letna poročila, fakture, revizijska poročila, bilance stanja in uspeha, sklepi o ustanovitvi pravne osebe ter finančna poročila, poslovne odločitve, licence, certifikati in ostali dokumenti, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetnika ali podjetja. Prav tako pri nas lahko dobite tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz ruskega v francoski jezik kot tudi vseh vrst sodnih odločitev, sklepi, sodb, pritožb in tožb ter soglasja za zastopanje in različnih vrst pogodb ter vseh ostalih pravnih aktov, ki jih nismo omenili.

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje medicinske dokumentacije iz ruskega v francoski jezik, ga lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg medicinske, prevajamo tudi razpisno, tehnično in gradbeno dokumentacijo ter: gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, zdravniške izvide in vse ostale dokumente pa tudi druge vrste vsebin, ki so povezane s področji gradbene industrije, medicine in farmacije.

Prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz ruskega v francoski jezik

Iz ruskega v francoski jezik poleg reklamnih zloženk in letakov prevajamo tudi vse druge vrste materialov, ki so povezane s področjem marketinga, kot so brošure, katalogi in PR članki oziroma plakati, vizitke in ostali materiali. Prevajalci in sodni tolmači pred katerimi je naloga, da opravijo prevajanje določenih reklamnih materialov iz ruskega v francoski jezik, bodo storili vse, da bi marketinško sporočilo, ki ga le le-ti vsebujejo, na ustrezen način čim boljše prilagodili francoskemu jeziku, tako da bi sporočilo lahko prišlo do do potencialnih uporabnikov storitev oziroma kupcev izdelkov s francoskega govornega področja, ki se na ta način reklamirajo. Prav na ta način oni izpolnjujejo osnovni cilj, ki ga ima prevajanje takšnih materialov in to je, da predmet reklamiranja na najboljši možni način približajo ciljani javnosti, ki uporablja francoski jezik.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford v skladu z vašimi zahtevami iz ruskega v francoski jezik prevajajo tudi besedila različne dolžine, kompleksnosti in namena. Tako iz ruskega v francoski jezik prevajamo tudi tista besedila, ki bodo predstavljena širši javnosti pa tudi tista, ki so namenjena predstavitvi strokovnjakom, specializiranim za določeno področje. Kar zadeva teme, lahko rečemo, da naši strokovnjaki enako kakovostno obdelujejo tudi besedilne vsebine s področja filozofije in turizma, na primer, čeprav vas pri nas pričakuje prevajanje besedil iz praktično vseh področij: farmacije, marketinga, financ, komunikologije, znanosti, medicine, ekologije in varstva okolja, menedžmenta, izobraževanja, gradbene industrije, sociologije, bančništva, informacijskih tehnologij, filozofije, ekonomije, psihologije, prava kot tudi politike in vseh ostalih vej tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Prevajanje informativnih oddaj iz ruskega v francoski jezik

Ker je povpraševanje za njimi na globalnem tržišču vse večje, sploh ni presenetljivo, da Prevajalski center Akademije Oxford prejema vse večje število zahtev strank, ki jim je potrebno ravno prevajanje informativnih oddaj iz ruskega v francoski jezik. Naši sodni tolmači in prevajalci pa poleg takšnih oddaj, prevajajo tudi otroške pa tudi izobraževalne in zabavne oddaje ter reklamna sporočila, serije kot tudi vse vrste prenosov športnih tekmovanj in filme različnih vrst in žanrov (animirani, dokumentarni, risani, igrani in ostali).

Poleg omenjenih storitev, stranke pri nas lahko dobijo tudi sinhronizacijo pa tudi podnaslavljanje prevedenih vsebin, tako da v dogovorjenem roku dobijo material, ki ga lahko prikažejo, kjerkoli želijo, tako na spletu in televiziji kot tudi v kinematografih pa tudi, da ga predvajajo na radijskih postajah.

Iz ruskega v francoski jezik prevajamo tudi vse materiale, ki so na določen način povezani s spletom, kot so vsebine spletnih katalogov in prodajaln pa tudi programsko opremo (programe in aplikacije) ter spletne strani. Če vam je poznano koliko je dobra optimizacija prevedenih vsebin pomembna za njihovo pozicioniranje v spletnih iskalnikih, vam je jasno, zakaj prevajalci in sodni tolmač, ki obdelujejo takšno vrsto materialov, posebno pozornost namenjajo SEO pravilom (Search Engine Optimisation), ki jih z veliko znanja in pozornosti implementirajo v svoje delo, tako da bodo prevedene vsebine v relativno kratkem roku imele precej boljši položaj v globalnem iskanju, kar bo zagotovo imelo pozitiven učinek tudi na poslovanje podjetja, ki je lastnik spletne strani spletnih katalogov ali prodajalne.

Pri nas prav tako lahko dobite tudi prevajanje časopisnih člankov pa tudi ilustriranih, otroških, strokovnih in ostalih vrst revij, iz ruskega v francoski jezik pa prevajamo tudi književna dela vseh vrst, kot so recimo romani, beletrija, proza in poezija kot tudi učbenike, ne glede na njihovo obsežnost.

Cena prevajanja iz ruskega v francoski jezik

  • Iz ruskega v francoski je 16 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 20 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!