Prevajanje iz ruskega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Prevajanje iz ruskega v hrvaški jezik je prav tako zastopano v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford in to predvsem zato, ker so tukaj tudi sodni tolmači in prevajalci, katerih specialnost je obdelava dokumentov oziroma številnih drugih vsebin iz in v enega od omenjenih jezikov. Prevajanje iz ruskega v hrvaški jezik se nanaša tako na dokumente in na številne vrste dokumentacije kot tudi na pravni red Evropske Unije, različne vrste pogodb, sodne sklepe, tožbe, pritožbe, sodbe in odločitve oziroma na vse vrste licenc pa tudi certifikatov, soglasij za zastopanje in na vse ostale pravne akte.

Prav tako obdelujemo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga). Seveda prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, od znanstvenih del, diplomskih in seminarskih nalog, znanstvenih patentov in rezultatov znanstvenih raziskav preko diplome in dodatka k diplomi, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole pa do predmetnikov in programov fakultet, potrdil o opravljenih izpitih in potrdil o rednem šolanju.

Ker so v praksi najbolj zastopane zahteve, ki se nanašajo na prevajanje osebnih ali poslovnih dokumentov iz ruskega v hrvaški jezik, prevajalci in sodni tolmač med drugim obdelujejo tudi: sklepe o ustanovitvi pravne osebe, osebno izkaznico, bilance stanja in uspeha, potni list, potrdilo o državljanstvu, ustanovitveni akt podjetja, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), sklep o ustanovitvi podjetja, vozniško in prometno dovoljenje kot tudi vse vrste poslovnih poročil, tako letnih kot tudi finančnih in revizijskih ter delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in ostale neomenjene poslovne in osebne dokumente.


Prevajanje iz ruskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik

Imejte na umu, da se prevajanje dokumentov iz ruskega v hrvaški jezik razlikuje od prevajanje ostalih vsebin, tako da ste dolžni, da na vpogled dostavite tudi izvirne dokumente, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal s prevodi in potrdil, da gre za istovetni vsebini.

Redakcija prevedenih dokumentov je priporočljiva takrat, ko ugotovimo, da obstajajo določena odstopanja med izvirniki in prevod, prav tako pa predstavlja storitev, ko ji izvajajo naši strokovnjaki oziroma lektorji in korektorji. Potem se overitev dokumentov lahko opravi brez težav in stranka dobi dokumente, ki so v celoti pripravljeni za nadaljnjo uporabo, kar pomeni, da so enaki izvirnikom.

Naši sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi vse vrste dokumentacij, tako gradbeno kot tudi medicinsko, tehnično oziroma razpisno in med drugim prevajajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide in navodila za uporabo kot tudi gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo in številna druga osebne dokumente.

Zelo je pomembno vedeti, da zakon določa, da je za določene dokumente potrebna overitev s haškim oziroma Apostille z žigom in glede na to, da naši strokovnjaki niso dolžni posedovati informacij o tej vrsti overitve, niti jih niso dolžni posredovati strankam, ste se dolžni v okviru pristojnih služb oziroma okrožnih sodišč v naši državi sami pozanimati, ali se za konkretne dokumente zahteva ta žig in na kakšen način poteka overitev. Ko dobite informacijo, da je potrebno opraviti overitev z Apostille žigom, morate vprašati tudi to, kdaj se za konkretne dokumente opravi overitev s haškim z žigom. Stvar je v tem, da le-ta lahko poteka na samem začetku ali pa na koncu obdelave, kar pomeni, da se najprej opravi overitev s haškim žigom, dokument pa se potem dostavi našim strokovnjakom, ki bodo v tem primeru prevedli tako dokument kot tudi sam Apostille žig. Ta vrsta overitve lahko poteka tudi potem, ko oni končajo s svojim delom posla. Prav od dobljenih informacij je odvisno, ali dokument najprej nosite v Prevajalski center Akademije Oxford ali pa na pristojno službo v okviru sodišča.

Dokumente nam lahko dostavite tako, kot vam najbolj ustreza oziroma ali osebno ali pa s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Pošiljanje obdelanih dokumentov se lahko izvede na vaš naslov, prav tako preko kurirske službe, toda to je dodatna storitev in se zaračunava po njihovem veljavnem ceniku, plačate pa jo neposredno kurirju pri prevzemu pošiljke. Prav tako lahko dokumente prevzamete tudi osebno v prostorih naše poslovnice. Dokumente nam na elektronski naslov lahko pošljete samo v primeru, ko vam je njihovo prevajanje iz ruskega v hrvaški jezik potrebno od danes za jutri oziroma v primeru nujnega prevajanja. Razume se, da nam morate tudi v tem primeru dostaviti izvirne dokumente na vpogled, toda pri tem je zelo pomembno, da to storite na najhitrejši način.

V primeru, da vam je tudi v tej jezični kombinaciji potrebno prevajanje besedilnih vsebin, ne glede na to, ali gre za strokovne ali pa za besedila, ki bodo javno plasirana, nimate razlogov za zaskrbljenost, saj bodo naši sodni tolmači in prevajalci obdelali tudi to vrsto materialov, ne glede na njihovo obsežnost in kompleksnost oziroma namen in to po najugodnejših cenah. Ker je veliko število področij, s katerimi so lahko povezani ti materiali, omenjamo samo nekatere od njih: filozofija, politika, finance, bančništvo, sociologija, znanost, ekonomija, izobraževanje, pravo, farmacija, gradbena industrija, turizem, medicina, informacijske tehnologije, komunikologija, ekologija in varstvo okolja, marketing, sociologija, menedžment in številna druga področja.

Prevajalci in sodni tolmači v skladu s potrebami in zahtevami strank obdelujejo tudi vse vrste vsebin, povezanih s področji marketinga, tako vizitke, plakate in reklamne letake kot tudi kataloge, PR članke, zloženke in brošure. Poleg tega bodo reklamno sporočilo, ki ga le te vsebujejo, na primeren način uskladili s pravili hrvaškega jezika in tako potencialnim strankam omogočili, da se na najboljši možni način seznanijo z izdelkom ali storitvijo, ki se reklamirata. V tej kombinaciji jezikov prevajamo vse vrste knjig, od učbenikov, preko del beletrije, romanov, proze in poezije pa tudi zabavne, ilustrirane, otroške in strokovne revije kot tudi časopisne članke.

Pri nas lahko dobite tudi profesionalno prevajanje spletnih strani, spletnih katalogov in prodajaln kot tudi programske opreme ter katerekoli aplikacije in programa iz ruskega v hrvaški jezik. V toku obdelave takšnih vsebin naši strokovnjaki še posebej spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar je zelo pomembno za dobro pozicioniranje prevedenih vsebin na spletu. Vsakdo, ki organizira določen dogodek, na katerem bodo prisotni udeleženci, ki sta jim hrvaški ali ruski jezik materna, lahko pri nas angažira strokovnjake, specializirane za tolmačenje iz ruskega v hrvaški jezik. Glede na to, da je tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, ki ga oni izvajajo, namenjeno za točno določeno vrsto dogodka, bomo na podlagi smernic, ki jih dobimo od strank, pripravili ponudbo, v katero lahko vključimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Kar zadeva dostavo materialov na prevajanje, za katere ni potrebna overitev, nam jih lahko pošljete skenirane na elektronski naslov, kar precej skrajšuje celoten postopek obdelave. Potem ko prevajalec in sodni tolmač končata s svojim poslom, vam jih lahko dostavimo na enak način.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz ruskega v hrvaški jezik in overitev sodnih tolmačev

Pod poslovnimi dokumenti mislimo predvsem na fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi različne poslovne odločitve in pogodbe kot tudi ustanovitveni akt podjetja, bilance uspeha in stanja ter vse vrste poslovnih poročil, od letnih, preko finančnih, pa do revizijskih. Vse njih pa tudi številne druge dokumente, ki jih nismo omenili, naši strokovnjaki prevajajo iz ruskega v hrvaški jezik in jih overjajo z žigom sodnega tolmača.

Poleg tega, obdelujemo tudi pravni red Evropske Unije oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze, licence, soglasja za zastopanje ter vse vrste pogodb, certifikate in različne vrste sodnih odločitev, tožb, sklepov in pritožb. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz ruskega v hrvaški jezik za osebne dokumente pa tudi tiste dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. To pomeni, da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford med drugim obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potni list in osebno izkaznico kot tudi dovoljenje za prebivanje, zatem vozniško in prometno dovoljenje pa tudi prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet ter potrdilo o rednem šolanju pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole. Prav tako prevajamo tudi diplomske ter seminarske naloge in znanstvena dela ter znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav.

V primeru, da imate potrebo za prevajanjem zdravniških izvidov v tej jezični kombinaciji, se morate zavedati tudi tega, da pri nas lahko pričakujete tudi prevajanje vseh ostalih dokumentov, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo, kot so specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacija o medicinskih izdelkih, na vašo zahtevo pa prevajamo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbene projekte in deklaracije izdelkov oziroma tiste dokumente, ki so sestavni del razpisne, tehnične in gradbene dokumentacije.

Dokumente, ki jih zahtevajo različne pristojne službe, kot so potrdila o stanju računa v banki, potrdila o stalni zaposlitvi in o samskem stanu, zatem potrdila o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in vse druge vrste soglasij oziroma potrdil in izjav prav tako obdelujemo v skladu z vašimi zahtevami oziroma izvajamo njihovo prevajanje iz ruskega v hrvaški jezik in jih overjamo z žigom zapriseženih sodnih tolmačev.

Prevajanje risanih filmov iz ruskega v hrvaški jezik

Prevajanje risanih filmov iz ruskega v hrvaški jezik predstavlja samo en segment storitve, ki je povezana z obdelavo zvočnih in video materialov. Prevajamo pa tudi animirane ter igrane in dokumentarne filme kot tudi reklamna sporočila, serije in zabavne ter izobraževalne, informativne, otroške in druge vrste oddaj. Ko rečemo, da pri nas dobite njihovo kompletno obdelavo, to pomeni, da poleg prevajanja izvajamo tudi podnaslavljanje ali sinhronizacijo, vse v odvisnosti od vaših zahtev.

Iz ruskega v hrvaški jezik prav tako prevajamo tudi reklamne materiale oziroma plakate, vizitke, brošure, zloženke, PR članke, reklamne letake in kataloge. Na zahtevo strank izvajamo tudi storitev redakcije vsebin oziroma lekture in korekture vseh neprofesionalno prevedenih materialov.

Specializirani pa smo tudi za zagotavljanje storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Tako da lahko izvajamo tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. V primeru, da vas zanima izdelava ponudbe za to storitev, nam morate dostaviti podatke o samem dogodku oziroma o tem, koliko udeležencev se pričakuje, koliko naj bi trajal, kje bo potekal in kako je zamišljena njegova organizacija. Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam, ki jim ustreza prav ta vrsta tolmačenja, po ugodnih cenah ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje knjig iz ruskega v hrvaški jezik

Poleg učbenikov iz ruskega v hrvaški jezik prevajamo tudi književna dela. Ta storitev se nanaša predvsem na beletrijo, čeprav se stranke na nas obračajo tudi z zahtevo za prevajanjem romanov pa tudi poetskih oziroma proznih del.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi otroške pa tudi strokovne oziroma ilustrirane revije kot tudi časopisne članke, na vašo zahtevo pa prevajamo tudi besedilne vsebine katerekoli tematike. Kar pomeni, da poleg tistih, ki obravnavajo temo s področja financ in ekonomije oziroma bančništva, politike in prava, prevajamo tudi besedila, ki obravnavajo temo s področja ekologije in varstva okolja, gradbene industrije, turizma, komunikologije pa tudi znanosti, informacijskih tehnologij, menedžmenta ter izobraževanja, medicine, filozofije, psihologije in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Cena prevajanja iz ruskega v hrvaški jezik

  • Iz ruskega v hrvaški je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!