Prevajanje iz ruskega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Osnovni razlog, zaradi katerega se v zvezi s prevajanjem iz ruskega v finski jezik stranke obračajo prav na nas, je treba iskati v dejstvu, da so v naši ekipi tako prevajalci kot sodni tolmači, pa s samim tem vsakdo, ki ima potrebo za prevajanjem različnih vrst dokumentov, lahko dobi njihovo kompletno obdelavo, kar predstavlja velik prihranek časa kot tudi denarja.

Naši strokovnjaki se lahko pohvalijo z obdelavo absolutno vseh vrst dokumentov pa tudi različnih vrst dokumentacij, tako tehnične in gradbene kot tudi medicinske in razpisne dokumentacije. To pomeni, da v tej jezični kombinaciji prevajamo tako zdravniške izvide, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in gradbene projekte kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številne druge dokumente, ki so sestavni del omenjenih vrst dokumentacij. Prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi različne vrste licenc kot tudi pogodbe, soglasja za zastopanje oziroma vse pravne akte, tako sodne sklepe kot tudi odločitve, tožbe, pritožbe in sodbe.

Dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo na zahtevo strank oziroma iz ruskega v finski jezik prevajajo tako diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet kot tudi prepise ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela ter patente in rezultate znanstvenih raziskav. Prav tako prevajamo tudi tiste dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse druge vrste potrdil pa tudi izjav in soglasij.


Prevajanje iz ruskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v ruski jezik

Poleg vsega navedenega obdelujemo tudi tiste dokumente, ki sodijo med osebno oziroma poslovno dokumentacijo, tako da pri nas pa lahko dobite prevajanje iz ruskega v finski jezik za: osebno izkaznico, potni list, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), zatem za dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu kot tudi za vse vrste poslovnih odločitev in faktur, ustanovitveni akt in statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna, letna in revizijska poročila oziroma za bilance stanja in uspeha.

Obdelava dokumentov ne vključuje samo njihovega prevajanja iz ruskega v finski jezik, ampak tudi njihovo overitev, za katero so zadolženi sodni tolmači. Če se odločite, da ta posel zaupate strokovnjakom Prevajalskega centra Akademije Oxford, nimate nikakršnih obveznosti razen dostave izvirnikov na vpogled. Prav tako se morate vnaprej pozanimati o tem, ali se tudi za konkretne dokumente zahteva overitev s haškim z žigom. Overitev s Haškim oziroma Apostille žigom lahko poteka samo v okviru določenih služb na okrožnih sodiščih Republike Slovenije in lahko poteka v dveh trenutkih v toku obdelave dokumentov. Tako se določeni dokumenti najprej overijo z Apostille žigom, potem pa se dokument odnese našim strokovnjakom, da prevedejo tako dokument kot tudi sam haški žig in ju potem skupaj tudi overijo. Nekateri drugi dokumente najprej zahtevajo prevajanje in overitev s strani zapriseženih sodnih tolmačev in potem ste dolžni dokument odnesti na pristojno sodišče, da se opravi overitev s haškim žigom. Jasno je, da najprej omenjeni postopek traja malo dlje od drugega, saj se v prvem primeru prevajata tako dokument kot tudi Apostille žig.

Kar zadeva pošiljanja dokumentov na prevajanje imate več možnosti in lahko izberete tisto, ki vam najbolj ustreza. To vključuje pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko, osebno dostavo v našo poslovalnico ali pa pošiljanje s kurirsko službo. Pod nujnim prevajanjem mislimo na prevajanje v zelo kratkem roku in samo tedaj je strankam dovoljeno, da skenirane dokumente pošljejo na elektronski naslov, tako da bi sodni tolmači in prevajalci lahko spoštovali zahtevo. Tudi v tem primeru morate seveda dostaviti tudi izvirne dokumente in to na način, ki vključuje najhitrejšo dostavo. Poleg tega, da imajo možnost prevzemanja prevedenih dokumentov v naši poslovalnici, jih stranke lahko prejmejo tudi na določen naslov, toda ta storitev se dodatno zaračunava.

Iz ruskega v finski jezik prevajamo tudi besedilne vsebine različne tematike. To pomeni, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedila, katerih tema sodi med politične, bančne, finančne oziroma psihološke, sociološke, medicinske in filozofske pa tudi tiste, ki so povezane s področji gradbene industrije, turizma, ekologije in varstva okolja ter informacijskih tehnologij, komunikologije, znanosti, menedžmenta, izobraževanja in številnih drugih znanstvenih disciplin. Prav tako v tej jezični kombinaciji obdelujemo tudi spletne strani oziroma spletne kataloge in prodajalne ter programsko opremo (aplikacije in programe) in to ob popolnem spoštovanju vseh pravil dobre optimizacije prevedenih vsebin za spletne iskalnike. Če niste informirani, zelo je pomembna implementacija pravil SEO (Search Engine Optimisation), ki imajo za cilj, da se prevedene spletne vsebine znajdejo med prvimi rezultati v polju iskanja, kar bo imelo zelo pozitiven učinek na poslovanje lastnika tako spletne strani kot tudi spletne prodajalne oziroma spletnih katalogov. Iz ruskega v finski jezik prevajamo tudi vse vrste zvočnih oziroma video materialov, tako da na vašo zahtevo obdelujemo tudi informativne oddaje pa tudi reklamna sporočila in serije. Prav tako prevajamo tudi igrane filme oziroma zabavne, otroške in izobraževalne oddaje ter animirane, risane in dokumentarne filme. Poleg njihovega prevajanja v tej kombinaciji jezikov, lahko izvajamo tudi sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje, če imate potrebo za tem. Tako boste v optimalnem roku dobili vsebine, ki bodo lahko plasirane kjerkoli, tako na spletu in televiziji kot tudi na radijskih postajah oziroma prikazane v kinematografih.

Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford so v priložnosti, da opravijo prevajanje iz ruskega v finski jezik tudi za vse vrste knjig, tako za učbenike, ne glede na njihovo kompleksnost kot tudi za književna dela vseh žanrov oziroma poetska in prozna dela pa tudi za romane, beletrijo in druge. Obdelujemo tudi reklamne vsebine, kot so katalogi storitev ali izdelkov, reklamne zloženke in letaki oziroma plakati, PR članki, brošure in drugi podobni materiali. V odvisnosti od potreb svojih strank omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pa tudi storitev, ki vključuje tolmačenje iz ruskega v finski jezik. Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za simultano pa tudi za šepetano tolmačenje in konsekutivno tolmačenje, je izključno od vrste dogodka, ki ga organizirate, odvisno, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena. Iz teh razlogov morate dostaviti podatke o dogodku, tako da bi vam lahko predlagali tisti vrsto tolmačenja, ki bo v celoti izpolnila vse njegove zahteve.

Poleg vseh storitev, ki so povezane s prevajanjem različnih vsebin v pismeni obliki oziroma s tolmačenjem, Akademija Oxford svojim strankam ponuja tudi storitev redakcije tistih vsebin, ki jih je nekdo že prevedel v tej kombinaciji jezikov, toda pri tem ni spoštoval določenih pravil stroke, pa so stranke nezadovoljne s takšnim prevodom. Po koncu obdelave takšnih vsebin s strani profesionalnih korektorjev in lektorjev, ki so člani naše ekipe, ne dvomimo, da bodo vse stranke več kot zadovoljne.

Tolmačenje iz ruskega v finski jezik

Ko gre za tolmačenje iz ruskega v finski jezik, ste lahko povsem prepričani, da bodo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford to storitev opravili maksimalno profesionalno, saj imajo za seboj več kot dovolj delovnih ur in izkušenj pri zagotavljanju te storitve. Ne glede na to, ali vašemu dogodku ustreza simultano ali konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, bodite prepričani, da pri nas lahko angažirate strokovnjake, ki so usposobljeni za vse omenjene vrste tolmačenja. Potrebno je samo, da nam dostavite vse informacije o samem dogodku oziroma podatke o prostoru, v katerem bo potekal, koliko naj bi trajal, koliko število udeležencev se pričakuje kot tudi osnovne smernice o njegovi organizaciji, saj nam bo vse to v veliki meri pomagalo pri izdelavi ponudbe za to storitev. V odvisnosti od zahtev dogodka pa tudi zahteva organizatorja pod zelo ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Iz ruskega v finski jezik prav tako prevajamo tudi besedilne vsebine oziroma besedila, katerih tema je povezana s področji ekologije in varstva okolja, turizma, farmacije, znanosti, komunikologije pa tudi menedžmenta, izobraževanja, medicine in informacijskih tehnologij kot tudi gradbene industrije, ekonomije in politike, bančništva, filozofije in sociologije, financ in številnih drugih vej, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi reklamne letake in zloženke oziroma brošure, plakate, vizitke, PR članke pa tudi kataloge izdelkov in storitev. Razume se, da bodo zahvaljujoč svoji strokovnosti in izkušnjam, določeno reklamno sporočilo, ki ga ti materiali vsebujejo, prilagodili finskemu jeziku in tako vsem ljudem, ki jim je le-ta materni ali pa ga uporabljajo, dali možnost, da se seznanijo s predmetom reklamiranja.

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz ruskega v finski jezik

Ko rečemo, da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford izvajajo profesionalno prevajanje spletnih strani iz ruskega v finski jezik, pri tem mislimo predvsem na to, da v svoje delo implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation). Preprostejše rečeno pa to pomeni, da prevedene spletne strani prav zahvaljujoč temu zelo hitro pridobijo precej boljši položaj v okviru spletnih iskalnikov. Poleg spletnih strani obdelujemo tudi programsko opremo (programe in aplikacije) pa tudi spletne kataloge in prodajalne.

Prav tako prevajamo tudi časopisne članke, strokovne, ilustrirane in otroške revije kot tudi vse vrste knjig. Poleg prevajanja učbenikov iz ruskega v finski jezik vam ponujamo tudi prevajanje beletrije, romanov pa tudi književnih del proze in poezije. V tej kombinaciji jezikov pa prevajamo tudi video in zvočne materiale, kot so filmi (dokumentarni, animirani, igrani, risani in ostali), zatem serije in vseh vrste oddaj, tako zabavne kot tudi informativne in izobraževalne pa tudi reklamna sporočila. Poleg njihovega prevajanja iz ruskega v finski jezik pa v skladu z zahtevami strank izvajamo tudi sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje.

Prevajanje osebnih in poslovnih dokumentov iz ruskega v finski jezik

Najbolj zastopana storitev kar zadeva prevajanje iz ruskega v finski jezik je povezana z obdelavo osebnih in poslovnih dokumentov. Sodni tolmači in prevajalci ponujajo njihovo kompletno obdelavo, ki poleg prevajanja vključuje tudi njihovo overitev, tako da praktično gledano, stranke dobijo pravno veljaven dokument. Toda, obstajajo tudi tisti dokumenti, pri katerih je potrebno opravili dodatno overitev s haškim žigom, ki je poznan tudi kot Apostille žig. Prav zato, ker prevajalec in sodni tolmač nista zadolžena za to vrsto overitve, se mora stranka o tem pozanimati v okviru okrožnega sodišča, ki je zanjo pristojno.

Poleg potrdila o državljanstvu, delovnega in dovoljenja za prebivanje prevajamo tudi potni list in osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi potrdila o stalnem prebivališču in vse ostale osebne dokumente. Kar zadeva poslovne dokumente, lahko rečemo, da obdelujemo vse, čeprav stranke najpogosteje zahtevajo prevajanje faktur, ustanovitvenega akta podjetja, sklepa o ustanovitvi pravnih oseb, oziroma poslovnih odločitev in pogodb ter statuta podjetja pa tudi številnih vrsta poslovnih poročil (letna, revizijska, finančna in druga). Poleg vsega omenjenega, obdelujemo tudi različne pravne akte, od licenc in certifikatov, preko soglasja za zastopanje, pogodbe pa do sodnih sklepov oziroma odločitev, tožb, sodb in pritožb kot tudi pravni red Evropske Unije.

Prav tako pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz ruskega v finski jezik za tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so potrdila, soglasja in izjave (potrdilo o stalni zaposlitvi in višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in druge osebne dokumente). Za vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje diplome in dodatka diplomi oziroma zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz ruskega v finski jezik ponujamo tudi njihovo obdelavo, lahko pa prevedemo tudi predmetnike in programe fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi prepise ocen, potrdila o rednem šolanju ter vse vrste del in nalog (diplomske, znanstvene, seminarske) oziroma rezultate znanstvenih raziskav in celo znanstvene patente.

Cena prevajanja iz ruskega v finski jezik

  • Iz ruskega v finski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!