Prevajanje iz ruskega v nizozemski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v nizozemski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v nizozemski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz ruskega v nizozemski jezik, ne glede na to, za katero vrsto materialov gre, si sedaj lahko oddahnejo, saj so tukaj sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford. Pomembnost prisotnosti sodnih tolmačev v naši ekipi bodo posebej občutile tiste stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem dokumentacije ali različnih vrst dokumentov v tej kombinaciji jezikov. Gre namreč za to, da dokumenta, ki se prevaja iz ruskega v nizozemski jezik, ne morete uporabljati niti v enem primeru, če ne poseduje tudi žiga pooblaščene osebe oziroma sodnih tolmačev. Prav iz tega razloga s ponosom navajamo, da naše stranke maksimalno varčujejo s svojim časom, saj na enem mestu dobijo kompletno storitev obdelave poslovnih in osebnih dokumentov oziroma dokumentov s področja izobraževanja pa tudi različnih pravnih aktov in dokumentacije.

Iz ruskega v nizozemski jezik prevajamo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze, vse vrste pogodb oziroma sodnih sklepov, odločitev, pritožb, sodb in tožb kot tudi pravni red Evropske Unije, certifikate, soglasja za zastopanje oziroma licence in druge dokumente te vrste. Prav tako vas pri nas pričakuje tudi prevajanje različnih vrst izjav, potrdila ter soglasij oziroma vseh tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijama, kot so: potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, zatem potrdilo o nekaznovanosti in vse druge vrste omenjenih dokumentov.

V skladu z vašimi zahtevami prav tako obdelujemo tudi zdravniške izvide pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov kot tudi navodila za uporabo pa tudi vse neomenjene dokumente, ki sestavljajo gradbeno, medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo.


Prevajanje iz ruskega v nizozemski jezik
Prevajanje iz nizozemskega v ruski jezik

Potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču prav tako obdelujemo in jih prevajamo iz ruskega v nizozemski jezik in zatem tudi overjamo. Poleg njih prevajamo tudi vse vrste dovoljenj, od vozniška in prometnega pa do dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja oziroma dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge, znanstvene patente in številne druge).

V primeru prevajanja poslovnih dokumentov iz ruskega v nizozemski jezik lahko rečemo, da obdelujemo absolutno vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetja ali podjetnika, kar se nanaša predvsem na statut in ustanovitveni akt podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, vse vrste poslovnih poročil (revizijska, finančna, letna) ter poslovne odločitve in številne druge osebne dokumente.

Vse dokumente na prevajanje lahko osebno prinesete v našo poslovalnico, ali pa jih pošljete preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Glede na to, da ste na vpogled dolžni dostaviti izvirne dokumente, to tudi predstavlja razlog, zaradi katerega ni dovoljeno pošiljanje skeniranih dokumentov na elektronski naslov. Dovoljeno je edino v primeru, ko vam je njihovo prevajanje iz ruskega v nizozemski jezik potrebno v zelo kratkem roku. Toda tudi takrat nam stranke morajo dostaviti izvirnike na vpogled in to na način, ki je najhitrejši, tako da bi prevajalec in sodni tolmač izpolnila zahtevo za nujnim prevajanjem. Ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo dokumentov, jih stranke lahko prevzamejo osebno v poslovalnici Akademije Oxford, ali pa zahtevajo, da jih pošljemo na določen naslov. Ta storitev ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, stranke pa jo plačajo v skladu s cenikom kurirske službe in to neposredno pooblaščeni osebi, ki dostavlja pošiljko.

Poleg tega spoštovanja postopka dostave dokumentov se morajo stranke tudi pravočasno pozanimati o tem, ali se za njihove dokumente zahteva overitev s haškim z žigom. Overitev z Apostille ali haški žigom poteka izključno v okviru služb na okrožnih, ki so za to overitev tudi pristojna. Morate se zavedati tudi tega, da ta vrsta overitve ni potrebna za vse dokumente, toda pri tistih, za katere se zahteva, se le-ta lahko opravi pred ali po obdelavi s strani prevajalcev in sodnih tolmačev.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi književna dela vseh vrst, tako beletrijo kot tudi prozo in poezijo ter romane oziroma učbenike. V primeru potrebe, prav tako izvajamo tudi prevajanje iz ruskega v nizozemski jezik za besedilne vsebine, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, turizma oziroma ekologije in varstva okolja pa tudi gradbene industrije, izobraževanja, medicine, znanosti ter komunikologije, farmacije kot tudi marketinga, filozofije, psihologije, zatem menedžmenta, sociologije in številnih drugih znanstvenih disciplin. Prevajamo tudi časopisne članke oziroma strokovne, ilustrirane in otroške revije kot tudi vse vrste materialov s področja marketinga (PR članki, plakati, brošure, zloženke, vizitke, katalogi in druge).

Pri nas lahko dobite tudi storitev tolmačenja iz ruskega v nizozemski jezik oziroma simultanega, šepetanega in konsekutivnega tolmačenja, na zahtevo strank pa pod najboljšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vse tiste dokumente in druge vsebine, ki jih je nekdo že prevedel, toda ne dovolj strokovno, bodo obdelali naši lektorji in korektorji in po končani redakciji bodo zadovoljne tudi najzahtevnejše stranke.

Iz ruskega v nizozemski jezik prevajamo tudi filmske stvaritve oziroma igrane in dokumentarne kot tudi animirane in risane filme pa tudi vse vrste oddaj, od otroških preko izobraževalnih pa vse do informativnih kot tudi reklamna sporočila in serije. Poleg njihovega prevajanja pa pri nas lahko dobite tudi podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo, tako da se obdelane vsebine lahko praktično v istem trenutku plasirajo tako na radijskih in televizijskih postajah ter spletu kot tudi v kinematografih. Iz ruskega v nizozemski jezik prevajamo tudi tiste vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, kot so spletne strani oziroma spletne prodajalne in katalogi kot tudi programska oprema (programi in aplikacije). Zahvaljujoč dejstvu, da so sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford zelo izkušeni kar zadeva obdelavo takšnih vsebin, so stranke lahko prepričane, da se bodo le-te zelo hitro našle v samem vrhu iskanja, vse zahvaljujoč implementaciji SEO pravil (Search Engine Optimisation), ki jih upoštevajo naši strokovnjaki.

Prav tako omenjamo, da nam vse tiste vsebine, za katere ni treba opraviti overitve z žigom sodnega tolmača, lahko enostavno pošljete po elektronski pošti in na enak način jih lahko dobite po obdelavi s strani naših strokovnjakov.

Prevajanje dokumentov iz ruskega v nizozemski jezik in njihova overitev

Prevajanje dokumentov iz ruskega v nizozemski jezik v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vključuje tudi njihovo overitev, saj so poleg prevajalcev v naši ekipi tudi sodni tolmači za oba jezika. Ta storitev vključuje tako obdelavo poslovnih kot tudi osebnih dokumentov oziroma dokumentov s področja znanosti in izobraževanja, pravnih aktov ter različnih vrst dokumentacije (gradbena, razpisna, medicinska, tehnična in ostale). Poleg tega prevajamo tudi vse vrste pogodb, sodnih odločitev, sodb, tožb, sklepov in pritožb kot tudi licence, pravni red Evropske Unije, soglasja za zastopanje in certifikate.

V skladu z vašimi zahtevami prav tako obdelujemo tudi vse vrste izjav, potrdil in soglasij, pri nas pa lahko dobite tudi prevajanje iz ruskega v nizozemski jezik za potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti kot tudi za potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki ter za soglasje za zastopanje in vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam. Prav tako prevajamo tudi potrdilo o državljanstvu, potni list, delovno in dovoljenje za prebivanje ter potrdilo o stalnem prebivališču oziroma prometno dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Prevajamo tudi dokumente, ki sodijo v segment poslovanja podjetja ali podjetnika oziroma sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna, letna in revizijska poročila, pogodbe kot tudi statut podjetja, fakture ter bilance stanja, ustanovitveni akt podjetja, zatem poslovne odločitve, bilance uspeha in druge.

Poleg prevajanja specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbenih projektov in zdravniških izvidov, bodo prevajalci in sodni tolmači opravili tudi prevajanje iz ruskega v nizozemski jezik za navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in ostale dokumente, ki sodijo med gradbeno ter medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo. Dokumenti, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja, kot so potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatki k diplomi ter predmetniki in programi fakultet oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultati znanstvenih raziskav in znanstveni patenti so prav tako predmet obdelave naših strokovnjakov. Pri nas pa vas pričakuje tudi prevajanje iz ruskega v nizozemski jezik za diplomske in seminarske naloge pa tudi za znanstvena dela.

Prevajanje reklamnih materialov iz ruskega v nizozemski jezik

Da bi bilo prevajanje reklamnih materialov iz ruskega v nizozemski jezik opravljeno profesionalno in maksimalno uspešno, sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, prilagajajo nizozemskemu jeziku. S tem bodo izpolnili osnovni cilj prevajanja, hkrati pa bodo omogočili strankam, ki uporabljajo nizozemski jezik, da se na ustrezen način seznanijo z reklamnim materialom oziroma s storitvami ali izdelki, ki so na ta način predstavljeni. Poleg prevajanja brošur in katalogov vam ponujamo tudi prevajanje plakatov, vizitk ter PR člankov oziroma reklamnih letakov in zloženk.

Prevajamo tudi vse vrste književnih del, tako prozna kot tudi dela beletrije pa tudi romane oziroma dela poezije ter učbenike, ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost. Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi različne vrste revij (strokovne, ilustrirane, otroške in druge). Iz ruskega v nizozemski jezik prav tako prevajamo tudi besedilne vsebine, katerih tema je povezana s področji filozofije, psihologije in sociologije oziroma komunikologije, gradbene industrije ter marketinga in menedžmenta pa tudi tiste, ki obdelujejo temo, povezano s področji farmacije, medicine, izobraževanja, znanosti oziroma ekonomije, bančništva, politike, in prava kot tudi financ, informacijskih tehnologij in drugih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki so povezane z družbenimi vedami kot tudi tiste, ki sodijo na področje naravoslovnih ved. Pri takšnih materialih je posebej pomembno vedeti, da se ne zahteva overitev z žigom sodnega tolmača, pa nam jih s samim tem lahko pošljete na elektronski naslov. Na enak način pa vama lahko tudi mi pošljemo obdelane vsebine.

Prevajanje filmov iz ruskega v nizozemski jezik

V okviru poslovalnice Akademije Oxford ponujamo tudi prevajanje filmov iz ruskega v nizozemski jezik, lahko pa dobite tudi storitev sinhronizacije ali podnaslavljanja, če tako želite. Poleg igranih filmov prevajamo tudi dokumentarne pa tudi risane in animirane filme kot tudi zabavne, izobraževalne, informativne in otroške oddaje oziroma reklamna sporočila in serije.

Prevajalci in sodni tolmači, ki so člani naše, ekipe bodo na zahtevo strank opravili tudi tolmačenje iz ruskega v nizozemski jezik oziroma simultano in konsekutivno ter šepetano tolmačenje. V odvisnosti od potreb strank vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje kot tudi storitev redakcije vseh tistih materialov, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov, toda ne dovolj strokovno.

Cena prevajanja iz ruskega v nizozemski jezik

  • Iz ruskega v nizozemski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v nizozemski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v nizozemski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v nizozemski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!