Prevajanje iz ruskega v arabski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v arabski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v arabski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Čeprav se v praksi ta storitev precej poredko pojavlja, ne smemo pozabiti, da kljub temu obstaja potreba za prevajanjem iz ruskega v arabski jezik, in to na prvem mestu za besedilne vsebine in za dokumente. Ker ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi vrhunske strokovnjake za oba jezika, vam lahko ponudi storitev prevajanja in overitve dokumentov, saj so tukaj tako prevajalci kot tudi sodni tolmači.

Poleg prevajanja osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču, vozniškega in prometnega dovoljenja vam ponujamo tudi obdelavo potnega lista, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja kot tudi številnih drugih osebnih dokumentov. Prav tako prevajamo tudi diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju kot tudi rezultate znanstvenih raziskav ter diplomske in seminarske naloge oziroma znanstvene patente in znanstvena dela. Poleg tega pa sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse vrste sodnih sklepov, tožbe, sodbe, odločitve in pritožbe oziroma pravni red Evropske Unije pa tudi soglasja za zastopanje ter licence, različne vrste pogodb, certifikate in ostale pravne akte.

Seveda prevajamo tudi poslovne dokumente, od faktur in poslovnih odločitev preko sklepov o ustanovitvi podjetja, ustanovitvenih aktov in statuta podjetja pa do bilanc stanja in uspeha in različnih vrst poslovnih poročil, tako finančnih kot tudi letnih in celo revizijskih. Potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in o samskem stanu so samo nekateri od dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam in jih v skladu z zahtevami strank obdelujemo v kombinaciji teh dveh jezikov. Če se javi potreba za prevajanjem zdravniških izvidov so tukaj naši sodni tolmači in prevajalci, ki jih bodo v najkrajšem možnem roku prevedli iz ruskega v arabski jezik in jih tudi overili z žigom sodnega tolmača. Poleg njih prevajamo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter navodila za uporabo in ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko, tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo.


Prevajanje iz ruskega v arabski jezik
Prevajanje iz arabskega v ruski jezik

Postopek obdelave dokumentov je zelo natančno določen z zakonom, pa so zato stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, saj mora sodni tolmač pred overitvijo prevoda, le-tega primerjati z izvirnim dokumentom. Če pa se zgodi, da ob tej priložnosti opazi določena odstopanja, mora najprej o tem obvestiti stranko in ji predlagati, da se opravi storitev lekture oziroma korekture vsebin, ki jo prav tako lahko dobijo v okviru naše poslovalnice. Potem ko lektorji in korektorji končajo s svojim delom, sodni tolmači lahko brez težav overijo dokumente.

Vse dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v arabski jezik, lahko pošljete preko kurirske službe, ali pa s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih lahko osebno prinesete v našo poslovalnico. Drugače dostava dokumentov po elektronski pošti ni dovoljena, razen v primerih, ko imate potrebo za nujnim prevajanjem, saj je to hkrati tudi edini način za spoštovanje kratkega roka za njegovo izdelavo. Razume se, da nam morate tudi v tem primeru dostaviti izvirnike, pri čemer morate izbrati način, ki omogoča najhitrejšo dostavo. Prevzemanje prevedenih dokumentov je lahko osebno v prostorih naše poslovalnice ali pa s pošiljanjem na vaš naslov, toda ta storitev zahteva doplačilo. Plača jo neposredno stranka v trenutku prevzemanja, in to v skladu z njihovim veljavnim cenikom.

Imejte na umu tudi to, da zakon tudi določa, da določeni dokumenti poleg prevajanja in overitve sodnih tolmačev zahtevajo tudi posebno overitev na okrožnem sodišču in to s tako imenovanim haškim žigom, ki je poznan tudi kot Apostille žig. Da bi dobili te informacije, se lahko obrnete na okrožno sodišče v svojem mestu oziroma na tisto, ki je za to overitev pristojno in se najprej pozanimate o tem, ali je haški žig potreben za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v arabski jezik in v primeru potrdilnega odgovora, morate izvedeti tudi to, v katerem trenutku obdelave se le-ta izvede. Da ne po pomote, v praksi se najpogosteje srečujemo s situacijo, da je overitev s haškim žigom potrebna takoj po obdelavi dokumenta s strani naših strokovnjakov, toda prav tako tako obstajajo tudi tisti dokumenti, ki se najprej overijo z Apostille žigom, pa se šele potem odnesejo k nam na obdelavo, pri čemer se prevajata tako dokument kot tudi sam žig. Vse ostale dokumente, za katere ni potrebna overitev, nam lahko pošljete skenirane po elektronski pošti, na enak način pa jih dobite po končanem prevajanju.

Prevajanje programov in aplikacij iz ruskega v arabski jezik

Prevajanje programske opreme iz ruskega v arabski jezik prav tako sodi med običajne storitve, ki jih ponujajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. Poleg njih prevajamo tudi spletne kataloge in prodajalne pa tudi spletne strani in to ob ustreznem spoštovanju SEO pravil (Search Engine Optimisation). Pomembnost implementacije teh pravil boste opazili zelo hitro, ko se bodo prevedene vsebine znašle v samem vrhu v okviru spletnega iskanja.

Prav tako prevajamo tudi vse vrste zvočnih oziroma video materialov, kot so različne vrste serij, igranih, risanih, dokumentarnih in animiranih filmov pa tudi reklamnih sporočil oziroma zabavnih, izobraževalnih, informativnih in drugih vrst oddaj. Ta storitev je posebna tudi v tem smislu, ker Prevajalski center Akademije Oxford sodi med institucije, ki poleg prevajanja omenjenih vsebin ponuja tudi njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje.

Prav tako prevajamo tudi različne vrste besedil, tako tista, ki obdelujejo politično ali ekonomsko tematiko kot tudi tista, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, turizma, farmacije, ekologije in varstva okolja oziroma gradbene industrije, komunikologije, izobraževanja, filozofije, menedžmenta pa tudi psihologije, marketinga in ostalih znanstvenih disciplin. Glede na to, da se za takšne materiale ne zahteva overitev s strani zapriseženih sodnih tolmačev, imajo stranke možnost, da nam vsebine na prevajanje dostavijo po elektronski pošti. Na enak način jim lahko pošljemo prevedene materiale, kar predstavlja prihranek tako časa kot tudi denarnih sredstev.

Tolmačenje iz ruskega v arabski jezik

Da ne pomislite, da sodni tolmači in prevajalci zagotavljajo samo storitev prevajanja iz ruskega v arabski jezik v pisani obliki, vam lahko ponudimo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. To pomeni, da bodo naši strokovnjaki v odvisnosti od vrste dogodka, ki ga organizirate, opravili simultano in konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje. Da bi ponudbo lahko prilagodili zahtevam dogodka, nas morate informirati o njegovem konceptu oziroma o tem, koliko naj bi trajal, kakšno število udeležencev se pričakuje, in da dobimo podatke v prostoru, v katerem bo potekal. Poleg tolmačenje iz ruskega v arabski jezik pod zelo ugodnimi pogoji ponujamo najem opreme za simultano tolmačenje.

Kot smo že omenili, ponujamo tudi storitev redakcije vseh tistih vsebin, ki so že prevedene v tej kombinaciji jezikov in za to storitev so v naši ekipi zadolženi korektorji in lektorji. Vse vrste knjig, od učbenikov, preko beletrije do romanov, poetskih in proznih književnih del, prevajamo iz ruskega v arabski jezik, in to v optimalnih rokih, obdelujemo pa tudi časopisne članke pa tudi otroške, ilustrirane in celo strokovne revije.

Prevajanje prepisa ocen iz ruskega v arabski jezik

Pri nas lahko iz ruskega v arabski jezik dobite tudi prevajanje prepisa ocen pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. S tem mislimo predvsem na prevajanje potrdila o opravljenih izpitih, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole pa tudi znanstvenih del oziroma diplomskih in seminarskih nalog ter potrdila o rednem šolanju kot tudi diplome in dodatka k diplomi, predmetnikov in programov fakultet oziroma znanstvenih patentov in rezultatov znanstvenih raziskav.

Iz ruskega v arabski jezik prav tako prevajamo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o stanju računa v banki pa tudi o samskem stanu in stalni zaposlitvi oziroma soglasje za zastopanje ter vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in overjamo z žigom sodnega tolmača. Naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste dokumentacije, od gradbene in tehnične preko medicinske pa do razpisne dokumentacije. Tako da na vašo zahtevo med drugim obdelujejo tudi gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vse ostale dokumente, ki so del omenjenih vrst dokumentacij.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi vse vrste pogodb, sklepe o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, licence, soglasja za zastopanje oziroma certifikate in sodne odločitve, sklepe, tožbe, sodbe in pritožbe kot tudi ostale neomenjene pravne akte. Poleg tega na vašo zahtevo obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem vašega podjetja ter osebne dokumente. Sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha, statut podjetja, fakture, bilance stanja, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja pa tudi vse vrste poslovnih poročil (revizijska, letna, finančna) v skladu z zahtevami strank obdelujejo prevajalci in sodni tolmači. Iz ruskega v arabski jezik prevajamo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, potni list, delovno dovoljenje in osebno izkaznico kot tudi potrdilo o državljanstvu oziroma izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi ostale osebne dokumente.

Ne pozabite, da se je zelo pomembno na okrožnem pozanimati, ali se tudi za konkretne dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v arabski jezik, zahteva overitev s haškim oziroma Apostille žigom kot tudi, kdaj ta overitev poteka. Treba pa je tudi spoštovati pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled.

Cena prevajanja iz ruskega v arabski jezik

  • Iz ruskega v arabski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v arabski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v arabski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v arabski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!