Prevajanje iz ruskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Na zahtevo strank prevajamo tudi različne vsebine iz ruskega v kitajski jezik, poleg dokumentov pa vam lahko ponudimo tudi obdelavo besedil, knjig, učbenikov oziroma reklamnih materialov kot tudi storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezika.


Prevajanje iz ruskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v ruski jezik

Zahvaljujoč dejstvu, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, je strankam omogočeno, da na enem mestu dobijo kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov oziroma dokumentacije, ki vključuje prevajanje in overitev prevoda. O pomembnosti overitve prevedenih dokumentov jasno govori podatek, da so pravno veljavni samo dokumenti z žigom sodnega tolmača. Da bi spoštovali tako vašo zahtevo kot tudi z zakonom določen postopek overitve dokumentov, morate narediti nekaj stvari. S tem predvsem mislimo na dostavo izvirnikov na vpogled, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal s prevodi in se prepričal o tem, da njihova vsebina zares ustreza prevedenemu dokumentu. Toda v primeru, če ugotovi odstopanja med tema dvema dokumentoma, predlagamo izvajanje storitve redakcije prevoda in potem sodni tolmač lahko overi dokument. To storitev prav tako lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj sta v naši ekipi tako lektor kot tudi korektor. Če vam je potrebno prevajanje dokumentov iz ruskega v kitajski jezik, se morate prav tako na pristojnem sodišču pozanimati ali je za vaše dokumente potrebna overitev s haškim Apostille žigom. Ko dobite to informacijo, morate izvedeti tudi to, ali overitev s tem žigom poteka pred ali po obdelavi s strani naših strokovnjakov. Stvar je v tem, da se overitev z Apostille žigom za določene dokumente opravi na samem začetku in potem se dokument prinese v Prevajalski center Akademije Oxford, da se prevede tako njegova kot tudi vsebina samega žiga in potem ga z žigom overi sodni tolmač. V drugih primerih se dokument prevede iz ruskega v kitajski jezik in potem overi z žigom sodnega tolmača in potem ga nosite na pristojno sodišče, kjer opravijo overitev s haškim žigom.

Vse dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje, lahko osebno prinesete v poslovalnico, ali pa jih pošljete s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije” oziroma za njihovo pošiljanje angažirate kurirsko službo. V trenutku, ko prevajalec in sodni tolmač končata z obdelavo dostavljenih dokumentov, imate dve možnosti: lahko jih prevzamete osebno, ali pa vam jih preko kurirske službe pošljemo na določeni naslov. Ker se za dostavo angažira kurirska služba, se ta storitev dodatno zaračunava stranki pri prevzemu pošiljke, in to po ceni, ki jo določa ta služba. Pošiljanje dokumentov po elektronski pošti je možno samo v tistih primerih, ko vam je njihovo prevajanje iz ruskega v kitajski jezik potrebno v kratkem roku, toda tudi tedaj ste dolžni spoštovati postopek dostave izvirnika na vpogled, pri čemer morate paziti na to, da izberete najhitrejši način, da bi vam lahko omogočili, da obdelane dokumente dobite v navedenem roku. Če za vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji ni potrebna overitev, jih lahko brez težav pošljete po elektronski pošti in na enak način boste od nas prejeli tudi obdelane materiale.

Od dokumentov iz ruskega v kitajski jezik poleg osebnih in poslovnih prevajamo tudi vse vrste dokumentacije (gradbena, tehnična, medicinska, razpisna) kot tudi dokumente s področij znanosti oziroma izobraževanja pa tudi vse vrste pogodb, sodnih določitev, sklepov, tožb, pritožb in sodb ter pooblastila za zastopanje, licence, pravni red Evropske Unije, certifikate in druge pravne akte).

Prav tako prevajamo tudi: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu pa tudi vse ostale vrste potrdil, izjava in soglasij oziroma dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam. Poleg tega prevajamo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte kot tudi ostale dokumente, ki sodijo med gradbeno, razpisno, medicinsko in tehnično dokumentacijo.

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo vse osebne in poslovne dokumente oziroma opravljajo prevajanje iz ruskega v kitajski jezik in overitev. S tem predvsem mislimo na potni list in osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi na vse vrste dovoljenj, kot so vozniško in prometno dovoljenje ter dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje. Od poslovnih dokumentov pa omenjamo samo tiste, zaradi katerih se stranke najpogosteje obračajo na nas: statut podjetja, bilance stanja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska, letna in finančna poročila, fakture, bilance uspeha, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in številne druge dokumente te vrste. Diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet ter znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav so samo nekateri dokumenti, ki se predajajo pristojnim službam in so izključno povezani s področjema znanosti ali izobraževanja, ki pa jih prevajamo iz ruskega v kitajski jezik.

Poleg dokumentov se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvali tudi z obdelavo različnih vsebin ter z njihovim prevajanjem iz ruskega v kitajski jezik. Poleg tega pa izvajamo tudi storitev redakcije vsebin oziroma storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. S tem mislimo predvsem na konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje, ki ga naši prevajalci in sodni tolmači izvajajo v skladu z zahtevami dogodka in to maksimalno profesionalno in kakovostno: Če je to potrebno, vam pod zelo ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije. Iz ruskega v kitajski jezik prevajamo tudi vsebine, ki so namenjene reklamiranju poslovanja določenega podjetja oziroma različnih vrst izdelkov in storitev. Poleg prevajanja PR člankov, katalogov in brošur vam ponujamo tudi prevajanje vizitk, reklamnih zloženk in letakov kot tudi plakatov. Profesionalno prevajanje spletnih strani je še ena v nizu specialnosti naših strokovnjakov, tako da boste s prevedeno spletno stranjo hkrati dobili tudi spletno predstavitev, ki je maksimalno kakovostno optimizirana za iskalnike. To enostavneje rečeno pomeni, da prevajalec in sodni tolmač pri obdelavi takšnih vsebin, pazita na pravilno implementiranje vseh pravil SEO (Search Engine Optimisation), kar bo vplivalo tako na boljši položaj vaše spletne strani kot tudi na poboljšanje vašega poslovanja v celoti. Iz ruskega v kitajski jezik pa prevajamo tudi programsko opremo, to je katerikoli program ali aplikacijo, ki jih zahtevate kot tudi spletne kataloge in prodajalne.

Ne glede na temo besedil, za katera vam je potrebno prevajanje iz ruskega v kitajski jezik oziroma ne glede na to, ali so namenjena predstaviti široki javnosti ali pa izključno strokovnim krogom, nimate nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj so naši prevajalci in sodni tolmači dovolj splošno izobraženi, da lahko trdimo, da jim nobena tema ni neznana. Gradbena industrija, farmacija, medicina, ekologija in varstvo okolja, izobraževanje, filozofija, znanost, komunikologija, finance, ekonomija, bančništvo, informacijske tehnologije, turizem, menedžment, marketing in številne druge veje družbenih pa tudi naravoslovnih ved sodijo med področja, s katerimi je lahko povezana tema teh vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje. Prav tako prevajamo tudi učbenike, ne glede na njihovo kompleksnost kot tudi književna dela vseh vrst in to ne samo proznih, ampak tudi poetska dela pa tudi beletrijo in romane kot tudi časopisne članke ter različne vrste revij (otroških, strokovnih, ilustriranih in drugih).

Pri nas pa lahko dobite tudi kompletno obdelavo video in zvočnih materialov, to je njihovo prevajanje iz ruskega v kitajski jezik in finalno obdelavo v obliki sinhronizacije in podnaslavljanja. Ta storitev ni povezana samo z dokumentarnimi, risanimi, animiranimi in igranimi filmi, ampak tudi z zabavnimi, otroškimi, informativnimi in ostalimi vrstami oddaj ter reklamnimi sporočili in serijami.

Prevajanje gradbenih projektov iz ruskega v kitajski jezik

Glede na to, da gradbeni projekti spadajo med uradne dokumente, ki se prevajajo iz ruskega v kitajski jezik, tako da je potrebna tudi overitev s strani sodnega tolmača. Pri nas lahko dobite njihovo kompletno obdelavo, to je tako prevajanje kot tudi overitev. Gre za to, da žig sodnega tolmača na prevedenem dokumentu potrjuje njegovo enakost izvirniku oziroma lastniku omogoča, da ga preda katerikoli pristojni instituciji. Prav zato je tudi tako pomembno spoštovati proceduro overitve, pa se od strank zahteva, da na vpogled dostavijo izvirni dokumenti, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal s prevodi. Ko ugotovi, da gre za istovetne vsebine, on lahko overi prevod. V primeru, da se pojavijo določena odstopanja, se opravi storitev redakcije materialov, ki jo prav tako ponujajo naši strokovnjaki, to je korektorji in lektorji.

Poleg gradbenih projektov iz ruskega v kitajski jezik prevajamo tudi zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številne druge dokumente, ki sodijo tako med gradbeno kot tudi medicinsko in tehnično oziroma razpisno dokumentacijo.

Posebej pomembno je vedeti tudi to, da je za nekatere dokumente poleg takšnega načina obdelave, potrebna tudi dodatna vrsta overitve, ki vključuje overitev s haškim Apostille žigom. Ta overitev poteka samo v okviru okrožnega sodišča, tako da so se stranke dolžne pravočasno pozanimati, ali je za njihov dokument sploh potrebna overitev s haškim žigom in ali se ta overitev opravlja na koncu ali na začetku obdelave. Pravzaprav, ko se overitev s haškim žigom potrebna na koncu obdelave, to pomeni, da se najprej zaupa našim strokovnjakom, potem pa se nosi na pristojno sodišče. Toda v primeru, ko je ta overitev potrebna na začetku, se morate zavedati, da se poleg samega dokumenta prevaja tudi Apostille žig in potem se vse skupaj overja z žigom sodnega tolmača.

Iz ruskega v kitajski jezik prevajamo tudi vse poslovne in osebne dokumente, kot so: fakture, pogodbe, poslovne odločitve, sklepi o ustanovitvi pravne osebe, revizijska, finančna in letna poročila, ustanovitveni akt in statut podjetja oziroma osebna izkaznica, potni list, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter vse vrste dovoljenj, tako prometna kot tudi vozniška oziroma delovna in dovoljenja za prebivanje. Prav tako na zahtevo strank prevajamo tudi pravni red Evropske Unije vse vrste sodnih odločitev, sklepov, pritožb, tožb in sodb oziroma pooblastila za zastopanje, licence, certifikate in ostale pravne akte. Poleg vsega omenjenega na vašo zahtevo prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, oziroma: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih in številna druga potrdila, izjave in soglasja. Morate vedeti tudi to, da nam dokumente na prevajanje lahko prinesete osebno oziroma jih pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa s kurirsko službo.

Prevedene in overjene dokumente dobite ali na naslov ali pa pridete v našo poslovalnico, da jih osebno prevzamete, pri tem se storitev pošiljanja na naslov dodatno zaračunava, saj ni vračunana v osnovno cene. Plačate jo neposredno kurirju pri prevzemu, in to po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba.

Nujno prevajanje dokumentov se nanaša na vse situacije, ko je treba hitro reagirati in prevajanje dokumentov iz ruskega v kitajski jezik opraviti v posebej kratkem obdobju. Samo v takšnih primerih lahko dokumente skenirate in nam jih pošljete po elektronski pošti, da bi prevajalec in sodni tolmač lahko v celoti izpolnila vašo zahtevo. Razume se, da imate tudi v teh primerih dolžnost, da nam dostavite izvirnike na vpogled, toda poudarjamo, da to mora biti najhitrejši način dostave.

Prevajanje besedil iz ruskega v kitajski jezik

Prevajanje besedil iz ruskega v kitajski jezik je povezano z vsemi tistimi vsebinami, ki so namenjene plasiranju strokovnim krogom kot tudi s tistimi, ki bodo predstavljene javnosti. To pomeni, da naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo besedila, ki so povezana z: gradbeno industrijo, turizmom, ekologijo in varstvom okolja, komunikologijo, izobraževanjem, znanostjo, menedžmentom, medicino, farmacijo, marketingom, ekonomijo, psihologijo, sociologijo, filozofijo, politiko, pravom, financami, bančništvom in informacijskimi tehnologijami ter vsemi ostalimi vejami družbenih in naravoslovnih ved.

Iz ruskega v kitajski jezik prevajamo tudi beletrijo, romane, prozna in poetska dela kot tudi učbenike. V skladu z zahtevami strank lahko opravimo tudi storitev lekture in korekture oziroma redakcije tistih vsebin, ki so že prevedene, toda ne kakovostno. Korektor in lektor, ki bosta opravila to storitev, maksimalno spoštujeta vsa pravila prevajalske stroke, tako da ne dvomimo, da bodo zadovoljne celo najzahtevnejše stranke.

Iz ruskega v kitajski jezik pa prevajamo tudi časopisne članke kot tudi vsebine strokovnih, otroških in ilustriranih revij oziroma reklamne materiale. To pomeni, da poleg plakatov, reklamnih letakov in zloženk v relativno kratkem roku prevajamo tudi vizitke, PR članke, kataloge in brošure. Glede na to, da je področje marketinga eno od tistih, ki se zelo pogosto spreminjajo, ste lahko prepričani, da bodo prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi takšnih vsebin posebno pozornost namenili reklamnim sporočilom, ki jih bodo v skladu s pravili s področja marketinga ustrezno prilagodili kitajskemu jeziku in na ta način omogočili potencialnim strankam, ki jim je le-ta materni, da se seznanijo s storitvami in izdelki, ki se na ta način reklamirajo.

Prevajanje spletnih prodajaln iz ruskega v kitajski jezik

Čeprav stranke od nas iz ruskega v kitajski jezik najpogosteje zahtevajo prevajanje spletnih prodajaln, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi spletne strani in kataloge pa tudi programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program. Glede na to, da takšno prevajanje poleg znanja zahteva tudi profesionalni pristop, ste lahko prepričani, da vas pri nas pričakuje prevajanje vseh spletnih vsebin v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation), kar pa pomeni, da se bodo spletne strani oziroma prodajalne in katalogi zelo hitro znašli v samem vrhu iskanja, saj so pravilno prevedeni.

Poleg tega izvajamo tudi storitev tolmačenja iz ruskega v kitajski jezik, poleg simultanega smo specializirani tudi za šepetano in konsekutivno tolmačenje. Da bi lahko vrsto tolmačenje prilagodili zahtevam vašega dogodka, nam morate pravočasno obvestiti o številu udeležencev, prostoru, v katerem bo potekal pa tudi o njegovem trajanju oziroma konceptu same organizacije. Med drugim na vašo zahtevo omogočamo tudi najem opreme za simultano prevajanje.

Vsakdo, ki mu je iz ruskega v kitajski jezik potrebno prevajanje različnih video in zvočnih materialov, bo pri nas dobil kompletno obdelavo, ki vključuje tudi sinhronizacijo in podnaslavljanje. Poleg reklamnih sporočil, serij, zabavnih, informativnih, otroških in izobraževalnih oddaj prevajamo tudi risane, animirane, igrane in dokumentarne filme.

Cena prevajanja iz ruskega v kitajski jezik

  • Iz ruskega v kitajski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!