Prevajanje iz ruskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford ima v bogati ponudbi storitev, ki jih ponuja svojim strankam tudi prevajanje iz ruskega v poljski jezik, zahvaljujoč temu, ker so v naši ekipi prevajalci in strokovni tolmači zadolženi za obdelavo materialov v teh dveh jezikih. Poleg dokumentov in razpisne, gradbene, tehnične in medicinske dokumentacije, oni obdelujejo tudi vse ostale vrste vsebin. S tem mislimo predvsem na reklamna sporočila, serije pa tudi filme vseh žanrov (igrani, animirani, dokumentarni, risani) kot tudi informativne, zabavne, otroške in ostale vrste oddaj. Storitev obdelave video in zvočnih vsebin vključuje tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo, tako da stranke v relativno kratkem roku dobijo kompletno obdelane vsebine, pripravljene za prikazovanje v kinematografih oziroma na spletu, televiziji ali radijskih postajah. Prav tako iz ruskega v poljski jezik prevajamo tudi vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem spleta, kot so spletne prodajalne in katalogi, programska oprema (programi in aplikacije) ter spletne strani. Pri obdelavi teh vsebin prevajalci in sodni tolmači spoštujejo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki imajo za cilj čim boljše pozicioniranje prevedenih spletnih strani in drugih vsebin v okviru globalnega iskanja.


Prevajanje iz ruskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v ruski jezik

Poleg tega na zahtevo strank prevajamo tudi materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so brošure, reklamni letaki, zloženke, plakati, PR članki, katalogi in vizitke. Iz ruskega v poljski jezik prav tako prevajamo tudi besedilne vsebine različne dolžine, tematike in namena, poleg tistih, katerih tema je povezana s področji turizma, ekonomije in prava, obdelujemo tudi vsebine, ki so povezane z: marketingom, komunikologijo, filozofijo, gradbeno industrijo, informacijskimi tehnologijami, ekologijo in varstvom okolja, izobraževanjem, medicino, znanostjo, psihologijo in številnimi drugimi vejami, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Če stranke organizirajo določen dogodek, bomo na njihovo zahtevo poleg najem opreme za simultano tolmačenje zagotovili tudi tolmačenje iz ruskega v poljski jezik. Čeprav je simultano tolmačenje zelo pogosto zastopano, so naši prevajalci in sodni tolmači usposobljeni tudi za šepetano in konsekutivno tolmačenje. Vse navedene vrste tolmačenja so primerne za točno določene vrste dogodkov, tako da nas morate pravočasno obvestiti o podrobnostih, povezanih z njegovo organizacijo, kot so število udeležencev, podatki o prostoru, v katerem bo dogodek potekal in o trajanju. Storitev redakcije vseh tistih dokumentov in ostalih vrst materialov, ki jih je nekdo že prevedel, bosta opravila lektor in korektor Akademije Oxford, in to ob maksimalnem spoštovanju prevajalske stroke.

Iz ruskega v poljski jezik prevajamo tudi vse vrste dokumentov pa tudi gradbeno, medicinsko, tehnično in razpisno dokumentacijo, oziroma: zdravniške izvide, gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številne druge dokumente pa tudi vse vrste certifikatov in licenc, pooblastila za zastopanje, pravni red Evropske Unije, pogodbe oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze in ostale sodne odločitve, pritožbe, tožbe in sklepe. Na vašo zahtevo iz ruskega v poljski jezik obdelujemo oziroma prevajamo ter overjamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so: potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, diplome in dodatki k diplomam, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstveni patenti in številni drugi dokumenti, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjem znanosti in izobraževanja.

Prevajalci in sodni tolmači v skladu za vašimi zahtevami prav tako obdelujejo tudi osebno oziroma poslovno dokumentacijo. Potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje so samo nekateri od osebnih dokumentov, za katere lahko dobite prevajanje iz ruskega v poljski jezik in overitev sodnega tolmača. Poleg tega obdelujemo tudi tiste dokumente, ki so povezani s poslovanjem, tako podjetja kot tudi podjetnika, iz ruskega v poljski jezik med drugim prevajamo tudi: sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, finančna poročila, bilance uspeha, fakture, revizijska poročila, bilance stanja, poslovne odločitve, letna poročila, pogodbe in ostale dokumente te vrste.

Potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stalni zaposlitvi ter soglasje za zastopanje sodijo med dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, ki jih prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, v skladu z vašimi zahtevami prevajajo in overjajo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Vse vsebine, za katere ni treba opraviti overitve, lahko skenirane pošljete po elektronski pošti, dokumente pa morate osebno prinesti v poslovalnico ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma po kurirski službi. Ko gre za dostava obdelanih materialov, je ta v veliki meri odvisna od tega, ali je potrebna overitev, ali ne. Namreč za tiste vsebine, za katere ni potrebna overitev, je pošiljanje mogoče po elektronski pošti, če strankam to tako ustreza, dokumente pa prevzemate ali osebno ali pa jih dobite na domači naslov. V zvezi z dostavo obdelanih dokumentov morate vedeti tudi to, da se storitev pošiljanja na naslov zaračunava v skladu s cenikom kurirske službe, ki vam dostavlja pošiljko, plačilo pa poteka pri prevzemanju. Pošiljanje dokumentov po elektronski pošti je možno samo v primerih, ko vam je njihovo prevajanje iz ruskega v poljski jezik potrebno v posebno kratkem roku, saj je to edini način, da prevajalec in sodni tolmač izpolnita vaše zahteve in vam omogočita, da prevod dobite v navedenem roku. To, kar morajo vedeti vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov, je povezano z overitvijo s haškim Apostille žigom, ki je potrebna samo za določene dokumente in v nobenem primeru ni v pristojnosti naših strokovnjakov. Iz tega razloga se morajo stranke same pozanimati o tem, ali je overitev s haškim žigom potrebna tudi za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz ruskega v poljski jezik in na kakšen način. V večini primerov je overitev s haškim žigom potrebna šele tedaj, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom, toda obstajajo tudi dokumenti, pri katerih se najprej opravi overitev z Apostille žigom, zatem pa se dokumenti pa tudi ta žig prevajajo in overjajo s strani sodnega tolmača.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz ruskega v poljski jezik

Zahvaljujoč dejstvu, da so člani naše ekipe tudi prevajalci in sodni tolmači, vam lahko ponudimo tudi prevajanje delovnega dovoljenja iz ruskega v poljski jezik pa tudi njegovo overitev. Na ta način boste dobili dokument, ki je pravno veljaven in ga lahko uporabljate enako kot vsak drug izvirni dokument. Poleg delovnega dovoljenja iz ruskega v poljski jezik prevajamo tudi ostale osebne dokumente, kot so: izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, potni list, dovoljenje za prebivanje, vozniško in prometno dovoljenje kot tudi potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in ostale dokumente te vrste. Poleg njih obdelujemo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste pogodb, pooblastilo za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale sodne sklepe, tožbe, odločitve, pritožbe in sodne kot tudi licence in certifikate.

Potrdila, izjave in soglasja oziroma dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelajo v najkrajšem roku (potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu). Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja ali podjetnika, kot so: finančna, letna in revizijska poročila, ustanovitveni akti podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, pogodbe, statut podjetja in številni drugi dokumenti te vrste. Imejte na umu, da je overitev s strani sodnega tolmača zelo pomembna, tako da je treba spoštovati tudi uradni postopek, kar pomeni, da ste nam dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal s prevodi. Če se ugotovi, da med njima obstaja razlika, predlagamo storitev redakcije vsebine, ki jo prav tako lahko dobite v naši poslovnici.

Haški Apostille žig je svojevrstna nadoveritev, ki je potrebna samo za določene dokumente. Glede na to, da prevajalec in sodni tolmač nista pristojna zanjo, ste se o tem dolžni sami pozanimati na pristojnem sodišču. Ko izveste, da je za konkretni dokument potrebna tudi ta overitev, morate vprašati tudi to, ali ta poteka pred ali po obdelavi s strani naših strokovnjakov. Prav tako morate imeti na umu tudi to, da se v primeru, ko je overitev dokumenta z Apostille žigom potrebna na samem začetki obdelave, prevajata tako dokument kot tudi sam žig, pa proces lahko traja malce dlje, kot v primeru, ko je overitev potrebna po končnem prevajanju in overitvi sodnega tolmača.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz ruskega v poljski jezik

Iz ruskega v poljski jezik prevajamo tudi diplome in dodatke diplomi kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju pa tudi predmetnike in programe fakultet, prepise ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole. Naši sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela oziroma znanstvene patente. Poleg tega pa prevajamo tudi razpisno oziroma gradbeno, tehnično in medicinsko dokumentacijo ter dokumente, ki jo sestavljajo (specifikacija farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, gradbeni projekti, navodila za uporabo, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, deklaracije izdelkov in druge).

Poleg storitev, ki so usmerjene na prevajanje v pisani obliki, so v naši ekipi tudi sodni tolmači in prevajalci, ki zagotavljajo storitve tolmačenja iz ruskega v poljski jezik, tako da poleg konsekutivnega in simultanega izvajajo tudi šepetano tolmačenje. Na zahtevo strank pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje po zelo ugodnih cenah. Izdelava ponudbe za storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov zahteva, da nam dostavite vse potrebne informacije o dogodku, ki ga organizirate, kar pomeni, da so nam potrebni podatki o številu udeležencev, predvidenem trajanju in prostoru, v katerem bo potekal ter o sami organizaciji.

Prevajanje reklamnih vsebin iz ruskega v poljski jezik

Iz ruskega v poljski jezik prevajamo tudi vse vrste reklamnih vsebin, kot so so zloženke, plakati, PR članki, katalogi, brošure in celo vizitke. Da bi bilo prevajanje reklamnih materialov profesionalno opravljeno, se mora sporočilo, ki ga vsebujejo, na najboljši način prilagoditi ciljanemu jeziku, kar je v tej kombinaciji poljski. Tako se bodo številne potencialne stranke, ki jim poljski jezik materni, lahko seznanile s storitvami in izdelki, ki se reklamirajo.

Prav tako se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvali tudi s storitvijo kompletne obdelave vseh video in zvočnih materialov, ki poleg njihovega prevajanja iz ruskega v poljski jezik vključuje tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje, vse v skladu z zahtevami strank. To se ne nanaša samo na igrane, dokumentarne, risane in animirane filme, ampak tudi na zabavne, otroške, izobraževalne in informativne oddaje oziroma na reklamna sporočila in serije, ki se bodo zelo hitro po koncu obdelave lahko plasirale povosod, kjer je to potrebno.

Prevajanje besedil s področja politike iz ruskega v poljski jezik

Ne glede na to, ali vam je iz ruskega v poljski jezik potrebno prevajanje besedil s področja politike ali iz kateregakoli drugega področja, ste lahko prepričani, da vas pri nas pričakuje maksimalno profesionalna in kvalitetna storitev. Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford zelo usposobljeni in dovolj splošno izobraženi in izkušeni, tako da lahko prevajajo besedila iz kateregakoli področja. A gradbena industrija, ekologija in varstvo okolja, farmacija, turizem, medicina, filozofija, znanost in izobraževanje, ekonomija, pravo in bančništvo, komunikologija, finance, marketing, menedžment kot tudi vse ostale veje naravoslovnih in družbenih ved so področja, s katerimi je lahko povezana njihova tema. Poleg tega iz ruskega v poljski jezik prevajamo tudi učbenike pa tudi književna dela, tako prozo in poezijo kot tudi beletrijo in romane. V skladu z zahtevami strank obdelujemo tudi otroške, strokovne, ilustrirane in številne druge vrste revij kot tudi časopisne članke. Prav tako iz ruskega v poljski jezik prevajamo tudi vse vrste materialov, ki so povezani s področjem informacijskih tehnologij, kar pomeni da v relativno kratkem roku polega spletnih strani prevajamo tudi programsko opremo (programe in aplikacije) oziroma vsebino spletnih katalogov in prodajaln. Posebej poudarjamo, da pri obdelavi takšnih materialov naši sodni tolmači in prevajalci spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja so zelo pomembna, da bi prevedene vsebine, ki dobro kotirajo v okviru globalnega spletnega iskanja.

Cena prevajanja iz ruskega v poljski jezik

  • Iz ruskega v poljski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!