Prevajanje iz ruskega v flamski jezik


Konkretna storitev je na razpolago v obeh različicah, glede na to, da se lahko izvede prevajanje dokumentov iz ruskega v flamski jezik oziroma vseh ostalih vsebin v pisani obliki, toda prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov.

Kompletna obdelava dokumentov je na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, glede na to, da ti strokovnjaki izvajajo, tako prevajanje v dani različici jezikov kot tudi overitev vsakega dokumenta. Če smo natančni, zapriseženi sodni tolmač dolžni svoj žig postavi izključno na tisti predhodno prevedeni dokument, za katerega se prepriča, da je popolnoma enak kot tudi izvirni. Da bi to lahko storil, mora poleg sebe imeti tudi izvirnike, ki jih stranke predhodno dostavijo.

Predvidena je ali osebna dostava izvirnih dokumentov v poslovalnico te institucije ali pošiljanje, tako preko kurirske službe kot tudi s priporočeno poštno pošiljko.


Prevajanje iz ruskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v ruski jezik

Seveda lastnik dokumentov izbere, katera od ponujenih možnosti mu bolj ustreza za prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov. Prva vključuje njegov osebni prihod v poslovalnico in prevzemanje, druga pa se nanaša na storitev, ki jo zagotavlja služba za dostavo. Ker kompletno obdelane dokumente dostavi na naslov stranke, kurirska služba to storitev morati tudi zaračunati, sa ta ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov.

Omenjeni strokovnjaki se trudijo, da čim prej obdelajo katerikoli dokument, toda kljub vsemu izpolnjujejo zahteve vsaki stranki, ki ju je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz ruskega v flamski jezik. Način dostave vsebin na obdelavo je v tem primeru nekoliko drugačen, saj je dovoljeno, da stranka dokumente najprej pošlje na elektronski naslov, toda vsekakor je dolžan, da takoj po tem na vpogled pošlje ali prinese izvirnike.

Tako vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar so v večini primerov različne vrste soglasij, izjav in potrdil, sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov obdelajo tudi vsebino, tako tehnične in poslovne kot tudi razpisne oziroma medicinske in gradbene dokumentacije.

Prav tako ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz ruskega v flamski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov oziroma dokumente, ki so povezani s področji sodstva ali prava pa tudi tiste, ki se tičejo izobraževanja ter znanosti.

Postavljanje tako imenovanega Haškega žiga na katerikoli dokument mora biti izvedeno v skladu s pravili, toda pri tem moramo posebej poudariti, da overitev Apostille žigom, kot ga tudi imenujejo, ni v pristojnosti omenjenih strokovnjakov. Zato je tudi pomembno, da vsaka stranka pravočasno pridobi tudi informacije o tem oziroma kontaktira z namenskimi službami pri okrožnem sodišču v svojem mestu, saj je v njihovih rokah pristojnost za izvedbo te vrste overitve.

Vse ostale materiale, za katere stranka zahteva neposredno prevajanje iz ruskega v flamski jezik, ima pravico poslati na veliko hitrejši način oziroma po elektronski pošti. V principu je predvideno, da stranke vse takšne vsebine prevzamejo na enak način, seveda pa imajo tudi številne druge možnosti, o katerih dodatne informacije dobijo neposredno v okviru te institucije.

Poleg časopisnih člankov, revij in učbenikov oziroma književnih del, prevajalci in sodni tolmači obdelajo, tako marketinške materiale kot tudi strokovne pa tudi poljudne besedilne vsebine.

Na razpolago je tudi storitev optimizacije spletnih vsebin, ki vključuje uporabo orodij, poznanih pod imenom Search Engine Optimisation oziroma skrajšano SEO. Posebej poudarjamo, da pri obdelavi, ne samo filmov, ampak tudi oddaj, reklamnih sporočil in serij oziroma vseh ostalih video in zvočnih vsebin, ta institucija interesentom zagotavlja tudi dve dodatni storitvi. Gre za to, da je strankam na razpolago storitev sinhronizacije pa tudi strokovnega podnaslavljanja vseh takšnih vsebin ter na ta način stranke občutno prihranijo čas, ker na enem mestu dobijo zvočne in video materiale, ki so pripravljeni za predstavitev poslušalcem oziroma gledalcem.

Dolžni smo omeniti tudi to, da je za katerikoli dogodek lahko uporabljeno, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz ruskega v flamski jezik. Storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje, je prav tako na razpolago vsaki stranki, seveda pod pogojem, da sodni tolmači in prevajalci za konkretni dogodek uporabijo prav to vrsto tolmačenja. Pomembno je, da so seznanjeni z absolutno vsakim detajlom, ki se nanaša na organizacijo same manifestacije, da bi lahko izbrali ustrezno vrsto tolmačenja. Zato je pred vsako stranko tudi uradno postavljena zahteva, da jih informira, tako o številu udeležencev kot tudi o točni lokaciji prirejanja dogodka oziroma o tem, koliko ur ali dni je organizator predvidel, da bo ta trajal. Prav na podlagi vseh teh parametrov se tudi odloča, katera od omenjenih vrst tolmačenj na najboljši možni način izpolni zahteve, tako vseh udeležencev kot tudi organizatorja te manifestacije.

Za izvedbo storitev redakcije so zadolženi korektorji in lektorji te institucije, pri tem pa slabo obdelane vsebine usklajujejo z izvirniki in pravili, ki veljajo v okviru ciljnega jezika.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz ruskega v flamski jezik

Če stranka v tej jezični različici zahteva prevajanje za katerikoli osebni dokument, ji profesionalni prevajalci in sodni tolmači omogočajo njegovo kompletno obdelavo.

Gre za to, da se najprej izvede neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz ruskega v flamski jezik in potem tudi overitev, kar pomeni, da stranka dobi kompletno obdelano in potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti ter potni list in potrdilo o državljanstvu oziroma prometno in dovoljenje za prebivanje, zatem osebno izkaznico in delovno kot tudi vozniško dovoljenje ter vse ostale osebne dokumente. Vse tako obdelane vsebine lahko uporablja enako kot tudi katerikoli drugi pravno veljaven dokument, saj žig sodnega tolmača potrjuje, da je prevod zvest izvirniku.

Zahteva se, da vsak interesent na vpogled dostavi izvirne dokumente, ker ima omenjeni strokovnjak dolžnost, da jih primerja s prevedenimi vsebinami in ugotovi, ali med njimi obstajajo razlike.

Glede na to, da je na razpolago tudi samo storitev overitve dokumentov in ko stranke dostavljajo že prevedene vsebine, se včasih lahko zgodi, da prevod ne ustreza izvirniku. Tedaj zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvedejo redakcijo in šele potem ko lektorji in korektorji izvedejo to storitev, bo opravljena overitev in dokumenti bodo ustrezno obdelani.

Edino, kar lahko malce ovira ta postopek, je overitev z Apostille žigom, za katero omenjeni strokovnjaki niso pooblaščeni. Drugačno ime tega žiga je Haški, pristojnost pa imajo namenski oddelki okrožnih sodišč naše države, pa bi bilo dobro, da vsaka stranka najprej kontaktira z njimi in se podrobno pozanima o postopku, ki je poznan kot nadoveritev in je povezan s postavljanjem tega žiga na dokumente.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, pri čemer izvajajo prevajanje izjav, potrdil in soglasij iz ruskega v flamski jezik. Predvideno je, da takoj po tem izvedejo primerjanje prevedenih dokumentov te vrste z izvirniki, potem pa lahko pristopijo postopku overitve ter takšnim vsebinam zagotovijo veljavnost z vidika zakona.

Poleg že omenjenih dokumentov, zaposleni te institucije obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij. Najprej moramo omeniti, da so specializirani tudi za kompletno obdelavo specifikacij farmacevtskih izdelkov ter dokumentacije o medicinskih izdelkih in zdravniških izvidov, seveda pa je na razpolago tudi neposredno prevajanje navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka iz ruskega v flamski jezik pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki so uvrščeni v medicinsko dokumentacijo.

Prav tako kompletno obdelujejo tudi tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugi dokumenti iz sestave ene od njih) in predvideno je, da lahko na zahtevo prevedejo oziroma overijo tudi vse vrste poslovnih poročil, kot so na primer letna, revizijska in finančna, zatem ustanovitveni akt podjetja in poslovne odločitve ter sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture in statut podjetja kot tudi vsak drugi dokument, ki se obravnava kot del poslovne dokumentacije, glede na to, da je povezan s poslovanjem ali določene pravne osebe ali zasebnih podjetnikov.

Vse tiste dokumente, ki so povezani s področjem znanosti sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank kompletno obdelajo in poleg prevajanja rezultatov znanstvenih raziskav iz ruskega v flamski jezik so specializirani tudi za kompletno obdelavo znanstvenih patentov in del ter številnih drugih vsebin s področij znanosti.

Prav tako bo izpolnjena zahteva posameznikov, ki se nanaša na obdelavo dokumentov s področja izobraževanja (prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, seminarske naloge, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet in drugi) pa tudi tistih, ki so povezani, tako s področjem sodstva kot tudi s področjem prava (certifikati, sklepe o razvezi zakonske zveze, pooblastilo za zastopanje, sodne sklepe, pogodbe, pritožbe, licence, tožbe, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije in katerikoli drugi pravni akt).

Prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz ruskega v flamski jezik

Tako besedila, ki so povezana s področjem naravoslovnih ved kot tudi tista, ki se nanašajo na katerokoli vejo družboslovnih znanstvenih disciplin, sodni tolmači in prevajalci, ko to stranka zahteva, kombinaciji prevedejo v dani jezični.

Vsekakor je na razpolago tudi neposredno prevajanje književnih del iz ruskega v flamski jezik, pri čemer zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelujejo, tako beletrijo in romane oziroma katerekoli prozno književno delo kot tudi pesmi, pesnitve oziroma vsako delo s področja poezije.

Časopisne članke različne tematike pa tudi učbenike kot tudi vsebino strokovnih, ilustriranih in otroških ter številnih drugih vrst revij ti strokovnjaki prav tako prevajajo, kadar se to od njih zahteva.

Sicer so specializirani tudi za zagotavljanje storitve tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji, navedena institucija pa pod izjemno ugodnimi pogoji ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ker prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo vse tri vrste tolmačenj, bo na podlagi podatkov o samem dogodku, ki jih stranka dostavi, tudi opredeljeno, ali je treba izvesti konsekutivno ali šepetano oziroma simultano tolmačenje iz ruskega v flamski jezik. Toda najbolj pomembno je, da se posredujejo podatki o tem, koliko bo manifestacija trajala oziroma koliko oseb bo tedaj prisotno, toda vsekakor je zaželeno, da stranka te strokovnjake seznani tudi z mestom, na katerem bo potekala, in sicer v smislu, da jih seznani z osnovnimi značilnostmi lokacije. Šele po tem bo lahko sestavljena ponudba oziroma odločeno, katera od vseh vrst storitve bo uporabljena, da bi bila in organizator in vsak udeleženec v celoti zadovoljna.

Materiale, ki se uporabljajo pri reklamiranju storitev in izdelkov oziroma dela določenega podjetja ali nekega dogodka, člani ekipe te institucije na zahtevo strank prevedejo v tej različici jezikov.

Ker so korektorji in lektorji prav tako zaposleni v okviru te specializirane institucije, jih interesenti lahko zadolžijo, če jim je potrebna redakcija materialov katerekoli vrste. Pravzaprav se ta storitev uporablja, ko je prevajanje iz ruskega v flamski jezik izvedeno, toda opazne so določene pomanjkljivosti v teh materialih. Ti strokovnjaki se tedaj potrudijo, da vse te pomanjkljivosti najprej najdejo in jih po tem tudi popravijo v skladu s pravili flamskega jezika in izvirniki.

Na podlagi postavljenih zahtev posameznikov lahko prevajamo tudi filme vseh vrst in žanrov, ne glede na to, ali gre za igrane ali animirane oziroma risane ali dokumentarne. Prav tako so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za obdelavo reklamnih sporočil, informativnih in otroških oddaj, zatem serij in oddaj zabavnega ter izobraževalnega značaja pa tudi številnih drugih video in zvočnih materialov. V okviru te institucije stranka lahko dobijo tudi storitev, tako sinhronizacije vseh takšnih vsebin kot tudi njihovega podnaslavljanja.

Posebej želimo omeniti tudi to, da izvajamo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz ruskega v flamski jezik pa tudi številnih drugih vsebin, ki so ali dostopne na spletu ali pa se tičejo računalništva. S tem mislimo, tako na aplikacije različnih vrst kot tudi na vsebino spletnih prodajaln oziroma na spletne kataloge in programe pa tudi številne druge spletne materiale. Da bi stranka dobila kompletno obdelavo takšnih vsebin, prevajalci in sodni tolmači poskrbijo za implementacijo tako imenovanih orodij SEO (Search Engine Optimisation) in jih v skladu s pravili optimizirajo oziroma uskladijo z zahtevami iskanja na spletu. Vse to pripelje do precej boljšega kotiranja konkretnih vsebin in posredno vpliva tudi na poboljšanje poslovanja.

Cena prevajanja iz ruskega v flamski jezik

  • Iz ruskega v flamski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!