Prevajanje iz ruskega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Prevajanje različnih vrst vsebin iz ruskega v slovaški jezik prav tako sodi med storitve, ki jih ponujajo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford. Poleg različnih vrst dokumentacije oziroma dokumentov obdelujemo tudi številne druge vsebine, od časopisnih člankov, preko knjig in učbenikov, pa do reklamnih materialov in spletnih strani. Prav tako ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje oziroma storitev tolmačenja, ki poleg simultanega in konsekutivnega vključuje tudi šepetano tolmačenje. Pri nas lahko dobite in storitev redakcije vseh tistih vsebin, ki jih je nekdo že prevedel iz ruskega v slovaški jezik, ki pa ni izpolnil zahtev kakovosti.

Če vas zanima prevajanje dokumentov iz ruskega v slovaški jezik, zelo pomembno je vedeti tudi to, da pri nas dobite kompletno storitev oziroma prevajanje in overitev dokumentov z žigom zapriseženega sodnega tolmača, s čimer vaš dokument dobi pravno veljavnost. Prav iz teh razlogov je pomembno, da nam dostavite tudi izvirne dokumente na vpogled, tako da bi sodni tolmač lahko izpolnil z zakonom določen postopek, kar pomeni, da primerja prevedene in izvirne dokumente, saj se overjajo samo tisti, med katerimi ne obstaja nikakršna razlika. Če se pa zgodi, da med njimi obstaja razlika, se izvaja redakcija prevoda, s čimer se doseže enakost izvirniku, potem pa se se dokument lahko tudi brez težav overi. Dokumente na prevajanje dostavljate ali osebno, v poslovalnico Akademije Oxford ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma s kurirsko službo. Obdelane materiale vam dostavljamo na naslov ali pa jih prevzamete osebno, toda dostava na naslov predstavlja dodatno storitev, pa se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom kurirske službe. Plačilo morate opraviti pri prevzemu neposredno kurirju.

Da bi nam dokumente lahko poslali skenirane na elektronski naslov, vam prevajanje mora biti potrebno v zelo kratkem roku. Čeprav je samo tedaj dovoljeno pošiljanje dokumentov na ta način, ste tudi v tem primeru dolžni, da naknadno dostavite izvirnike ob maksimalnem spoštovanju roka, ki je določen. Obstaja še ena stvar, na katero morate biti posebej pozorni, če vas zanima prevajanje dokumentov iz ruskega v slovaški jezik, ki je povezana s haškim Apostille žigom. Za to vrsto overitve so pristojni sodni organi Republike Slovenije, le-ta pa je potrebna samo za določene dokumente in to poleg prevajanja in overitve sodnih tolmačev. Glede na to, da se overitev z Apostille žigom najpogosteje opravlja po njihovi obdelavi, kar pomeni, da dokument najprej prinesete v Prevajalski center Akademije Oxford, potem pa ga odnesete na sodišče, da bi se opravila overitev s haškim žigom. Pogosto se tudi najprej opravi overitev s haškim žigom, zatem pa se prevajata tako žig kot tudi dokument, pa se na koncu overja tudi s strani sodnih tolmačev. Da bi privarčevali svoj čas in denar, morate to informacijo zahtevati v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu, ki je zanjo pristojen.


Prevajanje iz ruskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v ruski jezik

Poleg tega, da iz ruskega v slovaški jezik prevajamo tako vse osebne (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniško in prometno dovoljenje, delovno in dovoljenje za prebivanje, potni list in druga) kot tudi poslovne dokumente (pogodbe, poslovne odločitve, fakture, ustanovitveni akt in statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravnih oseb, finančna, revizijska, letna in druge vrste poročil), na vašo zahtevo obdelujemo tudi sodne sklepe in odločitve oziroma sodbe, tožbe in pritožbe kot tudi pravni red Evropske Unije, certifikate, soglasja za zastopanje ter licence, različne vrste pogodb in številne druge pravne akte.

Na zahtevo strank prav tako prevajamo tudi vse vrste potrdil, soglasij in izjav oziroma dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim službam, poleg potrdila o stanju računa v banki in o rednih dohodkih, pa iz ruskega v slovaški jezik prevajamo tudi: potrdila o stalni zaposlitvi, potrdila o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdila o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti in številne druge osebne dokumente.

Poleg vsega omenjenega iz ruskega v slovaški jezik prevajamo tudi tiste dokumente, ki so povezani s področjema znanosti oziroma izobraževanja, kot so: predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, znanstvena dela kot tudi rezultati znanstvenih raziskav oziroma diplomske in seminarske naloge, znanstveni patenti kot tudi diplome in dodatki k diplomi in ostale dokumente, ki so povezani z omenjenimi področji. Čeprav prevajamo vse vrste dokumentacije, posebej poudarjamo medicinsko, tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo, tako da pri lahko dobite prevajanje iz ruskega v slovaški jezik za naslednje dokumente: gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, zdravniške izvide ter ostale dokumente, ki so povezani, tako s področjem gradbene industrije kot tudi s področjema medicine in farmacije.

Poleg prevajanja dokumentov in ostalih vsebin, ki poteka v pismeni obliki, se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvali tudi s strokovnjaki, ki so posebej usmerjeni na zagotavljanje storitev tolmačenja iz ruskega v slovaški jezik, kar pa je povezano tako s šepetanim in simultanim kot tudi s konsekutivnim tolmačenjem. Prav tako v skladu s potrebami dogodka, ki ga organizirate in vašimi zahtevami, pod ugodnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Pri nas pa lahko dobite tudi storitev redakcije materialov, za katero so v naši ekipi zadolženi profesionalni lektorji in korektorji.

Ponujamo Vam tudi kompletno obdelavo video in zvočnih vsebin, kot so serije, reklamna sporočila pa tudi filmi (dokumentarni, risani, animirani, igrani in drugi) kot tudi vse vrste oddaj, od otroških preko zabavnih in informativnih, pa do izobraževalnih. Poleg prevajanja iz ruskega v slovaški jezik ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo.

Naši sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo prav tako obdelujejo tudi tiste materiale, ki so ozko povezani s področjem marketinga, kot so: PR članki, katalogi, plakati, zloženke, brošure in vizitke. Poleg njih pa maksimalno strokovno in profesionalno prevajamo tudi razne vrste vsebin, povezanih s področjem informacijskih tehnologij in to predvsem spletne strani oziroma spletne prodajalne in kataloge ter programsko opremo (programe in aplikacije). Profesionalno prevajanje v tem primeru vključuje tudi maksimalno spoštovanje vseh SEO pravil (Search Engine Optimisation), ki so zelo pomembna za pozicioniranje prevedenih vsebin na spletu.

Prevajanje književnih del (romani, poezija, proza, beletrija) in učbeniki, prav tako sodi med storitve, ki jih ponujamo, na zahtevo strank pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi različne vrste revij, tako otroške kot tudi ilustrirane pa tudi strokovne ter časopisne članke. Iz ruskega v slovaški jezik prav tako prevajamo vse vrste besedil, poleg tistih, katerih tema je povezana z znanostjo in izobraževanjem, filozofijo, sociologijo in psihologijo obdelujemo tudi tiste vsebine, ki so povezane z: gradbeno industrijo, ekologijo in varstvom okolja, marketingom, bančništvom, medicino, ekonomijo, menedžmentom, farmacijo, znanostjo, financami, sociologijo in psihologijo, informacijskimi tehnologijami in številnimi drugimi vejami družbenih in naravoslovnih ved.

Prevajanje tehnične dokumentacije iz ruskega v slovaški jezik in overitev sodnih tolmačev

Iz ruskega v slovaški jezik pa prevajamo tudi tehnično dokumentacijo, ki jo zatem overjamo z žigom sodnega tolmača, kot tudi gradbeno, razpisno in medicinsko dokumentacijo, to je: deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, gradbene projekte, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številne druge dokumente, ki sodijo med navedene vrste dokumentacij.

Poleg tega prevajamo tudi vse tiste dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetja ali posameznika oziroma z znanostjo in izobraževanjem kot tudi osebne dokumente ter različne vrste izjav, potrdil in soglasij. Na zahtevo strank prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, vse vrste pogodb, sodne sklepe, tožbe, pritožbe, sodbe in odločitve oziroma soglasja za zastopanje, licence, certifikate in ostale pravne akte. Prav tako prevajamo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen kot tudi potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplome in dodatke k diplomi pa tudi diplomske, znanstvene in seminarske naloge ter znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav kot tudi ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s tema dvema področjema.

Če rečemo, da iz ruskega v slovaški jezik pri nas lahko dobite prevajanje za vse dokumente, mi to tudi mislimo, saj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, poleg osebne izkaznice, potnega lista, potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču, prevajajo tudi: izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), prometno in vozniško, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje pa tudi številne druge osebne dokumente. Poleg tega na zahtevo strank prevajamo tudi tiste dokumente, ki so povezani z vašim poslovanjem, kot so: sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt in statut podjetja, vse vrste poslovnih poročil (revizijska, finančna, letna in druga), bilance stanja in uspeha, fakture, poslovne odločitve in pogodbe ter ostale potrebne dokumente.

Potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in potrdilo o stalni zaposlitvi so samo nekateri od dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, za katera vam ponujamo prevajanje iz ruskega v slovaški jezik. Posebej poudarjamo, da naše stranke poleg prevajanja omenjenih in številnih drugih dokumentov dobijo tudi njihovo overitev z žigom zapriseženih sodnih tolmačev, s čimer dobijo dokument, ki je popolnoma pravno veljaven.

Edina obveznost, ki jo imajo naše stranke je v tem, da spoštujejo način pošiljanja dokumentov oziroma nam dostavijo izvirne dokumente na vpogled kot tudi, da na pristojnem sodišču opravijo potrebno preverjanje o haškom Apostille pečatu. Ta žig je potreben samo za določene dokumente, za te vrste overitve pa prevajalec in sodni tolmač nista pristojna, tako da informacije lahko dobite samo v okviru okrožnih sodišč v naši državi. Če izveste, da se za vaš dokument zahteva haški žig, morate vprašati tudi to, kdaj se le-ta opravi oziroma ali poteka na začetku ali pa po obdelavi dokumentov s strani naših strokovnjakov. Imejte na umu tudi to, da proces, pri katerem overitev z Apostille žigom poteka na začetku, traja malo dlje, saj se tedaj prevajata tako žig kot tudi sam dokument, potem pa se vse skupaj tudi overja s strani sodnih tolmačev.

Prevajanje filmov iz ruskega v slovaški jezik

Prevajanje filmov iz ruskega v slovaški jezik vključuje tudi njihovo kompletno obdelavo oziroma podnaslavljanje in sinhronizacijo. Poleg filmov v tej jezični kombinaciji obdelujemo tudi vse vrste serij, reklamna sporočila oziroma zabavne, informativne, otroške, izobraževalne in številne druge vrste oddaj. Prav tako na vašo zahtevo prevajamo tudi književna dela različnih žanrov, tako romane in beletrijo kot tudi prozna in poetska dela ter učbenike in različne vrste revij. Poleg otroških in ilustriranih, prevajamo tudi strokovne revije kot tudi časopisne članke.

Na vašo zahtevo prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi besedilne materiale različne vsebine, tematike in obsežnosti. Psihologija, gradbena industrija, turizem, informacijske tehnologije, ekonomija, bančništvo, ekologija in varstvo okolja, farmacija, izobraževanje, marketing, znanost, komunikologija, filozofija, menedžment in številne druge veje družbenih in naravoslovnih ved, so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana njihova tema. Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi vse vrste reklamnih materialov, kot so zloženke, plakati in brošure oziroma PR članki, vizitke in katalogi storitev ali izdelkov. Da bi izpolnili osnovno nalogo prevajanja iz ruskega v slovaški jezik oziroma osnovni cilj obdelave takšnih materialov, bodo poskrbeli za to, da reklamno sporočilo sporočilo, ki ga le-te vsebujejo, prilagodijo govorcem slovaškega jezika, ki se bodo na ta način uspeli z določenim izdelkom ali storitvijo.

Simultano tolmačenje iz ruskega v slovaški jezik

V primeru simultanega tolmačenja iz ruskega v slovaški jezik, je dejstvo, da je le-to v praksi najbolj zastopano, toda naši prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za druge vrste tolmačenja, na prvem mestu za tako imenovano šepetano tolmačenje ter za konsekutivno. Čeprav je simultano najpogosteje prisotno v praksi, moramo omeniti tudi to, da se vse navedene vrste tolmačenja iz ruskega v slovaški jezik izvajajo za točno določeno vrsto dogodka, tako da je od njegove organizacije oziroma števila udeležencev, prostora, v katerem bo potekal kot tudi trajanja odvisno, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena. Za pripravo ponudbe o tej vrsti storitve nam morate dostaviti vse omenjene podatke, če pa se pojavi potreba, lahko organiziramo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Poleg te storitve Prevajalski center Akademije Oxford zainteresiranim strankam ponuja tudi lekturo ter korekturo že prevedenih vsebin. Zanjo sta zadolžena profesionalni lektor in korektor, ki bosta v kratkem roku opravila redakcijo vseh teh materialov in to v celoti v skladu s pravili prevajalske stroke.

Cena prevajanja iz ruskega v slovaški jezik

  • Iz ruskega v slovaški je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!