Prevajanje iz ruskega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Prevajalski center Akademije Oxford je ena od redkih institucij v celi državi, ki ima v svoji ekipi tudi strokovnjake za perzijski jezik. To nam daje možnost, da strankam ponudimo prevajanje iz ruskega v perzijski jezik. Ne glede na to, ali vam je potrebno prevajanje dokumentov, osebnih in poslovnih oziroma tistih povezanih z znanostjo in izobraževanjem ali pa različnih vrst dokumentacije (medicinska, gradbena, tehnična, razpisna in druge), ste lahko prepričani, da bodo naši strokovnjaki to storitev opravili v najkrajšem možnem roku in po zelo ugodnih cenah.

Poleg dokumentov prevajamo tudi številne druge vrste vsebin, tako tiste, ki so povezane z informacijskimi tehnologijami, kot so spletne strani, programske oprema (aplikacije in programi) kot tudi različne vrste reklamnih materialov, besedila, učbenike in knjige, izvajamo pa tudi redakcijo obdelanih vsebin oziroma tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Pri nas lahko dobite tudi konsekutivno pa tudi simultano ter šepetano tolmačenje, v skladu z vašimi in zahtevami samega dogodka, lahko organiziramo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod najugodnejšimi pogoji na tržišču.

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi besedila katerekoli vsebine, obsežnosti in namena, tako tista, ki bodo plasirane javno kot tudi tista, ki bodo predstavljene samo strokovnjakom za posamezna področja. Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji turizma, ekologije in varstva okolja, prevajamo tudi tista, ki obdelujejo politične in ekonomske oziroma filozofske, medicinske ter znanstvene teme kot tudi besedila, povezana s področji informacijskih tehnologij, gradbene industrije, marketinga, menedžmenta in številnih drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali gre za naravoslovne ali družbene znanosti.


Prevajanje iz ruskega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v ruski jezik

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje učbenikov pa tudi književnih del, od proze, preko beletrije in romanov pa do del poezije. Prav tako iz ruskega v perzijski jezik prevajamo tudi časopisne članke pa tudi strokovne, ilustrirane, otroške in druge vrste revij. Sodni tolmači in prevajalci v skladu z vašimi zahtevami obdelujejo tudi vse vrste materialov, ki so namenjeni reklamiranju, tako storitev kot tudi izdelkov. S tem mislimo predvsem na brošure, PR članke, reklamne letake, plakate, zloženke in kataloge ter vizitke.

Poleg osebnih dokumentov oziroma potnega lista in osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču kot tudi izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) iz ruskega v perzijski jezik prevajamo tudi vse vrste dovoljenj oziroma vozniško in prometno, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje kot tudi ostale dokumente te vrste. V skladu z vašimi potrebami prav tako obdelujemo tudi tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so potrdila o rednih dohodkih, potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o stanju računa v banki in o samskem stanu oziroma soglasje za zastopanje in potrdila o stalni zaposlitvi. Pravni red Evropske Unije, različne vrste pogodb, sodne sklepe, tožbe, sklepi, pritožbe in odločitve oziroma soglasij za zastopanje in vse vrste certifikatov in licenc prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prav tako prevajajo in overjajo na zahtevo strank.

Iz ruskega v perzijski jezik prav tako prevajamo laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi gradbene projekte, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter zdravniške izvide in jih zatem tudi overjamo z žigom zapriseženih sodnih tolmačev, s čimer dobite dokument, ki je pripravljen za uporabo. Seveda prevajamo tudi tiste dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetja oziroma posameznika, pri tem mislimo predvsem na različne vrste poslovnih odločitev in pogodbe, sklepe o ustanovitvi pravne osebe, fakture, bilance uspeha pa tudi stanja, letna, revizijska in finančna poročila ter ustanovitvene akte in statute podjetij kot tudi številne druge osebne dokumente.

Pri prevajanju dokumentov je zelo pomembno, da nam dostavite izvirnike na vpogled, saj tako določajo pravila postopka overitve, ker mora sodni tolmač najprej potrditi, da ne obstajajo odstopanja med prevedenimi in izvirnimi dokumenti. Če se zgodi, da opazi določene razlike, vam bo predlagal storitev lekture in korekture, ki jo bodo opravili strokovnjaki Akademije Oxford, potem ko lektorji in korektorji končajo z obdelavo dokumentov, se izvaja njegova overitev. Žig sodnih tolmačev na prevedenem dokumentu pomenim, da je le-ta enak izvirniku, in da se lahko uporablja kot tudi vsak drug pravno veljaven dokument.

Poleg možnosti, da dokumente osebno odnesete v poslovalnico, jih lahko tudi pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije“ ali pa to naredite preko kurirske službe. Obdelane dokumente vam prav tako dostavljamo na domači naslov, toda to je storitev, ki se zaračunava neodvisno od prevajanja in overitve, in to po ceniku službe, ki vam tudi dostavlja pošiljko. To storitev boste plačali pri prevzemu pošiljke neposredno osebi, ki vam jo dostavlja. Prav tako imate tudi možnost, da prevedene in overjene dokumente prevzamete neposredno v poslovalnici. Skenirane dokumente nam lahko pošljete na elektronski naslov samo pod pogojem, da vam je njihovo prevajanje iz ruskega v perzijski jezik potrebno v zelo kratkem roku. To je dovoljeno, da bi lahko spoštovali rok, toda dolžni ste dostaviti tudi izvirnike na vpogled in to na način, ki je najhitrejši, tako da bi prevajalec in sodni tolmač njihovo obdelavo končala v navedenem roku.

Dolžni ste najprej preveriti tudi to, ali se za vaše dokumente zahteva še ena vrsta overitve, ki ni obvezna za vse dokumente. Gre za overitev s haškim ali Apostille žigom, ki v naši državi poteka samo v okviru okrožnih sodišč, tako da vam sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford ne morejo pomagati drugače, kot da vas napotijo na pristojne institucije, ki vam bodo ponudile prave informacije. Če izveste, da je overitev s haškim žigom potrebna tudi za vaše dokumente, ste dolžni pridobiti tudi informacijo o tem, ali se le-ta opravi na začetku, dokumente pa nam potem dostavljate na obdelavo ali pa se dokument najprej prevaja in overja z žigom sodnega tolmača in šele na koncu tudi overi s haškim žigom. Imejte na umu, da se v prvem primeru prevajata tako dokument kot tudi haški žig, tako da ta postopek lahko traja dlje kot drugi.

Prevajanje besedil iz ruskega v perzijski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo besedilne vsebine ekonomske, politične in filozofske, medicinske pa tudi sociološke, psihološke in pravne tematike kot tudi besedila, katerih tema je povezana s področji gradbene industrije ter ekologije in varstva okolja pa tudi turistična besedila in tista, ki so povezana s spletnimi področji. Prav tako prevajamo tudi tiste vsebine, ki so povezane s katerokoli vejo družbenih in naravoslovnih ved, ter marketinška besedila pa tudi tista, ki sodijo na področje komunikologije, menedžmenta in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Pri nas pa lahko dobite tudi prevajanje iz ruskega v perzijski jezik za književna dela različnih vrst, tako za romane kot tudi za poezijo pa tudi prozna dela in beletrijo. V skladu z vašimi zahtevami prevajamo tudi revije, tako ilustrirane kot tudi strokovne in otroške oziroma časopisne članke. Na zahtevo strank obdelujemo tudi znanstvena dela, rezultate znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge oziroma znanstvene patente in tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z znanostjo in izobraževanjem. S tem mislimo predvsem na diplomo in dodatek k diplomi, prepis ocen kot tudi na potrdilo o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma potrdilo o rednem šolanju. Prav tako prevajamo tudi ostale dokumente, točenje rečeno vse tisto, kar stranke zahtevajo od nas. Poleg osebnih in poslovnih dokumentov oziroma potnega lista in osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču, prometnega in vozniškega dovoljenja ter potrdila o državljanstvu iz ruskega v perzijski jezik prevajamo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma vse vrste poslovnih poročil (revizijska, finančna, letna) ter statute podjetij, fakture pa tudi bilance stanja, poslovne odločitve, ustanovitvene akte podjetja, bilance uspeha in ostale osebne dokumente.

Gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih prav tako obdelujemo v tej kombinaciji jezikov, prevajalec in sodni tolmač pa jih bosta v najkrajšem roku pripravila za nadaljnjo uporabo. V primeru, da imate potrebo za prevajanjem pravnega reda Evropske Unije, so tukaj naši strokovnjaki, ki med drugim obdelujejo tudi vse vrste pogodb, certifikate, sklepe o razvezi zakonske zveze, licence pa tudi druge vrste sodnih sklepov, sodb, odločitev, pritožb, sklepov in tožb kot tudi soglasja za zastopanje.

Na vašo zahtevo prav tako lahko prevedemo različne vrste potrdil, soglasij in izjav, poleg potrdila o nekaznovanosti, prevajamo tudi potrdila o samskem stanu in o stanju računa v banki oziroma soglasja za zastopanje kot tudi potrdila o rednih dohodkih in stalni zaposlitvi pa tudi številna druge.

Pri obdelavi dokumentov nam morate dostaviti izvirnike na vpogled, da bi se lahko izvedla overitev prevoda z žigom zapriseženih sodnih tolmačev kot tudi, da se pozanimate v okviru pristojnih institucij ali se za vaše dokumente zahteva overitev z Apostille ali haškim žigom, saj je od tega v veliki meri odvisen sam tok celotnega postopka pa tudi njegovo trajanje.

Prevajanje spletnih strani iz ruskega v perzijski jezik

Ker je pri prevajanju spletnih strani iz ruskega v perzijski jezik zelo pomembno spoštovanje SEO (Search Engine Optimisation), tako da morata prevajalec in sodni tolmač, ki jih obdelujeta, to pravilo pozorno implementirati v svoje delo. Osnovni namen implementacije tega pravila optimizacije je povezana s poboljševanjem položaja prevedene spletne strani v okviru spletnih iskalnikov in glede na to, da so naši strokovnjaki seznanjeni z njimi in jih uporabljajo v toku tega procesa, ste lahko prepričani, da bo tudi vaša spletna stran zelo med prvimi v polju iskanja. Programsko opremo oziroma programe in aplikacije prav tako obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami kot tudi ostale materiale s področja informacijskih tehnologij, kot so spletni katalogi in prodajalne.

Prav tako smo specializirani tudi za tolmačenje iz ruskega v perzijski jezik, tako da bomo opravili konsekutivno, šepetano ali simultano tolmačenje, v odvisnosti od tega, katero vrsto dogodka organizirate. Izdelava ponudbe za to storitev pomeni, da nam morate najprej dostaviti vse pomembne podatke o samem dogodku, ki poleg števila udeležencev in trajanja vključujejo tudi koncept njegove organizacije oziroma informacije o prostoru, v katerem bo potekal. V odvisnosti od vrste dogodka je odvisno tudi to, katera vrsta tolmačenja je priporočljiva, na kar naši strokovnjaki še posebej pazijo pri pripravi ponudbe. Prav tako v skladu s potrebami samega dogodka omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje za vse stranke, ki jih to zanima.

Reklamne letake in zloženke oziroma brošure, plakate, PR članki in kataloge, tako storitev kot tudi izdelkov prav tako obdelujemo na zahtevo strank, pri čemer posebej pazimo na oblikovanje njihovega reklamnega sporočila v skladu z duhom perzijskega jezika. S tem izpolnjujemo osnovno nalogo prevajanja takšnih vsebin in prevajalci ter sodni tolmači na ta način potencialnim uporabnikom storitev in kupcem izdelkov, ki se na ta način reklamirajo in jim je perzijski jezik materni, ponujajo priložnost, da se podrobno seznanijo s predmetom reklamiranja.

Cena prevajanja iz ruskega v perzijski jezik

  • Iz ruskega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz ruskega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz ruskega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!