Prevajanje iz ruskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi združuje strokovnjake za številne svetovne jezike, so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači katerih specialnost je ruski oziroma angleški jezik. Prav iz tega razloga se lahko pohvalimo tudi storitvami prevajanja iz ruskega v angleški jezik, in to za absolutno vse vrste materialov, in ko rečemo vse, mi to zares tudi mislimo. Poleg različnih dokumentov v tej kombinaciji jezikov obdelujemo tudi vse vsebine, ki so povezane s področjem informacijskih tehnologij, zvočne in video materiale pa tudi reklamne vsebine ter izvajamo storitev tolmačenja iz ruskega v angleški jezik. To pomeni, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami določenega dogodka poleg simultanega izvajajo tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje, lahko pa vam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje po zelo ugodnih cenah. V tem primeru je potrebno, da nam dostavite vse relevantne informacije o dogodku, ker se vsaka od omenjenih vrst tolmačenja uporablja za točno določeno vrsto dogodka.


Prevajanje iz ruskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v ruski jezik

Kar zadeva prevajanje zvočnih in video materialov, s ponosom poudarjamo, da stranke pri nas poleg njihovega prevajanja iz ruskega v angleški jezik, dobijo tudi podnaslavljanje in sinhronizacijo, tako da v relativno kratkem roku dobijo prevedene dokumentarne, igrane, animirane in risane filme ter reklamna sporočila pa tudi serije oziroma zabavne, izobraževalne, informativne, otroške in vse ostale vrste radijskih in televizijskih oddaj, ki jih lahko takoj potem plasirajo, kjerkoli hočejo.

Prevajanje reklamnih materialov se nanaša na vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, kot so: vizitke, brošure, katalogi storitev in izdelkov, PR članki ter reklamne zloženke. Poleg njih iz ruskega v angleški jezik prevajamo tudi poetska in prozna dela, beletrijo in romane ter učbenike oziroma vsebine ilustriranih, otroških, strokovnih in ostalih vrst revij kot tudi časopisne članke.

Ne smemo pozabiti na zelo pomembno dejstvo, ki je povezano s prevajanjem vseh vrst materialov s spletnega področja, kot so spletne strani, programska oprema (aplikacije in programi) ter spletne prodajalne in katalogi, da je pri prevajanju te vrste materialov zelo pomembno spoštovanje pravil dobre optimizacije. Naši sodni tolmači in prevajalci se tako posebej trudijo, da v toku njihove obdelave implementirajo vsa veljavna SEO pravila (Search Engine Optimisation). Na ta način je dosežen osnovni cilj prevajanja tovrstnih vsebin, saj se njihova pozicija v okviru spletnega iskalnika v veliki meri izboljša.

V primeru, da vam je iz ruskega v angleški jezik potrebno prevajanje besedil s področja politike ali kateregakoli drugega področja, bodo naši prevajalci in sodni tolmači to storitev opravili, ne glede na to, ali gre za besedila, ki so namenjena strokovnim krogom ali pa za besedila, ki bodo plasirana v javnost in ne glede na njihovo obsežnost ali kompleksnost. Poleg besedil s področja politike v tej jezični kombinaciji obdelujemo tudi besedilne vsebine, katerih tema je povezana s katerimkoli od omenjenih področij: ekonomija, pravo, finance, bančništvo, ekologija in varstvo okolja, znanost, medicina, komunikologija, turizem, marketing, psihologija, menedžment, sociologija, farmacija, filozofija, informacijske tehnologije, gradbena industrija, različne naravoslovne in družbene vede in vse njihove veje. Ob tem posebej poudarjamo, da za tovrstne vsebine ni potrebna overitev z žigom sodnega tolmača, pa nam materiale lahko preprosto pošljete po elektronski pošti in jih na enak način dobite po obdelavi.

Poleg teh materialov iz ruskega v angleški jezik po potrebi prevajamo tudi absolutno vse vrste dokumentov, tako tistih s področja znanosti in izobraževanja kot tudi poslovne pa tudi osebne dokumente ter različne vrste dokumentacije (razpisna, medicinska, tehnična, gradbena in druge).

Kar zadeva prevajanje dokumentov, želimo posebej poudariti, da stranke v okviru Akademije Oxford dobijo kompletno storitev, kar pomeni, da polega prevajanja dobijo tudi storitev overitve prevedenih dokumentov z žigom sodnega tolmača in tako stranka zelo hitro dobi dokument, ki ga lahko preda katerikoli pristojni službi podobno kot vsak drug izvirni dokument, saj žig sodnega tolmača potrjuje prav enakost prevoda in izvirnika. Toda, obstajajo tudi dokumenti, za katere ni dovolj opraviti samo prevajanja in overitve z žigom sodnega tolmača, ampak je potrebna tudi overitev s haškim Apostille žigom.

To overitev lahko opravi samo pristojna oseba, kar je v tem primeru uslužbenec, zaposlen na okrožnem sodišču. Iz tega razloga so stranke dolžne pridobiti informacije o tem, ali je overitev s haškim žigom obvezna za njihov dokument, saj se le-ta ne zahteva za vse dokumente, in če dobijo informacijo, da je potrebna, se morajo pozanimati tudi o tem, ali se overitev z Apostille žigom opravlja po končanem prevajanju in overitvi sodnega tolmača ali pa se najprej opravi overitev s haškim žigom, pa se potem dokument odnese v Prevajalski center Akademije Oxford. Imejte na umu, da se v primeru, ko se najprej opravi overitev z Apostille žigom, prevajata tako ta žig kot tudi sam dokument, tako da ta postopek lahko traja malo dlje, kot v primeru, ko se dokument najprej prevaja, pa potem overja z žigom sodnega tolmača in šele potem nosi na pristojno sodišče, da bi bil overjen s haškim žigom.

Da bi bil postopek overitve iz ruskega v angleški jezik prevedenih dokumentov v celoti skladen z zakonodajo, so stranke dolžne dostaviti izvirnike na vpogled. Razlog za to je v tem, da je sodni tolmač dolžan opraviti njihovo primerjavo s prevodi, da bi se prepričal o tem, da med njimi ne obstaja razlika. Če pa se kljub vsemu zgodi, da ugotovi, da ne gre za istovetni vsebini, potem stranki priporoči storitev redakcije, ki je prav tako dostopna v okviru Akademije Oxford in šele potem lahko dokument tudi overi s svojim žigom.

Dokumente za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v angleški jezik, nam lahko prinesete osebno, ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Prevedene in overjene dokumente lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici, lahko pa vam jih tudi dostavimo na določen naslov. Glede na to, da je za pošiljanje dokumentov na naslov angažirana kurirska služba, se ta storitev zaračunava po njihovem veljavnem ceniku, stranka pa je dolžna, da plačilo opravi pri prevzemanju pošiljke.

Iz ruskega v angleški jezik prevajamo tudi: gradbene projekte, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, medicinsko dokumentacijo, zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, deklaracije vseh vrst izdelkov ter vse ostale dokumente, ki sodijo med medicinsko, tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo.

Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki se v različnih primerih predajajo pristojnim službam, oziroma: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prav tako obdelujejo tudi vse dokumente, povezane s področjema znanosti in izobraževanja, tako da iz ruskega v angleški jezik prevajamo: potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocena, diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela, rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplome in dodatke k diplomi, predmetnike in programe fakultet in vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa z omenjenima področjema.

Iz ruskega v angleški jezik prav tako prevajamo pravni red Evropske Unije, vse vrste pogodb, sodnih sklepov, odločitev, pritožb, tožb pa tudi certifikate, licence, pooblastila za zastopanje in ostale nenavedene pravne akte in jih zatem overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Poleg vsega omenjenega na zahtevo strank prevajamo tudi osebne in poslovne dokumente: potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in vozniško dovoljenje, potni list, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, poslovne pogodbe, odločitve, bilance uspeha in stanja, statut in ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, letna poslovna, finančna in revizijska poročila ter številne druge osebne oziroma poslovne dokumente.

Prevajanje spletnih strani iz ruskega v angleški jezik

Da bi bilo prevajanje spletnih strani v angleški jezik opravljeno zares strokovno, mora biti prepuščeno prevajalcem in sodnim tolmačem. Naši strokovnjaki prevajanje spletnih vsebin opravljajo maksimalno profesionalno, kar vključuje tudi spoštovanje vseh pravil dobre optimizacije prevedenih vsebin, s čimer se ponuja možnost, da se le-te v zelo hitrem času najdejo v samem vrhu iskanja. Spoštovanje SEO pravil (Search Engine Optimisation) igra zelo pomembno vlogo v tem segmentu, saj so edino dobro optimizirane spletne strani lahko visoko uvrščene v polju iskanja, kar bo zagotovo pozitivno vplivalo tudi na poslovanje podjetja, ki je lastnik spletne strani.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na zahtevo strank prevajajo tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem informacijskih tehnologij, pri tem pa ne mislimo samo na vsebine spletnih prodajaln in katalogov, tako storitev kot tudi izdelkov, ampak tudi na programsko opremo (aplikacije in programe).

Poleg tega iz ruskega v angleški jezik prevajamo tudi vse vrste dokumentov, ki so povezani s področjem znanosti in izobraževanja. Poleg znanstvenih del, seminarskih in diplomskih nalog prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav, prepis ocen, potrdila o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplome in dodatke k diplomi kot tudi znanstvene patente. Glede na to, da gre za uradne dokumente, lahko vse stranke, ki jim je potrebno njihovo prevajanje iz ruskega v angleški jezik, pri nas dobijo tudi overitev z žigom sodnega tolmača, s čimer pridobijo dokument, ki je popolnoma enak kot izvirnik, tako da ga lahko uporabljajo v vsaki situaciji.

Sodni tolmač in prevajalec na zahtevo strank prevajata tudi vse vrste besedilnih vsebin, tako tiste, ki so namenjene predstavitvi javnosti kot tudi tiste, ki bodo predstavljene ozkemu krogu strokovnjakov za posamezna področja. Ne glede na dolžino teh besedil, kompleksnost in tematiko, jih naši strokovnjaki na vašo zahtevo lahko prevedejo v optimalnem roku. Glede na izjemno število področij, s katerimi je lahko povezana njihova tema, omenjamo samo nekatere od njih: filozofija, znanost, medicina, sociologija, ekologija in varstvo okolja, politika, bančništvo, izobraževanja, farmacija, gradbena industrija, turizem, menedžment, marketing, gradbena industrija, komunikologija, informacijske tehnologije ter vse druge veje družbenih in naravoslovnih ved, ki jih nismo omenili. Dobro je vedeti, da za te vsebine ni potrebna overitev s strani sodnega tolmača, pa je s samim tem tudi celoten postopek prevajanja znatno olajšan, saj imajo stranke možnost, da jih pošljejo po elektronski pošti oziroma skenirane na naš elektronski naslov, na enak način pa dobijo tudi prevedene vsebine.

Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi vse vrste materialov, ki so povezani s področjem marketinga in s tem mislimo na: brošure, kataloge izdelkov in storitev, plakate, reklamne letake in zloženke pa tudi PR članke kot svojevrsten način reklamiranja, ki je v zadnjem času vse bolj prisoten na tržišču. Glede na specifičnost reklamnih materialov, ki vsebujejo določeno marketinško sporočilo, ki mora biti preneseno potencialnim kupcem izdelkov ter uporabnikom storitev, ki jim je angleški jezik materni ali pa ga uporabljajo, morata prevajalec in sodni tolmač, angažirana na obdelavi takšnih vsebin, posebno pozornost nameniti prav njegovemu prilagajanju ciljanemu oziroma angleškemu jeziku. Tako bo dosežen osnovni cilj prevajanja vsebin s področja marketinga, saj bo reklamno sporočilo našlo najboljšo pot do uporabnikov, ki jim je angleški jezik materni, pa se bodo seznanili s tem, kar se reklamira, ne glede na to, ali gre za storitev, izdelke ali pa preprosto za poslovanje določenega podjetja.

Prevajanje poslovnih poročil iz ruskega v angleški jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford v optimalnem roku iz ruskega v angleški jezik prevajajo tudi vse vrste poslovnih poročil, tako finančnih kot tudi letnih in revizijskih. Poleg poslovnih poročil prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem tako podjetja kot tudi podjetnika, tako da lahko dobite prevajanje: bilance uspeha in stanja, sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta in ustanovitvenega akta podjetja ter faktur, poslovnih pogodb in odločitev kot tudi številnih drugih dokumentov, ki so povezani s poslovanjem.

Iz ruskega v angleški jezik prav tako prevajamo tudi vse vrste dovoljenj, kot so dovoljenja za prebivanje, delovna, prometna in vozniška dovoljenja kot tudi dokumente, ki sodijo med osebne: izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o prebivališču, potni list in osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu pa tudi vse dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjava).

Na zahtevo strank prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, pooblastila za zastopanje, vse vrste certifikatov in licenc kot tudi pogodbe, sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse sodne odločitve, pritožbe, sodbe, tožbe in sklepe ter vse ostale pravne akte. Prevajanje medicinske, gradbene, tehnične in razpisne dokumentacije iz ruskega v angleški jezik prav tako sodi v domeno dela prevajalcev in sodnih tolmačev Akademije Oxford in to pomeni, da na vašo zahtevo prevajamo tudi: dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo, gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse ostale dokumente, ki sodijo med omenjene vrste vrste dokumentacij.

Glede na to, da gre za uradne dokumente, morajo stranke biti seznanjene z dejstvom, da se njihova obdelava razlikuje v primerjavi z drugimi vrstami materialov, in da poleg prevajanja iz ruskega v angleški jezik, morajo biti tudi overjeni z žigom sodnega sodnega tolmača, kar vse sodi med storitve, ki jih ponuja Prevajalski center Akademije Oxford. Tako stranke, ki nam zaupajo to delo, na enem mestu dobijo kompletno storitev, razen v primeru, ko se za določene dokumente zahteva tudi overitev z haškim Apostille žigom, za katero so pristojna okrožna sodišča v naši državi. Glede na to, da prevajalec in sodni tolmač nimata pooblastil, da opravita overitev s haškim žigom, prav tako nista dolžna, da vam dasta informacije o tem, ali je za vaše dokumente potrebna ta overitev ali ne kot tudi, na kateri način se le-ta izvaja. Prav zato se priporoča, da stranke najprej poiščejo takšne informacije in šele potem, ko zvedo, ali se za njihov dokument zahteva overitev z Apostille žigom, morajo zvedeti tudi to, ali se predenj z delom začnejo naši strokovnjaki, opravi overitev z Apostille žigom ali pa se le-ta opravi potem, ko prevajalec in sodni tolmač končat s svojim delom. Da ne bo pomote, v praksi najpogosteje srečujemo dve vrsti overitve s haškim žigom. Pri eni od njiju se dokument najprej prevaja iz ruskega v angleški jezik, zatem pa se opravi overitev z žigom sodnega tolmača in šele potem so stranke dolžne, da takšen dokument odnesejo na pristojno sodišče, da bi se opravila overitev z Apostille žigom, v okviru druge možnosti se dokument najprej overja s haškim žigom, potem pa se opravi prevajanje tako dokumenta kot tudi samega Apostille žiga, na koncu pa se le-ta overja s strani zapriseženega sodnega tolmača. Sada je že popolnoma jasno, da morate pridobiti vse te informacije, saj boste sebi prihranili veliko časa.

Kar zadeva dostavljanje dokumentov na prevajanje poleg možnosti, da jih osebno prinesete v poslovalnico, nam jih lahko pošljete preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”. Toda, ko prevajalec in sodni tolmač končata obdelavo vaših dokumentov, vam jih lahko pošljemo na naslov, ki ga navedete ali pa jih prevzamete osebno v naši poslovalnici. Storitev dostave na vaš naslov je zaupana kurirski službi, tako da jo zaračunavajo neposredno od stranke v skladu z njihovim veljavnim cenikom in to v trenutku prevzemanja pošiljke.

Prevajanje filmova iz ruskega v angleški jezik

Ko gre za prevajanje filmov iz ruskega v angleški jezik, v naši državi verjetno ne obstaja boljši način, da dobite kakovostno prevajanje in kompletno obdelavo takšnih materialov, kot da jih zaupate strokovnjakom Akademije Oxford.

Poleg dokumentarnih prevajamo tudi animirane pa tudi igrane in risane filme kot tudi vsebino informativnih, zabavnih, izobraževalnih, otroških in ostalih vrst oddaj ter serije in reklamna sporočila, poleg prevajanja pa ponujamo tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Tako da zainteresiranim strankam omogočamo, da zelo hitro dobijo materiale, ki jih lahko predstavljajo tako na spletu kot tudi na televizijskih oziroma radijskih postajah pa tudi v kinematografih ter povsod, kjer obstaja potreba za tem. Prav tako moramo omeniti, da so za podnaslavljanje vsebin zadolženi profesionalni podnaslavljalci, ki imajo za seboj dolgoletne izkušnje, tako da samo popolnoma prepričani, da jim se ne bodo zgodile običajne napake, ki jih pogosto vidimo, ko spremljamo določeni film in vključujejo prehitro ali prepočasno pojavljanje podnapisov.

Del ekipe Akademije Oxford so tudi strokovnjaki, ki so posebej usmerjeni na tolmačenje iz ruskega v angleški jezik, tako da vsem zainteresiranim strankam ponujajo storitev konsekutivnega, simultanega in šepetanega tolmačenja. Glede na to, da je vsaka od omenjenih vrst tolmačenja primerna za določeno vrsto dogodkov, nam stranke morajo pravočasno dostaviti vse pomembne informacije v zvezi s samim dogodkom, da bi naši strokovnjaki lahko pripravili najboljšo ponudbo, ki bo maksimalno odgovorila na zahteve dogodka. Pri tem mislimo predvsem na informacije o prostoru, v katerem bo potekal dogodek, ter podatke o številu udeležencev, trajanju in nasploh o konceptu samega dogodka. V primeru, da se za določeni dogodek priporoča simultano tolmačenje iz ruskega v angleški jezik, imajo naše stranke možnost najema opreme za simultano tolmačenje pod ugodnimi pogoji.

Cena prevajanja iz ruskega v angleški jezik

  • Iz ruskega v angleški je 13 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 19 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!