Prevajanje iz ruskega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz ruskega v češki jezik prav tako sodi med storitve, ki jih na vašo zahtevo zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. Poleg prevajanja različnih vrst dokumentacije ter osebnih in poslovnih pa tudi dokumentov s področja znanosti in izobraževanja v tej kombinaciji jezikov prevajamo tudi besedila različne tematike in vsebine, spletne strani in številne druge materiale. Na zahtevo strank prav tako izvajamo tudi storitev tolmačenja iz ruskega v češki jezik oziroma konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje, v primeru potrebe vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod najugodnejšimi pogoji na tržišču cele države.


Prevajanje iz ruskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v ruski jezik

Prav tako prevajamo vse tiste vsebine, ki so vezane za področje marketinga, tako da poleg katalogov in brošur obdelujemo tudi plakate, reklamne letake in zloženke, vizitke in PR članke. Področje informacijskih tehnologij, ki vključuje predvsem spletne strani pa tudi spletne kataloge in prodajalne ter programsko opremo (programe in aplikacije), je prav tako zastopano v našem delu, tako da v relativno kratkem roku iz ruskega v češki jezik prevajamo vse omenjene pa tudi številne druge vrste vsebin in to ob ustreznem spoštovanju SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi prevedenim materialom omogočili čim boljši položaj na spletu.

Prevajalci in sodni tolmači lahko za vas obdelujejo tudi besedila različne dolžine, kompleksnosti in tematike, tako da poleg tistih, katerih tema je povezana s področjem filozofije, ekonomije, znanosti, izobraževanja in medicine prevajamo tudi besedilne vsebine, ki obravnavajo temo s področja informacijskih tehnologij, turizma, komunikologije, ekologije in varstva okolja, farmacije, sociologije, gradbene industrije in številnih drugih vej naravoslovnih in družbenih ved. Na zahtevo strank prav tako prevajamo tudi učbenike pa tudi književna dela, kot so beletrija, romani, poezija in proza in tudi časopisne članke. Če obstaja potreba, prevajamo tudi otroške, strokovne, ilustrirane in številne druge vrste revij. Poleg tega obdelujemo tudi vse vrste video oziroma zvočnih materialov, tako da pri nas lahko dobite prevajanje iz ruskega v češki jezik tako za dokumentarne, risane, igrane ter animirane filme in serije kot tudi za reklamna sporočila pa tudi za zabavne, otroške, izobraževalne in informativne oddaje. Osnovni cilj našega poslovanja je, da strankam ponudimo maksimalno kakovostno in profesionalno storitev, tako da poleg prevajanja omenjenih vsebin izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje, vse v odvisnosti od potrebe strank.

Iz ruskega v češki jezik prevajamo tudi gradbeno, razpisno in medicinsko dokumentacijo oziroma: specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, gradbene projekte, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi gradbene projekte in vse ostale dokumente, ki so povezani tako s področjema medicine in farmacije kot tudi gradbene industrije. Prav tako prevajamo tudi vse tiste dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in številne druge vrste potrdil, izjav in soglasij.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in osebno izkaznico pa tudi potni list ter vse vrste dovoljenj, kot so na primer prometno, delovno in vozniško dovoljenje in dovoljenje za prebivanje. Iz ruskega v češki jezik prav tako prevajamo tudi dokumentacijo, ki je povezana s poslovanjem gospodarskega subjekta ali podjetnika, pri tem mislimo predvsem na: pogodbe, fakture, poslovne odločitve, certifikate, licence, sklepe o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha, statut podjetja, revizijska, finančna in letna poročila, bilance stanja, ustanovitveni akt podjetja in številne druge dokumente, ki pripadajo tej skupini.

Prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi pooblastila za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi ostale vrste sodnih sklepov, tožb, pritožb in odločitev. Prevajalci in sodni tolmači bodo na vašo zahtevo obdelali vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so izključno z znanostjo in izobraževanjem. Poleg prepisa ocen ter diplome in dodatka k diplomi iz ruskega v češki jezik prevajamo tudi naslednje dokumente: predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju, diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela in patente ter rezultate znanstvenih raziskav in številne druge dokumente te vrste.

Ko se določen dokument prevaja iz ruskega v češki jezik, ga je treba tudi overiti z žigom sodnega tolmača, kar prav tako predstavlja storitev, ki jo lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. V okviru tega postopka sodni tolmač najprej primerja izvirne in prevedene dokumente, saj mora pred overitvijo ugotoviti, ali gre za popolnoma enako vsebino. Njegov žig na prevodu namreč pravzaprav potrjuje, da je le-ta v celoti enak izvirnemu dokumentu. Rešitev obstaja celo v primeru, da pride do odstopanj med prevedenimi in izvirnimi vsebinami, saj ponujamo tudi storitev redakcije takšnih materialov, tako da bodo po izvedbi te storitve le-ti lahko brez težav overjeni. S samim tem, ko dobite preveden in overjen dokument, imate v rokah dokument, ki ga lahko predate katerikoli službi, enako kot vsak drug izvirni dokument, saj ima ustrezno pravno veljavnost. Dokumenti se v glavnem obdelujejo na ta način, čeprav obstajajo tudi dokumenti, ki zahtevajo dodatno overitev, za katero so zadolženi sodni organi Republike Slovenije. S tem mislimo na overitev s haškim Apostille žigom za katero niso zadolženi naši strokovnjaki, tako da vam tudi ne morejo ponuditi informacije o tem, ali se za določeni dokument zahteva overitev in v kakšni obliki. Zato morate vse te podatke pridobiti na ustreznem sodišču v vašem mestu in šele potem se začnete s postopkom obdelave dokumenta. Zelo je pomembno vedeti, da je od načina overitve s tem žigom odvisno, ali se dokument najprej nosi na sodišče ali pa se dostavlja v obdelavo prevajalcem in sodnim tolmačem. Da malo pojasnimo stvar, overitev s haškim Apostille žigom se lahko opravi po končani obdelavi prevajalcev in sodnih tolmačev oziroma na samem začetku, ko se prevajata tako dokument kot tudi ta žig in šele potem vse skupaj overi sodni tolmač.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz ruskega v češki jezik, so dolžni na vpogled dostaviti izvirne dokumente, kar lahko storijo tako, da jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko in z angažiranjem kurirske službe za dostavo dokumentov kot tudi z osebno dostavo v našo poslovalnico. Vse ostale materiale, za katere ni potrebna overitev, nam lahko seveda pošljete po elektronski pošti, mi pa vam lahko na enak pošljemo prevedene vsebine.

Toda obstaja tudi situacija, ko nam dokumente lahko pošljete tudi po elektronski pošti, povezana pa je s tako imenovanim nujnim prevajanjem. Ko vam je prevajanje dokumentov iz ruskega v češki jezik potrebno v posebej kratkem roku, jih lahko najprej pošljete skenirane na elektronski naslov, zatem pa dostavite izvirne dokumente na vpogled, pri čemer morate paziti na rok, ki je v tem primeru še posebej kratek. Ko prevajalec in sodni tolmač končata z obdelavo vaših dokumentov, imate možnost, da jih prevzamete v naši poslovalnici oziroma zahtevate dostavo na naslov. Ta storitev ni vračunana v ceno obdelave dokumentov ali dokumentacije, tako jo se zaračunavamo v skladu z veljavnim cenikom službe, zadolžene za dostavo, plača pa se neposredno kurirju pri samem prevzemanju.

Prevajanje filmskih stvaritev iz ruskega v češki jezik

Iz ruskega v češki jezik ne prevajamo samo filmskih stvaritev oziroma igranih, dokumentarnih, risanih in animiranih filmov, ampak tudi serije, reklamna sporočila pa tudi otroške, zabavne, informativne in izobraževalne oddaje. Na vašo zahtevo pa izvajamo tudi sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje, v odvisnosti od potreb. Prav na ta način vam ponujamo možnost, da na enem mestu dobite vsebine, ki jih lahko prikazujete tudi v kinematografih ali pa na televiziji, lahko pa jih predvajate tudi na radijskih postajah. Prav tako prevajamo tudi vse vrste besedil, tako tista, katerih tema je povezana s področjema turizma in ekonomije oziroma filozofije, politike in prava, kot tudi tista, ki so povezana s katerokoli temo s področji gradbene industrije oziroma informacijskih tehnologij, komunikologije, sociologije, medicine, znanosti, izobraževanja in številnih drugih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Med drugim iz ruskega v češki jezik prevajamo tudi vsebine, ki so namenjene reklamiranju izdelkov ali storitev. Prevajalci in sodni tolmači posedujejo visoko raven strokovnega znanja in izkušnje, tako da bodo reklamno sporočilo, ki ga le te vsebujejo, na ustrezen prilagodili ciljnemu oziroma češkemu jeziku. S tem bodo izpolnili osnovni princip prevajanja materiala s področja marketinga, saj bodo strankam, ki jim je češki jezik materni, omogočili spoznavanje s tem, kar se reklamira, ne glede na to, ali gre za izdelke in storitve ali pa enostavno za podjetje.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz ruskega v češki jezik

Kar zadeva prevajanje poslovnih dokumentov iz ruskega v češki jezik lahko rečemo, da naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse dokumente te vrste, kar pomeni, da poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta in ustanovitvenega akta podjetja prevajamo tudi: fakture, bilance stanja in uspeha, poslovne odločitve kot tudi vse vrste poročil (letna, finančna, revizijska in druga). Prav tako prevajamo tudi vse vrste dokumentacije oziroma gradbeno, tehnično, medicinsko in razpisno dokumentacijo in: dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelka, gradbene projekte, zdravniške izvide pa tudi številne druga dokumente, ki spadajo v to skupino. Prav tako prevajamo tudi vse osebne dokumente v tej kombinaciji jezikov, kar se poleg potrdila o državljanstvu, osebne izkaznice karte in potnega lista nanaša tudi na vse vrste dovoljenj (vozniško, prometno, delovno, dovoljenje za prebivanje) ter na potrdila o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in ostala.

Ne smemo pozabiti, da se postopek obdelave dokumentov na neki način razlikuje od ostalih vsebin, saj je potrebna tudi njihova overitev, za katero so zadolženi sodni tolmači. Žig sodnega tolmača pravzaprav potrjuje, da gre za dokument, ki je enak izvirniku in iz tega razloga zahtevamo, da nam na vpogled dostavite izvirne dokumente, da bi se tolmač lahko prepričal o tem, da v prevodu ne obstajajo nikakršna odstopanja. Toda tudi v primeru, da opazi določena odstopanja, nimate absolutno nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj so tukaj lektorji in korektorji Akademije Oxford, ki bodo opravili storitev redakcije takšnih materialov in sodnemu tolmaču omogočili, da jih brez težav overi. Če vam je potrebno prevajanje katerekoli vrste dokumentov iz ruskega v češki jezik, jih lahko osebno prinesete v našo poslovalnico ali pa jih pošljete po kurirski službi oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Po drugi strani vam prevedene dokumente lahko dostavimo na naslov, prav tako pa imate možnost, da jih osebno prevzamete v naši poslovalnici. Kurirska služba je zadolžena za dostavo prevedenih in overjenih dokumentov na vaš naslov, tako da to storitev plačate osebno kurirju, v skladu z njihovim veljavnim cenikom. Ne pozabite na to, da obstajajo dokumenti, za katere je poleg prevajanja in overitve sodnega tolmača potrebna tudi overitev s haškim Apostille žigom. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmač niso zadolženi za to vrsto overitve, ste dolžni na pristojnem sodišču pridobiti vse potrebne informacije oziroma izvedeti morate, ali je le-ta potrebna za vaše dokumente oziroma na kakšen način poteka. Overitev s haškim žigom se lahko izvede po obdelavi s strani naših strokovnjakov, ali pa se najprej opravi ta overitev, šele potem pa se dokument prevaja in v teh primerih se prevaja tudi Apostille pečat, tako da sam proces lahko traja malo dlje. Po koncu prevajanja iz ruskega v češki jezik se izvaja tudi overitev s strani sodnega tolmača. Dokumente lahko pošljete po elektronski pošti samo v tistih primerih, ko vam je njihovo prevajanje potrebno v izjemno kratkem roku, toda ne smete pozabiti, da ste tudi tedaj dolžni dostaviti izvirne dokumente na vpogled.

Simultano tolmačenje iz ruskega v češki jezik

Tudi dejstvo, da je simultano tolmačenje iz ruskega v slovenski jezik precej bolj zastopano kot konsekutivno in šepetano, ni oviralo Prevajalskega centra Akademije Oxford, da združi strokovnjake, ki so specializirani za vse tri vrste tolmačenja. Na ta način svojim strankam ponujamo precej večjo izbiro, saj vsaka od teh vrst tolmačenja ustreza različnim vrstam dogodkov.

Če je potrebno, da izdelamo ponudbo za dogodek, ki ga organizirate in za katerega vam je potrebno tolmačenje iz ruskega v češki jezik, nam morate dostaviti vse potrebne informacije oziroma kako dolgo bo trajal, koliko udeležencev pričakujete, kje bo potekal in podobne podrobnosti. Poleg storitve vam lahko po najugodnejših cenah omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Na vašo zahtevo prevajalci in sodni tolmači iz ruskega v češki jezik prav tako prevajajo tudi spletne strani oziroma vse ostale spletne vsebine (aplikacije in programi, spletni katalogi, spletne prodajalne in drugi). Posebej poudarjamo, da se v toku obdelave takšnih materialov spoštujejo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), s čimer se ponuja priložnost, da se obdelane vsebine znajdejo med prvimi na področju iskanja.

Cena prevajanja iz ruskega v češki jezik

  • Iz ruskega v češki je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!