Prevajanje iz ruskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi strokovnjake, specializirane za delo z ruskim jezikom, to vsekakor vsakomur, ki mu je potrebno prevajanje iz ruskega v slovenski jezik, predstavlja zanesljiv znak, da bo pri nas dobil maksimalno profesionalno storitev pa tudi kompletno obdelavo dokumentov. To pravzaprav pomeni, da naše stranke poleg prevajanja dokumentov in vseh vrst dokumentacije, dobijo tudi njihovo overitev s strani sodnega tolmača, s čimer poleg časa in denarja prihranijo tudi trud, saj jim prevedenih dokumentov ni treba nositi na drugo mesto, da bi jim jih overili zapriseženi sodni tolmači.


Prevajanje iz ruskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v ruski jezik

Toda, da ni vse tako enostavno, dokazuje tudi overitev s haškim Apostille žigom, ki je potrebna za določene dokumente. Toda te vrste overitve ni mogoče opraviti niti na enem drugem mestu, razen na pristojnem sodišču. Prav iz tega razloga strankam priporočamo, da pravočasno pridobijo vse informacije, ki so povezane s to vrsto overitve, saj to v veliki meri vpliva tudi na hitrost celotnega procesa, za katerega so zadolženi naši strokovnjaki. Pri tem mislimo na to, da se je najbolj pomembno pozanimati o tem, ali se je Apostille potreben za njihov dokument, saj ta ni obvezen v vseh primerih. V primeru, da je kljub vsemu potrebna ta overitev, stranka mora vprašati tudi to v kateri obliki, saj so najpogostejše dve možnosti: ena pomeni, da se najprej opravi prevajanje dokumenta, pa potem overitev sodnega tolmača in na koncu še overitev s haškim žigom na pristojnem sodišču, medtem ko druga možnost poteka od overitve z Apostille žigom, preko prevajanja dokumenta in samega žiga pa do overitve s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Običajni princip obdelave dokumentov vključuje tudi obveznost strank, da na vpogled dostavijo izvirnike, saj mora sodni tolmač opraviti njihovo primerjavo s prevedenimi dokumenti, da bi ugotovil, ali med njimi obstaja kakršnakoli razlika, ker ima pravico overiti edino dokument, ki je istoveten originalu. V primeru, da opazi kakršnokoli razliko med njimi, se opravlja redakcija materiala, kar predstavlja še eno od ponujenih storitev.

Prav zato, ker se na vpogled dostavljajo tudi izvirni dokumenti, se razlikuje tudi princip pošiljanja oziroma dostave v primerjavi z vsebinami, za katere overitev ni potrebna. Tako dokumente lahko prinesete osebno, ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma s kurirsko službo na naslov poslovalnice Akademije Oxford, po drugi strani pa se vse ostale vsebine, za katere overitev ni potrebna, lahko enostavno pošljejo po elektronski pošti. Tudi obdelane materiale dostavljamo na elektronski naslov (če overitev ni potrebna) ali pa jih pošljemo s kurirsko službo na naslov strank, toda vedno obstaja tudi možnost, da jih osebno prevzamete v naši poslovalnici. Dostava obdelanih materialov na naslov se zaračunava v skladu s cenikom službe, ki je zadolžena za izvajanje te storitev, in to pri sami dostavi.

Pošiljanje skeniranih dokumentov po elektronski pošti je možno samo v primeru, ko stranka postavi zahtevo, da se prevajanje opravi v posebej kratkem roku, toda le s ciljem pospešitve celotnega procesa. Tudi v tem primeru je treba spoštovati z zakonom predpisano proceduro, tako da je stranka dolžna naknadno in v najkrajšem možnem roku dostaviti izvirne dokumente na vpogled.

Osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih na vašo zahtevo iz ruskega v naš jezik prevajajo naši prevajalci in sodni tolmači. Tukaj so tudi bilance stanja, fakture, finančna poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne pogodbe in sklepi, certifikati, bilance uspeha, licence, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila ter medicinska, tehnična, gradbena in razpisna dokumentacija. Poleg specifikacije farmacevtskih izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz ruskega v slovenski jezik prevajamo tudi navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelka, deklaracije izdelkov, zdravniške izvide pa tudi ostale dokumente in vsebine, ki so povezane z medicino, farmacijo in gradbeno industrijo.

Na zahtevo strank prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjem izobraževanja. Predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, potrdil o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi diplomske in seminarske naloge, bodo maksimalno kakovostno obdelani s strani naših strokovnjakov ter overjeni z žigom zapriseženega sodnega tolmača, če za tem obstaja potreba.

Poleg vsega omenjenega iz ruskega v slovenski jezik prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav ter znanstvene patente in dela kot tudi pravni red Evropske Unije oziroma vse vrste pravnih aktov, kot so pogodbe, sodne pritožbe, sklepe in tožbe. Prav tako prevajamo tudi različna potrdila, izjave, in soglasja, kot so: potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje ter potrdilo o stalni zaposlitvi in številna druga potrdila, izjave in soglasja.

V skladu z zahtevami strank iz ruskega v slovenski jezik prevajamo tudi vsebine vseh vrst revij pa tudi književna dela, od beletrije preko proze in romanov pa vse do poezije kot tudi učbenike. Pri obdelavi reklamnih materialov (brošure, letake, PR članke, plakate, zloženke, vizit kartice) naši prevajalci in sodni tolmači posebno pozornost namenjajo prilagajanju teh vsebin duhu slovenskega jezika, s čimer dosegajo osnovni cilj njihovega prevajanja, to pa je približevanje tistega, kar se reklamira vsem potencialnim kupcem, ki jim je slovenski jezik materni.

Iz ruskega v slovenski jezik prevajamo tudi spletne strani, in to ob maksimalnem spoštovanju veljavnih pravil SEO (Search Engine Optimisation), s čimer lastnikom tako prevedenih spletnih strani ponujamo možnost večkratne koristi od prevajanja, saj se bo njihova spletna stran prav zahvaljujoč pazljivi implementaciji pravil dobre optimizacije hitro našla našla v vrhu iskanja. Poleg spletnih strani prevajamo tudi programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo pa tudi vsebine spletnih prodajaln in katalogov.

Izvajamo tudi storitev vseh vrst tolmačenja iz ruskega v slovenski jezik. Poleg simultanega, ki ga tudi najpogosteje srečujemo v praksi, so naši prevajalci in sodni tolmači usmerjeni tudi na šepetano in konsekutivno tolmačenje. V odvisnosti od vaših zahtev smo v priložnosti, da vam pod najboljšimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Storitev, po kateri smo dobro poznani, je prav tista, po kateri se ločimo od drugih, saj na zahtevo strank opravljamo kompletno obdelavo vseh zvočnih in video vsebin. To pa pomeni, da poleg prevajanja serij, filmov, oddaj, zvočnih sporočil in drugih materialov te vrste, izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje, s čimer je vsem strankam dana možnost, da v relativno kratkem roku dobijo material, ki se lahko plasira na kateremkoli mediju.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz ruskega v slovenski jezik

Čeprav se najpogosteje javljajo zahteve za prevajanjem zdravniških izvidov iz ruskega v slovenski jezik, so se naši prevajalci in sodni tolmači specializirali tudi za prevajanje kompletne medicinske dokumentacije, tako da prevajajo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi deklaracije vseh vrst izdelkov in vso ostalo medicinsko dokumentacijo kot tudi vse ostale vsebine s področij medicine in farmacije.

Prav tako prevajamo tudi vse osebne dokumente, kot na primer: potni list, osebno izkaznico, iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Naši prevajalci in sodni tolmači bodo obdelali tudi vse vrste dovoljenj, od vozniškega in prometnega dovoljenja pa do dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu.

Iz ruskega v slovenski jezik prav tako prevajamo vse tiste dokumente, ki sodijo na področje poslovanja in jih overjamo z žigom sodnega tolmača, ki je za posle overitve pooblaščen s strani pristojnih institucij Republike Srbije. Pri tem mislimo predvsem na na ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi in statut podjetja kot tudi na: bilance stanja in uspeha, fakture, vse vrste poslovnih pogodb in sklepov, licence pa tudi poslovna poročila, tako revizijska kot tudi letna in ostala.

Poleg vsega, kar smo omenili ob tej priložnosti, iz ruskega v slovenski jezik prevajamo tudi razpisno pa tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo ter gradbene projekte.

Prevajanje prepisa ocen iz ruskega v slovenski jezik

Iz ruskega v slovenski jezik prav tako prevajamo vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjem izobraževanja, in jih overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Poleg prepisa ocen obdelujemo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju pa tudi predmetnike in programe fakultet ter diplomske in seminarske naloge. Prevajamo tudi znanstvena dela kot tudi rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente in ostale materiale s področja oblasti znanosti in izobraževanja.

Prevajalski center Akademije Oxford obdeluje tudi vse dokumente, ki se predajajo različnim službam v skladu z zahtevami situacije (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi,) in številna druga potrdila, izjave in soglasja.

Prevajanje spletnih strani iz ruskega v slovenski jezik

Na vašo zahtevo iz ruskega v slovenski jezik prevajamo tudi vsebine spletnih strani, pri čemer se trudimo, da v toku celotnega procesa maksimalno spoštujemo tudi vsa pravila dobre optimizacije. Zelo hitro bo vsaka stranka, ki je lastnik prevedene spletne strani, videla večkratno korist takšnega prevajanja. Namreč, SEO (Search Engine Optimisation) je bistvenega pomena, če želite dober položaj spletne strani v iskalnikih.

Poleg spletnih strani naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vsebino spletnih prodajaln in katalogov pa tudi programsko opremo (aplikacije in programe).

Iz ruskega v slovenski jezik prav tako prevajamo absolutno vse besedilne vsebine, ne glede na njihovo obsežnost in kompleksnost oziroma temo, ki jo obravnavajo. Glede na to, da naši strokovnjaki prevajajo zares vse vsebine v tej kombinaciji jezikov, je popolnoma jasno, da ne moremo vseh našteti na enem mestu. Zato ob tej priložnosti omenjamo samo teme in področja, za katere nam stranke najbolj pogosto dostavljajo materiale na prevajanje.

Marketing, informacijske tehnologije, psihologija, družbene vede, gradbena industrija, komunikologija, filozofija, ekologija in varstvo okolja, politika, pravo, finance, bančništvo, ekonomija, informacijske tehnologije, menedžment in naravoslovne vede so samo nekatera od področij, s katerimi so naši strokovnjaki seznanjeni in jih bodo v optimalnem roku prevedli iz ruskega v slovenski jezik.

Poleg besedilnih vsebin iz ruskega v slovenski jezik prevajamo tudi druge materiale, kot so učbeniki, knjige in književna dela. Poleg romanov, proze, beletrije in poezije prevajamo tudi vse revij, od otroških preko ilustriranih pa vse do znanstvenih in drugih.

Iz ruskega v slovenski jezik prav tako prevajamo tudi materiale, ki so povezani s področjem reklamiranja oziroma marketinga, in to v zelo kratkih rokih, pri čemer posebej pazimo na to, da prevod prilagodimo duhu slovenskega jezika. Poleg vizitk, zloženk in reklamnih letakov iz ruskega v slovenski jezik prevajamo tudi PR članke, kataloge, brošure, plakate in druge vrste vsebin.

Prevajanje filmov iz ruskega v slovenski jezik

Storitev, ki vključuje prevajanje filmov iz ruskega v slovenski jezik, ni nič neobičajnega kar zadeva ponudbo določene prevajalske agencije. Toda specifičnost storitve, ki jo mi ponujamo, je dejstvo, da vsem strankam ponujamo možnost, da na enem mestu dobijo kompletno obdelavo serij, zvočnih sporočil ter dokumentarnih, risanih, animiranih in igranih filmov kot tudi informativnih, otroških, zabavnih in drugih vrst oddaj. To pravzaprav pomeni, da poleg prevajanja le-teh iz ruskega v slovenski jezik, vsaka stranka dobi tudi storitev sinhronizacije ali podnaslavljanja, vse v odvisnosti od njegovih potreb in zahtev. Tako ima možnost, da obdelane zvočne in video vsebine distribuira dalje.

Poleg tega naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo zagotavljajo tudi storitev tolmačenja iz ruskega v slovenski jezik, ne glede na to, ali gre za šepetano oziroma simultano ali konsekutivno tolmačenje. Vaša edina obveznost je, da nam v čim krajšem roku dostavite vse potrebne informacije, ki so povezane z dogodkom, ki ga organizirate (število udeležencev, trajanje, lastnosti prostora v katerem bo potekal in podobno), vse ostalo pa je naša skrb. Poleg tega vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod najugodnejšimi pogoji v državi.

Cena prevajanja iz ruskega v slovenski jezik

  • Iz ruskega v slovenski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!