Prevajanje iz ruskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kar zadeva prevajanje iz ruskega v italijanski jezik, smo ponosni na dejstvo, da naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo absolutno vse vrste dokumentov in ostalih vsebin, ne glede na njihovo kompleksnost. In glede na to, da prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikova sodi med najbolj iskane storitve, jim posvečamo posebno pozornost. Gre za to, da ima Prevajalski center Akademije Oxford veliko prednost pri zagotavljanju teh storitev, saj so v naši ekipi tako prevajalci kot tudi sodni tolmači, tako da stranke dobijo vse, kar je potrebno, da bi določeni dokument lahko uporabljali kot katerikoli drugi pravno veljavni dokument. S samim tem, da dobijo s strani pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača overjen dokument, so v veliki prednosti, saj jim ni treba izgubljati časa z iskanjem sodnega tolmača. Toda, čeprav je v večini primerov povsem dovolj, da se prevedeni dokument tudi overi z žigom sodnega tolmača, obstajajo tudi dokumenti, za katere zakon določa dodatno vrsto overitve, poznano kot haški Apostille pečat. Toda za overitev s haškim žigom so zadolžena okrožna sodišča v številnih mestih po vsej naši državi, tako vam prevajalec in sodni tolmač ne moreta dati teh informacij, ampak jih morate samostojno poiskati pri pristojnih institucijah. To pomeni, da se morate najprej pozanimati, ali je za določeni dokument sploh potrebna overitev s haškim žigom, saj le-ta ni nujno potrebna za vse dokumente in v primeru pritrdilnega odgovora morate izvedeti tudi to, v katerem trenutku se izvaja overitev s tem žigom. Gre za to, da se overitev s haškim žigom lahko izvaja na dva načina oziroma tako, da po koncu prevajanja in po overitvi sodnega tolmača dokument nosite na sodišče, da bi opravili overitev z Apostille žigom ali pa dokument najprej nosite na sodišče in ga šele potem prinesete k nam, da se najprej prevedeta tako dokument kot tudi haški žig in potem ju overja še pooblaščena oseba. Prav zaradi tega, ker obstajata dve vrsti te overitve, je zelo pomembno, da pravočasno izveste, katere je potrebna za vaše dokumente, saj boste sebi prihranili nepotrebno izgubljanje časa in denarja. Postopek overitve dokumentov s strani sodnega tolmača poteka na točno določen način, kar pomeni, da sodni tolmač preverja skladnost informacij iz izvirnega dokumenta in prevoda, da bi ga lahko overil s svojim žigom in na ta način pravzaprav potrdil, da gre za dokument, ki je popolnoma enak izvirnemu. Toda, da bi to lahko storil, nam morate na vpogled dostaviti izvirne dokumente, kar lahko naredite s pošiljanjem priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe ali pa, da jih odnesete v našo poslovalnico.


Prevajanje iz ruskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v ruski jezik

Nujno prevajanje pomeni, da je strankam prevajanje in overjanje dokumentov potrebno v posebej kratkem roku, pa je iz tega razloga dovoljeno pošiljanje skeniranih materialov na elektronski naslov, toda kljub temu ste dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirnike in to v najkrajšem možnem roku, da bi lahko v celoti izpolnili vašo zahtevo. Ko prevajalec in sodni tolmač končata z obdelavo dokumentov, jih lahko prevzamete osebno v poslovalnici ali pa vam jih lahko dostavimo na naslov, toda ta storitev se dodatno zaračunava, saj se za dostavo dokumentov angažira kurirska služba. Plača se neposredno kurirju pri prevzemu in v skladu s cenikom, ki ga oblikuje kurirska služba.

Iz ruskega v italijanski jezik prevajamo medicinsko oziroma razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi zdravniške izvide, gradbene projekte in vse ostale dokumente, ki sodijo med omenjene vrste dokumentacije. Prav tako prevajamo tudi osebne oziroma poslovne dokumente, tako da na vašo zahtevo obdelujemo: potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, potni list in osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), revizijska poročila, bilance uspeha, letna poročila, bilance stanja, fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in pogodbe, ustanovitveni akt podjetja in vse ostale osebne oziroma poslovne dokumente.

Na zahtevo strank prevajamo tudi dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjem izobraževanja oziroma znanosti, kot so: predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepisi ocen, znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav, diplome in dodatki k diplomi, diplomske in seminarske naloge ter znanstveni patenti. Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo vse vrste potrdil, izjav in soglasij, tako da v relativno kratkem roku dobite prevedeno potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki in številne druge osebne dokumente.

Iz ruskega v italijanski jezik prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi vse vrste pogodb, pooblastil, sodnih odločitev, tožbi, pritožb, sklepov in sodb oziroma vse pravne akte.

Poleg tega na zahtevo strank prevajamo tudi zvočne oziroma video materiale in izvajamo njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo, vse v skladu z vašimi zahtevami. Pri tem mislimo predvsem na filme vseh žanrov oziroma animirane, dokumentarne, risane in igrane ter reklamna sporočila, serije in različne vrste oddaj, tako informativne kot tudi otroške, izobraževalne, zabavne in številne druge.

Iz ruskega v italijanski jezik prav tako prevajamo tudi spletne strani, programsko opremo (programi in aplikacije), spletne prodajalne in kataloge, in to ob maksimalnem spoštovanju vseh veljavnih pravil SEO (Search Engine Optimisation), ki imajo za cilj, da spletni iskalniki prevedene materiale čim prej prepoznajo kot izvirne, kar se v veliki meri odraža na poboljšanje njihovega položaja na globalnem omrežju.

Besedilne vsebine katerekoli tematike, dolžine, kompleksnosti in namena bosta prevajalec in sodni tolmač prav tako obdelala v skladu z vašimi zahtevami. Ekonomija, politika, pravo, finance in komunikologija, marketing, bančništvo, medicina, znanost, filozofija, izobraževanje, farmacija, sociologija, turizem, ekologija in varstvo okolja ter marketing, gradbena industrija, komunikologija, informacijske tehnologije, menedžment in vse nenavedene veje družbenih in naravoslovnih ved, s samo nekatera od področij, s katerimi so lahko povezane teme takšnih besedil.

Storitev tolmačenja iz ruskega v italijanski jezik bodo naši prevajalci in sodni tolmači opravili maksimalno kakovostno in profesionalno. Poleg simultanega tolmačenja, ki je tudi najbolj iskano v praksi, so usposobljeni tudi za šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje. Prav tako vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod pogoji, ki veljajo za najugodnejše na tržišču.

Prevajanje soglasij za zastopanje iz ruskega v italijanski jezik

Iz ruskega v italijanski jezik prevajamo tudi soglasje za zastopanje pa tudi vse ostale vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijama, kot so potrdila, izjave in soglasja (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi) pa tudi ostale vrste podobnih dokumentov. Poleg tega bosta prevajalec in sodni tolmač na vašo zahtevo obdelala tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale vrste sodnih sklepov in odločitev, pritožb in tožb oziroma soglasja za zastopanje, certifikate, licence kot tudi pravni red Evropske Unije.

Iz ruskega v italijanski jezik prav tako prevajamo tudi razpisno oziroma tehnično, gradbeno kot tudi medicinsko dokumentacijo. V skladu z vašimi zahtevami obdelujemo: zdravniške izvide, gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, deklaracije različnih vrst izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi vse neomenjene dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

Iz ruskega v italijanski jezik prav tako prevajamo vse osebne pa tudi poslovne dokumente. Poleg izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebne izkaznice in potrdila o stalnem prebivališču prevajamo tudi: potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, prometno in vozniško ter dovoljenje za prebivanje. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford bodo vašo zahtevo obdelali tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem, tako podjetja kot tudi podjetnika, pri čemer mislimo predvsem na: ustanovitveni akt in statut podjetja, bilance uspeha in stanja, finančna, revizijska in letna poročila, fakture in ostale dokumente s tega področja.

Prevajanje dokumentov je precej specifično, ker je potrebna tudi njihova overitev s strani sodnega tolmača, pa je tako zelo pomembno, da nam pravočasno dostavite tudi izvirne dokumente na vpogled. Razlog za takšen postopek je v tem, da jih mora sodni tolmač pred overitvijo primerjati, da bi ugotovil, ali obstajajo morebitna odstopanja med prevodi in izvirniki. Kajti, če le-ta obstajajo, tolmač takšnih dokumentov ne sme overiti, stranko pa mora obvestiti o svojih opažanjih in ji predlagati storitev redakcije prevedenega dokumenta. Tudi to storitev stranke lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford in po popravkih, ki jih opravita profesionalni korektor in lektor, se dokumenti overjajo in potem se na dogovorjen način tudi dostavljajo stranki. To pomeni, da jih lahko prevzamejo osebno v naši poslovalnici ali pa jih lahko dobijo preko kurirske službe na naslov. Ta storitev ni vračunana v ceno obdelave dokumentov in jo plačajo po veljavnem ceniku službe, zadolžene za dostavo in to kurirju pri samem prevzemu.

Materiale, za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v italijanski jezik, nam lahko dostavite na več načinov, toda za dokumente se zahteva samo dostava preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko oziroma osebno v našo poslovalnico, toda materiale, za katere ni potrebna overitev, nam lahko pošljete tudi skenirane na elektronski naslov.

Čeprav sta za večino dokumentov dovolj samo prevajanje in overitev z žigom pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača, obstajajo tudi dokumenti, za katere je potrebna dodatna overitev. Čeprav le-ta sodi med tako imenovane »nad overitve«, saj ne izključuje overitve s strani sodnega tolmača, ampak jo zahteva. Ker so v Sloveniji zanjo zadolžena okrožna sodišča, so stranke dolžne pridobiti veljavne informacije o tem, ali je za konkretne dokumente potrebna overitev s haškim žigom. Ko prejmejo potrdilen odgovor, se morajo pozanimati še o tem, ali se overitev z Apostille žigom opravi pred obdelavo naših strokovnjakov ali potem. Gre za to, da se overitev s haškim žigom najpogosteje opravi na začetku, ko stranka dokument najprej prinese na sodišče in šele potem ga nosi v Prevajalski center Akademije Oxford in poleg tega morate vedeti tudi to, da se v tem primeru poleg dokumenta prevaja tudi haški žig, tako da postopek traja malce dlje. Potem pa se dokument overi in pripravljen je za uporabo. Če se overitev s haškim žigom izvaja na koncu obdelave, to pomeni, da dokument najprej prinesete k nam in šele potem ga odnesete na pristojno sodišče, da bi ga tam overili s tem žigom.

Prevajanje serij iz ruskega v italijanski jezik

Prevajanje serij iz ruskega v italijanski jezik je pogosta zahteva, zaradi katere se na nas obračajo številne stranke. Morda je razlog v tem, da Akademija Oxford svojim strankam polega prevajanja zvočnih in video materialov, ponuja tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Na ta način stranke zelo hitro dobijo kakovostno in strokovno obdelane serije, igrane, dokumentarne, risane in animirane filme ter informativne, zabavne, otroške in ostale vrste oddaj kot tudi reklamna sporočila, ki jih lahko prikazujejo tako na televiziji kot tudi na spletu pa tudi v kinematografih oziroma jih lahko puščajo na radijskih postajah ali kjerkoli drugje.

Prevajalci in sodni tolmači v skladu z vašimi zahtevami prav tako izvajajo tudi storitev tolmačenja iz ruskega v italijanski jezik, kar vključuje šepetano, simultano in konsekutivno tolmačenje. Ne smemo pozabiti, da vsaka od navedenih vrst tolmačenja ustreza točno določeni vrsti dogodka, pa je tako zelo pomembno, da ponudbo prilagodimo zahtevam dogodka, ki ga organizirate. Da bi naša strokovna ekipa to lahko naredila, nam morajo stranke dostaviti vse pomembne podatke o samem dogodku oziroma o njegovi organizaciji, kar vključuje informacije o številu udeležencev, trajanju in prostoru, v katerem bo dogodek potekal. Če se zgodi, da je za določen dogodek predviden prav takšen način tolmačenja, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje besedil s področja financ iz ruskega v italijanski jezik

Vse stranke, ki jim je iz ruskega v italijanski jezik potrebno prevajanje besedil s področja financ, si sedaj lahko oddahnejo, saj so tukaj sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford, ki bodo takšne materiale obdelali v najkrajšem možnem roku in po zagotovo najugodnejših cenah. Poleg besedil s tega področja obdelujemo tudi tista, ki so povezana z ekologijo in varstvom okolja, pravom, psihologijo, turizmom pa tudi s financami, ekonomijo in filozofijo kot tudi z informacijskimi tehnologijami, gradbeno industrijo, farmacijo, medicino, komunikologijo, menedžmentom in še številnimi drugimi področji. Zelo pomembno je omeniti tudi to, da za prevajanje besedil ni potrebna overitev sodnega tolmača, pa je tako dovolj, da nam materiale pošljete po elektronski pošti in tako prihranite veliko časa pa tudi precej denarja. Potem ko prevajalec in sodni tolmač obdelata dostavljene materiale, vam jih prav tako lahko pošljemo na enak način.

Poleg tega iz ruskega v italijanski jezik prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela, predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente ter potrdila o rednem šolanju oziroma vse dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjema znanosti oziroma izobraževanja. Posebej poudarjamo, da se postopek pošiljanja dokumentov na prevajanje razlikuje glede na tiste vsebine, za katere ni potrebna overitev, saj ste nam dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirnike, kar morate spoštovati, saj to predstavlja zakonski postopek. Prav tako je dobro, da se pravočasno pozanimate o potrebi za overitvijo s haškim Apostille žigom za konkretne dokumente, da bi se izognili nepotrebnemu izgubljanju časa.

Profesionalno prevajanje spletnih prodajaln iz ruskega v italijanski jezik

Ko rečemo, da bodo prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo opravili profesionalno prevajanje spletnih prodajaln iz ruskega v italijanski jezik, s tem mislimo na to, da bodo maksimalno spoštovali vsa pravila optimizacije vsebin za iskalnike oziroma bodo spoštovali pravila SEO (Search Engine Optimisation). V bistvu to pomeni, da bo tako prevedena spletna vsebina zelo hitro imela precej boljši položaj v v okviru polja iskanja, kar bo zagotovo pozitivno vplivalo tudi na poslovanje vašega podjetja.

Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi vse materiale, ki so povezani s področjem reklamiranja. Glede na to, da gre za posebno vrsto vsebin, morata prevajalec in sodni tolmač posebno pozornost posvetiti pravilnemu oblikovanju reklamnega sporočila, ki ga le-ti vsebujejo, in ki najpogosteje ni vidno s prostim očesom opazovalca, saj je njegov cilj, da določeno storitev ali izdelek, ki se reklamira, čim bolj približa potencialnim strankam. Prav iz tega razloga se naši strokovnjaki s posebno pozornostjo lotevajo obdelave reklamnih materialov, kot so: katalogi, brošure, plakati, PR članki, reklamne zloženke in celo vizitke. Prav to je tisto, kar Prevajalski center Akademije Oxford razlikuje od drugih, saj bo učinek reklamnih materialov, ki jih prevajamo iz ruskega v italijanski jezik, zagotovo koristil podjetju, ki se reklamira.

Cena prevajanja iz ruskega v italijanski jezik

  • Iz ruskega v italijanski je 16 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 19 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!