Prevajanje iz ruskega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru storitve, ki je povezana s prevajanjem iz ruskega v japonski jezik, vsem strankam ponujamo kompletno obdelavo dokumentov in ostalih vrst vsebin. Pri obdelavi dokumentov je posebej pomemben podatek, da so v naši ekipi prevajalci in sodni tolmači, saj boste na ta način dobili dokument, ki je popolnoma pripravljen za nadaljnjo uporabo, ker mu žig sodnega tolmača v naši državi daje pravno veljavnost. Toda obstajajo tudi primeri, ko je za dokumente potrebna tudi posebna vrsta overitve, ki vključuje overitev s haškim Apostille žigom, za katero so v Sloveniji pristojna izključno okrožna sodišča.S samim tem, da prevajalec in sodni tolmač nimata pristojnosti za to vrsto overitve, se je stranka dolžna samostojno pozanimati na okrožnem sodišču, ali je za njegov dokument potrebna overitev s haškim žigom, da bi vedela, ali dokument najprej nosi v Prevajalski center Akademije Oxford ali pa na sodišče zaradi overitve z Apostille žigom. Ta vrsta overitve se lahko opravi na začetku procesa obdelave dokumentov, potem pa ga prinesete v našo poslovalnico ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe in pri v tem primeru se prevajata tako dokument kot tudi haški žig in na koncu se overjata s strani sodnega tolmača. Drugi način overitve pomeni, da se dokument najprej prevaja in overja v naši poslovalnici, potem pa ga nosite na sodišče, kjer se opravi overitev s haškim žigom. Ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo, svoje dokumente lahko osebno prevzamete ali pa vam bodo dostavljeni preko kurirske službe na naslov, ki ga navedete. Storitev, ki se izvaja preko kurirske službe sodi med dodatne storitve, in zaračunavajo jo pri prevzemu pošiljke, medtem ko ceno oblikuje kurirska služba.


Prevajanje iz ruskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v ruski jezik

Iz ruskega v japonski jezik prevajamo vse vrste dokumentacije, kot je medicinska, gradbena, tehnična in razpisna oziroma: specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, zdravniške izvide, navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelka in vse ostale dokumente, ki sodijo med omenjene vrste dokumentacije. Prav tako prevajamo tudi potni list in osebno izkaznico kot tudi potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter potrdilo o prebivališču pa tudi vse vrste dovoljenj (delovno, prometno, vozniško in dovoljenje za prebivanje).

Poleg tega prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij.

Na zahtevo strank prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, iz ruskega v japonski jezik pa prevajamo tudi vse vrste pogodb, sodnih odločitev, tožb, pritožb, sklepov in sodb, različne vrste certifikatov in licenc, pooblastil za zastopanje in številne druge pravne akte.

Poslovne dokumente, kot so sklepi o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, fakture, bilance stanja in uspeha, poslovne odločitve in statute podjetij prav tako obdelujemo na vašo zahtevo. Diplome in dodatke k diplomi, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente ter predmetnike in programe fakultet, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo obdelujejo oziroma prevajajo iz ruskega v japonski jezik in jih overjajo z žigom sodnega tolmača.

Če imate potrebo, da prevod določenega dokumenta dobite v zelo kratkem roku, ponujamo možnost, da skenirane dokumente najprej pošljete po elektronski pošti, naknadno pa dostavite tudi izvirnike na vpogled. Razlog, zaradi katerega ste nam dolžni dostaviti originalne dokumente, leži v dejstvu, da je proces overitve jasno določen z zakonom, tako da je sodni tolmač dolžan, da najprej primerja izvirne in prevedene dokumente, ker se mora prepričati, da med njimi ne obstajajo odstopanja, da bi lahko postavil svoj žig na prevod. Če opazi določena odstopanja, vas mora o tem obvestiti in vam predlagati storitev lekture oziroma korekture prevedenih vsebin, da bi se prilagodile izvirniku. Storitev redakcije izvajajo lektorji in korektorji v naših poslovalnicah, potem pa se dokument brez kakršnih koli težav overja.

Materiale, za katere ni potrebna overitev, lahko dostavite po elektronski pošti, na enak način pa jih lahko dobite po obdelavi. Pri tem mislimo na reklamne materiale, kot so plakati, letaki in zloženke, kataloga, PR članke, brošure in vizitke, iz ruskega v japonski jezik pa prevajamo tudi spletne vsebine, programe in aplikacije kot tudi vsebino spletnih katalogov oziroma prodajaln. Pri obdelavi takšnih vsebin naši prevajalci in sodni tolmači spoštujejo vsa potrebna pravila dobre optimizacije, da bi bile prevedene vsebine čim bolje pozicionirane v okviru globalnega spletnega iskanja.

Poleg tega iz ruskega v japonski jezik prevajamo tudi učbenike pa tudi romane, prozo, beletrijo in poezijo kot tudi časopisne. Na vašo zahtevo prevajamo tudi ilustrirane, otroške pa tudi strokovne revije kot tudi besedilne vsebine katerekoli tematike in namena. To pomeni, da obdelujemo besedila, ki bodo plasirana v javnost kot tudi tista, ki so namenjena izključno ožjemu krogu strokovnjakov za posamezna področja. Ekonomija, filozofija, farmacija, izobraževanje, gradbena industrija, turizem, nauka, psihologija, bančništvo, finance, sociologija, informacijske tehnologije, gradbena industrija pa tudi vse ostale veje družbenih in naravoslovnih ved so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema teh vsebin. Naj vas ne skrbi, če je tema malce neobičajna in se redko srečuje v praksi, saj imajo prevajalci in sodni tolmači, ki se angažirajo za obdelavo takšnih vsebin, poleg strokovnega znanja, ki je na zelo visoki ravni tudi visoko raven splošne izobrazbe, tako da jim praktično gledano niti eno področje ni neznano.

Iz ruskega v japonski jezik prevajamo tudi različne vrste tako zvočnih kot tudi video materialov oziroma animirane, risane, dokumentarne in igrane filme, zatem informativne, zabavne, izobraževalne, otroške in vse druge vrste oddaj kot tudi reklamna sporočila in serije. Po obdelavi s strani svojih strokovnjakov lahko opravimo tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje, saj so v naši ekipi tudi profesionalni podnaslavljalci ter skupina strokovnjakov, ki so zadolženi za sinhronizacijo. Glede na to, da imajo dolgoletne izkušnje v tem poslu, lahko z gotovostjo trdimo, da ne bo prišlo do običajnih napak, ki jih lahko vidimo na televiziji in vključujejo prehitre ali prepočasne podnapise.

Na zahtevo strank izvajamo tudi storitev tolmačenja iz ruskega v japonski jezik oziroma konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje. Če se javi potreba za tem, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz ruskega v japonski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford v sklopu storitev, ki jih ponujajo strankam, iz ruskega v japonski jezik prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav. Poleg te storitve ponujamo tudi prevajanje znanstvenih patentov pa tudi diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del oziroma vseh dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so: potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakulteta in mnogi drugi. Iz ruskega v japonski jezik prav tako prevajamo tudi vse vrste dokumentacije, poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, navodil za uporabo, deklaracij izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov, prevajamo tudi zdravniške izvide, gradbene projekte in vse ostale dokumente, ki sodijo med tehnično, razpisno, gradbeno in medicinsko dokumentacijo.

Na zahtevo strank prevajamo tudi vse vrste književnih del, tako beletrijo in prozo kot tudi poezijo in romane, v primeru potrebe pa lahko obdelamo tudi časopisne članke kot tudi različne vrste revij (ilustrirane, strokovne, otroške in številne druge). Poleg vsega omenjenega prevajamo tudi besedilne vsebine, ne glede na to, ali so namenjene javnemu predstavljanju ali pa bodo predstavljene izključno strokovnjakom iz določenega področja. Njihova tema je lahko povezana z absolutno vsemi področji: znanost, medicina, farmacija, izobraževanje, ekologija in varstvo okolja, komunikologija, gradbena industrija, informacijske tehnologije, turizem, ekonomija, filozofija, pravo, finance, bančništvo, politika in številne druge veje družbenih in naravoslovnih ved so samo nekatera od področij, ki jih obdelujemo.

Prevajanje spletnih katalogov iz ruskega v japonski jezik

Iz ruskega v japonski jezik pa poleg spletnih katalogov izdelkov in storitev prevajamo tudi vsebino spletnih prodajaln kot tudi programsko opremo (programe in aplikacije) oziroma spletne strani. To področje prevajanja je zelo občutljivo, saj zahteva spoštovanje pravil dobre optimizacije oziroma SEO (Search Engine Optimisation). Z implementacijo teh pravil v prevedene materiale jim prevajalci in sodni tolmači dajejo svojevrstno priložnost, da se v optimalnem roku znajdejo v samem vrhu spletnega iskanja, kar bo nedvomno pozitivno vplivalo na poslovanje lastnika spletne strani. Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje zvočnih in video materialov iz ruskega v japonski jezik: serij, reklamnih sporočil, zabavnih, otroških, izobraževalnih in informativnih oddaj pa tudi dokumentarnih, risanih, igranih in animiranih filmov. Poleg njihovega prevajanja lahko na zahtevo strank opravimo tudi storitev podnaslavljanja oziroma sinhronizacije.

Prevajanje pogodb iz ruskega v japonski jezik in uradna overitev

V primeru prevajanja pogodb oziroma vseh ostalih poslovnih dokumentov iz ruskega v japonski jezik, je zelo pomembno poudariti vlogo overitve s strani sodnega tolmača. Ko določen prevedeni dokument vsebuje tudi njegov žig, je le-ta avtomatsko tudi pravno veljaven, saj to pomeni, da je enak izvirniku.

Poleg pogodb pa prevajamo tudi sklepe o ustanovitvi pravne osebe, statute in ustanovitvene akte podjetij, revizijska, letna in finančna poročila ter fakture in vse vrste poslovnih odločitev, bilance stanja in uspeha pa tudi druge poslovne dokumente. Poleg poslovnih prevajamo tudi vse osebne dokumente, kot so: potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in številne druge dokumente.

Cena prevajanja iz ruskega v japonski jezik

  • Iz ruskega v japonski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 30 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!