Prevajanje iz ruskega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz ruskega v estonski jezik, se lahko obrnejo na Prevajalski center Akademije Oxford. Poleg prevajalcev so v naši ekipi tudi sodni tolmači, tako da dobite kompletno storitev obdelave vseh vrst dokumentov oziroma tako prevedene kot tudi overjene dokumente, na vašo zahtevo pa obdelujemo tudi ostale vsebine.

Poleg obdelave osebnih dokumentov vam ponujamo tudi obdelavo dokumentov, ki so povezani s poslovanjem, oziroma različnih vrst dokumentacij pa tudi pravnega reda Evropske Unije ter vseh vrst pravnih aktov, od certifikatov in licenc, preko sodnih sklepov, sodb, pritožb in odločitev, pa do soglasij za zastopanje in drugih dokumentov te vrste. Prav tako iz ruskega v estonski jezik prevajamo tudi tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so vse vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih in druga).

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi medicinsko, tehnično, razpisno, gradbeno in druge vrste dokumentacij, iz ruskega v estonski jezik pa med drugim prevajajo tudi: deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniške izvide in ostale dokumente, ki sodijo med omenjene vrste dokumentacij. Na zahtevo strank obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi rezultate znanstvenih raziskav, prepise ocen pa tudi znanstvene patente, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in druga.


Prevajanje iz ruskega v estonski jezik
Prevajanje iz estonskega v ruski jezik

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje absolutno vseh osebnih in poslovnih dokumentov, čeprav stranke najpogosteje zahtevajo prevajanje potnega lista, potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice. Poleg njih prevajamo tudi potrdila o stalnem prebivališču, prometna dovoljenja kot tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter delovna dovoljenja in dovoljenja za prebivanje oziroma vozniška dovoljenja. Prav tako prevajamo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja, ustanovitvene akte in statute podjetja, različne vrste poslovnih poročil (letna, finančna, revizijska in druga) ter fakture in ostale osebne in poslovne dokumente.

Glede prevajanja dokumentov iz ruskega v estonski jezik je zelo pomembno vedeti tudi to, da ste dolžni v celoti spoštovati pravila pošiljanja izvirnikov na vpogled, saj jih mora sodni tolmač primerjati s prevodi, da bi se prepričal o tem, da med njimi ni nikakršne razlike. Če kljub vsemu ugotovi, da se je pojavila določena razlika, lahko predlaga storitev redakcije vsebin, potem pa se lahko opravi overitev prevoda na predpisan način. Poleg tega je vsaka stranka dolžna opraviti preverjanje na sodišču, ki je za to pristojno, ali se tudi za njegove dokumente zahteva overitev s haškim Apostille žigom, ki sodi med v tako imenovane nadoveritve. Glede na to, da je overitev s haškim žigom potrebna samo za točno določene dokumente in to v različnih trenutkih v toku obdelave oziroma tako na začetku kot tudi na koncu obdelave dokumentov, tako da je pridobitev informacije zelo pomembna, saj je od je odvisen sam tok celotnega postopka. Prav tako morate vedeti, da v primeru, ko overitev z Apostille žigom poteka na začetku, potem prevajalec in sodni tolmač izvajata obdelavo tako dokumenta kot tudi samega žiga oziroma najprej se prevajata žig in dokument, potem pa se izvaja tudi overitev z žigom sodnega tolmača, pa s samim tem ta proces lahko traja malo dalj časa od tistega, ko se overitev s haškim žigom opravi po končani obdelavi s strani prevajalcev in sodnih tolmačev.

Dokumente nam lahko dostavite na več načinov oziroma jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, lahko pa jih tudi odnesete osebno v poslovalnico. Po končani obdelavi dokumentov jih lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici, ali pa zahtevate dostavo na določen naslov, toda to je storitev, ki velja za dodatno, pa se iz teh razlogov tudi zaračunava neposredno od strank pri prevzemu, in to po ceniku kurirske službe.

V okviru poslovalnice Akademije Oxford vas pričakujejo storitve prevajanja iz ruskega v estonski jezik in to za številne vrste vsebin, poleg spletnih strani in programske opreme (programov in aplikacija) oziroma spletnih prodajaln in katalogov, na vašo zahtevo obdelujemo tudi vse vrste zvočnih in video vsebin, kar pomeni, da v relativno kratkem roku obdelamo dokumentarne, igrane, risane in animirane filme pa tudi reklamna sporočila kot tudi serije in različne vrste oddaj (zabavne, informativne, otroške, izobraževalne in druge). Poleg storitve prevajanja vam ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo, tako da boste zelo hitro imeli materiale, ki jih lahko prikazujete tako v kinematografih kot tudi na televiziji in spletu oziroma jih predvajate na radijskih postajah.

Prevajalec in sodni tolmač na vašo zahtevo obdelujeta tudi književna dela vseh vrst, od beletrije preko romanov in proze pa vse do del poezije pa tudi ilustrirane, otroške in strokovne revije oziroma časopisne članke in učbenike. Na zahtevo strank prav tako prevajamo tudi vsebine, ki so povezane s področji marketinga, poleg prevajanja vizitke, plakatov in zloženk, vam iz ruskega v estonski jezik ponujamo tudi prevajanje katalogov, brošur, reklamnih letakov in PR člankov. Seveda prevajamo tudi besedila različne tematike, kompleksnosti in obsežnosti, poleg tistih, katerih tema je povezana s področji gradbene industrije, znanosti, turizma, izobraževanja, prava ekonomije in ekologije in varstva okolja, obdelujemo tudi tiste katerih teme so povezane z medicino, psihologijo in filozofijo oziroma komunikologijo, informacijskimi tehnologijami, marketingom, sociologijo in menedžmentom pa tudi z ostalimi vejami družbenih oziroma naravoslovnih ved. Izvajamo tudi storitev tolmačenja iz ruskega v estonski jezik, in to simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje. Na zahtevo strank pa lahko po najugodnejših cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg vsega omenjenega, pri nas lahko dobite tudi storitev lekture in korekture vsebin, njihovo redakcijo pa bodo opravili prav profesionalni lektorji in korektorji, ki so prav tako v naši ekipi. Vse vsebine, za katere ni potrebna overitev, nam lahko dostavite na najenostavnejši možni način oziroma po elektronski pošti, na enak način pa vam lahko pošljemo prevedene materiale.

Prevajanje dokumentov iz ruskega v estonski jezik

Kar zadeva prevajanje dokumentov iz ruskega v estonski jezik moramo najprej omeniti osebne dokumente, saj je to hkrati tudi eden od osnovnih razlogov, zaradi katerega se na nas obračajo številne stranke. S tem mislimo predvsem na prevajanje in overitev osebne izkaznice oziroma potnega lista kot tudi potrdila o stalnem prebivališču, potrdila o državljanstvu oziroma vozniškega in prometnega dovoljenja kot tudi dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). V skladu z vašimi zahtevami obdelujemo tudi vse poslovne dokumente oziroma bilance uspeha, fakture, sklepe o ustanovitvi pravne osebe pa tudi ustanovitvene akte in statute podjetij kot tudi vse vrste poslovnih poročil (revizijskih, finančnih, letnih in drugih), zatem poslovne odločitve in pravni red Evropske Unije, različne vrste licenc in certifikatov ter soglasja za zastopanje in vse vrste sodnih odločitev, pritožb, sklepov, tožb in sodb oziroma vse pravne akte.

Iz ruskega v estonski jezik prevajamo tudi tiste dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste potrdil ter soglasij in izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in druge osebne dokumente). Tehnično, gradbeno, medicinsko in razpisno dokumentacijo prav tako prevajamo v tej kombinaciji jezikov, naši prevajalci in sodni tolmači pa med drugim obdelujejo tudi: gradbene projekte, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, zdravniške izvide in vse ostale dokumente, ki so povezani z navedenimi vrstami dokumentacij.

Ne smemo pozabiti, da so vse stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, da bi bil v celoti spoštovan postopek prevajanja iz ruskega v estonski jezik in overitve z žigom sodnega tolmača. Ko sodni tolmač ugotovi, da gre za enake vsebine, on overja prevod in mu na ta način daje pravno veljavnost. Seveda, ko se kljub vsemu zgodi, da opazi določena odstopanja med prevodi in izvirniki, lahko strankam predlaga izvajanje storitve redakcije, ki jo prav tako lahko dobijo v naši poslovalnici in potem se lahko brez težav overi dokument. Poleg tega so se stranke dolžne pravočasno pozanimati o tem, ali je potrebna overitev s haškim Apostille žigom, kar sodi med posebne vrste overitve, ki se izvajajo v skladu z zakonom in ni namenjena vsem dokumentom. Iz teh razlogov je zelo pomembno, da stranka najprej izve ali se zahteva za določeni dokument. Če je le-ta potrebna, mora izvedeti tudi to, na kakšen način le-ta poteka oziroma ali se najprej opravi overitev z Apostille žigom, pa se potem dokument odnese v Prevajalski center Akademije Oxford ali pa dokument najprej prevaja in overja z žigom sodnega tolmača, na koncu pa se opravi tudi overitev s haškim žigom. Moramo omeniti še, da za to overitev nista zadolžena prevajalec in sodni tolmač, ampak določeni organi v okviru okrožnih sodišč v Sloveniji, kjer lahko dobite tudi vse potrebne informacije.

Prevajanje besedil s področja turizma iz ruskega v estonski jezik

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi besedilne vsebine, ki so povezane s področjem turizma, iz ruskega v estonski jezik pa prevajamo tudi besedila, katerih tema je povezana s številnimi drugimi področji. Poleg filozofskih, socioloških in psiholoških tem obdelujemo tudi tiste vsebine, ki so povezane s področji informacijskih tehnologij, ekologije in varstva okolja, gradbene industrije, politike, menedžmenta, prava, komunikologije, ekonomije oziroma bančništva, medicine, znanosti, marketinga, farmacije, izobraževanja in drugih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Na zahtevo strank prevajamo tudi književna dela, ne glede na to, ali gre za poezijo in prozo ali romane oziroma beletrijo. V naši ekipi sta tudi prevajalec in sodni tolmač, ki sta specializirana za obdelavo učbenikov, ne glede na njihovo kompleksnost in ne glede na to, na katero področje se nanašajo pa tudi različnih vrst revij (ilustriranih, otroških in strokovnih) kot tudi časopisne članke. Prav tako obdelujemo tudi spletne strani, iz ruskega v estonski jezik pa prevajamo tudi spletne kataloge in prodajalne oziroma programsko opremo (program ali aplikacijo). Ne smemo pozabiti, da so naši strokovnjaki posebej usposobljeni za prevajanje iz ruskega v estonski jezik vseh teh vsebin, ki so povezane z informacijskimi tehnologijami, tako v celoti spoštujejo vsa pomembna SEO pravila (Search Engine Optimisation) in tako prevedenim vsebinam dajo priložnost, da jih spletni iskalniki prepoznajo kot izvirne, s čimer jim bodo zagotovili boljši položaj v okviru njih.

Prevajanje serij iz ruskega v estonski jezik

Ko gre za prevajanje serij iz ruskega v estonski jezik, vas v okviru poslovalnice Akademije Oxford pričakuje njihova kompletna obdelava. Pravzaprav to pomeni, da boste poleg prevajanja dobili tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje, vse v skladu z zahtevami. Poleg serij prevajamo tudi filmske stvaritve, ne glede na to, ali gre za igrane, dokumentarne, animirane, risane ali druge vrste filmov oziroma reklamna sporočila kot tudi različne vrste oddaj (izobraževalne, otroške, informativne in druge).

Prevajalci in sodni tolmači v skladu z vašimi zahtevami lahko izvajajo tudi tolmačenje iz ruskega v estonski jezik. Glede na to, da so specializirani tako za šepetano kot tudi za simultano in konsekutivno tolmačenje, ki se uporabljajo za različne vrste dogodkov, je zelo pomembno, da nam pravočasno dostavite vse potrebne informacije, ki se nanašajo na organizacijo dogodka oziroma število udeležencev, trajanje kot tudi na podrobnosti o prostoru, v katerem bo potekal in podobno. Prav na njihovi podlagi bomo pripravili ponudbo, v skladu z zahtevami dogodka pa vam pod odličnimi pogoji lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako prevajamo tudi reklamne materiale oziroma kataloge, PR članke, plakate, reklamne letake, zloženke in brošure, na vašo zahtevo pa iz ruskega v estonski jezik prevajamo celo vizitke. Imejte na umu, da so sodni tolmači in prevajalci zelo izkušeni in imajo za seboj ogromno prevedenih takšnih vsebin, tako da bodo reklamno sporočilo, ki ga le-te vsebujejo, ustrezno prilagodili pravilom estonskega jezika. Na ta način bodo določeni izdelek ali storitev približali strankam, ki jim je to materni jezik in s tem bodo izpolnili osnovni namen prevajanja reklamnih materialov iz ruskega v estonski jezik.

Prevajanje serij iz ruskega v estonski jezik

Cena prevajanja iz ruskega v estonski jezik

  • Iz ruskega v estonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz ruskega v estonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz ruskega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!