Prevajanje iz ruskega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi tudi strokovnjake, ki so specializirani za ruski in za romunski jezik, tako da strankam ponujamo prevajanje vsebin tudi v tej jezični kombinaciji. Prevajanje dokumentov iz ruskega v romunski jezik predstavlja najpogostejši razlog, zaradi katerega se stranke obračajo na nas, saj so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači in tako dobijo njihovo kompletno obdelavo. Prav tako pa prevajamo tudi številne druge vsebine.

Poleg besedil različnega namena, vsebine in obsežnosti, prevajamo tudi časopisne članke, reklamne materiale pa tudi spletne strani. Na zahtevo strank izvajamo tudi storitev tolmačenja oziroma konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje kot tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prav tako obdelujemo tudi knjige in učbenike pa tudi otroške, ilustrirane in strokovne revije kot tudi časopisne članke. V primeru potrebe, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi programsko opremo (aplikacije in programe) ter vsebino spletnih prodajaln in katalogov, tako storitev kot tudi izdelkov pa tudi spletne strani. Obdelava takšnih vsebin se izvaja ob spoštovanju vseh pravil SEO (Search Engine Optimisation), ki so zelo pomembna za dobro pozicioniranje prevedenih materialov v okviru spleta.

V primeru prevajanja besedilnih vsebin iz ruskega v romunski jezik, je njihova tema lahko povezana s katerimkoli področjem, ne glede na to ali gre za filozofijo, turizem, ekologijo in varstvo okolja ali pa za gradbeno industrijo, informacijske tehnologije, komunikologijo, ekonomijo, politiko, pravo, izobraževanje oziroma farmacijo, znanost, medicino, menedžment, bančništvo pa tudi vse veje družbenih in naravoslovnih ved, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.


Prevajanje iz ruskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v ruski jezik

Kar zadeva prevajanje reklamnih materialov, bodo naši strokovnjaki opravili tudi to storitev, ki se nanaša na reklamne zloženke in plakate pa tudi na letake, PR članke, brošure, vizitke ter kataloge, tako storitev kot tudi izdelkov. Prav tako iz ruskega v romunski jezik prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, različne vrste pogodb in soglasij za zastopanje kot tudi certifikate in licence ter sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi druge vrste sodnih odločitev oziroma sklepov, pritožb, tožb in odločitev ter vse ostale pravne akte.

V tej jezični kombinaciji prav tako prevajamo dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, poleg znanstvenih del, diplomskih in seminarskih nalog obdelujemo tudi prepise ocen, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatke k diplomi, predmetnike in programe, potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente. Poleg njih prevajamo tudi tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in druga).

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi vse osebne oziroma poslovne dokumente. Poleg izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdila o stalnem prebivališču, osebne izkaznice in potnega lista, prevajamo tudi: potrdilo o državljanstvu, vozniško in prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje ter bilance uspeha in stanja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, finančna, revizijska in letna poslovna poročila, poslovne odločitve in vse druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem.

Na vašo zahtevo prav tako obdelujemo tudi gradbeno, tehnično, medicinsko in razpisno dokumentacijo. Poleg specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbenih projektov in zdravniških izvidov, iz ruskega v romunski jezik prevajamo tudi: navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in številne druge dokumente, ki so povezani z omenjenimi področji.

Če vam je potrebno prevajanje dokumentov ali katerekoli vrste dokumentacije iz ruskega v romunski jezik, se morate zavedati, da se za določene dokumente poleg prevajanja in overitve sodnih tolmačev zahteva tudi tako imenovana overitev s haškim Apostille žigom, ki sodi med nadoveritve. Ker so zanjo zadolženi sodni organi, so se stranke dolžne najprej pravočasno pozanimati o tem, ali se za njihov dokument le-ta sploh zahteva in o tem, na kakšen način se izvaja. Pravzaprav se overitev s haškim žigom lahko opravi na samem začetku oziroma se dokument najprej odnese na sodišče zaradi te overitve in potem naš prevajalec in sodni tolmač opravita svoj del naloge, pri tem pa se prevajata tako sam dokument kot tudi Apostille žig. S samim tem je ta postopek tudi malce daljši od tistega, ko se dokument najprej prevaja in overja z žigom sodnega tolmača in zatem odnese na sodišče zaradi overitve haškim žigom.

Materiale, za katere želite prevajanje, nam lahko dostavite na elektronski naslov, toda samo v primeru, če ne gre za dokumente, saj ste tedaj dolžni priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled. Zato dokumente lahko dostavite osebno ali pa jih pošljete preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije“. Obdelane materiale vam dostavljamo na elektronski naslov, spet samo v primeru, da se ne zahteva njihova overitev, dokumente pa lahko dobite na naslov ali pa jih prevzamete osebno v naši poslovalnici. Če se odločite za dostavo na naslov, se morate zavedati, da se ta storitev dodatno zaračunava, saj ni vračunana v osnovno ceno obdelave dokumentov in to v skladu z veljavnim cenikom službe, zadolžene za dostavo.

Nujno prevajanje predstavlja prevajanje v zelo kratkem roku in to najpogosteje danes za jutri: Da bi v celoti izpolnili vašo zahtevo in vam dostavili prevedene in overjene dokumente v predpisanem roku, nam jih lahko najprej pošljete skenirane na elektronski naslov, potem pa nam izvirnike na vpogled dostavite naknadno, in to na način, ki je najhitrejši.

Prevajanje spletnih prodajaln iz ruskega v romunski jezik

Prevajanje spletnih prodajaln iz ruskega v romunski jezik sodi na področje obdelave materialov, povezanih s področjem informacijskih tehnologij, kar se nanaša tako na spletne strani kot tudi na spletne kataloge oziroma programsko opremo (programe in aplikacije). Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford v toku obdelave takšnih vsebin maksimalno pozornost posvečajo spoštovanju SEO pravila (Search Engine Optimisation), tako bi se le-te v optimalnem roku našle na čim boljšem položaju v okviru spletnih iskalnikov.

Iz ruskega v romunski jezik pa prevajamo tudi različne vrste, tako video kot tudi zvočnih vsebin oziroma animirane, risane, dokumentarne in igrane filme, zabavne, izobraževalne, informativne in otroške oddaje ter serije in reklamna sporočila. Da bi dosegli enega od glavnih ciljev našega poslovanja in strankam ponudili storitev vrhunske kakovosti, vam ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo. Tako boste v optimalnem roku dobili vsebine, ki jih lahko prikazujete tako v kinematografih kot tudi spletu, televiziji oziroma jih predvajate na radijskih postajah.

Prevajanje dokumentov iz ruskega v romunski jezik

Iz ruskega v romunski jezik prevajamo tudi dokumente, ne glede na to, ali gre za poslovne, osebne ali pa ta tiste, ki so povezani s področji znanosti in izobraževanja kot tudi razpisno, tehnično, medicinsko, gradbeno in druge vrste dokumentacij. V odvisnosti od potreb strank pa vam ponujamo tudi storitev prevajanja vseh vrst pogodb, sodnih pritožb, sodb, sklepov, tožb in odločitev, pravnega reda Evropske Unije, licenc, soglasij za zastopanje, certifikatov kot tudi ostalih pravnih aktov.

Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje iz ruskega v romunski jezik vseh tistih dokumentov, ki se v odvisnosti od potreb predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in druga. Ne glede na to, ali vam je potrebno prevajanje osebne izkaznice, potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču ali potrdila o državljanstvu oziroma bilance stanja in uspeha, statuta in ustanovitvenih aktov podjetja, ali pa finančnih, letnih in revizijskih poročil, pri nas lahko dobite tako njihovo prevajanje iz ruskega v romunski jezik kot tudi overitev s strani sodnih tolmačev. Imejte na umu, da se samo dokument, ki poseduje njegov žig, lahko preda katerikoli pristojni službi, saj je pravno veljaven. Da ne bo pomote, morate se zavedati tudi tega, da dokumenta, ki je samo preveden, praktično gledano ne morete uporabljati v nobenem primeru. Čeprav je v glavnem povsem dovolj, da se dokument prevede in overi z žigom sodnega tolmača, zakon prav tako določa, da je za določene dokumente potrebna tudi overitev s haškim Apostille žigom, ki sodi v pristojnost sodnih organov Republike Slovenije. Glede na to, da prevajalec in sodni tolmač nista pristojna za to vrsto overitve, so se stranke dolžne same pozanimati o tem, ali se za njihov dokument zahteva haški žig kot tudi, v katerem trenutku ta overitev poteka. Pravzaprav, najpogosteje overitev z Apostille žigom poteka po prevajanju in overitvi sodnih tolmačev, čeprav obstajajo tudi tisti dokumenti za katere je obvezno najprej opraviti overitev s tem žigom in šele potem se izvaja njegovo prevajanje, toda tedaj prevajata tako dokument kot tudi Apostille žig in na koncu se overjata z žigom sodnega tolmača.

Prevajanje brošur in katalogov iz ruskega v romunski jezik

Prevajanje katalogov storitev in izdelkov oziroma brošur iz ruskega v romunski jezik zahteva veliko znanje, ki ga prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford nedvomno imajo. Ko rečemo veliko znanje, s tem mislimo na oblikovanje reklamnega sporočila v skladu s pravili romunskega jezika, tako da bi se čim več potencialnih strank, ki jim je ta jezik materni, seznanilo s predmetom reklamiranja. Poleg njih prevajamo tudi PR članke, plakate, vizitke pa tudi reklamne letake in zloženke. Na vašo zahtevo prevajamo tudi znanstvena dela pa tudi rezultate znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvene patente oziroma vse ostale dokumente, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja, kot so: potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in prepisi ocen.

Iz ruskega v romunski jezik prav tako prevajamo besedilne vsebine, ki so povezane s področji politike, filozofije, prava, ekonomije, farmacije, komunikologije, gradbene industrije, turizma, marketinga, medicine, psihologije, filozofije, informacijskih tehnologij ter ekologije in varstva okolja oziroma vseh ostalih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Cena prevajanja iz ruskega v romunski jezik

  • Iz ruskega v romunski je 16 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 20 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!