Prevajanje iz ruskega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Iz ruskega v švedski jezik prevajamo vse vrste vsebin, od reklamnih materialov preko besedil različne tematike, zvočnih in video materialov pa do knjig in različnih vrst dokumentov. Poleg njih prevajamo tudi spletne strani pa tudi programsko opremo (programe in aplikacije) kot tudi vsebine spletnih katalogov oziroma spletnih prodajaln, ne glede na kompleksnost materialov. V toku obdelave takšnih vsebin, sodni tolmači in prevajalci upoštevajo pravilo SEO (Search Engine Optimisation) ter na pravilen način izvajajo njihovo optimizacijo oziroma prilagajanje spletnim iskalnikom in s samim tem jih uvrščajo med izvirne oziroma med vsebine, ki bodo imele boljši položaj v okviru globalnega iskanja na spletu.

Storitev, ki je povezana z obdelavo video in zvočnih vsebin vključuje tudi njihovo prevajanje iz ruskega v perzijski jezik pa tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo, v odvisnosti od vaših zahtev. Poleg serij, reklamnih sporočil in informativnih oddaj, prevajamo tudi igrane, risane, dokumentarne in animirane filme pa tudi zabavne, otroške in izobraževalne oddaje. Prav tako izvajamo tudi storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, poleg simultanega tolmačenja, ki se najpogosteje uporablja, izvajamo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. V primeru, da je za dogodek, ki ga organizirate, priporočljiva prav ta vrsta tolmačenja, vam lahko pod posebej ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz ruskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v ruski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije iz ruskega v perzijski jezik prav tako prevajajo besedila, ki so namenjena plasiranju v javnosti kot tudi tista, ki bodo predstavljena samo strokovnjakom za določeno področje, ne glede na njihovo kompleksnost in vsebino. Kar zadeva teme, le-te se lahko nanašajo tako na področje ekonomije, bančništva, prava, politike in financ kot tudi na področja ekologije in varstva okolja, filozofije, gradbene industrije, informacijskih tehnologij pa tudi medicine, farmacije ter psihologije in sociologije oziroma katerekoli druge veje naravoslovnih in družbenih ved. Pri teh materialih je posebej dobro to, da nam jih lahko pošljete po elektronski pošti in pričakujete lahko, da vama obdelane vsebine dostavimo na enak način, tako da maksimalno varčujemo čas in denar.

Če vam je potrebno prevajanje knjige iz ruskega v švedski jezik, je najboljši način, da se obrnete na našo poslovalnico, saj so tukaj prevajalci in sodni tolmači, ki na vašo zahtevo obdelujejo učbenike pa tudi poetska in prozna dela oziroma beletrijo in romane ter različne vrste revij in časopisne članke.

Prevajanje dokumentov iz ruskega v švedski jezik sodi med storitve, ki jih prav tako ponujamo, če imate potrebo za tem, nanašajo pa se predvsem na dokumente s področja poslovanja pa tudi na osebne dokumente kot tudi tiste, ki so povezani s področjem znanosti in izobraževanja. V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se pogosto zahtevajo od pristojnih službi, kot so različne vrste izjava, potrdil in soglasij (soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in druge).

Iz ruskega v švedski jezik prav tako prevajamo pravni red Evropske Unije, poleg tega pa obdelujemo tudi različne vrste pogodb, sodnih sklepov, tožbe, sodbe, pritožbe in odločitve kot tudi vse vrste certifikatov in licenc pa tudi pogodbe, soglasja za zastopanje in ostale pravne akte. Na vašo zahtevo prav tako obdelujemo prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplome in dodatke k diplomi, znanstvena dela, rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente kot tudi diplomske in seminarske naloge oziroma vse dokumente, ki so povezani z znanostjo ali izobraževanjem. Iz ruskega v švedski jezik prevajamo tudi sklepe o ustanovitvi pravne osebe, vse vrste finančnih poročil (finančna, letna, revizijska in ostala), zatem bilance uspeha in stanja, statute podjetja, fakture, ustanovitveni akt podjetja ter poslovne odločitve pa tudi osebno izkaznico, potni list, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje pa tudi vse ostale osebne in poslovne dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

V skladu s potrebami vam lahko ponudimo tudi prevajanje iz ruskega v švedski jezik za gradbene projekte oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodilo za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko, tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo.

Prevajanje dokumentov se veliki meri razlikuje od prevajanja ostalih vsebin, saj zahteva overitev z žigom sodnega tolmača, ki potrjuje, da je vsebina prevoda istovetna izvirniku, pa se s samim tem določeni prevedeni dokument lahko preda katerikoli pristojni službi. Da bi to lahko storili, stranke morajo dostaviti izvirne dokumente na vpogled, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal s prevodi. Ne bodite v skrbeh, če on pri primerjanju ugotovi, da med prevodi in izvirniki obstajajo neskladja, saj se tedaj izvaja storitev redakcije vsebin oziroma lekture in korekture, za katero so zadolženi strokovnjaki, zaposleni v naši ekipi. Ta storitev je dostopna v poslovnici, tako da boste zelo hitro dobili overjene dokumente.

Edino, kar lahko v določeni meri podaljša celoten postopek obdelave dokumentov, ni v naši pristojnosti, ampak izključno v pristojnosti okrožnih sodišč Republike Slovenije, vključuje pa overitev dokumentov s posebnim žigom, ki je poznan kot haški ali Apostille žig. Glede na to, da se se overitev s tem žigom izvaja samo za določene dokumente in to na točno določen način, je priporočljivo, da ta informacijo najprej poiščete v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu ali pa tistega, ki je za vaše mesto pristojen. Overitev s haškim žigom se za nekatere dokumente izvaja po končanem prevajanju in overitvi, drugi pa se najprej overjajo s tem žigom, pa se dokument prevaja skupaj z vsebino Apostille žigom in na koncu se vse skupaj overja z žigom sodnega tolmača.

Dejstvo je, da stranke morajo dostaviti izvirne dokumente na vpogled, tako da se tudi postopek pošiljanja dokumentov razlikuje od ostalih vsebin in dostavite jih lahko osebno v našo poslovalnico, ali pa jih pošljete na dva načina oziroma preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije“, toda vedno s priporočeno pošiljko. Obdelane dokumente lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici ali pa vam jih dostavi kurir na domači naslov. Plačilo te storitve poteka pri prevzemu, in to po ceni, ki jo navede kurirska služba, saj la-ta ni vračunana v ceno prevajanja in overitve. Stranke, ki imajo potrebo za tako imenovanim nujnim prevajanjem, nam morajo dokumente najprej poslati na elektronski naslov, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko čim prej začeli z njihovo obdelavo, izvirnike pa morajo v najkrajšem možnem roku dostaviti na vpogled.

Prevajanje filmov iz ruskega v švedski jezik

Vse vrste video in zvočnih vsebin obdelujejo ne samo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ampak tudi profesionalni podnaslavljalci oziroma umetniki, specializirani za njihovo sinhronizacijo. Na ta način boste poleg prevajanja filmov iz ruskega v švedski jezik dobili tudi njihovo kompletno obdelavo oziroma materiale, ki jih lahko prikazujete ne samo na televiziji, ampak tudi na spletu in v kinematografih. Poleg igranih, prevajamo tudi dokumentarne pa tudi risane in animirane filme kot tudi serije in reklamna sporočila oziroma otroške, zabavne, informativne, izobraževalne in številne druge vrste televizijskih in radijskih oddaj.

Prav tako prevajamo tudi reklamne vsebine, kot so različne vrste plakatov, brošur, reklamnih zloženk, letakov, vizitk oziroma PR člankov in katalogov. Sodni tolmači in prevajalci posebno pozornost namenjajo prilagajanju vsebin omenjenih materialov duhu švedskega jezika, s čimer izpolnjujejo osnovni cilj prevajanja takšnih vsebin. Tako oni omogočajo potencialnim strankam, ki uporabljajo švedski jezik, da se na najboljši način seznanijo z izdelkom ali storitvijo, ki se na ta način reklamira. V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi vse vrste besedil, pri tem p ne mislimo samo na tista, ki obdelujejo politične, medicinske, znanstvene, farmacevtske ali ekonomske teme ampak tudi na tista, ki so povezana s področji filozofije, komunikologije, sociologije, izobraževanja pa tudi informacijskih tehnologij, gradbene industrije, zatem turizma in menedžmenta ter ekologije in varstva okolja oziroma vseh ostalih znanstvenih disciplin, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Prevajanje gradbenih projektov iz ruskega v švedski jezik

Ne glede na to, ali vam je potrebno prevajanje iz ruskega v švedski jezik za gradbene projekte ali za celotno gradbeno dokumentacijo, ste lahko prepričani, da bodo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford to storitev opravili maksimalno kakovostno in po zelo ugodnih cenah.

Poleg gradbene dokumentacije pa prevajamo tudi medicinsko ter razpisno in tehnično dokumentacijo oziroma navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, deklaracije izdelkov pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih in ostale dokumente te vrste. Prav tako prevajamo tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, oziroma soglasja, izjave in potrdila, kot so recimo: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in druga.

Vse vrste pravnih aktov, kot so sodni sklepi, tožbe, sodbe, pritožbe in odločitve, zatem različne vrste pogodb in certifikatov kot tudi soglasja za zastopanje, pravni red Evropske Unije in licence prav tako obdelujejo v skladu z zahtevami svojih strank in poleg prevajanja iz ruskega v švedski jezik zagotavljamo tudi njihovo overitev z žigom zapriseženih sodnih tolmačev. Seveda prevajamo tudi vse dokumente, ki veljajo za osebne, kot so potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču pa tudi osebne izkaznice, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), zatem različne vrste dovoljenj, kot so vozniško in prometno, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje. Poleg tega prevajamo tudi tiste dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja kot na primer predmetnike in programe fakultet, prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, prevajamo pa tudi diplome in dodatke k diplomi, znanstvene patente pa tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma potrdilo o rednem šolanju in diplomske, seminarske in znanstvena dela. Če obstaja potreba, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, bilance stanja, fakture, finančna oziroma letna in revizijska poročila ter bilance uspeha, poslovne odločitve pa tudi statut podjetja in vse ostale dokumente, ki so povezani s področji poslovanja določenega podjetja ali podjetnika.

Pri prevajanju dokumentov je izjemno pomemben podatek, da imajo stranke v okviru poslovalnice Akademije Oxford možnost dobiti tako njihovo prevajanje iz ruskega v švedski jezik kot tudi overitev z žigom sodnega tolmača. S tem žigom se pravzaprav potrjuje, da je prevod enak izvirniku, kar pa pomeni, da ga lahko predate katerikoli pristojni službi. Zato je zelo pomembno, da nam dostavite na vpogled izvirne dokumente pa tudi, da se v okviru pristojnih institucij pozanimate o tem ali se za konkretne dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v švedski jezik, zahteva izvedba še ene vrste overitve, poznane kot Apostille ali haški žig. Ko dobite te informacije, boste točno vedeli, kam najprej nosite dokumente in na kakšen način se izvaja overitev.

Prevajanje spletnih katalogov iz ruskega v švedski jezik

Ker spletni katalogi sodijo med materiale, povezane s spletnimi področji, tako da se prevajalci in sodni tolmači v toku njihove obdelave posebej vodijo s pravilom optimizacije vsebin za spletne iskalnike. To pomeni, da v prevajanje spletnih katalogov pa tudi spletnih strani, spletnih prodajaln in ostalih vsebin iz ruskega v švedski jezik pazljivo implementirajo vsa SEO pravila (Search Engine Optimisation). Na ta način bodo prevedene vsebine veliko bolje kotirale v okviru polja iskanja, kar bo imelo izjemno pozitiven učinek tudi na poslovanje lastnika.

Prav tako izvajamo tudi storitev lekture oziroma korekture vseh tistih materialov, ki jih je nekdo že prevedel, toda ne na predpisan način, pa lahko rečemo, da gre za nestrokovno prevajanje. Potem ko lektor in korektor iz naše ekipe izvedeta redakcijo teh vsebin, bodo vse stranke zagotovo več kot zadovoljne. Pri nas pa lahko angažirate tudi tiste strokovnjake, ki so specializirani za izvajanje storitev tolmačenja iz ruskega v švedski jezik. Prevajalci in sodni tolmači izvajajo konsekutivno ali simultano pa tudi šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, in to v skladu z zahtevami dogodka. Izdelava ponudbe za to storitev pomeni, da nam stranke morajo dostaviti vse veljavne podatke o dogodku, ki ga organizirajo, kar pomeni, da moramo vedeti, za katero vrsto dogodka gre, kako je zamišljena njegova organizacija pa tudi kakšno število udeležencev se pričakuje, kje bo dogodek potekal in podobno. Potem ko naša strokovna ekipa preuči vse te informacije, bo pripravila ponudbo, ki bo zagotovo v celoti izpolnila vaša pričakovanja kot organizatorja pa tudi zahteve samega dogodka. Prav tako vam lahko pod najugodnejšimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, seveda samo v primeru, če ta vrsta tolmačenja ustreza dogodku, ki ga organizirate.

Cena prevajanja iz ruskega v švedski jezik

  • Iz ruskega v švedski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!