Prevajanje iz slovenskega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Povsem zagotovo eno od storitev, zaradi katerih se stranke najpogosteje obračajo na nas, predstavlja tudi prevajanje iz slovenskega v ruski jezik, saj je vse več ljudi, ki zaposlitev iščejo tudi na področju Rusije. Prav tako se na nas pogosto obračajo tudi ljudje iz poslovnega sveta, katerih podjetja sodelujejo ali pa poskušajo vzpostaviti sodelovanje z določenim podjetjem iz te države. Glede na to, da so ruska podjetja zelo uspešna tudi na svetovni ravni, ne preseneča stalno povečevanje števila strank, ki se na nas obračajo z zahtevo za prevajanjem poslovne dokumentacije iz slovenskega v ruski jezik.


Prevajanje iz slovenskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v slovenski jezik

Poleg vseh vrst dokumentov, ki jih prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo oziroma prevajajo in overjajo, na vašo zahtevo prevajamo tudi medicinsko pa tudi razpisno ter gradbeno dokumentacijo. Poleg navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacij farmacevtskih izdelkov, iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi deklaracije različnih vrst izdelkov, zdravniške izvide pa tudi navodila za uporabo in nasploh vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih.

Prav tako, na vašo zahtevo prevajamo tudi vse osebne in poslovne dokumente, pri tem predvsem mislimo na potni list, osebno izkaznico, vozniško in prometno dovoljenje pa tudi vse vrste izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Prevajamo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu ter delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje pa tudi vse vrste poslovnih odločitev in pogodb, sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi revizijska in letna poročila ter bilance stanja in uspeha, fakture in pravni red Evropske Unije. Iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjem izobraževanja, kot so: predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih kot tudi potrdila o rednem šolanju. Poleg tega prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvena dela, ne glede na njihovo kompleksnost ter znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav.

Na zahtevo strank iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi vse vrste potrdil, soglasij in izjav, kot so: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim službam. Prevajamo tudi vse sodne sklepe, pritožbe in tožbe pa tudi pooblastila za zastopanje ter druge pravne akte.

Glede na to, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi prevajalce in sodne tolmače, ki so strokovni za prevajanje iz slovenskega v ruski jezik, bodo le-ti zelo hitro obdelali vaše dokumente na maksimalno profesionalen način in vam poleg prevajanja omogočili tudi njihovo overitev. Praktično gledano to pomeni, da boste na enem mestu dobili vse, kar je potrebno, da bi lahko uporabljali ta dokument, saj po overitvi z žigom zapriseženega sodnega tolmača dokument pridobi pravno veljavnost izvirnega dokumenta. Edino, kar lahko pomembno vpliva na dolžino trajanja procesa prevajanja in overitve dokumentov, je povezano z overitvijo s haškim Apostille žigom. Glede na to, da so zanjo pristojni natančno določeni sodni organi naše države, je priporočljivo, da se naše stranke najprej pozanimajo pri pristojnih institucijah, ali je za njihove dokumente potrebna ta vrsta overitve, saj le-ta ni obvezna za vse dokumente. V primeru, da prejmejo informacijo, da je potrebna, je zelo pomembno, da vprašajo tudi to, na kakšen način se le-ta izvaja, da bi v največji možni meri preprečili nepotrebno porabo časa in denarja. Da ne bo pomote, v praksi sta najpogosteje prisotni dve vrsti overitve z Apostille žigom. Pri eni od njih se najprej opravi prevajanje dokumentov iz slovenskega v ruski jezik, zatem overitev sodnega tolmača in na kraju se tako obdelana vsebina nosi na pristojno sodišče, kjer se opravi overitev s haškim pečatom. Drugi princip overitve s tem pečatom pomeni, da se določeni dokument najprej nosi na pristojno sodišče, da bi se opravila overitev z Apostille žigom, potem pa ga stranka dostavlja nam na nadaljnjo obdelavo, glede na to, da se v tem primeru opravlja prevajanje tako dokumenta kot tudi samega haškega žiga, s katerim je overjen, temu pa potem sledi tudi overitev sodnega tolmača.

Ker z zakonom predpisan postopek predvideva, da mora sodni tolmač, predenj opravi uradno overitev, prevedene dokumente primerjati z izvirnimi, mora stranka na vpogled dostaviti tudi izvirni dokument. Prav iz tega razloga se princip pošiljanja dokumentov razlikuje glede na tiste vsebine, za katere ni potreba overitev in jih tako lahko pošljete preko kurirske službe ali pa priporočeno preko “Pošte Slovenije”, stranka pa jih lahko tudi osebno prinese v poslovalnico Akademije Oxford. Postopek pošiljanja vsebin, za katere ni potrebna overitev, je precej enostavnejši, saj jih lahko pošljete tudi po elektronski pošti in na enak način vam lahko dostavimo prevedene materiale. Kar zadeva prevajanje dokumentov, njih prevzemate osebno v naši poslovalnici ali pa vam jih pošiljamo neposredno na naslov preko kurirske službe. Storitev pošiljanja na ta način ni vračunana v osnovno ceno obdelave dokumentov, stranka pa jo plača pri prevzemu, in to po veljavnem ceniku službe, ki je zadolžena za dostavo.

Stranka ima možnost, da dokumente pošlje po elektronski pošti samo v primeru, ko ji je prevajanje iz slovenskega v ruski jezik potrebno v posebej kratkem roku. Toda celo v tem primeru je treba spoštovati uradni postopek, tako da je stranka dolžna čim prej dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi spletne strani in to ob absolutnem spoštovanju vseh pravil dobre optimizacije prevedenih vsebin. Kako pomemben je SEO (Search Engine Optimisation) v tem primeru, bodo lastniki prevedenih spletnih strani hitro razumeli, saj se bodo le-te hitro našle v samem vrhu iskanja. Poleg tega prevajamo tudi vsebine otroških, ilustriranih in specializiranih revij ter vse vrste književnih del, tako romane in prozo, kot tudi dela poezije in beletrijo.

Prevajalski center Akademije Oxford ima tudi strokovnjake, ki so specializirani za prevajanje besedilnih vsebin različne tematike in kompleksnosti iz slovenskega v ruski jezik. Toda, glede na to, da je število tem, ki jih obdelujejo zares veliko, omenjamo samo nekatere od področij: gradbena industrija, ekologija in varstvo okolja, filozofija, medicina, finance, informacijske tehnologije, psihologija, bančništvo, menedžment, farmacija, marketing, sociologija, komunikologija ter vse nenavedene veje naravoslovnih in družbenih ved.

Pri nas lahko pod ugodnimi pogoji dobite tudi storitev redakcije materialov, ko so že prevedeni iz našega v ruski jezik, toda z njihovo kakovostjo niste zadovoljni. Izkušeni korektorji in lektorji, ki so prav tako del naše ekipe, bodo na vašo zahtevo zelo hitro popravili vse napake in vam na dogovorjen način dostavili strokovno obdelane vsebine.

Prav tako iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi brošure, kataloge, PR članke pa tudi plakate, vizitke ter reklamne zloženke in letake kot tudi druge vrste materialov s področja marketinga. Poleg storitve prevajanja vseh zvočnih in video vsebin na zahtevo strank izvajamo tudi profesionalno podnaslavljanje in sinhronizacijo. Poleg animiranih, risanih, dokumentarnih in igranih filmov obdelujemo tudi serije, reklamna sporočila pa tudi zabavne, otroške, informativne in ostale vrste oddaj.

Poleg vseh navedenih storitev, ki so usmerjene na prevajanje v pisani obliki, naši sodni tolmači in prevajalci opravljajo tudi storitev tolmačenja iz slovenskega v ruski jezik, in sicer v skladu s potrebami samega dogodka, Tolmačenje je lahko simultano, šepetano in konsekutivno. Poleg tega ponujamo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti in to pod najboljšimi pogoji na tržišču naše države.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v ruski jezik

Specifičnost storitve prevajanja osebnih in vseh ostalih vrst dokumentov iz slovenskega v ruski jezik, ki vam jo ponuja Prevajalski center Akademije Oxford, se odraža v dejstvu, da imajo stranke možnost, da na enem mestu zaključijo celoten postopek, in da relativno hitro dobijo dokument, ki ga lahko uporabljajo kot vsak drugi izvirnik. Ne smemo pozabiti na slavni haški Apostille žig, ki lahko neznatno podaljša celoten postopek, o čemer pa lahko stranke vse potrebne informacije dobijo na sodišču, ki je pristojno za to vrsto overitve.

Potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, vozniško in prometno dovoljenje so samo nekateri od dokumentov, za katere vam ponujamo prevajanje iz slovenskega v ruski jezik.

Poleg tega prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o o rednih dohodkih kot tudi vse ostale vrste soglasij, izjava in potrdil.

Vsi prevajalci in sodni tolmači, ki so del naše ekipe, na zahtevo strank iz slovenskega v ruski jezik prav tako prevajajo in overjajo tudi vse s poslovanjem povezane dokumente. Pri tem mislimo predvsem na sklep o ustanovitvi podjetja, vse vrste poslovnih poročil (revizijska, letna in druga), bilance stanja in uspeha, certifikate, licence, statute podjetij, fakture, poslovne pogodbe in odločitve ter na ustanovitveni akt podjetja in številne druge.

Prevajamo pa tudi pravni red Evropske Unije ter vse pravne akte, kot so sodne odločitve, sklepi, pritožbe in sodbe. Na zahtevo strank iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja, kot so: potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet in številni drugi dokumenti, ki sodijo na to področje.

Prevajanje katalogov izdelkov in storitev iz slovenskega v ruski jezik

Glede na to, da gre za zelo občutljive materiale, ko gre za prevajanje iz slovenskega v ruski jezik, naši strokovnjaki posebno pozornost namenjajo temu, da prevod v celoti prilagodijo pravilom ruskega jezika, da bi omogočili potencialnim uporabnikom storitev oziroma kupcem izdelkov, ki se reklamirajo in ki ruski jezik uporabljajo kot materni, da se na najboljši možni način seznanijo s tistim, kar je na ta način predstavljeno.

Poleg katalogov prevajamo tudi reklamne letake, brošure, zloženke in plakate pa tudi PR članke in vizitke. Iz slovenskega v ruski jezik pa prevajamo tudi spletne strani, programsko opremo (programe in aplikacije) ter vsebine spletnih prodajaln. Da bi bile vsebine s področja informacijskih tehnologij prevedene profesionalno, je treba paziti na vsa obstoječa pravila SEO (Search Engine Optimisation) in prav na njihovi implementaciji temelji delo naših strokovnjakov. Ta podrobnost je zelo dobro vidna pri prevajanju spletnih strani, saj imajo zahvaljujoč uporabi pravil dobre optimizacije, stranke zelo hitro priložnost, da svojo spletno stran vidijo med prvimi v polju za iskanje, kar pomeni, da je sama spletna stran in vse informacije, ki jih vsebuje, dostopna precej večjemu številu potencialnih uporabnikov oziroma kupcev.

Prevajanje gradbenih projektov iz slovenskega v ruski jezik

Iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo ter tehnično, razpisno in medicinsko dokumentacijo.

Ne pozabite, da vam ponujamo njihovo kompletno obdelavo, saj so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da boste zelo hitro v rokah imeli dokumente, ki so pripravljeni za uporabo oziroma jih lahko brez zadržkov predate vsaki pristojni službi, ki ji je to potrebno. Stranka je dolžna samo spoštovati predpisan način pošiljanja dokumentov na prevajanje, saj mora ob tej priložnosti dostaviti tudi izvirnike na vpogled. Poleg osebne dostave v našo poslovalnico Prevajalski center Akademije Oxford vsem strankam ponuja možnost, da želene materiale pošljejo po kurirski službi ali pa s priporočeno poštno pošiljko. Prav tako je pomembno, da se stranka pravočasno pozanima o potrebi za overjanjem s haškim Apostille žigom, to informacijo pa lahko dobi na sodišču, ki je zanjo pristojen.

Poleg zdravniških izvidov, dokumentacije o medicinskih izdelkih ter navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi deklaracije vseh vrst izdelkov.

Poleg vsega omenjenega iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi vsa besedila in druge vsebine, ki so povezane z gradbeno industrijo oziroma medicino in farmacijo.

Prevajanje video in zvočnih vsebin iz slovenskega v ruski jezik

Poleg prevajanja animiranih, dokumentarnih, risanih in igranih filmov strokovni prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prevajajo tudi informativne, zabavne, otroške in druge vrste oddaj. Prav tako na zahtevo strank prevajamo tudi serije in zvočne reklame pa tudi ostale vrste, tako video kot tudi zvočnega v materiala.

Tisto, kar nas povsem zagotovo loči od ostalih, je dejstvo, da pri nas lahko dobite kompletno obdelavo takšnih vsebin, če to želite. S tem mislimo na profesionalno sinhronizacijo in podnaslavljanje prevedenih materialov, s čimer vam omogočamo, da na enem mestu dobite kompletno obdelane vsebine, ki jih lahko takoj plasirate na televizijskih in radijskih postajah ali na spletu oziroma na kateremkoli mediju.

Poleg tega so v napi ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so posebej usmerjeni na zagotavljanje storitev vseh vrst tolmačenja, ponujamo pa vam tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po najugodnejših cenah v državi.

Da bi dogodek, ki ga organizirate, bil ustrezno pokrit na področju tolmačenja, nam morate dostaviti vse potrebne informacije, kot so število udeležencev, značilnosti prostora, v katerem bo potekal, trajanje in podobno, da bi vam lahko priporočili tisto vrsto tolmačenja, ki popolnoma ustreza njegovim zahtevam. Naši strokovnjaki poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja iz slovenskega v ruski jezik, ki predstavljata najbolj zastopani obliki v praksi, na zahtevo strank pa izvajajo tudi posebno storitev tolmačenja, poznano kot šepetano.

Prevajanje časopisnih člankov iz slovenskega v ruski jezik

Iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi časopisne članke pa tudi vsebine otroških, ilustriranih, znanstvenih in drugih vrst revij.

Če je to potrebno, obdelujemo tudi vse vrste knjig, ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost. Poleg del poezije in proze prevajamo tudi beletrijo, romane in učbenike. Prav tako v skladu s potrebami in zahtevami svojih strank prevajamo tudi besedila, katerih tema se nanaša na katerokoli od omenjenih področij: informacijske tehnologije, ekonomija, marketing, pravo, bančništvo, sociologija, medicina, gradbena industrija, ekologija in varstvo okolja, finance, komunikologija, farmacija, psihologija, bančništvo, menedžment, filozofija kot tudi številne druge veje naravoslovnih ali družbenih ved. Imejte na umu tudi to, da vsak prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford poleg izkušenj in visokih strokovnih karakteristik poseduje tudi bogato znanje s področja splošne kulture ter številna zanimanja, kar v praksi pomeni, da na vašo zahtevo lahko prevede besedilo katerekoli tematike, kompleksnosti in dolžine in to na maksimalno profesionalen način, tako da boste povsem zagotovo več kot zadovoljni s ponujeno storitvijo.

Poleg tega bodo lektorji in korektorji, ki so prav tako člani naše stalne ekipe, v skladu z vašimi zahtevami obdelali tudi vse tiste materiale, ki jih je nekdo že prevedel, toda ne dovolj kakovostno. Potem ko jih oni obdelajo, vam zagotavljamo, da bodo izpolnili vaša pričakovanja in vam ponudili profesionalno prevedene vsebine.

Cena prevajanja iz slovenskega v ruski jezik

  • Iz slovenskega v ruski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!