Prevajanje iz ruskega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v bosanski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Prevajanje iz ruskega v bosanski jezik vključuje predvsem obdelavo vseh vrst dokumentov, tako osebnih kot tudi poslovnih ter dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam pa tudi tistih, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem. Sodni tolmači in prevajalci v skladu z vašimi zahtevami obdelujejo tudi gradbeno, medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo oziroma: gradbene projekte, zdravniške izvide, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številne druge dokumente, ki so povezani s področji gradbene industrije kot tudi farmacije in medicine. V skladu z zahtevami strank pa opravljamo tudi prevajanje iz ruskega v bosanski jezik za različne vrste pogodb in licenc pa tudi soglasij za zastopanje, sodnih sklepov oziroma tožb, odločitev, pritožb in tožb kot tudi certifikatov in pravnega reda Evropske Unije in vseh ostalih pravnih aktov.

Na vašo zahtevo tako prevajamo ter overjamo z žigom sodnega tolmača tudi potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih in številne druge vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijama. Prevajamo pa tudi diplome in dodatke k diplomi, prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju pa tudi znanstvena dela, rezultate znanstvenih raziskav, seminarske naloge, znanstvene patente ter diplomske naloge in številne druge dokumente, ki so izključno povezani s področjem znanosti ali izobraževanja. Na zahtevo svojih strank seveda lahko izvajamo tudi prevajanje iz ruskega v bosanski jezik za vse osebne pa tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetja ali podjetnika. Ta storitev se predvsem nanaša na: potrdilo o državljanstvu, potni list, vozniško dovoljenje in delovno dovoljenje, osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniško in prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, pa tudi na vse vrste poslovnih poročil (letna, finančna in revizijska), statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma fakture, ustanovitveni akt podjetja, bilance stanja in uspeha, poslovne odločitve kot tudi na vse tiste dokumente, ki so povezani s področjem poslovanja oziroma jih uvrščamo med osebne.


Prevajanje iz ruskega v bosanski jezik
Prevajanje iz bosanskega v ruski jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje omenjenih in številnih drugih dokumentov, se morajo zavedati tudi tega, da pri nas dobijo tudi njihovo kompletno obdelavo, ki poleg prevajanja iz ruskega v bosanski jezik vključuje tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Ta vrsta overitve pa je zelo pomembna, saj dokumentu daje pravno in zakonsko vrednost, tako da je pravno veljaven samo dokument, ki poseduje žig sodnih tolmačev. Postopek prevajanja in overitve jasno določa zakon, pa je iz teh razlogovsaka stranka dolžna, da na vpogled dostavi izvirne dokumente. Šele, ko se sodni tolmač prepriča o njihovi istovetnosti, on prevedeni dokument opremi s svojim žigom in na ta način izvede overitev.

Dostava dokumentov se lahko izvede na več načinov oziroma s pošiljanjem preko “Pošte Slovenije“, toda samo s priporočeno pošiljko oziroma preko kurirske službe ali osebno v poslovalnico Akademije Oxford. Ko prevajalec in sodni tolmač končata z njegovo obdelavo, ga lahko prevzamete osebno ali pa vam prevedeni dokument dostavimo preko kurirske službe na določen naslov, kar je storitev, ki se zaračunava neodvisno od prevajanja in overitve. Plačilo te storitve se izvaja neposredno kurirju pri prevzemu pošiljke.

Če vam je prevajanje dokumentov iz ruskega v bosanski jezik potrebno zelo hitro, potem nam lahko najprej po elektronski pošti dostavite skenirane dokumente, v najkrajšem možnem roku pa morate dostaviti tudi izvirnike na vpogled. Zelo pomembno je omeniti tudi to, da vse stranke, ki imajo potrebo za to vrsto prevajanja, morajo na pristojnem sodišču najprej poiskati informacijo o tem ali je potrebna overitev s haškim Apostille žigom. Drugače, ta žig ni potreben za vse dokumente, pa je iz teh razlogov najbolj pomembno, najprej preveriti, ali je Apostille žig potreben tudi za vaše dokumente kot tudi na kakšen način poteka ta overitev. S tem mislimo predvsem na dejstvo, da overitev s haškim žigom lahko poteka po obdelavi s strani prevajalcev in sodnih tolmačev pa tudi na samem začetku postopka obdelave dokumente, ko se prevajata tako ta žig kot tudi dokument.

Poleg dokumentov sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi različne video in zvočne vsebine oziroma filme (animirani, risani, dokumentarni, igrani in ostali) pa tudi reklamna sporočila, serije in vse vrste oddaj, tako zabavne kot tudi informativne in otroške pa tudi izobraževalne in številne druge. Poleg njihovega prevajanja iz ruskega v bosanski jezik pa izvajamo tudi sinhronizacijo in podnaslavljanje.

Prav tako po želji prevajamo tudi spletne strani, programsko opremo oziroma programe in aplikacije kot tudi spletne prodajalne in kataloge storitev in izdelkov. V skladu z zahtevami strank prevajamo tudi književna dela vseh vrst (proza, poezija, romani, beletrija in ostala), zatem učbenike pa tudi vsebine različnih revij, od otroških, preko ilustriranih, pa do strokovnih kot tudi časopisne članke. V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so tudi tisti prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je tolmačenje iz ruskega v bosanski jezik. Poleg konsekutivnega in simultanega, smo specializirani tudi za posebno vrsto tolmačenja, ki je poznana kot šepetano tolmačenje, pod ugodnimi pogoji pa vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajamo tudi besedilne materiale, ne glede na njihovo obsežnost, tematiko in namen. Tako da boste pri nas dobili prevajanje tako tistih besedil, ki bodo predstavljen izključno krogu strokovnjakov pa tudi tistih, ki so namenjena javnemu plasiranju. Informacijska tehnologija, gradbena industrija, turizem, ekologija in varstvo okolja, znanost, finance, ekonomija, filozofija, politika, komunikologija, pravo, sociologija, menedžment, izobraževanje, znanost, medicina, marketing in farmacija, so samo nekatera področja, s katerimi je lahko povezana njihova tema. V skladu z zahtevami svojih strank obdelujemo tudi vse vrste reklamnih vsebin, od zloženk in letakov, preko plakatov in vizitke, pa do PR člankov, katalogov in brošur. Poleg vsega omenjenega izvajamo tudi storitev redakcije materialov, za katero so zadolženi lektorji in korektorji iz naše ekipe.

Prevajanje osebnih dokumentov iz ruskega v bosanski jezik

Ko gre za prevajanje osebnih dokumentov iz ruskega v bosanski jezik, stranke od nas najpogosteje zahtevajo prevajanje potnega lista, toda naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse ostale osebne dokumente. Tako na vašo zahtevo obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje pa tudi delovno in prometno dovoljenje oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Poleg tega prevajamo tudi pravni red Evropske Unije oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi vse druge vrste sodnih sklepov pa tudi pritožb, odločitev, tožb in sodb oziroma licence, pooblastila za zastopanje ter certifikate in ostale pravne akte.

V odvisnosti od zahtev vam lahko ponudimo tudi prevajanje iz ruskega v bosanski jezik za vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem, ne glede na to, ali gre za podjetja ali podjetnike, tako da izvajamo obdelavo: finančnih, letnih in revizijskih poročil, bilanc uspeha in stanja, faktur, ustanovitvenega akta podjetja, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in poslovnih odločitev pa tudi statuta podjetja in številnih drugih poslovnih dokumentov. Dobro je poznano, da obstajajo številni dokumenti, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim institucijama in tudi te naši sodni tolmači in prevajalci obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami. Tako da pri nas pa lahko dobite prevajanje iz ruskega v bosanski jezik, med drugim tudi za: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih dohodkih in številna druga potrdila, izjave in soglasja.

Poleg vsega omenjenega obdelujemo tudi različne vrste dokumentacij, na prvem mestu medicinsko oziroma razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo, iz ruskega v bosanski jezik pa prevajamo tudi: zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte in ostale dokumente, ki so povezani s področji medicine in farmacije oziroma gradbene industrije.

Ne pozabite, da morate najprej v okviru pristojnega sodišča preveriti, ali obstaja potreba za overitvijo s haškim Apostille žigom za konkretne dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v bosanski jezik, saj se vam bo tako uspelo izogniti nepotrebni izgubi časa in denarja. Gre za to, da je overitev s tem žigom potrebna samo za točno določene dokumente, in da v določenih primerih poteka po končani obdelavi naših strokovnjakov, v drugih primerih pa na samem začetku, od česar je odvisen tudi sam tok in trajanje celotnega postopka obdelave dokumentov. Poleg tega morate spoštovati tudi način pošiljanja oziroma nam vsekakor morate priložiti izvirne dokumente na vpogled, saj jih je sodni tolmač dolžan primerjati s prevodi. Če pa se zgodi, da opazi določena odstopanja, lahko predlaga izvajanje redakcije vsebin in potem boste zelo hitro dobili overjen dokument.

Nujno prevajanje pomeni prevajanje iz ruskega v bosanski jezik v posebej kratkem roku in samo v tem primeru je strankam dovoljeno, da dokumente skenirane pošljejo na elektronski naslov in nam potem čim hitreje dostavijo tudi izvirnike na vpogled. Drugače nam dokumente lahko dostavite osebno v našo poslovalnico, lahko pa jih tudi pošljete preko kurirske službe ali priporočeno, preko “Pošte Slovenije“. Ko prevajalec in sodni tolmač končata z obdelavo dostavljenih dokumentov, imate možnost, ali da jih prevzamete osebno, ali pa vam bodo dostavljeni na naslov, ki ste ga navedli. Ta storitev sodi med dodatne in zaračunavamo jo v skladu z veljavnim cenikom kurirske službe, ki vam dostavlja prevedene in overjene dokumente, plačilo pa poteka pri prevzemu, in to neposredno kurirju.

Prevajanje besedil različne tematike iz ruskega v bosanski jezik

Ne glede na to, kakšna je tema besedila, za katerega vam je potrebno prevajanje iz ruskega v bosanski jezik, ste lahko prepričani, da bodo naši strokovnjaki ta posel opravili kot tudi vse druge: maksimalno kakovostno. Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji turizma, ekologije in varstva okolja ter politike, ekonomije, bančništva in financ, prevajamo tudi tiste, katerih tema je povezana s komunikologije, gradbene industrije, filozofije, psihologije pa tudi sociologije, marketinga, menedžmenta in številnih drugih vej družbenih in naravoslovnih ved. Seveda, prevajamo tudi besedila, ki so povezana s področji izobraževanja, znanosti, medicine in farmacije. Glede na to, da za te vsebine ni potrebna overitev z žigom sodnega tolmača, je sam postopek pošiljanja in dostave prevedenih materialov precej preprostejši, saj celotna komunikacija s strankami lahko poteka po elektronski pošti.

Prevajalski center Akademije Oxford se lahko pohvali tudi s strokovnjaki, ki so posebej usmerjeni na zagotavljanje storitev tolmačenja iz ruskega v bosanski jezik oziroma konsekutivnega, simultanega in šepetanega tolmačenja. Glede na to, da se vsaka od navedenih vrst tolmačenja uporablja samo za določeno vrsto dogodkov, so nam vse stranke dolžne dostaviti veljavne podatke o dogodku, ki ga organizirajo, da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo. To pomeni, da moramo biti seznanjeni s samim tokom dogodka oziroma z njegovo organizacijo, trajanjem, številom udeležencev pa tudi s podatki povezanimi s prostorom, v katerem bo potekal. Če je za določen dogodek predvideno simultano tolmačenje, smo v priložnosti, da vsem zainteresiranim strankam po zelo ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti. Profesionalni korektor in lektor sta prav tako v naši ekipi in v skladu z zahtevami strank bosta opravila vse potrebne popravke oziroma redakcijo prevedenih vsebin, da bi jih prilagodila veljavnim pravilom prevajalske stroke in strankam omogočila, da dobijo maksimalno kakovosten prevod in to po najugodnejših cenah.

Prevajanje reklamnih zloženk iz ruskega v bosanski jezik

Čeprav mnogi mislijo, da je prevajanje reklamnih zloženk iz ruskega v bosanski jezik zelo enostavno, dejstvo je, da je področje marketinga eno od najkompleksnejših, kar zadeva za prevajanje iz kateregakoli jezika. Razlog za to tiči v dejstvu, da večina reklamnih materialov v sebi vsebuje tudi sporočilo, namenjeno potencialnim uporabnikom storitev oziroma kupcem izdelkov na ciljanem jeziku. Prav iz teh razlogov prevajalci in sodni tolmači Akademij Oxford posebno pozornost namenjajo oblikovanju teh reklamnih sporočil v skladu z bosanskim jezikom, da bi ciljni skupini uporabnikov, ki jim je ta jezik materni, omogočili seznanjanje s tem, kar se reklamira in da to začnejo uporabljati, oziroma kupovati. Poleg reklamnih zloženk, prevajamo tudi vizitke, plakate, brošure, PR članki, letake, kataloge oziroma vse druge vrste reklamnih materialov, ki jih nismo omenili.

Na vašo zahtevo pa obdelujemo tudi serije in filme (animirani, risani, igrani, dokumentarni in drugi), zatem oddaje, tako informativne kot tudi zabavne, izobraževalne, otroške in druge pa tudi reklamna sporočila. Glede na to, da so v naši ekipi profesionalni podnaslavljalci oziroma skupina umetnikov, specializiranih za sinhronizacijo, lahko vsem strankam ponudimo tudi njihovo kompletno obdelavo, tako da poleg njihovega prevajanja iz ruskega v bosanski jezik dobijo tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

Prevajanje romanov iz ruskega v bosanski jezik

Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford na zahtevo strank iz ruskega v bosanski jezik prevajajo tudi romane. Poleg romanov pa obdelujemo tudi različna prozna pa tudi poetska dela kot tudi beletrijo.

Poleg tega, prevajamo tudi spletne kataloge in prodajalne oziroma spletne strani ter programsko opremo, tako programe kot tudi aplikacije. Glede na to, da je prevajanje vseh vsebin s področja informacijskih tehnologij precej specifično, saj zahteva posebno metodo, ji jo prevajalci in sodni tolmači vsekakor uporabljajo, tako da bodo na najboljši način v sam proces njihove obdelave implementirali tudi vsa SEO pravila (Search Engine Optimisation). Na ta način bodo prevedenim materialom ponudili vse potrebno, da se v relativno kratkem roku znajdejo v samem vrhu iskanja. Če so bili že prej v dobrem položaju v okviru iskalnikov, bo ta sedaj zagotovo še boljši.

Cena prevajanja iz ruskega v bosanski jezik

  • Iz ruskega v bosanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz ruskega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz ruskega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!