Prevajanje iz ruskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Čeprav trenutna politična situacija med dvema državama ni na zavidljivi ravni, to v nobenem primeru ne preprečuje strokovnjakov, ki so specializirani za delo z ruskim in turškim jezikom, da opravljajo prevajanje različnih materialov iz ruskega v turški jezik. Poleg prevajanja dokumentov, tehnične, gradbene in razpisne oziroma medicinske dokumentacije, vam ponujamo tudi prevajanje spletnih strani, knjig, učbenikov, časopisov oziroma revij, reklamnih materialov in številnih drugih vsebin.

Ko gre za prevajanje dokumentov iz ruskega v turški jezik, poleg osebnih in poslovnih, obdelujemo tudi pravne akte oziroma dokumente s področja znanosti in izobraževanja kot tudi za vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam. S tem mislimo predvsem na potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi kot tudi soglasje za zastopanje in številne druge vrste potrdil, soglasij in izjav.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse vrste pogodb in licenc oziroma pravni red Evropske Unije, soglasja za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi druge vrste tako sodnih sklepov kot tudi odločitve, tožbe, sklepe in pritožbe oziroma vse pravne akte, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili. Prav tako prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet, znanstvena dela pa tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi diplome in dodatke k diplomi, prepise ocen ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente oziroma potrdila o opravljenih izpitih in vse ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.


Prevajanje iz ruskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v ruski jezik

Prevajalci in sodni tolmači iz ruskega v turški jezik prav tako prevajajo gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo in deklaracije izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, zdravniške izvide ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma ostale dokumente, ki sodijo med medicinsko, gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo, potem pa jih overjajo z uradnim žigom. Kar zadeva prevajanje osebnih in poslovnih dokumentov, navajamo samo tiste, ki se najpogosteje zahtevajo, toda imejte na umu, da pri nas pa lahko dobite prevajanje v tej jezični kombinaciji, ne glede na to, za kateri dokument gre. Torej, iz ruskega v turški jezik med drugim prevajamo tudi: vse vrste poslovnih odločitev in pogodb, bilance stanja in uspeha, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravnih oseb, fakture zatem statut podjetja kot tudi različne vrste poslovnih poročil, od letnih preko finančnih pa vse do revizijskih pa tudi potrdilo o državljanstvu, potni list in osebno izkaznico oziroma različne vrste dovoljenj (prometno, delovno, vozniško, dovoljenje za prebivanje in druge) kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi).

Da bi prevajanje dokumentov iz ruskega v turški jezik lahko potekalo v skladu z veljavnimi pravili, so stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente. To pomeni, da jih lahko prinesete osebno v poslovalnico Akademije Oxford ali pa jih pošljete na dva načina oziroma s priporočeno poštno pošiljko ali pa po kurirski službi. Pošiljanje dokumentov na elektronski naslov je dovoljeno samo tedaj, ko je strankam njihovo prevajanje potrebno danes za jutri oziroma v zelo kratkih rokih, saj je to pravzaprav edini način, da se tako kratek rok spoštuje. Toda stranke so tudi v teh primerih dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente in to ob maksimalnem spoštovanju roka, ki so ga sami izbrali.

Moramo omeniti tudi to, da imajo stranke še eno obveznost, in to je, da preverijo vse v zvezi z overitvijo s haškim oziroma Apostille žigom, ki poteka samo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije. Zato morate najprej to informacijo poiskati na sodišču v svojem mestu oziroma je za njega pristojno, in da se najprej pozanimate o tem, ali je za vaše dokumente ta overitev sploh potrebna, zatem pa se morate pozanimati tudi o tem, ali overitev s haškim žigom poteka na koncu ali pa na začetku obdelave dokumentacije. Morda deluje zapleteno, toda stvar je zelo enostavna, saj se haški žig zahteva samo za točno določene dokumente, podatke o tem pa posedujejo pristojne službe v okviru okrožnih sodišč, medtem ko overitev z njim lahko poteka na dva načina. Eden od načinov je, da se dokument najprej prevede in overi s strani sodnih tolmačev, potem pa ga odnesete na sodišče, da bi ga overili s haškim žigom, medtem ko druga možnost pomeni, da se naprej opravi overitev z Apostille žigom, zatem pa nam dostavite tako overjen dokument, da bi prevajalci in sodni tolmači opravili njegovo obdelavo, kar v tem primeru pomeni, da se prevajata tako dokument kot tudi Apostille žig, pa postopek lahko traja malo dlje od tistega, ki smo ga najprej omenili.

Potem ko prevajalec in sodni tolmač končata z obdelavo dokumentov, ki ste jih dostavili, imate možnost, da jih prevzamete osebno v prostorih naše poslovnice oziroma vam jih lahko pošljemo na domači ali pa na naslov, ki ste ga navedli. Ker pa se za to vrsto storitve angažira kurirska služba, s katero sodelujemo, jo morate plačati neposredno kurirju, ko prevzamete pošiljko in to v skladu z veljavno ceno, ki jo oblikuje ta služba.

Iz ruskega v turški jezik prevajamo tudi različne vrste zvočnih oziroma video materialov, izvajamo pa tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Preprosteje rečeno, to pomeni, da boste v okviru poslovalnice Akademije Oxford dobili prevajanje zabavnih, informativnih ter otroških, izobraževalnih in drugih vrsta oddaj oziroma dokumentarnih, risanih in animiranih pa tudi igranih filmov kot tudi reklamnih sporočil in serij oziroma številnih drugih neomenjenih vrst video in zvočnih materialov, če je to potrebno, pa bomo opravili tudi njihovo finalno obdelavo oziroma sinhronizacijo ali podnaslavljanje, pa jih boste lahko praktično takoj prikazovali v kinematografih pa tudi na televiziji ali spletu oziroma jih predvajali na radijskih postajah.

V skladu s potrebami strank izvajamo tudi tolmačenje iz ruskega v turški jezik, po ugodnih cenah pa lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da so v naši ekipi prevajalci, ki so specializirani za obdelavo vsebin s področja informacijskih tehnologij, strankam ponujamo tudi storitev prevajanja tako spletnih strani kot tudi spletnih prodajaln in katalogov oziroma programske opreme (različne vrste programov in aplikacij), ob popolnem spoštovanju vseh veljavnih pravil dobre optimizacije tako prevedenih vsebin. Zahvaljujoč spoštovanju SEO (Search Engine Optimisation), prevedene vsebine lahko precej boljše kotirajo v okviru spletnih iskalnikov, kar pa bo pozitivno vplivalo na poslovanje lastnika spletne strani oziroma spletne prodajalne ali katalogov. Prav tako prevajamo tudi učbenike kot tudi vse vrste književnih del oziroma prozna ter poetska dela pa tudi beletrijo in romane in številne druge književne žanre.

Ponujamo Vam tudi prevajanje različnih vrst besedilnih vsebin, tako da iz ruskega v turški jezik prevajamo besedila katerih tema je povezana s katerimkoli od omenjenih področij: farmacija, gradbena industrija, znanost, medicina, komunikologija, izobraževanje, finance, menedžment, marketing, informacijske tehnologije, ekologija in varstvo okolja, psihologija, turizem, filozofija oziroma številne druge discipline, ne glede na to, ali gre za naravoslovne ali družbene znanosti.

Sodni tolmači in prevajalci v skladu z vašimi zahtevami prav tako obdelujejo tudi reklamne materiale oziroma plakate, vizitke, kataloge, PR članki, brošure in druge vrste vsebin, ki so povezane s področji marketinga. V primeru, da obstaja potreba za lekturo ali korekturo vsebin, ki so že prevedene v tej kombinaciji jezikov, nimate nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj sta tukaj korektor in lektor, ki bosta opravila kompletno redakcijo vsebin in vam dostavila material, ki je v celoti v skladu s pravili, ki jih določa prevajalska stroka.

Prevajanje spletnih strani iz ruskega v turski jezik

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz ruskega v turški jezik vključuje implementacijo različnih pravil dobre optimizacije, ki jih spoštujejo tudi naši sodni tolmači in prevajalci. To pomeni, da bodo SEO pravila (Search Engine Optimisation) implementirali z veliko pozornosti in znanja, ne samo pri prevajanju spletnih strani, ampak tudi spletnih katalogov in prodajaln, tako bi se le-te čim prej našle med prvimi rezultati v okviru spletnega iskanja. Poleg njih prevajamo tudi programsko opremo (aplikacije in programe) pa tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s področji informacijskih tehnologij.

Na zahtevo strank pa lahko iz ruskega v turški jezik prevajamo tudi učbenike pa tudi časopisne članke ter vsebine različnih vrst revij (strokovne, otroške, ilustrirane in druge) oziroma romane, poezijo in prozo ter beletrijo in ostala dela književnosti.

Iz ruskega v turški jezik prevajamo tudi vse vsebine, povezane s področji marketinga, tako kataloge storitev in izdelkov kot tudi PR članke, plakate, reklamne zloženke in letake pa tudi vizitke. Zelo pomembno, je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani za obdelavo takšnih materialov, posebno pozornost namenjajo prilagajanju reklamnega sporočila, ki ga le-ti vsebujejo, duhu ciljnega jezika, kar je v tem primeru turški jezik. Tako bodo strankam, ki govorijo ta jezik, ponudili možnost, da se na ustrezen način seznanijo z vsebino reklamnih materialov.

Prevajanje osebnih dokumentov iz ruskega v turški jezik

Ne glede na to, ali vam je iz ruskega v turski jezik potrebno prevajanje osebnih ali poslovnih dokumentov oziroma katerekoli vrste dokumentacije ali pa dokumentov s področja izobraževanja, ste lahko prepričani, da bodo naši sodni tolmači in prevajalci izpolnili vsa vaša pričakovanja. To trdimo, ker smo ena od redkih institucij, ki strankam ponujajo kompletno storitev prevajanja iz ruskega v turski jezik, in potem tudi overitve prevedenih dokumentov z žigom sodnega tolmača. Prav na ta način dobite dokument, ki je v veljaven v zakonskem pogledu, tako da ga lahko predate katerikoli službi.

Zelo pomembno je omeniti tudi to, da ste nam dolžni dostaviti izvirne dokumente na vpogled. Prav tako pa se morate pravočasno pozanimati o posebni vrsti overitve, ki se zahteva samo za določene dokumente. Gre za to, da zakon določa, da se overitev z Apostille ali s haškim žigom izvaja samo za določene dokumente in to na točno določen način. Ker sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford niso zadolženi za to vrsto overitve, ampak samo okrožna sodišča v Sloveniji, to pomeni, da stranka mora sama poiskati te informacije. Prav tako morate vprašati tudi to, ali se za določeni dokument najprej opravi overitev s haškim z žigom ali pa le-ta poteka po koncu prevajanja in overitve z žigom sodnega tolmača. Prav od teh informacij je odvisen sam tok obdelave tega dokumenta pa tudi dolžina trajanja tega procesa, saj se v primeru, ko overitev poteka na začetku, prevajata tako žig kot tudi dokument, medtem ko se v drugem primeru to ne dogaja.

Pri nas pa lahko dobite prevajanje delovnega dovoljenja, dovoljenja za prebivanje, osebne izkaznice in potnega lista pa tudi potrdila o stalnem prebivališču, potrdila o državljanstvu oziroma vozniškega in prometnega dovoljenja kot tudi vseh vrst izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Prevajamo tudi poslovne dokumente oziroma bilance uspeha, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, različne vrste poslovnih pogodb in odločitev, bilance stanja pa tudi statut podjetja oziroma fakture in vse vrste poslovnih poročil (letna, finančna, revizijska).

Na zahtevo strank prevajamo tudi vse pravne akte ter sodne sklepe in sklepe, tožbe, odločitve in pritožbe, licence, pooblastila za zastopanje pa tudi pravni red Evropske Unije in druge. Dokumente s področja znanosti in izobraževanja prav tako obdelujemo v tej kombinaciji jezikov, sodni tolmači in prevajalci pa na vašo zahtevo prevajajo in overjajo tako zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih kot tudi tudi prepise ocen, predmetnike in programe fakultet ter diplome in dodatke k diplomi pa tudi diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela ter rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente in številne druge dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so z omenjenimi področji.

Tehnično, razpisno, medicinsko in gradbeno dokumentacijo prav tako prevajamo v tej jezični kombinaciji, kar pomeni, da pri nas lahko med drugim dobite prevajanje iz ruskega v turški jezik za laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov ter zdravniške izvide kot tudi navodilo za uporabo in ostale dokumente, ki so del teh dokumentacij. Potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih in o stalni zaposlitvi so samo nekateri od dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, ki jih prevajamo iz ruskega v turški jezik.

Prevajanje besedil s področja politike iz ruskega v turški jezik

V poslovnici Akademije Oxford vas pričakuje prevajanje besedil s področja politike iz ruskega v turški jezik. Poleg njih sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi filozofska, medicinska, znanstvena pa tudi sociološka, ekonomska oziroma psihološka besedila ter materiale, katerih tema je povezana s področji komunikologije, bančništva, menedžmenta oziroma informacijskih tehnologij, ekologije in varstva okolja pa tudi marketinga, izobraževanja, financ in ostalih neomenjenih znanstvenih disciplin.

Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje animiranih, risanih, dokumentarnih in igranih filmov oziroma reklamnih sporočil ter informativnih, zabavnih in izobraževalnih pa tudi otroških in drugih vrst oddaj in serij kot tudi njihova sinhronizacija oziroma podnaslavljanje.

Prevajalci in sodni tolmači bodo na zahtevo strank opravili tudi tolmačenje iz ruskega v turski jezik, kar vključuje tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje. V odvisnosti od potreb strank vam lahko pod najboljšimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Če ste določeno vrsto materiala dali nekomu na prevajanje, toda niste zadovoljni z njegovim učinkom, bodo naši lektorji in korektorji opravili njihovo redakcijo ter vsebine popolnoma prilagodili pravilom prevajalske stroke.

Cena prevajanja iz ruskega v turški jezik

  • Iz ruskega v turški je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!