Prevodi različitih sadržaja sa grčkog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa grčkog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa grčkog na ukrajinski jezik

Usluga koja podrazumeva prevođenje sa grčkog jezika spada u osnovne usluge koje Prevodilački centar Akademije Oxford pruža na preko 20 lokacija u Srbiji, to jest u svakom gradu u kome su njegove poslovnice i podrazumeva prevođenje svih tipova materijala.

Uz prevode dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, odnosno ličnih i svih ostalih vrsta dokumenata i dokumentacije, kod nas vas očekuje i prevođenje, serija filmova, ali i reklamnih materijala, odnosno sadržaja vezanih za oblast interneta, tekstualnih sadržaja i mnogih drugih. Takođe u skladu sa zahtevima klijenata ćemo izvršiti i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, tako da klijentima možemo da ponudimo sve vrste usmenog prevoda. odnosno simultano i konsekutivno, kao i prevođenje uz pomoć šapata , a po vrlo povoljnim cenama vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Takođe obrađujemo i filozofske, sociološke, medicinske, naučne i marketinške, ali i ostale vrste tekstova. Prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata obraditi one sadržaje čija tema je vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i turizma, odnosno komunikologije, građevinske industrije, finansija, ali i bankarstva, farmacije i ostalih naučnih disciplina.

Ukoliko je potrebno možemo da izvršimo i prevod sa grčkog jezika na ukrajinski za reklamne sadržaje, odnosno flajere, brošure, PR tekstove, plakate, kataloge kako usluga tako i proizvoda i sve ostale materijale koji se tiču oblasti marketinga. Prevodimo i softvere, odnosno programe i aplikacije, kao i sadržinu online prodavnica i kataloga, odnosno web sajtove i to uz adekvatnu primenu pravila njihove optimizacije za internet pretraživače.

Treba pomenuti i prevođenje dela književnosti, poput romana, proznih dela, odnosno poezije, ali i beletristike i udžbenika, koje ćemo takođe uraditi prema zahtevima naših klijenata, a ukoliko je potrebno izvrši ćemo i prevod svih tipova časopisa, odnosno članaka iz novina.

Prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na ukrajinski je usluga kojoj se posebno posvećuje pažnja u okviru naših poslovnica, jer klijenti imaju mogućnost da dobiju njihovu kompletnu obradu, to jest da uz prevod dobiju i overu za koju su zaduženi sudski tumači. Pečat sudskog tumača ima važnost u pravnom smislu što zapravo pokazuje da je sadržaj prevoda potpuno isti kao i sadržaju originalnog dokumenta, pa iz tog razloga klijenti moraju da nam dostave originalna dokumenta na uvid. Nakon što sudski tumač izvrši upoređivanje i uveri se da su pitanju isti sadržaji, on će i overiti prevod, a ako se dogodi da primeti određene razlike ,onda će predložiti uslugu lekture i korekture prevedenih materijala, što će takođe izvršiti naši stručnjaci, odnosno lektori i korektori. Kada oni završe redakturu prevedenih dokumenata, ona se vraćaju sudskim tumačima koji ih sada bez ikakvih problema overavaju. Izuzetno je važno da klijenti kojima su potrebni prevodi za bilo koja dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji dobiju informaciju o tome da li postoji potreba za stavljanje haškog pečata na njihova dokumenta. Informaciju o overi Apostille ili haškim pečatom mogu da dobiju samo u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji, a to podrazumeva da treba da se raspitaju i u kom trenutku se on stavlja na dokument. Kada se haški pečat stavlja na početku, tada se prevode i on i dokument, aa dužina trajanja tog procesa razlikuje se u odnosu na onaj kada se overa haškim pečatom radi posle prevoda, odnosno overe za koju je zadužen sudski tumač.Prevođenje sa grčkog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na grčki

Pored prevoda diplomskih, naučnih i seminarskih radova nudimo vam i obradu svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih skola, rezultata naučnih istraživanja, odnosno diploma i dodataka diplomi, te nastavnih planova i programa fakulteta, zatim naučnih patenata, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, to jest svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, a vezana su za oblast nauke i obrazovanja. Takođe prevodimo i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, venčani list, krštenicu i umrlicu, odnosno pasoš, saobraćajnu dozvolu i ličnu kartu, kao i dozvolu za boravak, radnu i vozačku dozvolu. Na zahtev klijenata obrađujemo i statute preduzeća, finansijske i godišnje izveštaje, ali i ugovore i osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha, fakture revizorske izveštaje, te sve vrste poslovnih odluka, bilanse stanja i ostala dokumenta koja pripadaju poslovni sferi.

Sa grčkog jezika na ukrajinski prevodimo i sva pravna akta, kako različite tipove ugovora i sudskih presuda, to jest tužbi, odluka, rešenja i žalbi, tako i tekovine Evropske Unije, ali i bilo koji tip licence i sertifikata. A postoji potreba i za prevođenjem dokumenata koja se predaju nadležnim službama, poput brojnih izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, te saglasnost za zastupanje i ostale).Kada su u pitanju prevodi sa grčkog jezika na ukrajinski nudimo vam i obradu uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala ostalih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije. A prevodilac i sudski tumač u skladu sa vašim zahtevima obrađuju i deklaracije proizvoda, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzroka, sva nepomenuta dokumenta koja čine građevinsku ili tehničku, te dokumentaciju za tendere.

Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa grčkog na ukrajinski jezik

Sve one tekstove koji obrađuju bilo koju ekonomsku temu ćemo prevesti na vaš zahtev sa grčkog jezika na ukrajinski. Uz njih, obradićemo i one čija tema vezana za politiku, ali i obrazovanje, farmaciju, ekologiju i zaštitu životne sredine, građevinsku industriju, medicinu, odnosno za informacione tehnologije, nauku, te marketing, filozofiju, turizam, psihologiju,ali i ostale naučne discipline.

Sa grčkog jezika na ukrajinski prevodimo web sadržaja, bez obzira da li je reč o sajtovima, odnosno online katalozima ili prodavnicama. Prevodilac i sudski tumač će prevesti i softvere, te ma koju aplikaciju program koji zahteva klijent. Takođe je važno je da naglasimo i to da se naši stručnjaci pridržavaju važećih pravila koji se odnose na optimizaciju prevedenih sadržaja za Internet, to jest za internet pretraživače, odnosno SEO (Search Engine Optimisation), čime će u relativno kratkom roku postići da se oni nađu među prvim rezultatima pretrage.

Romane, odnosno dela poezije i proze, ali i beletristiku, takođe obrađujemo u ovo kombinaciji jezika, a možemo da izvršimo prevod sa grčkog jezika na ukrajinski za udžbenike. Vršimo i uslugu redakture onih sadržaja koje je neko već preveo, ali koji nisu obrađeni na profesionalan način. A nakon što naši lektor i korektor i završe obradu dostavljenih materijala, odnosno redakturu sasvim sigurno je da će svaki klijent biti i više nego zadovoljan.

Sa grčkog jezika na ukrajinski vršimo prevod i za stručne, odnosno ilustrovane, dečije i druge vrste časopisa, kao i za članke iz novina.

Usluga usmenog prevođenja sa grčkog jezika na ukrajinski

Usmeno prevođenje sa grčkog na ukrajinski jezik se odnosi kako na simultano, tako i na prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno, a u okviru ponude za ovu uslugu, kada je to primereno zahtevima događaja možemo da vam ponudimo, po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje odličnog kvaliteta.

Sa grčkog na ukrajinski prevodimo i one sadržaje vezane za mene reklamiranje, bilo da su u pitanju usluge i proizvodi, odnosno jednostavno poslovanje određene kompanije. Sudski tumači i prevodioci, tako obrađuju i kataloge i plakate, odnosno brošure, flajere, ali i reklamne letke, PR tekstove, odnosno vizit kartice.

Takođe kod nas očekuje i obrada svih vrsta audio i vidoe materijala, a prevodimo animirane, igrane, crtane i dokumentarne filmove, ali i reklamne poruke, te informativne, dečije i zabavne emisije, odnosno serije. U zavisnosti od vaših potreba, možemo da vam uz prevođenje sa grčkog na ukrajinski jezik pomenutih materijala izvršimo i njihovo titlovanje ili, pak sinhronizaciju.

Prevođenje ličnih dokumenata sa grčkog jezika na ukrajinski i overa

Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima uz uslugu prevoda ličnih dokumenata sa grčkog na ukrajinski jezik nudi i njihovu overu pečatom sudskog tumača, to jest sam kompletno obradu dokumenata, jer se jedino onaj dokument koji je na taj način obrađen može predati bilo kojoj nadležnoj službi.

Izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenica, uverenje o državljanstvu, pasoš, lična karta, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, umrlica i venčani list, odnosno dozvola za boravak i vozačka dozvola, samo su neka od ličnih dokumenata koja ćemo obraditi na vaš zahtev. Prevodioci sudski tumači obrađuju i sve vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, to jest ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druge.

Licence i sertifikate, odnosno tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje i sve vrste sudskih, odnosno pravnih akata, takođe prevodimo sa grčkog na ukrajinski jezik i overavamo na propisan način. Kod nas vas očekuju i prevodi svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja položenim ispitima, rezultata naučnih istraživanja, ali i prepisa ocena, odnosno potvrda o redovnom školovanju, nastavnih planova i programa fakulteta i naučnih patenata, odnosno radova, kao i diplomskih i seminarskih radova.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač na zahtev obraditi i ona dokumenta koja su vezana za poslovanje kompanije, odnosno preduzetnika (rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, bilansi uspeha, revizorski izveštaji, statuti preduzeća, bilansi stanja, godišnji izveštaji, osnivački akti preduzeć,a poslovne odluke, finansijski izveštaji i ostala).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje