Prevođenje sa grčkog na španski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na španski jezik

Za online prevod sa grčkog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa grčkog na španski jezik

U okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford koji ima poslovnice na preko 20 lokacija u Srbiji se nalaze vrhunski stručnjaci za mnoge jezike, a pored ostalih i oni čija specijalnost su grčki, odnosno španski jezik. Zahvaljujući svom visokom obrazovanju, ali i iskustvu, odnosno interesovanjima, klijentima omogućujemo i prevod materijala sa grčkog jezika na španski, što se najpre odnosi na dokumenta i sve tipove dokumentacije, ali i na tekstualne sadržaje, knjige, udžbenike, te web sajtove i mnoge druge vrste materijala.

A što se prevoda dokumenata u ovaj jezičkoj kombinaciji tiče, prevodimo kako poslovna i lična dokumenta, tako i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput različitih vrsta izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, ali i različite vrste dokumentacija. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i pravna akta, počev od licenci, preko ugovora, punomoćja za zastupanje, odnosno sudskih presuda, tužbi, rešenja, odluka i žalbi, pa do tekovina Evropske Unije. Kod nas vas očekuju i prevodi nastavnih planova i programa fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, a obrađujemo i diplome i dodatke diplomi, seminarske radove, te diplomske i naučne radove, zatim rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola.

Od ličnih i poslovnih dokumenata možemo slobodno reći da sa grčkog jezika na španski prevodimo baš sva, tako da ćemo pomenuti samo ona zbog kojih nam se klijenti najčešće obraćaju: potvrda o prebivalištu, lična karta, uverenje o državljanstvu, pasoš, krštenica, bilansi stanja i uspeha, saobraćajna dozvola, finansijski izveštaji, radna dozvola, osnivački akt preduzeća, vozačka dozvola, statut preduzeća, revizorski i godišnji izveštaji i ostala.Prevođenje sa grčkog na španski
Prevođenje sa španskog na grčki

Ako i vi spadate u one kojima su potrebni prevodi različitih dokumenata ili bilo koje vrste dokumentacije sa grčkog jezika na španski morate znati i to da je ovaj postupak vrlo precizno definisan zakonom naše zemlje, pa ste u obavezi da nam dostavite originale na uvid, jer sudski tumač mora, pre nego što stavi svoj pečat na prevod da utvrdi i da li su u pitanju istovetna dokumenta. A da bi to uradio, on mora fizički da uporedi prevode sa originalima. Međutim, ponekad se dogodi da on primeti određena od stupanja koja moraju da se isprave, pa će tada svakako informisati klijenta o tome i predložiće da se izvrši njihova redaktura. Za ovu uslugu su zaduženi lektor i korektor Akademije Oxford koji će na adekvatan način prilagoditi preveden sadržaj pravilima naše struke.

Sva ona dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa grčkog jezika na španski ćete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe, odnosno doneti u bilo koju od naših poslovnica. A preuzimanje obrađenih dokumenata možete da izvršite ili lično ili, pak da zahtevate da vam budu dostavljena na kućnu adresu. Morate da znate i to da se za ovu uslugu angažuje kurirska služba sa kojom Akademija Oxford ostvaruje saradnju, pa se samim tim ona tretira kao dodatna i naplaćuje direktno od klijenta, a prema njihovom važećem cenovniku.

U skladu sa zakonskim odredbama, postoje i ona dokumenta za koja nije dovoljno izvršiti samo prevođenje sa grčkog jezika na španski, već se mora izvršiti i posebna vrsta overe za koju su zaduženi osnovni sudovi naše zemlje. Upravo iz tog razloga se i preporučuje klijentima da se prvo raspitaju o ovoj vrsti overe, kako bi znali gde prvo nose dokumenta, te da li se prvo stavlja haški, to jest Apostille pečat, pa se onda donosi nama na prevod i overu u Akademiju Oxford ili se, pak najpre donosi nama, a onda se nosi u osnovni sud. Inače, kada se haški pečat stavlja prvo, onda su prevodioci dužni da izvrše obradu, ne samo dokumenta, već i samog Apostille pečata, tako da ovaj proces može da traje nešto duže.Pored ostalog sa grčkog jezika na španski prevodimo i tekstove iz oblasti politike, odnosno čija tema je vezana za oblast turizma, ekonomija, ekologija i zaštita životne sredine, ali i oni koji se bave filozofskim, naučnim, obrazovnim, medicinskim ili, pak temama vezanim za oblast informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije, pa čak i komunikologije, menadžmenta i mnogih drugih. Književna dela različitih žanrova i udžbenike ćemo takođe obraditi u skladu sa vašim zahtevima, a možemo da vam ponudimo i prevod različitih vrsta časopisa sa grčkog jezika na španski, odnosno članaka iz novina.

Sudski tumači i prevodioci su najpre specijalizovani za obradu materijala u pisanoj formi, ali ima i onih koji su usmereni na pružanje usluga usmenog prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji, to jest za konsekutivno, simultano i prevođenje uz pomoć šapata. Ako se za određene događaje zahteva upravo ta vrsta prevoda, klijenti mogu kod nas da izvrše i po odličnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Reklamne kataloge, PR tekstove, plakate, brošure, odnosno letke, flajere, pa čak i vizit kartice ćemo takođe obraditi prema zahtevima naših klijenata. Posebno je važno da znate i to da se kod ovih materijala za koje nije potrebno izvršenje usluge overe pečatom sudskog tumača ne zahteva pomenuti način slanja, već nam jednostavno možete dostaviti skenirane na mejl, a u skladu sa dogovorom i mi vama možemo upravo tako poslati prevedene sadržaje.

Prevodi građevinskih projekata sa grčkog jezika na španski

Prevođenje građevinskih projekata sa grčkog na španski jezik podrazumeva i njihovu overu pečatom sudskog tumača, a obe usluge vam nudi Prevodilački centar Akademije Oxford. Na vaš zahtev će prevodioci i sudski tumači obraditi i uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije. U istoj kombinacije jezika obrađujemo i medicinsku dokumentaciju, odnosno lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata izvršiti prevod sa grčkog na španski jezik za sva lična dokumenta, a zatim i njihovu overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Krštenica, pasoš, lična karta, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, umrlica, dozvola za boravak, venčani list, vozačka odnosno saobraćajna dozvola, samo su neka od ličnih dokumenata koja ćemo obraditi u ovoj kombinaciji jezika.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci obraditi i svu poslovnu dokumentaciju, a sa grčkog na španski jezik izrađujemo i prevod za fakture, osnivački akt preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, te finansijske izveštaje, poslovne odluke, odnosno različite vrste ugovora, statute preduzeća, te revizorske i godišnje izveštaje.

Pored svega što smo pomenuli sa grčkog na španski prevodimo i tekovine Evropske Unije, odnosno licence, ugovore i sertifikate, kao i punomoćja za zastupanje i sudske presude, te odluke, odnosno rešenja, žalbe i tužbe.

Rezultati naučnih istraživanja, odnosno diplomske, seminarske i naučne radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, naučne patente i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, takođe u optimalnom roku obrađuju naši stručnjaci.

Da bi klijenti mogli da dobiju profesionalnu uslugu prevoda dokumenata sa grčkog na španski jezik mora da se ispoštuje zakonom propisana procedura tako da se klijenti obavezuju da prilikom dostave dokumenata na obradu prilože i originalna dokumenta na uvid. Uz to oni moraju da se raspitaju u okviru nadležnih sudskih službi u svom mestu da li se i za njihova dokumenta zahteva stavljanje Apostille, odnosno haškog pečata.

Prevođenje PR tekstova sa grčkog na španski jezik

Kako su u oblasti marketinga PR tekstovi sve zastupljeniji vid reklamiranja, to i ne čudi podatak da su klijentima sve češće potrebni njihovi prevodi sa grčkog jezika na španski. A uz njih, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford obrađuju i sve ostale vrste reklamnih materijala, počev od plakata, flajera i letaka, preko brošura do kataloga. Ukoliko klijenti imaju potrebu, prevodilac i sudski tumač će izvršiti i prevod vizit kartica u ovoj kombinaciji jezika.

U bilo kojoj našoj poslovnici možete da angažujete i profesionalce za usmeno prevođenje sa grčkog jezika na španski. Ova usluga se odnosi i na simultano, ali i na šapatno i konsekutivno prevođenje. Takođe možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po cenama koje su najpovoljnije u našoj zemlji.

Na vaš zahtev prevodimo i medicinske, marketinške, filozofske, sociološke, odnosno ekonomske i političke tekstove. U skladu sa zahtevima klijenata vršimo i prevod sa grčkog jezika na španski za one tekstualne sadržaje čija tema je u vezi sa turizmom, ekologijom i zaštitom životne sredine, građevinskom industrijom, menadžmentom, informacionim tehnologijama, te komunikologijom i svim ostalim naučnim disciplinama.

Prevodi časopisa sa grčkog jezika na španski

A na zahtev svih naših klijenata prevodimo i ilustrovane, dečije, ali i stručne časopise. Nudimo vam i prevođenje sa grčkog na španski jezik za članke iz novina, odnosno knjige svih vrsta, kako udžbenike, tako i književna dela.

Sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za obradu video, odnosno audio materijala tako da osim serija i filmova, prevodimo i emisije, odnosno radijske i televizijske reklame poruke. A u okviru ove usluge možete da dobijete i profesionalno titlovanje, to jest sinhronizaciju prevedenih materijala.

Vršimo i profesionalno prevođenje sajtova sa grčkog na španski jezik, odnosno web prodavnica i online kataloga. Ukoliko klijenti zahtevaju prevod softvera, možemo da prevedemo bilo koju aplikaciju ili program. Moramo da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač prilikom obrade pomenutih internet sadržaja primenjuju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime se postiže osnovni cilj obrade ovakvih materijala, odnosno njihovo bolje pozicioniranje na internetu.

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i lektore, odnosno korektore tako da svim klijentima nudimo i redakturu materijala koji su prethodno nekvalitetnih prevedeni.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje