Prevođenje sa grčkog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na poljski jezik

Za online prevod sa grčkog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa grčkog na poljski jezik

Klijenti kojima su potrebni prevodi bilo koje vrste materijala sa grčkog jezika na poljski, sada mogu da odahnu, budući da su tu prevodioci i sudski tumači, koji osim dokumenata obrađuju i sve ostale sadržaje. A kada kažemo sve ostale, pod tim prvenstveno mislimo na knjige svih vrsta, reklamne materijale, odnosno tekstualne sadržaje bilo koje tematike i namene.

Specijalizovani smo i za usmeno prevođenje sa grčkog jezika na poljski, tako da ćemo u skladu sa vašim zahtevima, odnosno zahtevima događaja koji organizujete izvršiti simultano, to jest konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata. Možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Takođe obrađujemo i sve vrste knjiga, počev od beletristike, preko proze, pa do romana i dela poezije, a u skladu sa vašim potrebama prevodimo i udžbenike, ma kako oni bili kompleksni. Prevodilac i sudski tumač će obraditi i sve one materijale koji se tiču oblasti marketinga, kao što su reklamni flajeri, brošure, PR tekstovi, vizit kartice, ali i plakati, odnosno katalozi, kako proizvoda, tako i usluga.

Političke, filozofske, ekonomske, medicinske, ali i naučne tekstove, takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. Prevešćemo i one tekstualne sadržaje čija tema se odnosi na oblasti informacionih tehnologija, odnosno menadžmenta, bankarstva, komunikologije i građevinske industrije, ali i turizma, marketinga, sociologije, te ekologije i zaštite životne sredine i ostalih naučnih disciplina. Na zahtev klijenata prevodimo i online kataloge, odnosno web prodavnice i sajtove, kao i softverske programe, ali i aplikacije. Možemo da vam ponudimo i obradu različitih vrsta video, odnosno audio materijala. Uzevši u obzir da su u našem timu i glumci specijalizovani za sinhronizaciju, odnosno profesionalni titleri, to znači da na vaš zahtev možemo da izvršimo i sinhronizaciju, kao i titlovanje ne samo filmova i serija, već i reklamnih poruka, odnosno emisija.

I na kraju, ali ne i najmanje važno, treba pomenuti uslugu redakture sadržaja koju ćemo takođe izvršiti na vaš zahtev. Posebna oblast rada naših stručnjaka se odnosi na prevod sa grčkog jezika na poljski za lična, odnosno poslovna dokumenta, te sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno ona koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke.

Sudski tumači i prevodioci vrši njihovu kompletnu obradu, pa uz prevođenje obavljaju i overu pečatom sudskog tumača. Na taj način klijentima u velikoj meri štede i novčana sredstva, ali i vreme, jer na jednom mestu dobijaju sve što je potrebno da bi određena dokumenta mogli da koriste u praksi. Pored prevoda uverenja o državljanstvu, krštenice, pasoša i potvrde o prebivalištu, sa grčkog jezika na poljski prevodimo i saobraćajnu dozvolu, venčani list, dozvolu za boravak, ali i radnu dozvolu, odnosno vozačku. kao i umrlicu to jest izvod iz matične knjige umrlih. Obrađujemo i fakture, bilanse uspeha, rešenja o osnivanju pravnih lica, te različite vrste poslovnih odluka, odnosno statute, ali i osnivačke akte preduzeća, kao i sve tipove poslovnih izveštaja, počev od finansijskih, preko godišnjih, pa do revizorskih. Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata obrađuju i licence, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, sertifikate i sve vrste sudskih presuda, ali i žalbi, odluka rešenja i tužbi.Prevođenje sa grčkog na poljski
Prevođenje sa poljskog na grčki

Ona dokumenta koja se svrstavaju u tehničku, građevinsku, tendersku i medicinsku dokumentaciju, poput uputstava za rukovanje, građevinskih projekata, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno lekarskih nalaza i specifikacija farmaceutskih proizvoda ćemo isto obraditi u ovoj kombinaciji jezika. Ako imate potrebu da dobijete prevod sa grčkog jezika na poljski za ona dokumenta koja se podnose različitim institucijama, kao što su svi tipovi potvrda, odnosno izjava, saglasnosti i uverenja (potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge), možete ih dobiti u jednoj od preko 20 naših poslovnica u zemlji. Pored rezultata naučnih istraživanja, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta, kao i prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač obrađuju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučne patente, diplome i dodatke diplomi, odnosno seminarske, ali i diplomske i naučne radove.

Svi klijenti moraju da dostave originalna dokumenta na uvid, kako bi procedura njihove obrade bila maksimalno ispoštovana. Razlog za ovaj postupak treba tražiti u zakonom propisanom pravilu da sudski tumači moraju prvo da uporede prevod sa grčkog jezika na poljski sa originalnim dokumentom. A tek kada utvrde da među njima ne postoji razlika, oni smeju da izvrše overu odnosno da svoj pečat stave i na preveden dokument. Posle toga se taj dokument tretira kao i svaki drugi originalan dokument, jer ovaj pečat praktično gledano potvrđuje da je njegova sadržina verna originalnom dokumentu. Ne treba zaboraviti podatak da postoje i ona dokumenta kod kojih prevod i overa sudskog tumača nisu dovoljni da bi ona mogla da se koriste, već se zahteva i stavljanje specijalnog pečata, koji se naziva Apostille, odnosno haški pečat. A kako se overava haškim pečatom vrši u osnovnim sudovima širom naše zemlje, to znači da klijenti moraju potpuno samostalno da potraže informacije o ovoj vrsti overe za njihova dokumenta.Sem što mogu da nam dokumenta za prevod donesu lično, klijenti imaju pravo i da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe na adresu najbliže poslovnice. lanje dokumenata na mejl nije dozvoljeno, osim u onim prilikama kada su vam prevodi sa grčkog jezika na poljski potrebni hitno. Iako je ovo dozvoljeno samo da bi bio ispoštovan zadati rok, klijenti su u obavezi da svakako dostave originalna dokumenta na uvid. A preuzimanje dokumenata nakon njihove obrade može da bude u našim prostorijama, odnosno dostavom na adresu klijenta. Budući da se kurirska služba zadužuje da izvrši ovu dostavu, to oni direktno od klijenta i naplaćuju uslugu, a po svom važećem cenovniku.

Prevođenje filmova sa grčkog na poljski jezik

Usluga koje podrazumeva prevod filmova sa grčkog jezika na poljski se odnosi na njihovu kompletnu obradu, odnosno uz prevođenje klijenti dobijaju i sinhronizaciju, to jest njihovo titlovanje. Pored filmova prevodimo i različite vrste emisija, odnosno televizijske, ali i radio reklamne poruke, kao i serije.

Takođe prevodimo i marketinške materijale u ovoj kombinaciji jezika, a to se prvenstveno odnosi na PR tekstove, reklamne letke i flajere, brošure, plakate, kataloge, ali i vizit kartice. Prevodioci i sudski tumači vrše i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na poljski. Prema zahtevima događaja oni mogu da primene simultano, ali i konsekutivno, kao i prevođenje uz pomoć šapata. Vrlo je važno da napomenemo i to da klijentima nudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Tekstualne sadržaje različite dužine, složenosti i namene, takođe obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji. Sudski tumač i prevodilac će osim političkih, ekonomskih, medicinskih, obrazovnih, socioloških i psiholoških tekstova, obraditi i one koji su vezani za oblast prava, bankarstva, filozofije, građevinske industrije, kao i turizma, komunikologije, nauke, ali i medicine, farmacije, odnosno menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina.

Prevod web sajtova sa grčkog jezika na poljski

Sa grčkog na poljski jezik prevodimo i web sajtove i to maksimalno profesionalno. A pored njih obrađujemo i online prodavnice, ali i web kataloge. Na zahtev klijenata možemo da izvršimo prevod sa grčkog na poljski jezik i za softvere, to jest za apsolutno bilo koju aplikaciju ili program. Tokom obrade ovih sadržaja, prevodioci i sudski tumači se rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation), kako bi ostvarili osnovni cilj obrade ovakvih materijala, odnosno poboljšali njihovu poziciju na internetu.

Sa grčkog na poljski jezik prevodimo i udžbenike, ali i dela beletristike i proze, odnosno romane, pa čak i dela poezije. Ukoliko je to potrebno, obradićemo i stručne časopise, odnosno članke iz novina, ali ilustrovane i druge vrste časopisa.

Profesionalni korektori i lektori koji su članovi našeg tima mogu, kada je potrebno da izvrše redakturu materijala. Ova usluga se odnosi isključivo na one materijale koje je neko već preveo, ali ko nije ispoštovao osnovna pravila struke, pa su klijenti njima nezadovoljni. Kako naši stručnjaci maksimalno poštuju sva postojeća pravila prevođenja, to možete biti sigurni da će izvršiti redakturu sadržaja maksimalno profesionalno i kvalitetno.

Prevod naučnih radova sa grčkog jezika na poljski

Uz prevod naučnih radova sa grčkog na poljski jezik nudimo vam i prevođenje svih ostalih dokumenata iz oblasti nauke, ali i obrazovanja. Diplomski i seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima, osnovnih i srednjih škola, te potvrde o redovnom školovanju, samo su neka od dokumenata koje ćemo obraditi ukoliko je to potrebno našim klijentima.

A prevodimo i sva lična, odnosno dokumenta iz oblasti poslovanja, ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (izjave, saglasnosti, uverenja i potvrde). Pored prevoda krštenice i uverenja o državljanstvu, pasoša i lične karte, nudimo vam i obradu sledećih dokumenata: potvrda o prebivalištu, venčani list, saobraćajna dozvola, radna dozvola, umrlica, dozvola za boravak, fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, bilansi stanja, statut preduzeća, finansijski i godišnji izveštaj, sve poslovne odluke i mnoga druga dokumenta, koja spadaju u poslovnu, to jest u ličnu dokumentaciju.

Uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, takođe ćemo obraditi u ovoj kombinaciji jezika, kao i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. A prevodimo i dokumentaciju za tender, odnosno tehničku i građevinsku, dokumentaciju tako da na vaš zahtev prevodilac i sudski tumač vrše prevod sa grčkog na poljski jezik, pored ostalih dokumenata i za deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i građevinske projekte.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje