Prevođenje sa grčkog na danski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na danski jezik

Za online prevod sa grčkog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa grčkog na danski jezik

Među brojnim uslugama koje pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford izdvaja se i prevod sa grčkog jezika na danski. Ova usluga podrazumeva obradu svih tipova dokumentacije, odnosno ličnih i poslovnih dokumenata, kao i onih dokumenata vezanih za oblast nauke i obrazovanja.

Na zahtev klijenata prevodimo sve vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja, to jest ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju). Takođe prevodimo i sve vrste sudskih presuda, odnosno rešenja, žalbi, tužbi i odluka, ali i sva ostala pravna akta. Kod nas ćete dobiti i prevod tekovina Evropske Unije sa grčkog jezika na danski, ali i sertifikata, odnosno različitih tipova ugovora i licenci.

Prevodioci i sudski tumači u skladu sa zahtevima klijenata obrađuju i ona dokumenta koja se smatraju poslovnim, odnosno ličnim. Bilansi uspeha, odnosno stanja, krštenica, uverenje o državljanstvu, odnosno pasoš, statuti i osnivački akti preduzeća, kao i lična karta, potvrda o prebivalištu, te umrlica i venčani list samo su neka od dokumenata koja ćemo na vaš zahtev prevesti u ovoj kombinaciji jezika i overiti pečatom sudskog tumača. Takođe obrađujemo i prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, odnosno uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, ali i naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, odnosno seminarske radove, naučne patente, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i ostala dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja.

Građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za rukovanje i dokumentaciju o medicinskim proizvodima takođe obrađuju prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj kombinaciji. Usluga obrade dokumenata uključuje njihovo prevođenje sa grčkog jezika na danski, ali i uslugu za koju su zaduženi sudski tumači, odnosno overu prevoda. Overa prevoda je vrlo važna u pravnom smislu, jer se pečatom sudskog tumača potvrđuje da je prevod veran originalu, što znači da je u zakonskom i pravnom smislu u pitanju validan dokument. A jedino tako obrađen dokument se može predati bilo kojoj državnoj službi.Prevođenje sa grčkog na danski
Prevođenje sa danskog na grčki

Zakon nalaže i da se za određena dokumenta vrši još jedna vrsta overe, to jest da je potrebno staviti haški, odnosno Apostille pečat. Ovaj pečat se stavlja u okviru službi pri osnovnim sudovima u našoj zemlji, pa je to osnovni razlog zbog čega klijenti moraju sami da dobiju sve potrebne informacije. Pod tim se podrazumeva podatak da li se za konkretna dokumenta zahteva haški pečat i na koji način se on stavlja, to jest u kom trenutku. Naime u pojedinim situacijama se Apostille stavlja na samom početku obrade dokumenata, pa se zatim prevode i on i dokument i na kraju overavaju od strane sudskog tumača. U drugim situacijama se dokument prvo prevodi sa grčkog jezika na danski, a zatim i overava pečatom sudskog tumača i potom ga klijent nosi u nadležni sud kako bi se stavio haški pečat.

Pored toga, klijenti moraju da ispoštuju pravilo koje podrazumeva dostavu originalnih dokumenata na uvid, jer sudski tumači vrše njegovo upoređivanje sa prevodima. A kada ustanove da su u pitanju istovetna dokumenta oni će izvršiti overu, a ako, pak primete neke razlike zahtevaće da se izvrši lektura, to jest korektura tako prevedenih dokumenata. I uslugu redakture takođe vrše članovi našeg tima, odnosno korektori i lektori nakon čega dokumenta dostavljaju sudskim tumačima na ponovnu overu. Osim što dokumenta klijenti mogu da donesu lično u našu poslovnicu, mogu i da nam ih pošalju preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom. A obrađena dokumenta mogu da dobiju na određenu adresu ili da ih preuzmu lično u prostorijama naše poslovnice. Dostava dokumenata na adresu se poverava kurirskoj službi i smatra se dodatnom uslugom, pa se i naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku, a direktno od klijenta.

Postoje i one situacije kada je klijentima dozvoljeno da dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa grčkog jezika na danski dostave i putem mejla. Te situacije podrazumevaju prevođenje u kratkom roku, pa je ovo uvedeno kao adekvatan način za poštovanje tako kratkog roka, jer će prevodilac i sudski tumač praktično odmah moći da započnu obradu poslatih dokumenata. U svakom slučaju klijenti su dužni da na uvid dostave originale, ali se od njih zahteva maksimalno poštovanje zadatog roka.Naši stručnjaci vrše i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, a u skladu sa zahtevima događaja će vršiti simultano i konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. U okviru ponude za usmeno prevođenje sa grčkog jezika na danski možemo da izvršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada ta vrsta usluge odgovara zahtevima događaja. Takođe prevodimo i audio i video materijale, odnosno sve vrste emisija, kako zabavne, tako i obrazovne, ali i informativne i dečije, zatim radijske ili televizijske poruke, odnosno igrane filmove, animirane i crtane, te serije i dokumentarne filmove. U sklopu ove usluge klijenti dobijaju i sinhronizaciju, odnosno titlovanje svih prevedenih materijala.

Sudski tumači i prevodioci će na vaš zahtev obraditi i on ne sadrže koji se odnose na Internet, ali i reklamne materijale. Tako da pored internet sajtova i online prodavnica, odnosno web kataloga proizvoda i usluga, obrađuju čak i softvere, ali i sve vrste sadržaja iz oblasti marketinga (brošure, plakati, flajeri, katalozi, PR tekstovi, vizit kartice i ostala). A u skladu sa zahtevima klijenata obrađujemo i udžbenike, ali i dela proze odnosno poezije, kao i romane, odnosno beletristiku. Pored svega navedenog, sa grčkog jezika na danski prevodimo i novinske članke, kao i stručne, ali ilustrovane i dečije časopise.

Usmeno prevođenje sa grčkog jezika na danski

Usluga usmenog prevoda sa grčkog na danski jezik uključuje simultano i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Takođe klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima, kada ova vrsta prevoda odgovara zahtevima događaja koji organizuju.

Sa grčkog na danski jezik prevodimo i sve vrste video, ali i audio materijala, odnosno informativne emisije, igrane filmove, televizijske i radijske reklame poruke, zatim animirane i crtane filmove i serije, ali i zabavne emisije i dokumentarne filmove. Specifičnost ove usluge se ogleda u činjenici da uz prevod sa grčkog na danski jezik vršimo i sinhronizaciju, odnosno titlovanje obrađenih materijalna.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i sve vrste web sadržaja, počev od sajtova, preko internet prodavnica i online kataloga, pa do različitih aplikacija i programa. U sklopu ove usluge se nalazi i optimizacija prevedenih sadržaja za internet pretraživače, kako bi im se omogućilo da imaju što bolju poziciju na globalnoj mreži.

Prevod tekstova iz oblasti prava i ekonomije sa grčkog na danski jezik

Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata obrađuju i sve vrste tekstualnih sadržaja, a posebno one iz oblasti ekonomije i prava. Sa grčkog jezika na danski prevodimo i političke tekstove, ali i filozofske, medicinske i one sadržaje čija tema se odnosi na oblast ekologije i zaštite životne sredine, sociologije, farmacije, nauke, odnosno informacionih tehnologija, marketinga, bankarstva, komunikologije, ali i menadžmenta i mnogih drugih grana, bilo prirodnih bilo društvenih nauka.

Takođe obrađujemo i udžbenike, ali i dela književnosti, poput romana, poezije, proze i mnogih drugih. Prevodilac i sudski tumač će prema zahtevima klijenata obraditi i sve one materijale koji se tiču oblasti marketinga, što znači da kod nas možete dobiti prevod reklamnih flajera, plakata, brošura, ali i PR tekstova, kataloga, a čak prevodimo i vizit kartice sa grčkog jezika na danski. Specijalizovani smo i za uslugu redakture onih sadržaja koje je neko već prevodio u ovoj kombinaciji jezika, ali nije poštovao pravila prevodilačke struke. Ovu uslugu vrše korektori i lektori, koji su takođe članovi tima Akademije Oxford.

Prevod građevinskih projekata sa grčkog na danski jezik

Građevinske projekte takođe prevodimo sa grčkog jezika na danski, a vršimo i njihovu overu pečatom sudskog tumača. Takođe prevodimo i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku, građevinsku, tehničku, ali i tendersku dokumentaciju, poput uputstava za rukovanje, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, deklaracija proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i mnoga druga.

Sudski tumači i prevodioci obrađuju i lična, odnosno poslovna dokumenta, a klijenti nam se najčešće obrati obraćaju sa zahtevom za prevod sa grčkog jezika na danski lične karte, uverenja o državljanstvu, krštenice i pasoša, mada naši stručnjaci obrađuju i: bilanse uspeha i stanja, saobraćajnu dozvolu, fakture, dozvolu za boravak, statut preduzeća, osnivački akt preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, vozačku dozvolu, poslovne izveštaje, poput revizorskih, godišnjih ili finansijskih i ostala dokumenta koja pripadaju ličnoj ili poslovnoj dokumentaciji, a koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Presude o razvodu braka, te ostale sudske presude, ali i rešenja, tužbe, odluke i žalbe, takođe prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, kao i licence, tekovine Evropske Unije, sertifikate, punomoćja za zastupanje i druga pravna akta. Obrađujemo i sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama. A uz sve navedeno, prevodioci i sudski tumači obrađuju i dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje