Prevod materijala sa grčkog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na bugarski jezik

Za online prevod sa grčkog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa grčkog na bugarski jezik

Da li zbog blizine dve zemlje tek nam se klijenti sve češće obraćaju sa zahtevom za prevođenje sa grčkog jezika na bugarski. A budući da su članovi našeg tima i prevodioci i sudski tumači za oba jezika, sasvim očekivano možemo da izvršimo prevod svih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika. Tako ćemo u relativno kratkom roku prevesti video i audio materijale, odnosno književna dela svih vrsta, ali i reklamne sadržaje, odnosno sve one materijale koji su vezani za oblast interneta, kao i dokumenta svih vrsta.

Kod prevoda dokumenata je naročito važno da znate i to da u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford možete da dobijete i njihovu overu od strane lica ovlašćenog za to, to jest sudskog tumača. Time ćete zapravo dobiti dokument kojim je potvrđeno da je u potpunosti veran originalu i koji možete da koristite u bilo kojoj prilici, kao i svaki drugi originalan dokument. Zato sudski tumači moraju da imaju i originalna dokumenta, koja nam dostavljate na uvid, to jest ili ih šaljete preko kurirske službe, odnosno donosite u našu poslovnicu, te ih možete poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom, kako bi oni mogli da izvrše sve potrebne provere između originala i prevoda. Kada sudski tumač ustanovi da ne postoji razlika između ova dva dokumenta, on na prevod sa grčkog jezika na bugarski stavlja svoj pečat i time mu daje važnost u pravnom i zakonskom smislu. Može da se dogodi i da tom prilikom primeti određena odstupanja, kada ćemo predložiti da se izvrši usluga lekture i korekture prevedenog dokumenta, a za koju su u našem timu zaduženi stručni lektori i korektori, tako da nemate razloga za brigu. Nakon što oni završe svoj deo posla, dokumenta će ponovo proslediti sudskom tumaču, koji će ovom prilikom moći da ih overi i to bez ikakvih teškoća. Jedino kada možete da nam dostavite dokumentaciju mejl jeste kada su vam njihovi prevodi potrebni vrlo brzo, kako bi sudski tumači i prevodioci mogli praktično odmah da započnu njihovu obradu i time ispune zahtev za hitnim prevodom. Podrazumeva se da je i tada klijentima obaveza dostave originale na uvid, ali je neophodno da vode računa o roku koji su zadali.

Iako u mnogim situacijama obrada dokumenata podrazumeva samo njihov prevod sa grčkog jezika na bugarski, te overu od strane na zvaničnog sudskog tumača, zakon nalaže i za određena dokumenta stavljanje takozvanog Apostille pečata. U pitanju je haški pečat koji se stavlja isključivo na zakonom određena dokumenta i to tačno na određen način, odnosno ili se stavlja posle prevoda i overe ili se stavlja pre njih. A ukoliko se stavlja pre njih, tada se ne prevodi samo sadržaj dokumenta, već i taj pečat, što znači da ovaj proces traje duže nego onaj drugi. Nemojte zaboraviti da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford nemaju nadležnost u ovom slučaju, tako da vam ne mogu biti od velike pomoći, ali će vas svakako uputiti na one sudske organe koji mogu da vam daju sve potrebne informacije. Prevedena i overena dokumenta preuzimate u našoj poslovnici ili će vam biti dostavljena na određenu adresu. Znajte da usluga dostave na adresu nije uračunata u cenu obrade dokumentacije, te da se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe koja vam i dostavlja pošiljku, a neophodno je da platite kuriru kada je budete preuzimali.Prevođenje sa grčkog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na grčki

Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i pasoš, uverenja o državljanstvu, odnosno ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, te venčani list, krštenicu i umrlicu, to jest izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, odnosno različite vrste dozvola, počev od vozačke, preko saobraćajne, pa do dozvole za boravak i radne dozvole. Takođe prevodimo i overavamo i ona dokumenta koja se dovode u vezu sa poslovanjem preduzetnika i kompanije, kao što su fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, finansijski izveštaj, statuti preduzeća, bilansi stanja, odnosno revizorski izveštaji, osnivački akti preduzeća, te poslovne odluke i ostala dokumenta ove vrste. Pored njih prevodimo i naučne patente i radove, odnosno diplomske i seminarske radove, te nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i uverenje o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a tiču se bilo oblasti nauke, bilo obrazovanja.

Specijalizovani smo i za prevođenje sa grčkog jezika na bugarski za tekovine Evropske Unije, a na zahtev klijenata obrađujemo i sve vrste licenci, sudske presude, tužbe, odluke, rešenja i žalbe, odnosno punomoćja za zastupanje, ugovore, sertifikate i nepomenuta pravna akta. Kako mnoge nadležne službe često zahtevaju različite vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti, to našim klijentima nudimo i njihovo prevođenje sa grčkog jezika na bugarski (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druge).

Pored dokumenata, u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i one sadržaje koje su vezani za oblast marketinga, odnosno interneta. A pod tim najpre mislimo na sve tipove reklamnih letaka i flajera, odnosno brošure, plakate, PR tekstove, te kataloge usluga ili proizvoda, pa čak i vizit karte, kao i online kataloge, web sajtove i prodavnice, te softverske programe i aplikacije.Takođe prevodimo i članke iz novina, odnosno dečije časopise, ali i ilustrovane i stručne. Obrađujemo i poetska i prozna dela, odnosno romane, ali i beletristiku i udžbenike. A sa grčkog jezika na bugarski prevodimo i sve tipove tekstova, počev od onih čija tema je vezana za oblast turizma, odnosno ekonomije, prava, politike ili finansija, preko onih koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, marketinga, farmacije, nauke i medicine, pa do onih koji su u vezi sa građevinskom industrijom, informacionim tehnologijama i komunikologijom. Prednost kod prevođenja ovakvih materijala leži u činjenici da čitava komunikacija između klijenata i naših stručnjaka može da se odvija putem mejla, uzevši u obzir da nije potrebno izvršiti njihovu overu pečatom zvaničnog lica, to jest sudskog tumača.

Još jedna u nizu usluga koje pružamo se odnosi na obradu video i audio materijala, odnosno zabavnih emisija, serija, radijskih, ali i televizijskih reklamnih poruka, te informativnih emisija, igranih filmova, kao i dokumentarnih i animiranih filmova, zatim dečijih emisija i crtanih filmova. A kako su u u našem timu i titleri, odnosno grupa umetnika koji su posebno usmereni na sinhronizaciju ovako prevedenih sadržaja, to klijenti kod nas mogu dobiti i njihovu finalnu obradu odnosno titlovanje ili sinhronizaciju, kako bi u što kraćem roku mogli da ih puštaju, ne samo na televiziji ili radiju, već i u bioskopu, odnosno da plasiraju na internetu.

Usmeno prevođenje sa grčkog jezika na bugarski je isto usluga koju pružaju naši sudski tumači i prevodioci, a pored konsekutivnog, vrše i simultano, te prevođenje pomoću šapata, koje spada u red posebnih vrsta usmenog prevoda, za koje je vrlo mali procenat stručnjaka u Srbiji specijalizovan. Prilikom pripreme ponude ćemo na osnovu dostavljenih informacija o samoj organizaciji događaja odrediti koja vrsta usmenog prevoda je najbolja, a u ponudu možemo po potrebi uvrstiti čak i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi poslovnih dokumenata sa grčkog jezika na bugarski i overa sudskog tumača

Sa grčkog jezika na bugarski prevodimo apsolutno sva poslovna dokumenta, počev od bilansa stanja, faktura i rešenja o osnivanju pravnih lica, preko poslovnih izveštaja, pa do osnivačkih akata i statuta preduzeća, kao i svih vrsta poslovnih odluka.

Prevodimo naravno i lična dokumenta, odnosno uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, pasoše, vozačke dozvole, lične karte, kao i krštenice, umrlice i venčani list, odnosno dozvole za boravak i radne dozvole. Prevodioci sudski tumači Akademije Oxford će na zahtev klijenata obraditi i lekarske nalaze, ali i građevinske projekte, odnosno sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u građevinsku, medicinsku, tehničku, ali i dokumentaciju za tender.

Na zahtev klijenata obrađujemo i ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, poput recimo rezultata naučnih istraživanja,a diploma i dodataka diplomi, prepisa ocena, odnosno svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima i drugih. Obrađujemo i tekovine Evropske Unije, ali i ona dokumenta koja se pred nadležnim službama, odosno sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti.

Prevod tekstova iz oblasti menadžmenta sa grčkog jezika na bugarski

Prevodioci i sudski tumači će kada je to potrebno prevesti sve vrste tekstualnih sadržaja sa grčkog na bugarski jezik. A kako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevođenje tekstova iz oblasti menadžmenta u ovoj kombinaciji jezika, to je i jedini razlog zbog čega smo izdvojili upravo ovu oblast . Naravno, naši stručnjaci obrađuju i one tekstove čije teme vezane za oblast ekonomije, prava, politike, finansija, bankarstva, odnosno sociologije i psihologije, filozofije, ali i građevinske industrije, komunikologije, turizma, marketinga ,te informacionih tehnologija i ostalih naučnih disciplina.

Na vaš zahtev vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog na bugarski jezik, to jest specijalizovani smo i za konsekutivno i za simultano, ali i za prevođenje uz pomoć šapata. A u skladu sa zahtevima događaja, možemo da svim zainteresovanim klijentima ponudimo mogućnost i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sem toga, nudimo vam i obradu reklamnih sadržaja, odnosno plakata i flajera, PR tekstova, kataloga, vizit kartica ali i brošura.

Prevodi filmova sa grčkog na bugarski jezik

Usluga koje se odnose na prevođenje filmova sa grčkog jezika na bugarski uključuje svakako i njihovo titlovanje, a po želji i sinhronizaciju koju vrše naši stručnjaci. Osim dokumentarnih i animiranih, prevodimo i igrane, ali crtane filmove, kao i sve vrste serija. Takođe na zahtev klijenata obrađujemo i rradio, ali i televizijske reklamne poruke, kao i dečije, informativne, zabavne i obrazovne emisije.

A kod nas sv klijente očekuje i prevod internet sadržaj sa grčkog jezika na bugarski,a a na prvom mestu web sajtova, ali i softvera, odnosno online kataloga i internet prodavnica. Naši klijenti će vrlo brzo shvatiti zbog čega su prevodioci i sudski tumač Akademije Oxford tako uspešni, jer će se zahvaljujući primeni pravila optimizacije sadržaja za internet i njihovi njihovi sajtovi, odnosno online katalozi i prodavnice koji su prevedeni vrlo brzo naći u samom vrhu rezultata pretrage.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje