Prevodi sadržaja sa grčkog na finski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na finski jezik

Za online prevod sa grčkog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa grčkog na finski jezik

Mada prevodi sa grčkog jezika na finski i nisu naročito zastupljeni u praksi kao prevodi u nekim drugim jezičkim kombinacijama, samim tim što se u našem timu nalaze sudski tumači i prevodioci specijalizovani za oba jezika, to svi zainteresovani klijenti upravo uslugu ovog tipa prevoda mogu dobiti u bilo kojoj našoj poslovnici.

A uz prevode različitih tipova dokumentacije, odnosno poslovnih, ličnih i onih dokumenata koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja, nudimo vam i prevođenje web sajtova, reklamnih materijala, književnih dela, ali i tekstova svih vrsta, te članaka iz novina, kao i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika. Obrada dokumenata iziskuje posebnu pažnju zato što se uz njihovu prevođenje sa grčkog jezika na finski zahteva i overa, za koje su u ovom slučaju zaduženi sudski tumači, koji su takođe u našem timu, tako da kompletnu obradu svih dokumenata možete dobiti na jednom mestu. Da bi proces prevođenja dokumenata bio izvršen u skladu sa pravilima koje nameće zakon, neophodno je da nam klijenti dostave originalna dokumenta, ali isključivo na uvid. Razlog za ovo leži u činjenici da sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima, jer se overa vrši samo za ona dokumenta koja su istovetna originalima. Ipak, događa se da ponekad sudski tumač utvrdi da dokumenta nisu ista, ali tada će klijentima predložiti da se izvrši usluga redakture, koja se može dobiti u našim poslovnicama. A nakon što lektori i korektori obave svoj deo posla, dokument će se biti overen.

Osim ličnih dokumenata, poput uverenja o državljanstvu, pasoša, potvrde o prebivališta, te lične karte, krštenice, venčanog lista i umrlice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih, prevodimo i vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i dozvolu za boravak, radnu dozvolu i ostala dokumenta koja se smatraju ličnim. Sve vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti i ostale) isto obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinacij. Prevodimo i ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, kao što su:svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, te diploma i dodatak diplomi, odnosno naučni radovi, ali i diplomski seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, te naučni patenti i ostala dokumenta iz ove grupe.

Takođe kod nas vas očekuju i prevodi sa grčkog jezika na finski za tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, sve vrste licenci i ugovora, odnosno presuda o razvodu braka, kao i ostalih sudskih presuda, ali i žalbi, rešenja, tužbi i odluka, te sertifikata i ostalih pravnih akata koje nismo pomenuli. Poslovnu dokumentaciju, poput bilansa uspeha i stanja preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, faktura, statuta preduzeća, te svih ostalih vrsta poslovnih izveštaja (godišnji, revizorski, finansijski i drugi), takođe prevodimo u ovoj kombinaciji jezika i overavamo na propisan način.Prevođenje sa grčkog na finski
Prevođenje sa finskog na grčki

Ne treba zaboraviti ni prevode lekarskih nalaza, odnosno uputstava za rukovanje, građevinskih projekata i specifikacija farmaceutskih proizvoda, koje takođe možemo da vam ponudimo, ali obrađujemo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav, kako građevinske, tako i tehničke i medicinske, ali i dokumentacije za tendere. Klijenti koji imaju potrebu za prevođenjem bilo koje vrste dokumenata i dokumentacije u ovoj jezičkoj kombinaciji treba da bude informisan i o tome da se za određena dokumenta zahteva još jedna vrsta overe, koja se često pominje kao nadovera. Ona podrazumeva da se na dokument stavlja i specijalna vrsta pečata koja je poznata kao haški pečat ili Apostille, a koji može isključivo da bude stavljen u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. Pošto prevodilac i sudski tumač sasvim jasno nemaju nadležnost u ovom slučaju to ni ne mogu da pomognu klijentima, već mogu da ih upute na one službe koje će im dati sve neophodne informacije. A pod tim informacijama smatramo podatak najpre da li se uopšte Apostille zahteva za vaša dokumenta, jer ne zaboravite da nije obavezan za sva dokumenta, već samo za ona koja propisuje zakon, a odmah zatim i da li se stavlja posle ili pre obrade od strane naših stručnjaka. Proces koji podrazumeva da se haški pečat stavlja prvo traje u neku ruku duže u odnosu na onaj kada se on stavlja posle prevoda i overe sudskog tumača, jer tada naši stručnjaci imaju obavezu da prevedu i dokument i sam Pečat. Sem što imate mogućnost da nam dokumenta pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe, možete i da ih donesete lično, dok sve ostale vrste sadržaja možete poslati i elektronskim putem. Dokumenta nam možete poslati na mejl, ali isključivo onda kada su vam njihovi prevodi sa grčkog jezika na finski potrebni jako brzo, kako bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev. U tom slučaju je takođe potrebno da nam dostavite originale na uvid, ali morate posebno da vodite računa o brzini, koja je ključna za poštovanje vašeg zahteva za hitnim prevodom. Preuzimanje dokumenata nakon njihove obrade može biti takođe lično, u našoj poslovnici ili ih klijenti mogu dobiti na adresu koju navedu. Budući da ta usluga nije uračunata u cenu obrade dokumenata, ona se naplaćuje po ceni kurirske službe koja je zadužena za dostavu. Kada su u pitanju ostali sadržaji za koje se ne vrši overa, njih možete dobiti prevedene i putem mejla.

Naši sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa grčkog jezika na finski, a što znači da će na zahtev klijenata, odnosno u skladu sa potrebama događaja izvršiti ili simultano i konsekutivno ili, pak prevođenje uz pomoć šapata. Uz ponudu same usluge, a opet na zahtev klijenata vršimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Takođe obrađujemo i filmove svih žanrova (dokumentarni, animirani, igrani, crtani i drugi), odnosno radijske i televizijske reklame poruke, te informativne emisije, kao i serije, ali i zabavne emisije, obrazovne, dečije i ostale. Kada kažemo da kod nas dobijate njihovu kompletnu obradu, pod tim podrazumevamo da uz njihovo prevođenje sa grčkog jezika na finski vršimo i sinhronizaciju ili, pak titlovanje.Prevodimo i internet sajtove, odnosno online kataloge i web prodavnice, kao i bilo koju aplikaciju ili program koji zahtevaju naši klijenti. Prilikom obrade pomenutih sadržaja se rukovodimo pravilima optimizacije prevedenih sadržaja za internet pretraživače, pa samim tim primenjujemo SEO pravila (Search Engine Optimisation), čime ostvarujemo primarni cilj prevođenja ovakvih materijala, a koji podrazumeva njihovo odlično pozicioniranje u polju pretrage. Na zahtev klijenata obrađujemo i reklamne sadržaje, kako vizit kartice i plakate, tako i brošure, odnosno reklamne flajere i letke, te kataloge i PR tekstove.

Prevođenje dokumenata sa grčkog na finski jezik i usluga overe sudskog tumača

Ukoliko su vam potrebni prevodi dokumenata sa grčkog jezika na finski morate znati i to da vam Prevodilački centar Akademije Oxford nudi njihovu kompletnu obradu, to jest dobijate i overu sudskog tumača. Ovo se odnosi na obradu apsolutno svih dokumenata, jer prevodioci i sudski tumači, pored ličnih i poslovnih, obrađuju i ona dokumenta, koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja, ali i tekovine Evropske Unije, kao i licence, sudska rešenja, odluke ,žalbe, presude i tužbe, ali i punomoćja za zastupanje.

A prevodimo i sve vrste dokumenata koja se predaju nadležnim službama poput različitih tipova potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava, ali i tehničku, medicinsku, tendersku i građevinsku dokumentaciju. Tako da će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev između ostalih obraditi i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i deklaracije proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno građevinske projekte, uputstva za rukovanje i mnoga druga slična dokumenta.

Naravno nudimo vam i prevod krštenice, lične karte, pasoša, uverenja o državljanstvu, ali i potvrde o prebivalištu, odnosno vozačke, dozvole dozvole za boravak i svih ostalih ličnih dokumenata. Ne treba zaboraviti ni poslovna dokumenta, tako da će prevodilac i sudski tumač pored ostalog izvršiti prevod sa grčkog jezika na finski rat za statute i osnivačke akte preduzeća, poslovne odluke, godišnje, revizorske i finansijske izveštaje, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica i mnoga druga dokumenta iz ove oblasti.

Prevod tekstova sa grčkog na finski jezik

Kod nas možete dobiti i prevođenje tekstualnih sadržaja sa grčkog jezika na finski, a što podrazumeva i one koji obrađuju političku, sociološku, psihološku, ali i filozofsku temu, kao i one koji se tiču oblasti marketinga, građevinske industrije, turizma, odnosno, medicine ekologije i zaštite životne sredine, obrazovanja, nauke ,farmacije i mnogih drugih grana prirodnih, to jest društvenih nauka.

Sa grčkog jezika na finski prevodimo sve vrste audio i video materijala. kako serije i filmove, tako i emisije, odnosno reklamne poruke . Samim tim što će te kod nas dobiti obradu animiranih, odnosno dokumentarnih, crtanih i igranih filmova, to uz njihov prevod u ovoj kombinaciji jezika moramo da se pohvalimo i činjenicom da su našem timu profesionalni titleri i umetnici zaduženi za sinhronizaciju, tako da klijentima nudimo i njihovu finalnu obradu, odnosno sinhronizaciju i titlovanje. Osim filmova, prevodimo i televizijske i radio reklamne poruke, odnosno zabavne, informativne, obrazovne, kao i dečije emisije, ali i serije.

Vršimo i uslugu redakture prevoda ukoliko su u pitanju nestručno obrađeni sadržaji, a nakon što naši lektori i korektori izvrše sve potrebne izmene, sasvim sigurno ćete biti zadovoljni dobijenim materijalima.

Profesionalan prevod web sajtova sa grčkog jezika na finski

Profesionalno prevođenje web sajtova sa grčkog na finski jezik podrazumeva da se tom prilikom primenjuju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), a što i rade naši sudski tumači i prevodioci. Ovo ima za cilj da se određeni materijali što pre nađu u samom vrhu pretrage, što će imati vrlo pozitivan efekat na poslovanje vlasnika sajta. Prevodimo i online kataloge, odnosno sadržinu internet prodavnica, kao i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate.

Možemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa grčkog na finski jezik, a kod nas dobijate simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje. U skladu sa zahtevima događaja možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje