Prevođenje sa grčkog na romski jezik


Prevod sa grčkog na romski jezik

U skladu sa zahtevima klijenata će članovi tima bilo kog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford izraditi prevod dokumenata sa grčkog jezika na romski, ali će takođe prevodioci i sudski tumači u toj varijanti jezika prevesti i sve ostale sadržaje u pisanoj formi.

Naravno da su oni specijalizovani i za primenu kako konsekutivnog i šapatnog, tako isto i simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, a zainteresovani mogu izvršiti i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ističemo da osim prevoda bilo koje dokumentacije ili pojedinačnog dokumenta, ova institucija omogućuje i uslugu njihove overe, a koju vrše zvanično ovlašćena lica, to jest sudski tumači. Kada jedan preveden dokument ima i pečat ovog stručnjaka, on se sa pravnog, kao i zakonskog aspekta tretira kao potpuno validan, te omogućuje vlasnicima nesmetano korišćenje.Prevođenje sa grčkog na romski
Prevođenje sa romskog na grčki

Celokupan postupak obrade dokumenata podrazumeva najpre njihovo prevođenje u toj kombinaciji jezika, a potom upoređivanje sadržine prevedenog i originalnog dokumenta, te na kraju overu pomenutog stručnjaka. Zato i jeste neophodno da klijent njemu na uvid dostavi originale, to jest ili da ih donese lično u prostorije same poslovnice ove institucije ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem izabrane kurirske službe.

Odmah moramo naglasiti da sve to ne važi za ostale sadržaje, za koje se zahtevaju direktni prevodi sa grčkog jezika na romski, jer njih klijenti mogu i poslati i primiti obrađene elektronskim putem. Podrazumeva se da oni mogu odabrati i neku drugu varijantu kako za slanje, tako isto i za preuzimanje svih takvih sadržaja, a dodatne informacije o tome su im na raspolaganju u brojnim poslovnicama širom Srbije.

Bitno je istaći i to da prevodilac i sudski tumač nemaju pravo nadoveru da izvrše, ukoliko je to neophodno. Postupak okarakterisati kao nadovera se odnosi na stavljanje Apostille pečata na dokumenta, inače poznatog i pod nazivom Haški. Kako nemaju ovlašćenja, nisu ni dužni klijente da informišu o tome da li je potrebno Apostille pečat staviti na njihova dokumenta i u kom trenutku, već se očekuje da vlasnik dokumenata te informacije samostalno od nadležnih pribavi na vreme.

S obzirom na to da šalju originale na uvid, klijenti imaju mogućnost da po završetku ovih usluga kompletno obrađena dokumenta lično u samoj poslovnici preuzmu. A ukoliko im to ne bude odgovaralo, mogu od zaposlenih zahtevati da bude angažovana služba za dostavu, koja će u određenom vremenskom periodu prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta na njihovu adresu dostaviti. Međutim, u pitanju je usluga koja u cenu obrade dokumenata nije uračunata, već se od klijenta dodatno naplaćuje, a kurirska služba tada definiše njenu cenu.

Činjenica je da sudski tumači i prevodioci sve usluge nastoje u što kraćem vremenskom periodu da izvrše, ali klijenti mogu zahtevati i hitno prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na romski. Samo tom prilikom se dozvoljava slanje sadržaja na mejl, ali se podrazumeva da će vlasnik dokumenata ispoštovati prethodno pomenuto pravilo i na uvid u najkraćem mogućem roku posle toga dostaviti originale.

Sadržaje koji bi trebalo da budu emitovani kako u bioskopu, tako isto i na radiju, internetu i televiziji, odnosno na različitim medijima će članovi tima svakog predstavništva ove institucije prevesti u datoj varijanti jezika. Ipak, tu nije kraj uslugama koje oni nude, jer se na zahtev klijenata može izvršiti i sinhronizacija svih tih materijala, ali isto tako i njihovo titlovanje.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači shodno iznetim zahtevima obraditi i bilo koje književno delo i udžbenik, a naravno da može biti izvršen i direktan prevod časopisa sa grčkog jezika na romski, odnosno članaka iz novina. Takođe ovi stručnjaci mogu prevesti i stručne, odnosno naučne tekstove i to svejedno kojom tematikom se bave, to jest koliko su kompleksni i obimni, ali i popularne tekstualne sadržaje.

Optimizacija web materijala je na raspolaganju zainteresovanima, tako da oni uz prevod aplikacija i programa, zatim web sajtova i ostalih internet sadržaja dobijaju i njihovu kompletnu obradu, jer ovi stručnjaci alate SEO (Search Engine Optimisation) tom prilikom primenjuju.

Naravno da će shodno zahtevima bilo kog klijenta, sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika prevo da izvrše i za reklamne sadržaje bilo koje vrste.

Na mejl adresu ma koje poslovnice pomenute institucije će svi ovi materijali biti na obradu dostavljeni, a podrazumeva se da će nakon zahtevanih usluga klijent na isti takav način moći i da ih preuzme. Svakako da postoje i nešto drugačije opcije i za preuzimanje i za slanje takvih sadržaja na prevod, a dodatne informacije o tome su direktno u svim poslovnicama pomenute institucije zainteresovanima na raspolaganju.

Prevodi deklaracija proizvoda sa grčkog na romski jezik

Pored osnovne usluge, a koja podrazumeva direktni prevod dokumenata sa grčkog jezika na romski, svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava i one stručnjake, koji izvršavaju uslugu overe tako prevedenih dokumenata. Svrha takvog postupka jeste da se pravna validnost omogući prevedenim dokumentima, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača podrazumeva da je dokument veran originalu.

Postoji samo jedan zahtev koji mora da bude ispoštovan, da bi prevodioci i sudski tumači ovaj postupak mogli da obave u skladu sa pravilima. Zapravo se od klijenata zahteva da originalna dokumenta tada obavezno njima na uvid prilože, pošto zvanično ovlašćeni sudski tumač upoređuje sadržinu originalnih dokumenta i prevedenih, a neposredno pre nego što overu izvrši.

A što se same overe tiče, u većini slučajeva je takav postupak dovoljan da bi konkretni dokument mogao da se tretira kao pravno validan. Ipak moramo napomenuti da postoje određena dokumenta, a za koja je neophodno izvršiti još jednu overu, što nije usluga koju ovi stručnjaci imaju pravo u praksi da primene. Zapravo oni nemaju zvanična ovlašćenja da taj tip overe primene, tako da i nije uopšte njihova obaveza klijentima o tome da daju informacije. Zato bi bilo bolje da oni kontaktiraju osnovni sud, čije određeno odeljenje je zaduženo za stavljanje Apostille, odnosno pečata koji je poznat kao Haški na dokumenta, te da se detaljno raspitaju o svemu tome.

Ne samo da će ovi stručnjaci prevesti deklaracije proizvoda, kao i građevinske projekte, nego i mnoga druga dokumenta koja su svrstana kako u tehničku dokumentaciju, tako isto i u tendersku i građevinsku.

Sem toga, oni su specijalizovani i za direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa grčkog jezika na romski, u skladu sa zahtevima klijenata mogu kompletno da obrade i dokumenta koja se nadležnim institucijama moraju predati (sve vrste uverenja, izjava, saglasnosti i potvrda).

Naravno da prevodilac i sudski tumač mogu u toj jezičkoj kombinaciji da obrade prema važećim pravilima i sve vrste pravnih akata, kao i dokumenta koja su vezana bilo za oblast nauke, bilo za obrazovanje.

Potrebno je napomenuti i to da mogu biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa grčkog jezika na romski, ali i mnogih drugih pojedinačnih dokumenata, odnosno celokupnih dokumentacija, a sve u skladu sa zahtevima klijenata.

Prevod programa i aplikacija sa grčkog jezika na romski

Kada neko zahteva direktno prevođenje softvera sa grčkog na romski jezik, ali i bilo kog drugog sadržaja koji je vezan za računare ili internet, u okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford će mu biti dostupna i usluga optimizacije svih takvih materijala. Stvar je u tome da sudski tumači i prevodioci tom prilikom primenjuju SEO smernice (Search Engine Optimisation), te pomažu vlasnicima konkretnih sadržaja da njihova pozicija na internetu bude mnogo bolja nego što je pre toga bila.

Važno je napomenuti i to da u svakoj poslovnici pomenute specijalizovane institucije klijenti mogu zahtevati i usluge titlovanja bilo audio, bilo video sadržaja, ali i njihovu sinhronizaciju. Naime, podrazumeva se da može najpre biti izvršen prevod svih tih materijala u datoj varijanti jezika, a nakon toga klijent može između dve ponuđene dodatne usluge da izabere, kako bi dobio kompletno obrađene sve sadržaje tog tipa.

A isto tako moramo napomenuti i da sudski tumači i prevodioci mogu izvršiti prevod u datoj varijanti jezika za sve vrste reklamnih materijala, ali i za stručne, odnosno popularne tekstove, kao i za književna dela.

Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi časopisa sa grčkog na romski jezik, ali i udžbenika i to bilo koje tematike i obimnosti, s tim što se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu i članke iz novina po zahtevu klijenata da prevedu.

Ukoliko klijent želi, može pomenute stručnjake i da angažuje kada je potrebno da bude izvršeno usmeno prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji, ali svakako mora imati na umu da oni osim simultanog prevoda mogu da primene i pravila konsekutivnog, odnosno takozvanog šapatnog prevoda, a inače se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi među uslugama koje su dostupne u svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije.

Uzevši u obzir da su lektori i korektori zaduženi za izvršenje usluge redakture zaposleni, takođe u brojnim poslovnicama pomenute institucije, to klijenti imaju pravo upravo njih da zaduže ako je potrebno u određenim sadržajima, koji su pre toga prevedeni, izvršiti neke ispravke. Napominjemo da korekturu i lekturu materijala isključivo imaju pravo ovi stručnjaci da izvrše, a podrazumeva se da će oni posebno da obrate pažnju na to da na što bolji način postojeće greške u njima isprave.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje