Prevođenje sa grčkog na holandski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na holandski jezik

Za online prevod sa grčkog na holandski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa grčkog na holandski jezik

Prevodi svih vrsta materijala sa grčkog jezika na holandski takođe spadaju među usluge koje pružaju prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, a u skladu sa zahtevima klijenata. Kod nas vas očekuju prevodi svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama u različitim prilikama, kao što su: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, odnosno o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, ali i mnoge druge vrste ovakvih dokumenata, odnosno svi tipovi izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti. Uz to prevodimo i tekovine Evropske Unije, sertifikate, ali i punomoćja za zastupanje, različite vrste licenci, presude o razvodu braka, kao i mnoge druge vrste ne samo sudskih presuda, već i tužbe i žalbe, ali i odluke i rešenja, te ostala pravna akta.

Ako vam je potreban prevod građevinske, medicinske, tehničke ili tenderske dokumentacije budite sigurni da će prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu izvršiti ovu uslugu maksimalno profesionalno i brzo, a po vrlo povoljnim cenama. Specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinski projekti, kao i lekarski nalazi, samo su neka od dokumenata koje ćemo na zahtev obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Pored svega što smo pomenuli prevodimo naravno i sva poslovna, ali i lična dokumenta, tako da kod nas možete dobiti prevod lične karte sa grčkog jezika na holandski, ali i pasoša, izvoda iz matičnih knjiga rođenih, odnosno venčanih i umrlih (krštenica, venčani list, umrlica), kao i potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, a prevodimo i sve vrste poslovnih ugovora, faktura, odluka, odnosno statute preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, zatim godišnje i revizorske, odnosno finansijske poslovne izveštaje. Ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama i isključivo se tiču oblasti obrazovanja, to jest nauke, kao što su: svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, diplome i dodaci diplomi, takođe ćemo u skladu sa vašim zahtevima ne samo prevesti u ovoj kombinaciji jezika, već i overiti pečatom sudskog tumača. Na taj način će i ova i sva pomenuta dokumenta biti klasifikovana kao zakonski validna, jer pečat sudskog tumača služi da potvrdi da je prevod u potpunosti veran originalnom dokumentu. Iz tog razloga morate da nam dostavite i originale, ali samo na uvid kako bi ih sudski tumač uporedio, jer je neophodno da utvrdi da ne postoji razlika među njima. Nemojte da brinete ako se dogodi da se pojavi razlika, jer se tada vrši usluge redakture koju takođe pruža Akademija Oxford i nakon toga se dokument overava.Prevođenje sa grčkog na holandski
Prevođenje sa holandskog na grčki

Trebalo bi i da proverite da li se za dokumenta za koja vam je potrebno prevođenje sa grčkog jezika na holandski zahteva overa haškim (Apostille) pečatom. Za ovaj pečat su zaduženi određeni organi u okviru osnovnih sudova širom naše zemlje, pa tamo možete dobiti sve potrebne informacije. A te informacije uključuju najpre podatak da li se zahteva Apostille pečat, odnosno da li se stavlja prvo on, pa se onda dokument donosi našim stručnjacima na dalju obradu ili se prvo dokument prevodi i overava od strane ovlašćenog sudskog tumača, a na kraju se nosi u sud kako bi se stavio i haški pečat. Takođe treba da znate i to da postupak koji je prvo pomenut podrazumeva da se prevodi i haški pečat i dokument, te da može da traje nešto duže nego drugi način koji smo naveli.

Što se tiče dostave dokumenata na prevod, možete ih poslati preko kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije”, preporučeno ili ih doneti u jednu od naših poslovnica. A samo u onim situacijama kada su vam prevodi dokumenata sa grčkog jezika na holandski potrebni danas za sutra, odnosno hitno, možete da ih prvo pošaljete skenirane na mejl, a onda da nam dostavite originale i to onako kako je najbrže. Po završetku prevoda i overe, dokumenta možete da preuzmete vi lično u našoj poslovnici ili mogu da vam budu poslata na adresu koju ste naveli. Usluga slanja na adresu se poverava kurirskoj službi i samim tim naplaćuje prema njihovom cenovniku i to direktno od klijenta prilikom dostave.

Mada su prevodi dokumenata sa grčkog jezika na holandski najzastupljeniji, mi možemo da vam ponudimo i obradu web sajtova, filmova, knjiga, reklamnih materijala, tekstova, ali i uslugu redakture sadržaja. Redaktura se odnosi na sve one materijala koji su već prevedeni, ali nedovoljno kvalitetno tako da će naši korektori i lektori na adekvatan način prilagoditi sadržaj prevodilačkoj struci. Kod prevoda web sajtova je vrlo važno da znate da se prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford maksimalno rukovode principima SEO (Search Engine Optimisation). A koliko su oni važni dovoljno pokazuje podatak da su jedino tako prevedeni i optimizovani web sajtovi i dalje u vrhu pretrage. Pored sajtova prevodimo i online kataloge, web prodavnice, kao i softvere, te bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate. Kod nas vas očekuju i prevodi sa grčkog jezika na holandski za različite vrste tekstualnih sadržaja, kako onih čija tema je vezana za oblasti komunikologije, filozofije, marketinga, nauke, menadžmenta, medicine i obrazovanja, tako i onih koji obrađuju temu iz oblasti građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, turizma, ali informacionih tehnologija, politike, prava i ostalih prirodnih i društvenih nauka.Prevođenje video i audio sadržaja uključuje i njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Tako da dobijate kompletno obrađene igrane, dokumentarne, animirane i crtane filmove, zatim obrazovne, zabavne, informativne i dečije emisije, kao i reklamne poruke i serije, koje mogu da se prikazuju gde god želite. Na zahtev klijenata koji organizuju bilo koji događaji vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na holandski, to jest konsekutivno i simultano, odnosno prevođenje uz pomoć sata, a možemo da vam ponudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi knjige, odnosno udžbenika i književnih dela, kako beletristike, tako i proze, odnosno romane i poeziju, takođe spada u segment rada naših stručnjaka. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na vaš zahtev obraditi novinske članke, ali i različite tipove časopisa, počev od ilustrovanih, preko dečijih, pa do stručnih. Različite vrste materijala iz oblasti marketinga, takođe prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a osim vizit kartica, plakata, reklamnih flajera, odnosno letaka, prevodimo i PR tekstove, te kataloge i brošure.

Prevod dokumentacije sa grčkog jezika na holandski

Kada je u pitanju prevođenje dokumentacije sa grčkog na holandski jezik, ono što svi klijenti moraju da znaju jeste da u okviru bilo koje poslovnice akademije Oxford ovu uslugu vrše prevodioci i sudski tumači, tako da na jednom mestu dobijete apsolutno sve što je potrebno da biste dokument mogli da koristite u bilo kojoj situaciji, Reč je o tome da se pečat sudskog tumača stavlja isključivo na dokumenta koje su ista kao i originalna, pa se iz tog razloga on smatra pravno, odnosno zakonski važećim.

Klijente kod nas očekuju prevodi sa grčkog na holandski ne samo tehničke i građevinske, već i tenderske i medicinske, kao i poslovne dokumentacije, tako da ćemo na vaš zahtev pored ostalog obraditi lekarske nalaze, ali i građevinske projekte, te deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, fakture, statute preduzeća, finansijske, revizorske i godišnjeposlovne izveštaje, kao i mnoga druga dokumenta koja čine pomenute vrste dokumentacije.

Naravno, prevodilac i sudski tumač obrađuju i lična dokumenta, to jest vrše prevod sa grčkog na holandski jezik i za uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak, vozačku dozvolu, pasoš, radnu dozvolu, kao i saobraćajnu, ali i potvrdu o prebivalištu, krštenicu i mnoga druga slična dokumenta. Ukoliko je potrebno obradićemo isve vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, to jest ona dokumenta koja se od klijenata često zahtevaju da ih predaju različitim nadležnim službama, ali i ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja, to jest diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente, rezultate naučnih istraživanja, odnosno seminarske i diplomske radove, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i ostala.

Prevodi svih vrsta tekstova sa grčkog na holandski jezik

Naši prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata izvršiti prevod apsolutno svih vrsta tekstualnih sadržaja sa grčkog jezika na holandski. Ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, nauka, medicina, obrazovanje, informacione tehnologije, komunikologija, filozofija, turizam, ekologija i zaštita životne sredine, sociologija, marketing, psihologija, finansije, menadžment, pravo i politika su tek neke od oblasti na koje može da se odnosi na njihova tema.

Takođe u istoj kombinaciji jezika, prevodilac i sudski tumač obrađuju i reklamne sadržaje, odnosno plakate, PR tekstove, ali i brošure, te kataloge, kako proizvoda tako i usluga, reklamne letke i flajere i vizit kartice. Vršimo i redakturu sadržaja, o čemu će se pobrinuti profesionalni lektor i korektor, koji su u našem timu, pa će klijenti u relativno kratkom roku imati potpuno ispravljen sadržaj koji je prilagođen svim pravilima struke.

Prevođenje filmova sa grčkog na holandski jezik

Sa grčkog jezika na holandski prevodimo sve vrste filmova, kako igrane, tako i dokumentarne, odnosno crtane i animirane. Takođe obrađujemo i serije, reklamne poruke, odnosno zabavne, dečije, ali i informativne emisije.Kod nas možete dobiti i finalizaciju ovog procesa koji podrazumeva da ćete uz prevod svih pomenutih video, odnosno audio materijala dobiti i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju.

Klijenti kojima su potrebni profesionalni prevodi web sajtova, sada mogu da odahnu jer prevodioci i sudski tumači vrše ovu uslugu uz maksimalno poštovanje pravila SEO (Search Engine Optimisation). Ukoliko niste dovoljno upoznati, optimizovanje sadržaja za internet pretraživače je od presudne važnosti za njihovu poziciju u okviru polja pretrage, odnosno za uspešnost i samog prevoda. Pored sajtova obrađujemo i online prodavnice, to jest kataloge, a na vaš zahtev možemo da izvršimo i prevođenje sa grčkog jezika na holandski za bilo koji program ili aplikaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje