Prevod sa grčkog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na ruski jezik

Za online prevod sa grčkog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa grčkog na ruski jezik

Kada se uzme u obzir podatak da narodi Grčke i Rusije često ostvaruju poslovnu saradnju, onda i ne čudi što nam se klijenti obraćaju sa zahtevom za prevođenjem upravo poslovnih dokumenata sa grčkog na ruski jezik. A sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford osim poslovnih dokumenata, obrađuju i lična dokumenta, ali i ona koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, odnosno naučne radove, diplomske i seminarske radove, te rezultate naučnih istraživanja, odnosno diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, zatim svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima, kao i naučne patente i rezultate naučnih istraživanja.

Takođe u ovoj kombinaciji jezika prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno različite vrste uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i ostala od slična dokumenta). A na zahtev klijenata obrađujemo i sva lična dokumenta, a pri tom se najpre misli na prevod pasoša, radne dozvole i dozvole za boravak, kao i lične karte, mada sudski tumač i prevodilac prevode i izvode iz matičnih knjiga, odnosno venčani list, umrlicu i krštenicu, zatim uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, kao i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu.

Kako su najčešći zahtevi usmereni na prevođenje poslovnih dokumenata sa grčkog jezika na ruski, to na vaš zahtev možemo obraditi sve vrste poslovnih izveštaja, kako finansijske, tako i godišnje, ali i revizorske, zatim bilanse uspeha, rešenja o osnivanju pravnih lica, statute preduzeća, kao i bilanse stanja, fakture i osnivački akt preduzeća, ali i različite vrste poslovnih odluka, sertifikate i licence. Prevodimo i tekovine Evropske unije, te sva pravna akta, počev od presuda o razvodu braka, preko ostalih vrsta sudskih presuda, ali i odluka, rešenja, tužbi i žalbi, ugovora, odnosno punomoćja za zastupanje i drugih dokumenata iz ove grupe.

Iako su prevodi dokumenata najzastupljeniji među zahtevima koje nam upućuju klijenti, Prevodilački centar Akademije Oxford je specijalizovan i za pružanje usluga usmenog prevođenja sa grčkog jezika na ruski, ali i usluge redakture sadržaja. Usmeno prevođenje podrazumeva i simultano i šapatno, te konsekutivno prevođenje, a tip događa određuje i koja vrsta usmenog prevoda će biti primenjena. Takođe, kada se za događaje zahteva baš ta vrsta prevoda klijenti imaju mogućnost da u okviru bilo koje naše poslovnice iznajme opremu za simultano prevođenje po odličnim uslovima. Što se tiče usluge redakture sadržaja, ona je isključivo namenjena onima materijalima koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali to ipak nije urađeno na pravi način, pa će naši korektor i lektor ispraviti sve potrebne greške i predati vam kvalitetno obrađene sadrže.Prevođenje sa grčkog na ruski
Prevođenje sa ruskog na grčki

Što se tiče prevođenja svih pomenutih, ali mnogih drugih tipova dokumenata moramo da naglasimo da su svi klijenti dužni da na uvid dostave originalna dokumenta, jer je to uslov da se izvrši njihova overa. Sudski tumač nakon prevoda vrši upoređivanje prevedenih i originalnih dokumenata i tek nakon što utvrdi da su u pitanju istovetni sadržaji on može da overi prevod. Stavljanjem ovog pečata na prevod se potvrđuje da je veran originalu i samim tim je i zakonski važeći. U slučaju da vam izvršimo hitan prevod bilo kog dokumenta, to jest prevod u kratkom roku, imate mogućnost jedino tada da nam dostavite skenirana dokumenta na mejl, ali ste i dalje u obavezi da na uvid dostavite originale i to upravo onako kako je najbrže. U svim ostalim situacijama dokumenta nam dostavljate lično ili šaljete preko kurirske službe, to jest preporučenom poštanskom pošiljkom. A obrađena dokumenta možete da dobijete na vašu adresu ili da ih preuzmete lično. Kurirska služba je zadužena za dostavu prevedenih dokumenata na adresu, pa se ta usluga naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku i to direktno od klijenta.

Takođe klijenti koji imaju potrebu za prevođenjem dokumenata moraju da znaju i to da zakona navodi i specijalnu vrstu overe, odnosno stavljanje haškog ili Apostille pečata, stim što se ova overa ne traži baš za sva dokumenta, već samo za neka. Baš iz tog razloga klijentima se preporučuje da se u osnovnim sudovima u našoj zemlji raspitaju prvo o tome da li se za njihova dokumenta traži i haški pečat, a ako dobiju pozitivan odgovor treba da pitaju i da li se on stavlja po završetku obrade od strane naših stručnjaka ili pre toga. Ako se Apostille pečat stavlja na samom početku, onda se prevode i on i saddržina samog na dokumenta, pa taj proces traje malo duže nego u odnosu na onaj kada se haški pečat stavlja nakon prevođenja i overe sudskog tumača.

A prevodimo i sve ostale sadržaje, te kod nas dobijate prevod sa grčkog jezika na ruski za knjige, to jest udžbenike i književna dela, ali i tekstualne sadrže različite tematike. Osim onih koji obrađuju temu iz oblasti politike, prava, finansija, te filozofije i farmacije, odnosno građevinske industrije i turizma, prevodimo i tekstove vezane za psihologiju, informacione tehnologije, komunikologiju, ekologiju i zaštitu životne sredine,te za medicinu, obrazovanje, nauku i mnoge druge naučne discipline. Takođe prevodimo sve vrste video, ali audio materijala a uz prevod sa grčkog jezika na ruski emisija, filmova i reklamnih poruka, na zahtev klijenata možemo da izvršimo i profesionalno titlovanje, to jest sinhronizaciju obrađenih materijalna.Pored toga, sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata obrađuju i web sajtove, odnosno sve ostale vrste sadržaja koji su vezani za oblast interneta i informacionih tehnologija, kao što su softverske aplikacije i programi, odnosno web prodavnice i online katalozi. U toku ovog procesa oni se pridržavaju svih pravila SEO (Search Engine Optimisation) koja pažljivo primenjuju u svom radu i na taj način ostvaruju osnovni cilj prevođenja ovakvih materijala, to jest njihovo visoko pozicioniranje u okviru polja pretrage. Reklamne materijale takođe obrađujemo na vaš zahtev, a sem flajera, plakata i letaka, obrađujemo čak i vizit karte, ali i PR tekstove, te kataloge usluga i proizvoda, odnosno brošure.

Usmeno prevođenje sa grčkog jezika na ruski

Uz uslugu simultanog i konsekutivnog, te šapatnog prevođenja sa grčkog na ruski jezik, za sve zainteresovane klijente organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kada se uzme u obzir činjenica da sve pomenute vrste usmenog prevoda mogu da budu primenjene tačno na određenu vrstu događaja, jasno je i zbog čega se od klijenata zahteva da nam dostave sve potrebne informacije. A to podrazumeva ne samo podatke o prostoru u kome će taj događaj biti održan, već i informacije o tome koliko bi trebalo da traje i kako je zamišljena organizacija. Na osnovu dostavljenih podataka ćemo pripremiti najbolju moguću ponudu, koje će maksimalno korektno odgovoriti na zahteve događaja.

Sa grčkog na ruski jezik prevodimo i književna dela svih vrsta, poput proznih i poetskih, kao i dela beletristike, te romana. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i članke iz novina, kao i stručne, ali i dečije i ilustrovane časopise. Uz to obrađujemo i udžbenike, a na vaš zahtev vršimo i uslugu redakture već prevedenih materijala. Za nju su zaduženi profesionalci, to jest lektori i korektori koji imaju sasvim dovoljno iskustva, tako da ćete dobiti maksimalno kvalitetno ispravljene materijale.

Kod nas vas očekuju i prevodi sa grčkog na ruski jezik za sve vrste sadržaja koji se odnose na oblast interneta. To podrazumeva najpre web sajtove, ali i online kataloge, odnosno web prodavnice i softverske aplikacije i programe. Posebno napominjemo da prevodilac i sudski tumač tokom obrade ovakvih materijala primenjuju i pravila SEO (Search Engine Optimisation). Upravo time se i postiže osnovni cilj prevođenja internet sadržaja, jer im se omogućuje da u kratkom roku budu prihvaćeni kao originalni od strane internet pretraživača, što će rezultirati poboljšanjem njihove pozicije na internetu.

Prevod svih tipova ugovora sa grčkog na ruski jezik

Prevođenje ugovora sa grčkog jezika na ruski je samo jedna u nizu usluga koje ćemo izvršiti na vaš zahtev. A obrađujemo i tekovine Evropske Unije, licence, kao i sve vrste pravnih akata, počev od sertifikata, preko sudskih presuda, tužbi, odluka, žalbi i rešenja, pa do punomoćja za zastupanje. Takođe u istoj kombinaciji jezika prevodimo i medicinsku, tehničku, ali i tendersku i građevinsku dokumentaciju, tako da pored ostalog obrađujemo građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta ovog tipa. Obrađujemo i prepise ocena, uverenje o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno potvrde o redovnom školovanju, naučne patente, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole,odnosno diplome i dodatka diplomi.

Takođe obrađujemo i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, te potvrdu o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, ali i saglasnost za zastupanje, kao i sve ostale vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim prilikama.

Prevodilački centar Akademije Oxford obrađuje i sva dokumenta iz oblasti poslovanja, kao i ona dokumenta koja se svrstavaju u lična. Potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, lična karta, statut i osnivački akt preduzeća, ali i finansijski, revizorski, odnosno godišnji poslovni izveštaji, kao i fakture, poslovni ugovori, to jest odluke, zatim krštenica, venčani list i umrlica, dozvola za boravak i radna dozvola samo su pojedina dokumenta koje ćemo prevesti u ovoj kombinaciji jezika.

Uz prevođenje sa grčkog na ruski jezik svih dokumenata vršimo i njihovu overu pečatom sudskog tumača, pa su zato klijenti u obavezi da nam na uvid dostave originale. Takođe se od klijenata očekuje i da izvrše sve potrebne provere o overi haškim, to jest Apostille pečatom. Ove informacije su dostupne u okviru osnovnih sudova Republike Srbije.

Prevođenje tekstova različite tematike sa grčkog na ruski jezik

Sa grčkog jezika na ruski vršimo i prevod za tekstove bilo koje tematike, ali i složenosti i namene. A to zapravo znači da će prevodilac i sudski tumač jednako kvalitetno obraditi tekstove koji su namenjeni stručnjacima, odnosno one koji će biti prezentovani javnosti. Osim medicinskih, naučnih, obrazovnih, te psiholoških, obrađujemo i tekstove čija tema je vezana za oblast turizma, finansija, bankarstva, ali i filozofije, farmacije, kao i građevinske industrije, informacionih tehnologija, marketinga, komunikologije i ostalih naučnih disciplina.

Sa grčkog jezika na ruski prevodimo i marketinške sadržaje, kako reklamne letke i flajere, tako i plakate, kataloge, brošure i PR tekstove. Uspešnost prevođenja ovih sadržaja leži u činjenici da sudski tumači i prevodioci obrađuju reklamnu poruku na profesionalan način, tako da je adekvatno prilagođavaju duhu ruskog jezika. Time se svim potencijalnim klijentima kojima je on maternji u velikoj meri približava proizvod ili usluga koje se reklamira.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje