Prevodi sa korejskog na romski jezik


Prevođenje sa korejskog na romski jezik

Najbitnije je da svi kojima je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa korejskog na romski jezik imaju na umu činjenicu da su i prevodioci i sudski tumači u poslovnicama ove specijalizovane institucije zaposleni, tako da izvršavaju njihovu kompletnu obradu. A to znači da će oni nakon izvršenog prevoda, primeniti i odredbe zakona vezano za overu prevedenih dokumenata, u kom slučaju će ovlašćeno lice staviti svoj pečat na prevod i na taj način zvanično potvrditi da je njegova sadržina ista kao i u originalu.

Neophodno je da klijenti originalna dokumenta na uvid dostave, odnosno ili da ih u poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford lično donesu ili da ih pošalju preporučenom pošiljkom "Pošte Srbije", to jest preko kurirske službe, koju izaberu.

Nakon što budu bili izvršeni direktni prevodi dokumenata u datoj varijanti jezika i njihova overa od strane ovlašćenog stručnjaka, klijent može doći u predstavništvo ove institucije i izvršiti njihovo preuzimanje na taj način, ali isto tako može i da zahteva od zaposlenih da dostavu izvrši na njegovu adresu konkretna kurirska služba. U tom slučaju će biti u obavezi da uslugu plati, a napominjemo da služba za dostavu jedina ima pravo tada cenu usluge dostave i da formira.


Prevođenje sa korejskog na romski
Prevođenje sa romskog na korejski

Svakako da prevodilac i sudski tumač mogu odgovoriti i na zahteve onih klijenata, kojima je potreban hitan prevod dokumenata sa korejskog na romski jezik. Dostavljanje originala na uvid u tom slučaju se vrši naknadno, a vlasnik dokumenata prvo sadržaje šalje na mejl, kako bi celokupan postupak bio ubrzan.

Posebno je važno naglasiti i to da zaposleni ove institucije Apostille pečat na bilo koji dokument nemaju ovlašćenja da stave. A inače se radi o takozvanom Haškom pečatu, kako je njegov drugačiji naziv, te isključivo zaposleni u određenim odeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije imaju nadležnost za izvršenje takve vrste overe. Zato bi prvo njima trebalo klijenti da se obrate i da od njih direktno zahtevaju sve podatke o stavljanju konkretnog pečata na dokumenta, a za koja im je prevod u datoj varijanti jezika potreban.

Ako to neko bude zahtevao, sudski tumač i prevodilac će u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obraditi i marketinške materijale, zatim popularne i stručne tekstove, kao i književna dela.

A biće izvršeni i direktni prevodi članaka iz novina sa korejskog jezika na romski, ali i udžbenika i sadržine bilo kog časopisa.

Budući da zaposleni ove institucije imaju neophodna znanja o implementaciji alata SEO (Search Engine Optimisation), to podrazumeva da oni klijentima prilikom prevoda različitih web sadržaja pružaju i uslugu njihovog optimizovanja. Tako se oni prilagođavaju pravilima pretrage na internetu i u relativno kratkom vremenskom periodu, a nakon što na web budu bili postavljeni, upravo njih pretraživač i prepoznaje kao adekvatne rezultate za definisane reči i izraze.

Uz simultano i konsekutivno, dostupno je i prevođenje uz pomoć šapata sa korejskog jezika na romski, a sudski tumači i prevodioci će izvršiti onaj tip usmenog prevoda, koji će na zahteve bilo koje manifestacije odgovoriti na najbolji mogući način. U svakoj poslovnici ove institucije je dostupno i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to koja je najnovije generacije.

Ističemo da prilikom prevođenja video ili bilo kog audio materijala, svaki klijent može odabrati i između dve dodatne usluge, budući da je dostupna i mogućnost da svi ti sadržaji budu sinhronizovani ili titlovani.

Trebalo bi da elektronski sve sadržaje ovog tipa klijenti na obradu pošalju, te da ih po završetku pružanja usluga isto tako i preuzmu, ukoliko se za tu opciju opredele. A ako nekome ne bude odgovaralo slanje, ali i preuzimanje materijala putem mejl adrese, može kontaktirati najbližu poslovnicu ove institucije i dobiti informacije o tome koji su još načini dostupni.

Uzevši u obzir da pored već pomenutih stručnjaka, svaka poslovnica ove institucije zapošljava i korektore, ali i lektore, to oni shodno iznetim zahtevima mogu da izvrše i uslugu redakture. Na materijale za koje je prevod već izrađen, ali u kojima su prisutne greške i određeni propusti se primenjuju korektura i lektura, a kojom prilikom ovi stručnjaci sve to ispravljaju i sadržinu bilo knjiga ili nekog drugog pisanog materijala usklađuju sa originalnim, a i sa pravilima, koja podrazumeva ciljani jezik.

Prevođenje obrazovnih i informativnih emisija sa korejskog jezika na romski

Kada je u pitanju navedena usluga, moramo naglasiti da uz prevod emisija sa korejskog na romski jezik, a bez obzira da li su u pitanju obrazovne, informativne ili zabavne, odnosno dečije, kao i emisije bilo koje druge sadržine i namene, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i uslugu kako njihovog titlovanja, tako isto i sinhronizovanja. Sve to isto se odnosi i na igrane, zatim na crtane i animirane, kao i na dokumentarne filmove, potom na reklamne poruke, serije, a podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač, odnosno njihove kolege mogu da u toj kombinaciji obrade kompletno i bilo koji drugi video ili audio materijal.

Svakako da će se pobrinuti u toj jezičkoj varijanti da prevedu i stručne, odnosno popularne tekstove različite kompleksnosti, dužine i tematike, ali i književna dela iz oblasti proze i poezije.

Ukoliko to bude bilo potrebno, mogu da budu izrađeni i direktni prevodi časopisa sa korejskog na romski jezik, a sasvim svejedno da li su u pitanju ilustrovani, dečiji ili stručni, te će i članke iz novina sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata da u toj jezičkoj kombinaciji prevedu u najkraćem mogućem roku.

Specijalizovani su zaposleni ove institucije i za pružanje usluge usmenog prevoda i to kako u formi simultanog, tako isto i šapatnog i konsekutivnog, s tim što se i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje na spisku dostupnih usluga u okviru svake poslovnice ove institucije nalazi. Trebalo bi da klijent, koji je zainteresovan za uslugu usmenog prevoda posebno informiše ove stručnjake o tome koliko će ljudi konkretnoj manifestaciji prisustvovati, zatim koliko je predviđeno da ona dana ili sati ukupno traje i naravno, koje su osnovne karakteristike lokacije na koji bi trebalo da bude održana. Sve to se zatim uzima u obzir, pa se i formira ponuda na osnovu toga, odnosno definiše se koju od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda će izvršiti ovi stručnjaci.

Različite tipove internet sadržaja će prevodioci i sudski tumači, isto tako shodno iznetim zahtevima ne samo da u datoj jezičkoj kombinaciji prevedu, nego će izvršiti i uslugu koja je poznata kao optimizacija takvih sadržaja. Reč je o primeni takozvanih alata SEO (Search Engine Optimisation), a što se vrši sa ciljem prilagođavanja sadržine internet kataloga i web sajtova, odnosno različitih tipova aplikacija, zatim onlajn prodavnica i ostalih web materijala pravilima pretrage, kako bi ih u dogledno vremenskom periodu kao najbolje rezultate konkretni pretraživač prepoznati i uvrstiti u sam vrh pretrage, a za prethodno tačno određenu reč ili neki izraz.

Naravno da su ovi stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje reklamnih kataloga i brošura sa korejskog na romski jezik, odnosno svih onih sadržaja koji su na neki način za marketing vezani, te se primarno koriste prilikom reklamiranja kompanija, usluga i proizvoda, odnosno događaja.

U timu svakog predstavništva ove institucije, a koja se nalaze na brojnim lokacijama širom Srbije su zaposleni i korektori, kao i lektori, tako da će zainteresovanima biti omogućena usluga koja je poznata kao redaktura. Uopšteno rečeno, lektura i korektura se primenjuju na sadržaje, za koje je prevod u datoj jezičkoj kombinaciji i pre toga izvršen, ali ipak u njemu ima određenih propusta, koje će u skladu sa pravilima ciljanog jezika, odnosno romskog, ovi stručnjaci ispraviti i tako uskladiti sadržinu svakog prevedenog materijala sa njegovim originalom.

Direktan prevod dozvole za boravak sa korejskog na romski jezik

Pored već pomenute dozvole, prevodioci i sudski tumači će se pobrinuti da izvrše i direktno prevođenje lične karte sa korejskog jezika na romski, ali i da kompletno obrade sve ostale vrste dozvola, kao i bilo koji drugi lični dokument.

Kada kažemo da Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima omogućuje kompletnu obradu svih dokumenata, to zapravo znači da klijenti uz njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji dobijaju na jednom mestu i uslugu overe prevoda, a koju izvršava sudski tumač zvanično ovlašćen od strane nadležnih institucija za sprovođenje te usluge. A onog momenta kada dobiju dokument koji je preveden, a posle toga i overen pečatom pomenutog stručnjaka, klijenti zapravo dobijaju pravno validan dokument, te naravno imaju apsolutno pravo i dozvolu da ga primenjuju u različitim prilikama.

Postupak obrađivanja bilo kog dokumenta je predviđen aktuelnim zakonom i podrazumeva da sudski tumač, neposredno pre izvršenja overe mora da uporedi originalan dokument sa sadržinom prevedenog, pa iz tog razloga on i ima obavezu da tom stručnjaku na uvid prethodno priloži i originale.

Budući da je isto tako zakonom predviđeno i stavljanje Apostille pečata na dokumenta, a koji je još poznat i pod nazivom Haški, to bi trebalo da klijent podatke o toj vrsti overe samostalno zatraži od nadležnih. Napominjemo da prevodilac i sudski tumač ove institucije nisu zvanično ovlašćena lica za izvršenje overe navedenim pečatom, što podrazumeva da nije njihova dužnost klijente o tome da informišu, već se upravo zato i preporučuje da vlasnici dokumenata informacije o overi Apostille pečatom samostalno zatraže i to zaposlenih u nadležnim institucijama naše zemlje.

Svakako da na zahtev klijenata mogu biti izvršeni i direktni prevodi faktura sa korejskog jezika na romski, ali i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, s obzirom na to da su vezana za poslovni proces kako nekog preduzeća, tako isto i ma kog samostalnog preduzetnika.

Celokupnu medicinsku, ali tendersku i građevinsku, kao i tehničku dokumentaciju će sudski tumači i prevodioci prema aktuelnim pravilima i na osnovu zahteva klijenata najpre da u datoj varijanti jezika prevedu, a potom i da primene pravila vezano za overu prevedenih dokumenata.

Isto tako su specijalizovani i za direktan prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa korejskog jezika na romski, a naravno da će ostvariti očekivanja svih klijenata, kojima je u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevod potreban za bilo koji dokument, koji se odnosi najpre na oblast obrazovanja, a onda i na oblast nauke.

Valjalo bi istaći i informaciju da ovi stručnjaci mogu kompletno i vrlo profesionalno da obrade i sva dokumenta, koja su vezana za oblast i sudstva i prava, te se samim tim i smatraju pravnim aktima.

Ukoliko klijent bude zahtevao prevod za bilo koji dokument, koji kasnije mora iz nekog razloga da preda određenoj državnoj instituciji, pomenuti stručnjaci će njegovoj obradi pristupiti u najkraćem mogućem roku. Tako će klijentima biti obezbeđen profesionalan prevod kako različitih vrsta izjava i potvrda, tako isto i bilo kog uverenja ili saglasnosti, to jest svih onih dokumenata koja se kasnije moraju predati konkretnoj nadležnoj instituciji.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje