Prevodi sa slovačkog na albanski jezik

Prevodioci i sudski tumači u bilo koji naši poslovnici vam pružaju i prevođenje sa slovačkog jezika na albanski i to najpre usmeno, a zatim i pisanim putem, a za bilo koju vrstu materijala.

Usmeni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji uključuje kako primenu simultanog, tako i konsekutivnog, ali i prevoda uz pomoć šapata, a u ponudi za ovu uslugu vas očekuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, onda kada je ta vrsta usluge primenjiva za događaj koji organizujete.

U pisanom obliku naši stručnjaci vrše prevod sa slovačkog jezika na albanski kako za internet materijale (web prodavnice, programi, internet katalozi, aplikacije, sajtovi i drugo), tako i za književna dela i udžbenike. Pored toga, sudski tumač i prevodilac obrađuju i različite vrste tekstova, odnosno novinske članke, a zatim i bilo koju vrstu časopisa, kao i reklamne materijale (flajeri, katalozi, PR tekstovi, plakati, vizit kartice, brošure i ostalo).Prevođenje sa slovačkog na albanski
Prevođenje sa ruskog na slovački

Možemo da onim klijentima koji poseduju uređene prevode u ovoj kombinaciji jezika za ma koji tip materijala, ali on nije usklađen sa pravilima prevodilačke struke, ponudimo redakturu, gde će lektori i korektori da izvrše sve promene koje su neophodne da bi prevod sa slovačkog jezika na albanski bio maksimalno profesionalan. A u prilici smo i da svakome ko ima potrebu za obradom audio i video sadržaja ponudimo najpre prevod serija, emisija, filmova, reklamnih poruka i drugih sličnih materijala, a zatim i njihovo sinhronizovanje, kao i uslugu koja podrazumeva njihovo tutlovanje.

Naši stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na albanski za dokumentaciju bilo koje vrste, poput recimo poslovne, građevinske i medicinske ili lične, tehničke, tenderske i druge, te da u optimalnom roku najpre prevedu dokumenta koja ulaze u njihov sastav, a zatim izvrše i njihivu overu i to pečatom lica koje je od strane državnih institucija ovlašćeno za tu overu, a u pitanju je pečat sudskog tumača.Svim klijentima kojima su potrebni prevodi za slovačkog jezika na albanski za bilo koji dokument se preporučuje da potpuno samostalno provere i da li je potrebno staviti haški pečat na ta dokumenta. Inače, ovaj pečat se naziva još i Apostille i treba da bude stavljen samo na dokumenta koja nalaže zakon, a i tada uvek na tačno određen način. U praksi se najčešće haški pečat stavlja pre nego što prevodilac i sudski tumač započnu obradu tog ili kada je završe, a sve zavisi od zakonskih odredbi za konkretna dokumenta i konkretnog kombinaciju jezika.

A uz sve navedeni, naši stručnjaci mogu da obrade i dokumenta vezana za oblast obrazovanja ili nauke, odnosno ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama (izjave, uverenja, saglasnosti, potvrde svih vrsta).

Pre nego što stavi svoj pečat na prevedena dokumenta, sudski tumač će da ih uporedi sa originalima, koje morate da nam na uvid dostavite. A to možete, pored ostalog da učinite lično ili da izvršite slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe i to na adresu bilo koje naše poslovnice. Mi ćemo vama, kada prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla da obrađena dokumenta dostavimo na određenu adresu, ako tako želite, ali je ovo dodatna usluga i nije uračunata u cenu prevoda i overe tog dokumenta. Dužni ste da direktno kuriru platite dostavljanje i to po cenovniku konkretne kurirske službe.

Takođe, pružamo vam i mogućnost da preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata izvršite lično. A ako su vam njihovi prevodi sa slovačkog jezika na albanski potrebni u kratkom roku, možete da prvo pošaljete sadržaje na obradu preko mejla, a posle toga i to u najkraćem roku da dostavite i originalne sadržaje na uvid. One materijale za koje se ne vrši overa, možete da pošaljete elektronskim putem, to jest da izvršite slanje skeniranih sadržaja preko mejla. A kada prevodioci i sudski tumači budu završili njihovu obradu, možemo da vam ih pošaljemo na isti način kako bi se maksimalno uštedeli svoje vreme.

Prevod PR tekstova sa slovačkog na albanski jezik

Kako su PR tekstovi specifična vrsta reklamnih materijala, tako će i prevodioci i sudski tumači koji vrše njihovo prevođenje sa slovačkog jezika na albanski, da im pažljivo pristupe, budući da je neophodno da određenu reklamnu poruku iz njih prilagode duhu albanskog jezika. A zapravo se radi o tome da to i jeste osnovni cilj obrade ovakvih sadržaja, jer će se svim onim potencijalnim klijentima kojima je maternji jezik albanski, na taj način pružiti prilika da se sa konkretnom uslugom ili proizvodom koja se kroz PR tekstove reklamira, upoznaju i to na najprimereniji način.

Naši stručnjaci obrađuju i ostale sadržaje iz oblasti marketinga, a počev od reklamnih plakata i letaka, preko brošura i reklamnih flajera, pa do katalog i to kako proizvoda, tako i različitih usluga, odnosno vizit kartica.

Oni u navedenoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i filmove bilo kog žanra, odnosno vrste, kao i serije. A takođe će da izvrše i prevod sa slovačkog jezika na albanski za reklamne poruke, ali i za emisije informativnog karaktera, te za zabavne, kao i za sve one koje su namenjene najmlađoj publici, obrazovne i mnoge druge. Bez obzira gde bi trebalo da budu emitovani pomenuti audio i video sadržaji, kod nas klijente očekuju najpre njihovi prevodi sa slovačkog jezika na albanski, a potom i dodatna usluga koja se odnosi kako na njihovo titlovanje, tako i na sinhronizovanje.

Možemo da vam ponudimo i usluge lektora, odnosno korektora, kada su u pitanju nekvalitetni prevodi u ovoj kombinaciji jezika, a koje je uradio neko pre nas.

Prevođenje dela proze i poezije sa slovačkog jezika na albanski

Bez obzira koliko je kompleksno prazno ili poetsko delo za koje vam je potreban direktan prevod sa slovačkog na albanski jezik, sudski tumači i prevodioci u našem timu će mu posvetiti pažnju i izraditi prevod u optimalnom roku. Uz dela poezije i proze, oni obrađuju i beletristiku, odnosno romane i mnoga druga književna dela, kao i udžbenike.

Takođe, rade i prevod za časopise bilo koje vrste, ali i za članke iz novina i tekstualne sadržaje i to kako stručne, tako isto i oni koji važe za popularne. Kada je u pitanju tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog na albanski jezik, nemojte da brinete ukoliko ona nije tako uobičajena, jer prevodilac i sudski tumač mogu da obrade tekstove bilo koje sadržine i složenosti. A uz one koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, farmacije, obrazovanja, psihologije i sociologije, oni prevode i tekstove iz oblasti građevinske industrije, bankarstva, obrazovanja i komunikologije, odnosno one koji su vezani za finansije, filozofiju i menadžment ili bilo koju drugu naučnu disciplinu.

Specijalizovani smo i za usmeni prevod sa slovačkog na albanski jezik, a naglašavamo da prevodilac i sudski tumač mogu da primene sve tri vrste ove usluge (šapatno, simultano i konsekutivno prevođenje). Baš zato i tražimo da nam klijenti daju podatke o konkretnom događaju, jer svaka vrsta ove usluge treba da bude primenjena na tačno određeni tip događaja, te je iz tog razloga i potrebno da znamo koliko on treba da traje ikoliko se učesnika očekuje, odnosno gde se održava, ali i kako je organizovan. Prilikom izrade ponude za usmeni prevod sa slovačkog na albanski jezik možemo da navedemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je takođe usluga koju naši klijenti mogu da dobiju.

Web sajtove, kao i softvere, odnosno online kataloge, ali i prodavnice i druge sadržaje iz oblasti interneta, sudski tumači i prevodioci obrađuju u ovoj jezičkoj kombinaciji kada to zahtevaju naši klijenti.

Prevodi ličnih dokumenata sa slovačkog na albanski jezik

Klijenti kojima je potrebno prevođenje bilo kog ličnog dokumenta sa slovačkog jezika na albanski će u svakoj od mnogobrojnih poslovnica Akademije Oxford u našoj zemlji da dobiju i overu tako urađenog prevoda. A ovu vrstu overe rade zvanično ovlašćeni sudski tumači i upravo tako određenom ličnom dokumentu daju pravnu, odnosno zakonsku važnost. Ipak, ovo ponekad može i da ne bude dovoljno, jer zakon navodi da se na neka dokumenta mora staviti i Apostille, to jest onaj pečat koji je poznat još i kao haški. Kako prevodilac i sudski tumač koji su u našem timu nisu nadležni za ovu vrstu overe, to klijenti treba da se samostalno raspitaju ne samo o tome da li se ovaj pečat stavlja na dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa slovačkog jezika na albanski, već i kada je potrebno izvršiti ovu overu, budući da haški pečat nekada stavlja pre, a na neka dokumenta posle obrade naših stručnjaka.

Uz sva lična dokumenta, sudski tumači i prevodioci obrađuju i ona koja treba predati različitim nadležnim institucijama, a što se odnosi na obradu kako različitih vrsta uverenja i izjava, odnosno saglasnosti, tako i potvrda (uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta ove vrste).

Na zahtev klijenata obrađujemo i medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), kao i sva pravna akta (sertifikati, tekovine Evropske Unije, ugovori, sudske odluke, žalbe i presude, licence, sudska rešenja, punomoćja za zastupanje, sudske tužbe i ostala).

Ona dokumenta koja čine građevinsku dokumentaciju, odnosno tendersku, ali i tehničku, poput recimo laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, te deklaracija proizvoda, uputstava za rukovanje i sličnih, sudski tumači i prevodioci takođe mogu da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. U skladu sa vašim zahtevima će da izvrše i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na albanski za rezultate naučnih istraživanja i diplome i dodatke diplomi, odnosno za uverenje o položenim ispitima i prepise ocena, te za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i za potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, kao i za seminarske, odnosno diplomske i naučne radove i za sva ostala nenavedena dokumenta vezana za oblast ili obrazovanja ili nauke. A ukoliko su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na albanski za fakture i ostala poslovna dokumenta, naši stručnjaci vam stoje na raspolaganju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje