Prevođenje sa slovačkog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na poljski jezik

Za online prevod sa slovačkog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Stručnjaci zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima mogu da ponude i direktan prevod sa slovačkog jezika na poljski i to kako u pisanom, tako i u usmenom obliku.

Oni će u pisanoj varijanti da obrade najrazličitije vrste sadržaja, počev od tekstova različitih vrsta, preko književnih dela, udžbenika i časopisa, odnosno novinskih članaka, pa do sadržaja iz oblasti interneta (softveri, online prodavnice, sajtovi, katalozi i drugi) i marketinga (PR tekstovi, reklamni flajeri, katalozi, plakati, vizit kartice, brošure i ostalo).

Usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na poljski uključuje primenu kako simultanog prevođenja, tako i šapatnog, odnosno konsekutivnog. A klijentima omogućujemo, onda kada je to potrebno i da, po povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sudski tumač i prevodilac mogu, u skladu sa vašim zahtevima da obrade i audio i video materijale, te da vam ponude prevođenje sa slovačkog jezika na poljski kako za filmska ostvarenja bilo kog žanra i vrste, tako i za reklamne poruke, odnosno emisije zabavnog i informativnog, te obrazovnog karaktera, serije i ostale materijale ove vrste. Ovde moramo da naglasimo da vas uz njihovu prevod očekuje i usluga koja podrazumeva titlovanje obrađenih sadržaja, kao i njihovo sinhronizovanje.Prevođenje sa slovačkog na poljski
Prevođenje sa poljskog na slovački

Kompletnu obradu dokumenata, isto tako ćemo da izvršimo u skladu sa vašim potrebama, a osim onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama (saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja), prevodilac i sudski tumač obrađuju i lična, odnosno dokumenta koja čine različite vrste dokumentacija. A pod tim se podrazumeva najpre prevod sa slovačkog jezika na poljski za medicinsku, odnosno tehničku i poslovnu dokumentaciju, kao i za građevinsku i tendersku. Sve vrste pravnih akata i to počev od sertifikata i licenci, preko sudskih žalbi, presuda i rešenja, odnosno punomoćja za zastupanje, pa do sudskih odluka, tužbi i tekovina Evropske Unije ćemo na vaš zahtev da obradimo, takođe u ovoj jezičkoj kombinaciji.

A kada kažemo kompletna obrada dokumenata, to podrazumeva prvo njihov prevod u ovoj kombinaciji, a onda i overu i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, koji je član tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Tako naši klijenti na jednom mestu i u optimalnom roku dobijaju dokumenta koja mogu da primenjuju u svakoj situaciji apsolutno isto kao i bilo koji drugi pravno važeći dokument, jer pečat sudskog tumača potvrđuje da je sadržina prevoda istovetna originalnom dokumentu. Iz tog razloga morate da nam na uvid dostavite originale, a što možete ili da učinite lično ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest da angažujete kurirsku službu da ih dostavi na adresu jedne od naših poslovnica. Za sve ostale sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na poljski, a koji ne iziskuju overu pečatom sudskog tumača, imate mogućnost dostavljanja na obradu preko mejla, odnosno prijem obrađenih sadržaja na isti način.

Obrađena dokumenta možete da dobijete ili na određenu adresu, što predstavlja dodatnu uslugu koja se naplaćuje direktno od klijenta i to po cenovniku kurirske službe koja će da dostavi prevedena i overena dokumenta ili imate mogućnost da izvršite, u prostorijama naše poslovnice njihovo lično preuzimanje.Samo u onoj situaciji kada zahtevate hitno prevođenje sa slovačkog jezika na poljski za bilo koji dokument vam pružamo mogućnost da prvo izvršite njihovo slanje preko mejla, a posle toga da dostavite na najbrži način originale na uvid.

Takođe, moramo da naglasimo i da prevodioci i sudski tumači ne mogu da vam pruže uslugu overe haškim, to jest pečatom koji je poznat i kao Apostille i to jednostavno zato što nije u njihovoj nadležnosti. Inače, ovaj pečat se ne stavlja na sva dokumenta, nego samo na ona koja navodi zakon, a i na njih se stavlja na tačno određeni način, pa je iz tog razloga preporučljivo da se u nadležnim institucijama raspitate prvo o tome da li je neophodno izvršiti overu haškim pečatom za vaša dokumenta, a ako jeste da pitate i kada treba staviti ovaj pečat na njih. Radi se o tome da se Apostille pečat na pojedina dokumenta stavlja kada prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla, a na neka se prvo stavlja on, pa se onda prevodi sa slovačkog jezika na poljski i sadržina dokumenta i sadržina tog pečata, te se na kraju i overava od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Prevodi licenci sa slovačkog jezika na poljski

Bilo koju vrstu licenci će prevodilac i sudski tumač za obrade u skladu sa vašim zahtevima, te da izvrše njihovo prevođenja sa slovačkog na poljski, a posle toga i overu sudskog tumača.

Uz licence, obrađujemo i sertifikate bilo koje vrste, odnosno punomoćje za zastupanje, kao i presude o razvodu braka, te različite vrste ugovora, ali i sudske žalbe i rešenja, tužbe i odluke, kao i tekovine Evropske Unije i mnoga druga nenavedena pravna akta.

Prevodilac i sudski tumač će, kada je potrebno da obrade i sva lična dokumenta, te da vam ponude prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji kako za potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, odnosno za ličnu kartu i pasoš, tako i za sve vrste dozvola, a počev od vozačke, preko saobraćajne, pa do radne i dozvole za boravak. Oni obrađuju i izvode iz matičnih knjiga i to kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što podrazumeva prevod sa slovačkog na poljski jezik za sve tipove izjava, kao i saglasnosti, uverenja i potvrda (potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druga).

U ovoj jezičkoj kombinaciji možemo da obradimo i poslovnu (rešenje o osnivanju pravnih lica, fakture, poslovni izveštaji, statuti preduzeća, poslovne odluke, osnivački akti preduzeća i slična dokumenta), ali i dokumentaciju za tendere, odnosno građevinsku, tehničku i medicinsku (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja ulaze u sastav svih tih dokumentacija).

Sudski tumači i prevodioci na zahtev zainteresovanog klijenata rade i prevod sa slovačkog na poljski jezik kako za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju i prepise ocena, tako i za nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, ali i za rezultate naučnih istraživanja, naučne radove i patente, kao i za sva nepomenuta dokumenta koja spadaju u domen obrazovanja i nauke.

Prevođenje crtanih filmova sa slovačkog jezika na poljski

U sklopu usluge koja podrazumeva prevod crtanih filmova sa slovačkog na poljski jezik, klijente Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i njihovo sinhronizovanje, odnosno u slučaju da im tako više odgovara možemo da izvršimo titlovanje prevedenih crtaća. Tako će oni biti spremni za upotrebu praktično odmah pošto prevodilac i sudski tumač, te profesionalni titleri završe njihovu obradu.

Uz crtane, prevodimo i animirane, dokumentarne i igrane filmove bilo kog žanra, odnosno reklamne poruke, emisije, serije i ostale video i audio materijale.

A onda kada je to potrebno, možemo da prevedemo u ovoj kombinaciji i stručne tekstove različite tematike, kao i popularne, a njihova tema može da bude vezana za bilo koju granu društvenih ili prirodnih nauka, poput na primer: građevinske industrije, turizma, ekonomije, bankarstva, politike, psihologije ili medicine, obrazovanja, farmacije i mnogih drugih naučnih disciplina.

Svim onim klijentima koji imaju prevedene sadržaje, ali njihovim kvalitetom nisu naročito zadovoljni, omogućujemo lekturu i korekturu koju vrše profesionalci, inače članovi našeg tima (korektor i lektor).

Prevod PR tekstova sa slovačkog na poljski jezik

Ne samo da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da izvrše prevođenje PR tekstova sa slovačkog jezika na poljski, već će da obrade i mnoge druge reklamne materijale i to kako brošure, plakate i vizit kartice, tako i reklamne letke, odnosno flajere i katalog, te ostale materijale koji su primarno namenjeni reklamiranju, bez obzira da li se prezentuje određena usluga, proizvod ili neka kompanija. Osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja jeste da se reklamna poruka prilagodi duhu ciljanog jezika, tako da se govornicima poljskog omogući upoznavanje sa predmetom reklamiranja i to tako kao da je konkretan reklamni materijali bio napisan na poljskom jeziku. A upravo na taj način funkcionišu i sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford prilikom obrade ovih sadržaja.

Sem toga vršimo i usmeni prevod sa slovačkog jezika na poljskih, a zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kada nam klijenti budu dostavili podatke o organizaciji konkretnog događaja, te nas informišu o prostoru u kome je planirano da se on održi, odnosno u trajanju i broju očekivanih učesnika, mi ćemo pripremiti ponudu, a na osnovu pomenutih informacija ćemo odlučiti da li će prevodilac i sudski tumač tom prilikom da primene simultani, konsekutivni ili prevod uz pomoć šapata sa slovačkog jezika na poljski.

Naši stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sve vrste časopisa i članke iz novina, ali i književna dela i udžbenike, kao i one sadržaje koji su vezani za oblast interneta (web prodavnice, aplikacije, sajtovi, online katalozi, programi i ostale).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje